BIRODI

English Srpski

Tranzicioni bilans (19)

Ključne reči: ,

1. Da li Vam se nešto od navedenog desilo u poslednjih 30 godina?

Ostajali bez posla i teško nalazili novi:
Da, od 1990. do 2000. godine - 0%
Da, od 2000. do 2012. godine - 15.79% (3)
Da, od 2012. godine do danas - 21.05% (4)
Da, od 1990. do danas - 5.26% (1)
Ne, u poslednjih 30 godina - 57.89% (11)

Niste mogli da ostvarite svoja prava (lečenje, školovanje, pravično suđenje ...):
Da, od 1990. do 2000. godine - 5.26% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 15.79% (3)
Da, od 2012. godine do danas - 26.32% (5)
Da, od 1990. do danas - 10.53% (2)
Ne, u poslednjih 30 godina - 42.11% (8)

Radili posao koji je slabo plaćen i van Vaše struke):
Da, od 1990. do 2000. godine - 5.26% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 0%
Da, od 2012. godine do danas - 36.84% (7)
Da, od 1990. do danas - 5.26% (1)
Ne, u poslednjih 30 godina - 52.63% (10)

Bili direktna žtva konkretnog Vladinog zakona:
Da, od 1990. do 2000. godine - 5.26% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 10.53% (2)
Da, od 2012. godine do danas - 26.32% (5)
Da, od 1990. do danas - 5.26% (1)
Ne, u poslednjih 30 godina - 52.63% (10)

Vaša porodica osirimašila:
Da, od 1990. do 2000. godine - 26.32% (5)
Da, od 2000. do 2012. godine - 5.26% (1)
Da, od 2012. godine do danas - 31.58% (6)
Da, od 1990. do danas - 5.26% (1)
Ne, u poslednjih 30 godina - 31.58% (6)

Moći i uticaja Vaše porodice smanjen:
Da, od 1990. do 2000. godine - 5.26% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 5.26% (1)
Da, od 2012. godine do danas - 42.11% (8)
Da, od 1990. do danas - 10.53% (2)
Ne, u poslednjih 30 godina - 36.84% (7)

Morali da zbog rata ili iz nužde menjate gradove u kojima ste živeli:
Da, od 1990. do 2000. godine - 0%
Da, od 2000. do 2012. godine - 0%
Da, od 2012. godine do danas - 0%
Da, od 1990. do danas - 0%
Ne, u poslednjih 30 godina - 100.00% (19)

Vi ili neko od članova Vaše porodice su se iselili u inostranstvo i započeli svoj normalan život:
Da, od 1990. do 2000. godine - 0%
Da, od 2000. do 2012. godine - 0%
Da, od 2012. godine do danas - 21.05% (4)
Da, od 1990. do danas - 10.53% (2)
Ne, u poslednjih 30 godina - 68.42% (13)

Vraćena imovina nacionalizovana nakon II svetskog rata:
Da, od 1990. do 2000. godine - 5.26% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 5.26% (1)
Da, od 2012. godine do danas - 0%
Da, od 1990. do danas - 5.26% (1)
Ne, u poslednjih 30 godina - 84.21% (16)

Izvršena rehabilitacija članova porodice za optužbe iz II svetskog rata:
Da, od 1990. do 2000. godine - 0%
Da, od 2000. do 2012. godine - 0%
Da, od 2012. godine do danas - 0%
Da, od 1990. do danas - 0%
Ne, u poslednjih 30 godina - 100.00% (19)

Postali vlasnik nekretnine, akcija u prvatnom preduzeću stekli diplomu fakulteta:
Da, od 1990. do 2000. godine - 5.26% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 36.84% (7)
Da, od 2012. godine do danas - 21.05% (4)
Da, od 1990. do danas - 5.26% (1)
Ne, u poslednjih 30 godina - 31.58% (6)

Postali većinski vlasnik preduzeća:
Da, od 1990. do 2000. godine - 0%
Da, od 2000. do 2012. godine - 5.26% (1)
Da, od 2012. godine do danas - 0%
Da, od 1990. do danas - 0%
Ne, u poslednjih 30 godina - 94.74% (18)

Vi ili neko od članova porodice postao javnih funkcioner:
Da, od 1990. do 2000. godine - 0%
Da, od 2000. do 2012. godine - 5.26% (1)
Da, od 2012. godine do danas - 0%
Da, od 1990. do danas - 0%
Ne, u poslednjih 30 godina - 94.74% (18)

Imali, odnosno imate uticajne prijatelje na bitnim društvenim položajima/javnim funkcijama:
Da, od 1990. do 2000. godine - 0%
Da, od 2000. do 2012. godine - 5.26% (1)
Da, od 2012. godine do danas - 5.26% (1)
Da, od 1990. do danas - 10.53% (2)
Ne, u poslednjih 30 godina - 78.95% (15)

2. Vaše zanimanje?

Političar višeg ranga (članovi republičkih/pokrajinskih vlada, predsednici skupštinskih odbora, plaćeni članovi izvršnih odbora parlamentarnih stranaka, predsednici, republičkih/pokrajinskih sudova i zamenici) - 0%
Političar srednjeg ranga (ostali plaćeni funkcioneri u republičkoj/pokrajin vladama i skupštinama, članovi izvršnih i plaćeni članovi glavnih odbora parlamentarnih stranaka, sudije republičkih/pokrajinskih sudova) - 0%
Političar nižeg ranga (plaćeni gradski i opštinski funkcioneri,članovi glavnih odbora parlamentarnih stranaka) - 0%
Direktor višeg ranga (generalni direktor/zamenik/pomoćnik u preduzeću sa 500 i više zaposlenih, u državnom/društvenom i mešovitom sektoru gde je država većinski vlasnik; direktor - ne vlasnik! - u privatnom preduzeću sa više od 50 zaposlenih) - 0%
Direktor srednjeg ranga (direktor sektora većeg preduzeća; direktor/zamenik/pomoćnik u preduzeću sa 100-500 zaposlenih, u državnom/društvenom/mešovitom vlasništvu; direktor - ne vlasnik! - u privatnom preduzeću sa 31-50 zaposlenih) - 0%
Direktor nižeg ranga (direktor sektora srednjeg preduzeća; direktor u državnom/društvenom/mešovitom preduzeću do 100 zaposlenih; direktor - ne vlasnik! - privatnog preduzeća do30 zaposlenih) - 0%
Krupniji preduzetnik (vlasnik ili većinski suvlasnik – veći od ostalih suvlasnika - u privatnom preduzeću sa više od 250 zaposlenih) - 0%
Srednji preduzetnik (vlasnik ili većinski suvlasnik – veći od ostalih suvlasnika - u privatnom preduzeću sa51-250 zaposlenih) - 0%
Mali preduzetnik (vlasnik ili većinski suvlasnik – veći od ostalih suvlasnika - u privatnom preduzeću sa11-50 zaposlenih) - 0%
mikro preduzetnik (vlasnik ili većinski suvlasnik – veći od ostalih suvlasnika - u privatnom preduzeću sa 2-10 zaposlenih) - 0%
samozaposlen – registrovan (vlasnik privatne firme/radnje/ordinacije/advokatske kancelarije, bez zaposlenih) niži rukovodilac (šef pogona, odeljenja i sl.) - 10.53% (2)
Stručnjak (sa vss i všs) - 31.58% (6)
Slobodna profesija (umetnici, sportisti) - 0%
Poslovođa - 0%
Službenik (sa srednjom stručnom spremom) - 15.79% (3)
Tehničar (sa sss) - 15.79% (3)
VKV radnik - 5.26% (1)
KV radnik - 0%
Službenik (sa nižom stručnom spremom) - 0%
PKV radnik - 0%
NKV radnik - 0%
Osoblje zaštite (vojska, policija, čuvari i sl.) - 0%
Poljoprivrednik (sa vlastitom zemljom) - 0%
Poljoprivredni radnik (radi na tuđoj - privatnoj/državnoj zemlji) - 0%
Penzioner - 10.53% (2)
Nezaposlen(ne radi ni formalno ni neformalno, ni u poljoprivredi i tražio/la je aktivno zaposlenje bar jedanput tokom prethodnog meseca plus može stupiti na radno mesto u roku od dve nedelje ako mu/joj se ponudi posao) - 5.26% (1)
Domaćica - 0%
Student - 0%
Učenik - 0%
Neko drugo, koje? - 0%
Nesto drugo - 5.26% (1)
Novinar •

3. Mesto stanovanja?

U centru grada u kući - 5.26% (1)
U centru grada u zgradi - 42.11% (8)
Na poluperferiji u kući - 15.79% (3)
Na poluperferiji u zgradi - 21.05% (4)
Na perferiji u kući - 5.26% (1)
Na perferiji u zgradi - 0%
Na selu - 10.53% (2)
Nesto drugo - 0%

4. Gde trenutno živite?

Vojvodina - Bačka - 21.05% (4)
Vojvodina - Srem - 0%
Vojvodina - Banat - 10.53% (2)
Beograd - centar - 26.32% (5)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surčin) - 0%
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Čačak i Užice) - 0%
Sandžak - 0%
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 10.53% (2)
Istočna Srbija (Bor, Negotin, Zaječar, Majdanpek...) - 15.79% (3)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 15.79% (3)
Kosovo - 0%
BiH - RS - 0%
BiH - FBH - 0%
Crna Gora - 0%
Makedonija - 0%
Hrvatska - 0%
Slovenija - 0%
EU države - 0%
Država u Evropi koja nije članica EU - 0%
SAD - 0%
Kanada - 0%
Australija - 0%
Rusija - 0%
Latinska Amerika - 0%
Afrika - 0%
Azija - 0%
Nesto drugo - 0%

5. U kojem sektoru ste zaposleni?

Poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, vodoprivreda - 5.26% (1)
Industrija i rudarstvo - 5.26% (1)
Građevinarstvo, komunalne delatnosti - 0%
Zanatstvo - 0%
Saobraćaj i veze - 0%
Trgovina, ugostiteljstvo, turizam - 0%
Lične usluge - 10.53% (2)
Finansije - 5.26% (1)
Obrazovanje, kultura, zdravstvo, socijalna zaštita - 21.05% (4)
Policija, vojska, zaštita - 10.53% (2)
Državni organi i organizacije, političke stranke itd. - 5.26% (1)
Domaćica - 0%
Nezaposlen - 5.26% (1)
Penzioner - 5.26% (1)
Primalac socijalne pomoći - 0%
Učenik ili student - 0%
Ne znam - 0%
Nisam zaposen - 5.26% (1)
Navedite koji? - 0%
Nesto drugo - 21.05% (4)
Mediji i komunikacije • automobilska industrija • Gumarstvo • IT •

Komentari (0)

Slične ankete

Tranzicioni bilans - 2021

(Onlineistrazivanja) Vaše zanimanje? Političar višeg ranga (članovi republičkih/pokrajinskih vlada, predsednici skupštinskih odbora, plaćeni članovi izvršnih odbora parlament

Tranzicioni bilans

(Onlineistrazivanja) Da li Vam se nešto od navedenog desilo u poslednjih 30 godina? Ostajali bez posla i teško nalazili novi Niste mogli da ostvarite svoja prava (lečenje, šk

Bilans 2009. godine

(Onlineistrazivanja) Šta Vam je asocijacija na 2009. godinu? Koliko je bila uspešna 2009. godine kada je u pitanju Vaše/Vaša/Vaš? Zdravlje Karijera Ljubav Porodica Stranka za

Vase politicko misljenje

(saallee) Da li ste zadovoljni aktuelnom vlascu u nasoj zemlji? ne da ne mogu da se opredelim ako bi sutra bili izbori , upi

E BOOK VS PAPER BOOK

(Maja238) Zdravo svima! Slobodni ste da potpuno iskreno odgovorite da li vise volite elektronsku formu knjige ili stampanu

TV Serije

(Amna12) Spol Muški Ženski Starost 15-20 21-30 31-40 41 i više Radni status Student Zaposlen Nezaposlen Penzioner Učenik Da

PayPal

(USER16009) Da li će doći Pay Pal u Srbiju? Da li bi ste voleli da Pay Pal dođe? Opišite nam Pay Pal. Pay Pal služi za...? I

Ocenite izjavu predsednika Srbije, Aleksandra Vučića

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da ocenite Aleksandra Vučića kao: Predsednika Srbije Predsdnika Srpske napredne stranke bivš

Uspeh i pozitivno razmišljanje

(USER13466) Hvala svima na učešću u anketi! :) Da li verujete u svoj uspeh? Da, u potpunosti Uglavnom verujem Nisam siguran

Anketa o nastavi hemije

(Katarina11) Pozdrav :) Da li ste bili zainteresovani na casovima hemije u osnovnoj i srednjoj skoli? Koliko ste razumeli na

Abortus

(Petrol) Molimo vas da gledate sa realnog aspekta uzevsi u obzir ekonomsko stanje drzave i nemogucnost podizanja dece zbog t

debeli i mrsavi

(taci123) :)))) zivite li zdrav zivot? da li ste gojazni? Ako jeste, da li su Vas nekada ismevali zog toga ili niste dobili

Volontiranje

(ivanavukolic) Ova anketa je napravljena u svrhu sticanja predispitnih bodova iz Teorija informacija i komunikacija. Hvala s

Da li su musko-zenska prijateljstva moguca ?

(USER15444) Welcome :) Da li imate muskog/zenskog prijatelja koji vam se nekad svidjao/la ? Da li mislite da kod musko/zensk

Skola

(USER15987) WELCOME! Da li volite da idete u skolu? Predmet koji najvise volite? Profesora kog predmeta najvise gotivite?