istraživanje - deliberacija - medijacija

English Srpski

Tranzicioni bilans (21)

Ključne reči: ,

1. Da li Vam se nešto od navedenog desilo u poslednjih 30 godina?

Ostajali bez posla i teško nalazili novi:
Da, od 1990. do 2000. godine - 0%
Da, od 2000. do 2012. godine - 14.29% (3)
Da, od 2012. godine do danas - 23.81% (5)
Da, od 1990. do danas - 4.76% (1)
Ne, u poslednjih 30 godina - 57.14% (12)

Niste mogli da ostvarite svoja prava (lečenje, školovanje, pravično suđenje ...):
Da, od 1990. do 2000. godine - 4.76% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 14.29% (3)
Da, od 2012. godine do danas - 23.81% (5)
Da, od 1990. do danas - 14.29% (3)
Ne, u poslednjih 30 godina - 42.86% (9)

Radili posao koji je slabo plaćen i van Vaše struke):
Da, od 1990. do 2000. godine - 4.76% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 9.52% (2)
Da, od 2012. godine do danas - 33.33% (7)
Da, od 1990. do danas - 4.76% (1)
Ne, u poslednjih 30 godina - 47.62% (10)

Bili direktna žtva konkretnog Vladinog zakona:
Da, od 1990. do 2000. godine - 4.76% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 9.52% (2)
Da, od 2012. godine do danas - 23.81% (5)
Da, od 1990. do danas - 4.76% (1)
Ne, u poslednjih 30 godina - 57.14% (12)

Vaša porodica osirimašila:
Da, od 1990. do 2000. godine - 23.81% (5)
Da, od 2000. do 2012. godine - 9.52% (2)
Da, od 2012. godine do danas - 28.57% (6)
Da, od 1990. do danas - 9.52% (2)
Ne, u poslednjih 30 godina - 28.57% (6)

Moći i uticaja Vaše porodice smanjen:
Da, od 1990. do 2000. godine - 4.76% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 4.76% (1)
Da, od 2012. godine do danas - 42.86% (9)
Da, od 1990. do danas - 9.52% (2)
Ne, u poslednjih 30 godina - 38.10% (8)

Morali da zbog rata ili iz nužde menjate gradove u kojima ste živeli:
Da, od 1990. do 2000. godine - 0%
Da, od 2000. do 2012. godine - 0%
Da, od 2012. godine do danas - 0%
Da, od 1990. do danas - 0%
Ne, u poslednjih 30 godina - 100.00% (21)

Vi ili neko od članova Vaše porodice su se iselili u inostranstvo i započeli svoj normalan život:
Da, od 1990. do 2000. godine - 0%
Da, od 2000. do 2012. godine - 0%
Da, od 2012. godine do danas - 19.05% (4)
Da, od 1990. do danas - 14.29% (3)
Ne, u poslednjih 30 godina - 66.67% (14)

Vraćena imovina nacionalizovana nakon II svetskog rata:
Da, od 1990. do 2000. godine - 4.76% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 4.76% (1)
Da, od 2012. godine do danas - 0%
Da, od 1990. do danas - 4.76% (1)
Ne, u poslednjih 30 godina - 85.71% (18)

Izvršena rehabilitacija članova porodice za optužbe iz II svetskog rata:
Da, od 1990. do 2000. godine - 0%
Da, od 2000. do 2012. godine - 0%
Da, od 2012. godine do danas - 0%
Da, od 1990. do danas - 0%
Ne, u poslednjih 30 godina - 100.00% (21)

Postali vlasnik nekretnine, akcija u prvatnom preduzeću stekli diplomu fakulteta:
Da, od 1990. do 2000. godine - 4.76% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 33.33% (7)
Da, od 2012. godine do danas - 23.81% (5)
Da, od 1990. do danas - 9.52% (2)
Ne, u poslednjih 30 godina - 28.57% (6)

Postali većinski vlasnik preduzeća:
Da, od 1990. do 2000. godine - 0%
Da, od 2000. do 2012. godine - 4.76% (1)
Da, od 2012. godine do danas - 0%
Da, od 1990. do danas - 0%
Ne, u poslednjih 30 godina - 95.24% (20)

Vi ili neko od članova porodice postao javnih funkcioner:
Da, od 1990. do 2000. godine - 0%
Da, od 2000. do 2012. godine - 4.76% (1)
Da, od 2012. godine do danas - 0%
Da, od 1990. do danas - 0%
Ne, u poslednjih 30 godina - 95.24% (20)

Imali, odnosno imate uticajne prijatelje na bitnim društvenim položajima/javnim funkcijama:
Da, od 1990. do 2000. godine - 0%
Da, od 2000. do 2012. godine - 9.52% (2)
Da, od 2012. godine do danas - 4.76% (1)
Da, od 1990. do danas - 9.52% (2)
Ne, u poslednjih 30 godina - 76.19% (16)

2. Vaše zanimanje?

Političar višeg ranga (članovi republičkih/pokrajinskih vlada, predsednici skupštinskih odbora, plaćeni članovi izvršnih odbora parlamentarnih stranaka, predsednici, republičkih/pokrajinskih sudova i zamenici) - 0%
Političar srednjeg ranga (ostali plaćeni funkcioneri u republičkoj/pokrajin vladama i skupštinama, članovi izvršnih i plaćeni članovi glavnih odbora parlamentarnih stranaka, sudije republičkih/pokrajinskih sudova) - 0%
Političar nižeg ranga (plaćeni gradski i opštinski funkcioneri,članovi glavnih odbora parlamentarnih stranaka) - 0%
Direktor višeg ranga (generalni direktor/zamenik/pomoćnik u preduzeću sa 500 i više zaposlenih, u državnom/društvenom i mešovitom sektoru gde je država većinski vlasnik; direktor - ne vlasnik! - u privatnom preduzeću sa više od 50 zaposlenih) - 0%
Direktor srednjeg ranga (direktor sektora većeg preduzeća; direktor/zamenik/pomoćnik u preduzeću sa 100-500 zaposlenih, u državnom/društvenom/mešovitom vlasništvu; direktor - ne vlasnik! - u privatnom preduzeću sa 31-50 zaposlenih) - 0%
Direktor nižeg ranga (direktor sektora srednjeg preduzeća; direktor u državnom/društvenom/mešovitom preduzeću do 100 zaposlenih; direktor - ne vlasnik! - privatnog preduzeća do30 zaposlenih) - 0%
Krupniji preduzetnik (vlasnik ili većinski suvlasnik – veći od ostalih suvlasnika - u privatnom preduzeću sa više od 250 zaposlenih) - 0%
Srednji preduzetnik (vlasnik ili većinski suvlasnik – veći od ostalih suvlasnika - u privatnom preduzeću sa51-250 zaposlenih) - 0%
Mali preduzetnik (vlasnik ili većinski suvlasnik – veći od ostalih suvlasnika - u privatnom preduzeću sa11-50 zaposlenih) - 0%
mikro preduzetnik (vlasnik ili većinski suvlasnik – veći od ostalih suvlasnika - u privatnom preduzeću sa 2-10 zaposlenih) - 0%
samozaposlen – registrovan (vlasnik privatne firme/radnje/ordinacije/advokatske kancelarije, bez zaposlenih) niži rukovodilac (šef pogona, odeljenja i sl.) - 9.52% (2)
Stručnjak (sa vss i všs) - 33.33% (7)
Slobodna profesija (umetnici, sportisti) - 0%
Poslovođa - 0%
Službenik (sa srednjom stručnom spremom) - 14.29% (3)
Tehničar (sa sss) - 14.29% (3)
VKV radnik - 4.76% (1)
KV radnik - 0%
Službenik (sa nižom stručnom spremom) - 0%
PKV radnik - 0%
NKV radnik - 0%
Osoblje zaštite (vojska, policija, čuvari i sl.) - 0%
Poljoprivrednik (sa vlastitom zemljom) - 0%
Poljoprivredni radnik (radi na tuđoj - privatnoj/državnoj zemlji) - 0%
Penzioner - 9.52% (2)
Nezaposlen(ne radi ni formalno ni neformalno, ni u poljoprivredi i tražio/la je aktivno zaposlenje bar jedanput tokom prethodnog meseca plus može stupiti na radno mesto u roku od dve nedelje ako mu/joj se ponudi posao) - 9.52% (2)
Domaćica - 0%
Student - 0%
Učenik - 0%
Neko drugo, koje? - 0%
Nesto drugo - 4.76% (1)
Novinar •

3. Mesto stanovanja?

U centru grada u kući - 4.76% (1)
U centru grada u zgradi - 42.86% (9)
Na poluperferiji u kući - 14.29% (3)
Na poluperferiji u zgradi - 23.81% (5)
Na perferiji u kući - 4.76% (1)
Na perferiji u zgradi - 0%
Na selu - 9.52% (2)
Nesto drugo - 0%

4. Gde trenutno živite?

Vojvodina - Bačka - 19.05% (4)
Vojvodina - Srem - 0%
Vojvodina - Banat - 9.52% (2)
Beograd - centar - 33.33% (7)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surčin) - 0%
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Čačak i Užice) - 0%
Sandžak - 0%
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 9.52% (2)
Istočna Srbija (Bor, Negotin, Zaječar, Majdanpek...) - 14.29% (3)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 14.29% (3)
Kosovo - 0%
BiH - RS - 0%
BiH - FBH - 0%
Crna Gora - 0%
Makedonija - 0%
Hrvatska - 0%
Slovenija - 0%
EU države - 0%
Država u Evropi koja nije članica EU - 0%
SAD - 0%
Kanada - 0%
Australija - 0%
Rusija - 0%
Latinska Amerika - 0%
Afrika - 0%
Azija - 0%
Nesto drugo - 0%

5. U kojem sektoru ste zaposleni?

Poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, vodoprivreda - 4.76% (1)
Industrija i rudarstvo - 4.76% (1)
Građevinarstvo, komunalne delatnosti - 0%
Zanatstvo - 0%
Saobraćaj i veze - 0%
Trgovina, ugostiteljstvo, turizam - 0%
Lične usluge - 9.52% (2)
Finansije - 9.52% (2)
Obrazovanje, kultura, zdravstvo, socijalna zaštita - 19.05% (4)
Policija, vojska, zaštita - 9.52% (2)
Državni organi i organizacije, političke stranke itd. - 4.76% (1)
Domaćica - 0%
Nezaposlen - 9.52% (2)
Penzioner - 4.76% (1)
Primalac socijalne pomoći - 0%
Učenik ili student - 0%
Ne znam - 0%
Nisam zaposen - 4.76% (1)
Navedite koji? - 0%
Nesto drugo - 19.05% (4)
Mediji i komunikacije • Gumarstvo • automobilska industrija • IT •

Komentari (0)

Slične ankete

Tranzicioni bilans - 2021

(Onlineistrazivanja) Vaše zanimanje? Političar višeg ranga (članovi republičkih/pokrajinskih vlada, predsednici skupštinskih odbora, plaćeni članovi izvršnih odbora parlament

Tranzicioni bilans

(Onlineistrazivanja) Da li Vam se nešto od navedenog desilo u poslednjih 30 godina? Ostajali bez posla i teško nalazili novi Niste mogli da ostvarite svoja prava (lečenje, šk

Bilans 2009. godine

(Onlineistrazivanja) Šta Vam je asocijacija na 2009. godinu? Koliko je bila uspešna 2009. godine kada je u pitanju Vaše/Vaša/Vaš? Zdravlje Karijera Ljubav Porodica Stranka za

Interni Marketing

(AleksandraS) Poštovani, molim Vas, budite ljubazni i odgovorite na ovu kratku anketu. Cilj ankete je istraživanje Interno

Ko šta radi u Vašem domaćinstvu?

(Onlineistrazivanja) Vi živite? Sami Sa maloletnom decom Sa punoletnom decom Sa decom koja imaju svoje porodice U bračnoj z

Kg web safe anketa!

(progamers446) Poštovani ispitanici, Zahvaljujemo Vam se što ste odlučili da izdvojite vreme i popunite našu kratku anketu

Tvoj stav o ekstremnoj desnici u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Jedna od tema koje dominira u svim medijima je pitanje borbe protiv desnog ekstramizma. Moli

skolstvo

(radmilatea) malo pitanja a puno znace Da li je skola u stalnom kontaktu sa vama kao roditeljem? Da li ste uvek informisani

Mišljenje o LGBT u Srbiji 2021.

(Vladax03) Mišljenje o LGBT populaciji. Mišljenje o lgbt Nemam mišljenje, ne zanimaju me. Podržavam LGBT, ali nisam LGBT LGB

Infrastruktura

(AlibunarInfo) Šta je najpre potrebno uraditi u Alibunaru? Renovirati dom kulure. Završiti halu. Presvuci ulice novim asfalt

Astroinfo

(Jovana88) Ova anketa će pomoći da uvidim šta koga zanima i koji je sadržaj prihvatljiv, kao i šta bih mogla novo da dodam i

Kako se grejete?

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste zadovoljni grejanjem kada je u pitanju toplota u Vašem domaćinstvu Potpuno Uglavnom De

Hrana i piće

(Marija83) Anketa je osmišljena kako bi i sami u odgovorima pronašli ono što volimo, način na koji se hranimo i koliko nam j

Da li Srbija treba da preuzme poput Crne Gore Euro kao svoju valutu umesto dinara?

(Nenad77) Da li Srbija treba da preuzme euro kao svoju nacionalnu valutu plaćanja? Da Ne Možda Valuta,dinar,euro

Srpske televizije i tv lica...

(nex333) Biramo najšarmantniju i najatraktivniju voditeljku za 2021 godinu Najbolju tv kucu.... Najprofesionalnija voditeljk