Centar za istraživanja

English Srpski Српски

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji (67)

Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, sprovode projekat “Aktivni građani protiv korupcije: primena dobrih praksi u borbi protiv korupcije u lokalnoj zajednici”. Projekаt nаstoji dа unаpredi trаnspаrentnost, otvorenost i odgovornost jаvne uprаve kroz podršku sveobuhvаtnom modelu zа borbu protiv korupcije nа nivou lokаlnih zаjednicа, koji obuhvаtа аktivno civilno društvo i primenu inovаtivnih strаtegijа. U okviru Projekta, predviđena je realizacija istraživanja i izrada analize o prisustvu korupcije u Srbiji i njenom uticaju na efikasnost javne uprave. S obzirom da uspešna borba protiv korupcije podrazumeva i aktivne građane i njihova udruženja, jedan aspekt istraživanja posvećen je ispitivanju nivoa informisanosti organizacija civilnog društva (OCD) o radu antikorupcijskih tela, sadržaju osnovnih antikorupcijskih dokumenata (strategija i zakona), iskustvima OCD u izradi ovih dokumenata, kao i utvrđivanju stavova o njihovoj budućoj ulozi u borbi protiv korupcije u zemlji. S tim u vezi, iskustva Vaše organizacije u ovoj oblasti biće nam dragocena za izradu pomenute analize, te Vаs molimo dа upitnik pred Vama popunite kao i dа nа postаvljenа pitаnjа odgovorite što detаljnije, unesete sve dodаtne sugestije, komentаre ili pitаnjа. Unаpred se zаhvаljujemo nа Vаšem učešću u ovom projektu.

Ključne reči: korupcija,,

1. Naziv organizacije

(opciono)

Centar za afirmaciju iintegraciju Roma • Centar za evropske politike • Udruženje građana "Kormilo" Zrenjanin • Centar za razvoj neprofitnog sektora • Centar za društveno ekonomski razvoj Jagodina • Centar za ruralni razvoj - Aleksandrovac • Udrzenje roma Marakana • Centar za pravna i finansijska istraživanja • Green Hand - Zelena Ruka • bibija romski zenski centar beograd • Udruženje žena "Svilen konac-obrovac" • Kulturako maškaripe • AS - Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om • Unija za organsku poljoprivredu Srbije EKOplus • Udruženje građana "Poverenje" • IPM Inter institucionalna profesionalna mreža u sektoru voda Srbije • Kulturni centar DamaD • Udruzenje Fenomena • Razvojna Agencija za Presevo i Bujanovac • Udruženje Pavlos Vlasotince • Udruzenje slepih i slabovidih Srbije "Beli stap" Region Jugoistocna Srbija • udruženje građana Ekobečej • Pravno dokumentaciona kancelarija • Udruzenje gradjana Decja radost Zajecar • Udruženje samohranih roditelja i jednoroditeljskih porodica ZAJEDNO • Bibliotekarsko društvo Srbije • GRUPA ZA RAZVOJNE PROJEKTE-GDP NOVI SAD • Centar za edukaciju i unapredjenje društva • Beogradski centar za ljudska prava • Udruženje multiple skleroze Pčinjski okrug Vranje • Srpski Hodocasnici • Unija pronalazača Srbije i dijaspore "Teslino jedinstvo" • U.G.Entuzijasti Kučeva • Udruzenje za zastitu i unapredjenje zivotne sredine Ekoglobal • centar za orijentaciju drustva • NAKEC Willkommen • UNOPS • ''Ekološko udruženje Rzav-God Save Rzav'' • Transparentnost Srbija • Atina- Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima • Hor Juventus • Udruzenje Romkinja Amarilis, Novi Sad • Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA • Udruženje poslovnih žena Zaplanja "ZA!" Gadžin Han • Biro za drustvena istrazivanja • Udruženje gradjana "U korak sa Evropom" • Centar za ljudska prava Čačak • drpko • Evropski pokret u Srbiji • UG Intermedium Krusevac •

2. Primarna oblast delovanja Vaše organizacije:

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Obrazovanje i istraživanje - 8.96% (6)
Rad sa mladima - 14.93% (10)
Zastupanje poslovnih, profesionalnih i strukovnih interesa - 4.48% (3)
Pravo (zakonodavstvo i javne politike) - 8.96% (6)
Prava manjinskih zajednica - 7.46% (5)
Ženska prava - 5.97% (4)
Ekologija - 7.46% (5)
Kultura i umetnost - 5.97% (4)
Socijalna zaštita - 5.97% (4)
Dobro upravljanje - 2.99% (2)
Privreda i preduzetništvo - 4.48% (3)
Ostalo - 0%
Nesto drugo - 22.39% (15)
organizovanje, edukacija i konsalting organska polj., ruralni razvoj i ekologija • Razvoj demokratije i demokratskih institucija • mediji • rad sa mladima, ekologija, kultura, poljoprivreda, organizovanje raznih seminara i edukacija • Monitoring budzeta, odrzivost traceg sektora • održivi razvoj • Ljudska prava, invalidnost • Promocija evropski vrednosti i podrška procesu evropskih integracija • Udruženje građana • prevencija u borbi protiv korupcije • Razvoj demokratije kroz sve društvene aspekte • Ljudska prava • Istrazivanje • Zaštita ljudskih prava • ruralni razvoj •

3. Koja je primarna ciljna grupa u radu Vaše organizacije:

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Deca i mladi - 23.88% (16)
Žene - 8.96% (6)
Pripadnici manjinskih zajednica - 7.46% (5)
Osobe sa invaliditetom - 5.97% (4)
Izbeglice i interno raseljena lica - 1.49% (1)
Donosioci odluka (državni organi, organi lokalne samouprave) - 20.90% (14)
Privredni subjekti - 0%
Ostali - 0%
Nesto drugo - 31.34% (21)
radnici • trenutno: donosioci odluka i organizacije civilnog drustva. • Gradjani i privreda • svi bibliotekari Srbije • žrtve i potencijalne žrtve trgovine ljudima(žene,dece i muškarci) • svi gradjani Braničevskog okruga • Osobe sa invaliditeto i ostale diskriminisane grupe ljudi • Opstine, privredni subjekti, mladi, javne institucije itd. • Javnost/građani • široka javnost • imamo vise razlicitih ciljnih grupa pa je tesko dati odgovor na ovo pitanje • Mladi, institucije i donosioci odluka • antikorupcija • poljoprivrednici za razvojni program i ostali za dopunski • Ljudi iz ruralnih područja • Svi • Antikorupcijski orijentisani akteri iz bilo kog sektora • Mi svojim pronalascima i naučnim istraživanjim delujemo na sve uzraste i školske spreme građana . • slabe grupe • udruzenja gradjana • Svi kojima su ugrožena osnovna ljudska prava •

4. Vaša organizacija sprovodi projekte na teritoriji:

Republike Srbije - 59.70% (40)
Pojedinih gradova/opština - 26.87% (18)
Regiona Zapadnog Balkana - 7.46% (5)
Drugo - 0%
Nesto drugo - 5.97% (4)
istocna Evropa • Teritorija opštine Beočin • Na teritoriji republike Srbije i okupiranih Srbskih zemalja • Na nivou republike i na nivou gradova Srbije •

5. Da li se Vaša organizacija, u okviru programa i projekata koje realizuje, bavi pitanjima iz oblasti antikorupcije?

Ne - 41.79% (28)
Da - 58.21% (39)

6. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA: koje aktivnosti Vaša organizacija sprovodi, ili je sprovodila, u oblasti antikorupcije?

(moguće je opredeliti se za više odgovora)

Istraživanje - 31.94% (23)
Edukacija - 25.00% (18)
Zagovaranje - 19.44% (14)
Saradnja sa lokalnim zajednicama/institucijama/organizacijama na izradi strateških dokumenata - 23.61% (17)

7. Da li ste, u okviru programa koje Vaša organizacija sprovodi, ostvarili saradnju sa Agencijom za borbu protiv korupcije, Savetom za borbu protiv korupcije ili drugim državnim organima nadležnim za borbu brotiv korupcije?

Da, sarađivali smo sa Agencijom za borbu protiv korupcije - 17.91% (12)
Da, sarađivali smo sa Savetom za borbu protvi korupcije - 4.48% (3)
Da, sarađivali smo i sa Agencijom i sa Savetom - 5.97% (4)
Nismo sarađivali ni sa Agencijom ni sa Savetom - 59.70% (40)
Sarađivali smo sa nekim drugim državnim organom - 0%
Nesto drugo - 11.94% (8)
Sarađivali smo sa policijom • Drzavnom revizorskom institucijom • NVO su bile prinuđene na podelu sa davaocem srestava,a koje ne dele i ne dobiju. • Poverenik, DRI, Kancalarija vlade RS za saradnju za civilnim drustvom i drugi • Zastitinik gradjana, overenica za ravnopravnost gradjana • Ucestvovali smo na treningu o korupciji za organizacije civilnog sektora u organizaciji Evropske Uni • javna preduzeća, opštine, Direkcija za vode • Potpisivanje deklaracije sa institucijama sistema lokalne samouprave na zaštiti prava dece i omladin •

8. Da li su prilikom saradnje nadležni organi bili spremni da vam pruže relevantne informacije?

Da - 54.00% (27)
Ne - 46.00% (23)

9. Ukoliko je odgovor NE: Da li u okviru vaše organizacije planirate da sprovodite programe iz oblasti antikorupcije?

Da - 86.11% (31)
Ne - 13.89% (5)

10. Da li su predstavnici Vaše organizacije učestvovali u obukama iz oblasti borbe protiv korupcije?

Ne - 76.12% (51)
Ukoliko je odgovor DA, molimo navedite koje su obuke prošli: - 0%
Nesto drugo - 23.88% (16)
ZA TRASPARENTNE JAVNE FINANSIJE • birodi beogradski centar za politicku bezbednosy • oblasti: javne finansije, monitoring budzeta, javne nabavke, budzetski sistem... i dr. • A sta nudite? • Civilni sektor i korupcija • sa državnim organima i drugim OCD • obuke u organizaciji Agencije za borbu protiv korupcije • Građanski nadzor javnih nabavki, obuka o ponovnom korišćenju imovine proistekle iz krivičnog dela • Mehanizmi borbe protiv korupcije • Obuka u okviru Centra za bezbednosne studije, i mnogobrojne radionice u okviru Transparency Int. • Monitoring javnih nabavki, Monitoring javnih finansija • ne • obuka o pravljenju plana integriteta • mehanizmi za borbu protiv korupcije • Agencija za borbu protiv korupcije • Trening o prepoznavanju korupcije kao deo projekta Evropske Unije •

11. Da li ste upoznati sa nadležnostima Agencije za borbu protiv korupcije i Saveta za borbu protiv koupcije?

Da, upoznati smo sa nadležnostima Agencije za borbu protiv korupcije - 22.39% (15)
Da, upoznati smo sa nadležnostima Saveta za borbu protvi korupcije - 1.49% (1)
Upoznati smo sa nadležnostima i Agencije i Saveta - 38.81% (26)
Nismo upoznati sa nadležnostima Agencije i Saveta - 37.31% (25)

12. Šta je po Vašem mišljenju potrebno kako bi se suzbila korupcija u Srbiji?

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Efikasniji rad policije i pravosuđa - 37.31% (25)
Usvajanje novih zakonskih i podzakonskih akata - 7.46% (5)
Usvajanje nove strategije za borbu protiv korupcije - 5.97% (4)
Sprovođenje kampanje za informisanje građana o načinima sprečavanja i suzbijanja korupcije - 29.85% (20)
Edukativni programi za decu i mlade - 4.48% (3)
Nesto drugo - 14.93% (10)
Sve ovo što ste naveli u taški 12 • Transparentan rad javnih institucija, donošenje i efikasno sprovođenje zakona za sve • sve od navedenih • izgraditi nezavisnu i strucnu agenciju za borbu protiv korupcije • Implementacija zakonodavstva • Sve navedeno • Sve gore navedeno • OCD NEMAJU ZNACAJNIJIJU ULOGU U BORBI PROTIV KORUPCIJE A POSEBNO U LOKALU • Kordinirana i efektivan aktivnost antikorupcijske zajednice • osnaživanje kapaciteta države radi bolje organizacije, standardizacija procedura i kriterijuma •

13. Ko bi, po Vašem mišljenju, trebalo da ima ključnu ulogu u sprečavanju i suzbijanju korupcije u Srbiji?

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Tužilaštvo i sudovi - 53.73% (36)
Vlada Republike Srbije - 13.43% (9)
Lokalne samouprave - 5.97% (4)
Građani i organizacije civilnog društva - 19.40% (13)
Drugi - 0%
Nesto drugo - 7.46% (5)
nezavisna tela i mediji • Treba zaposliti narod , to može Unija pronalazača Srbije i dijaspore " Teslino jedinstvo" Podržite • Kuka i motika, vaninstitucionalna pravda • Antikorupcijska tela • svi navedeni imaju važnu ulogu u celokupnom procesu •

14. Da li je Vaša organizacija bila uključena u proces izrade Strategije za borbu protiv korupcije iz 2005.godine ili nacrta Strategije koji je Vlada Srbije izradila 2012. godine?

Da, učestvovali smo u izradi Strategije iz 2005.godine - 0%
Da, učestvovali smo u izradi nacrta Strategije iz 2012.godine - 2.99% (2)
Da, učestvovali smo u izradi oba dokumenta - 1.49% (1)
Ne - 95.52% (64)

15. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA: Molimo Vas da objasnite na koji način je vaša organizacija bila uključena?

Centar je osnovan 2013 godine • Podržavali smo doktorima protiv korupcije , je smo davali svoje kritike i mišljenja • NIje ucestvovala • Osnovani smo 2010 godine • U izradu nacrta, • TS je imala predstavnika u radnog grupi, kao i u komisiji koja je pripremala akcioni plan. Odbijene su sugestije iz oblasti preciziranja aktivnosti •

16. Na koji način OCD mogu doprineti sprečavanju i suzbijanju korupcije u Srbiji:

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Prijavom slučajeva korupcije nadležnim organima - 20.90% (14)
Informativnim kampanjama za građane - 29.85% (20)
Edukativnim aktivnostima (seminari, treninzi, radionice) - 28.36% (19)
Istraživanjem i izveštavanjem o slučajeva korupcije „na visokom nivou“ - 11.94% (8)
Drugo - 0%
Nesto drugo - 8.96% (6)
pomoć državi u standardizaciji JN i kriterijuma za JN, pomoć kod sistematizacije za podizanje kapaci • Umrežavanjem OCD različitih profila i kombinacija svih gore pomenutih odgovora • sve navedeno. Inace u vecini pitanja ste trebalo da stavite visestruki odgovor, a ne sa jednim pitan • Sve gore navedeno zajedno • OCD DA BUDU SVOJEVRSNA POROTA UZ PODRSKU VLADE I LOKALNE SAMOUPRAVE. OCD UTREBA DA SU I U AGENCIJI • sve od ponuđenog •

17. Da li ste zainteresovani da Vi i Vaša organizacija uzmete učešće u široj kampanji organizacija civilnog društva usmerenoj na sprečavanje i suzbijanje korupcije u Srbiji?

Ne - 7.46% (5)
Da - 92.54% (62)

18. Da li vaša organizacija ima izrađene interne antikorupcijske procedure?

Da - 7.46% (5)
Ne - 79.10% (53)
Ukoliko je Vaš odgovor DA: možete li ukratko da opišete ove procedure? - 0%
Nesto drugo - 13.43% (9)
Da, eticki kodeks • Potpisnici smo Etickog kodeksa OCD • procedure regulisu pitanja: sukoba interesa, nabavki roba i usluga za potrebe organizacije i dr. • Rad organizacije je maksimalno transparentan i dostupan široj javnosti • PO JEDNA OCD U SVAKOJ OPSTINI DA BUDU POROTA KOD JAVNIH NABAVKI SVIH BUDZETSKIH KORISNIKA • Generalni pravilnik o radu organizacije gde je tacno navedeno sta treba da se radi da bi se izbegla • 1. Pokrenuti akciju zapošljavanja omladine Srbije na inovacijama građana i korupcija se smanjuje • Da, u okviru Etickog kodeksa • Prati se sve sto se radi u organizaciji putem pisanih dokumenata i izvestavanjem •

19. Ukoliko je Vaš odgovor NE: da li mislite da bi ovakve procedure bile potrebne Vašoj organizaciji:

Da - 56.72% (38)
Ne - 16.42% (11)
Nisam siguran/sigurna - 26.87% (18)

20. Vaši dodatni komentari, sugestije, pitanja

Hvala na saradnji!

Sve je ovo povrsno, ima li svrhe? • AS Centar je učestvovao u kampanji "Glasno za zdravstvo - Kakav je doktor" • Pruzamo punu podrsku svim relevantnim institucijama u borbi protiv korupcij • želimo Vam puno uspeha • Steta sto se insistiralo na samo jednom odgovoru. • Veoma smo zainteresovani za obuke i treninge iz ove oblasti • Ma samo napred gospodo! Treba posteno stvarati svet oko sebe. I uciti decu • Tema je vrlo vrlo aktuelana i potrebno je edukovati društvo. • Veoma značajna tema za koju ste se opredelili, pružamo podršku. • veća saradnja OCD sa državnim organima • Zašto niste uvrstili ne zaposlenost kao glavni izvor korupcije • Nema organa niti institucije koja se stvarno bavi ovim problemom. • Za bolji život neophodno je boriti se protiv korupcije zajedno sa državnim • zeleo bih da znm sve o korupcij zakonima o korupciji i ostalim pravima • želimo da se aktivnije uključimo u kampanju slobode od korupcije • "U MALOM SE VIDI JASNIJE VELIKO" korupcija je u opštinama kreće se naviše • Pozdrav • Bice nam zadovoljstvo da pokrecemo neki projekat protiv korupciju. Pozdrav! • SIRE POSMATRANO OCD SU SLABO ZASTUPLJENE U BORBI PROTIV KORUPCIJE • Dobar primer je predlog Zakona o uzbunjivačima • Nemam • bolja kontrola trošenja novca iz budžeta • najveca korupcija je u onim segmetima gde javnost nije prisutna te se treba •

Komentari (0)

Slične ankete

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove

EU, Srbija i borba protiv korupcije!

(Onlineistrazivanja) Šta je za Vas korupcije? Davanje i uzimanje mita Pristranost i protekcija Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera Zloupotreba položaja u javnom se

Stanje životne sredine u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Kako bi ste opisali stanje životne sredine u Srbiji? Odlično Zadovoljavajuće Više zadovoljavajuće nego nezadovoljavajuće Više nezadovoljavajuće nego z

Anketa o borbi protiv nasilja

(Onlineistrazivanja) Kada je u pitanju nasilje u Srbiji, ono je? Posledica kulturnog modela i tradicije Srbije Posledica stepena i karaktera razvijenosti društva Srbije Posl

Problemi mladih

(Gazela) Šta smatraš da bi trebalo učiniti da se problemi mladih u Vranju počnu delotvornije rešavati? 1. Veća uključenost mladih u društveno - politički život; 2. Osigurat

KK Partizan i KK Crvena Zvezda - kako i šta dalje?

(Onlineistrazivanja) Partizan, kosarka, Crvena Zvezda Molimo Vas da ocenite: Nebojšu Čovića kao licnost Nebojšu Čovića kao političara Nebojšu Čovića kao vlasnika KK FMP Neboj

Za i protiv Evropske Unije

(Zoran) U kojoj meri se informišete oko dešavanja u okviru Evropske Unije? Veoma intenzivno Intenzivno Osrednje Slabo Veoma slabo Ne pratim Iz kojih izvora se informišete oko

Mobilne skole zagovaranja

(sever.dzigurski) Poštovana/i, Institut za održive zajednice (ISC) od 2008. godine sprovodi program Mobilne škole zagovaranja (MAS). Cilj ovog programa je bio da u lokalnim

KK Partizan i KK Crvena Zvezda, kako dalje?

(Onlineistrazivanja) Partizan, kosarka, Crvena Zvezda Molimo Vas da ocenite: Nebojšu Čovića kao licnost Nebojšu Čovića kao političara Nebojšu Čovića kao vlasnika KK FMP Neboj

Humana bezbednost i LGBT zajednica

(qcentar) Poštovani/ poštovana, Hvala što ste pristali da učestvujete u istraživanju "Humana bezbednost i LGBT zajednica". Ova anketa je deo istoimenog istraživačkog proje

Zaštita životne sredine na lokalnom nivou

(USER14773) Dobar dan! Istraživanje je posvećeno analizi kapaciteta i potreba: a. Lokalnih samouprava, b. Organizacija civilnog društva i c. Poslovnog sektora u oblasti zašti

Izborna anketa

(Zoran) Dragi prijatelji, anketa se radi za potrebe naučnog istraživanja. Rezultate, tj. bazu sa odgovorima će moći svako da koristi ko pomogne ovo istraživanje. Zato Vas mol

Mehanizmi učešća mladih na lokalnom nivou

(sever.dzigurski) Draga/i, Hvala na interesovanju za ovu anketu. Za popunjavanje je dovoljno da izdvojiš 5-10 minuta. Ovo anketa je deo policy studije na temu "Mehanizmi u

Muzička TOP LISTA br. 174, 9.6.2019.

(AleksaM) U ovoj anketi glasajte za omiljene hitove na listi. Lista se kreira na osnovu vaših glasova, zato glasajte! Svake