BIRODI

English Srpski

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji (67)

Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, sprovode projekat “Aktivni građani protiv korupcije: primena dobrih praksi u borbi protiv korupcije u lokalnoj zajednici”. Projekаt nаstoji dа unаpredi trаnspаrentnost, otvorenost i odgovornost jаvne uprаve kroz podršku sveobuhvаtnom modelu zа borbu protiv korupcije nа nivou lokаlnih zаjednicа, koji obuhvаtа аktivno civilno društvo i primenu inovаtivnih strаtegijа. U okviru Projekta, predviđena je realizacija istraživanja i izrada analize o prisustvu korupcije u Srbiji i njenom uticaju na efikasnost javne uprave. S obzirom da uspešna borba protiv korupcije podrazumeva i aktivne građane i njihova udruženja, jedan aspekt istraživanja posvećen je ispitivanju nivoa informisanosti organizacija civilnog društva (OCD) o radu antikorupcijskih tela, sadržaju osnovnih antikorupcijskih dokumenata (strategija i zakona), iskustvima OCD u izradi ovih dokumenata, kao i utvrđivanju stavova o njihovoj budućoj ulozi u borbi protiv korupcije u zemlji. S tim u vezi, iskustva Vaše organizacije u ovoj oblasti biće nam dragocena za izradu pomenute analize, te Vаs molimo dа upitnik pred Vama popunite kao i dа nа postаvljenа pitаnjа odgovorite što detаljnije, unesete sve dodаtne sugestije, komentаre ili pitаnjа. Unаpred se zаhvаljujemo nа Vаšem učešću u ovom projektu.

Ključne reči: korupcija,,

1. Naziv organizacije

(opciono)

Beogradski centar za ljudska prava • Unija pronalazača Srbije i dijaspore "Teslino jedinstvo" • Udrzenje roma Marakana • GRUPA ZA RAZVOJNE PROJEKTE-GDP NOVI SAD • Forum mladih sa invaliditetom • centar za orijentaciju drustva • Centar za razvoj neprofitnog sektora • UNOPS • U.G.Entuzijasti Kučeva • Centar za društveno ekonomski razvoj Jagodina • Centar za evropske politike • Udruženje samohranih roditelja i jednoroditeljskih porodica ZAJEDNO • Centar za ljudska prava Čačak • bibija romski zenski centar beograd • N.V.O.Konstantin veliki • Green Hand - Zelena Ruka • Centar za pravna i finansijska istraživanja • udruženje građana Ekobečej • Udruženje građana "Poverenje" • Udruzenje slepih i slabovidih Srbije "Beli stap" Region Jugoistocna Srbija • CentRa • ''Ekološko udruženje Rzav-God Save Rzav'' • Hor Juventus • drpko • Kulturni centar DamaD • Centar za edukaciju i unapredjenje društva • Transparentnost Srbija • NAKEC Willkommen • Bibliotekarsko društvo Srbije • Razvojna Agencija za Presevo i Bujanovac • Centar za ruralni razvoj - Aleksandrovac • Udruženje građana "Kormilo" Zrenjanin • Udruženje žena "Svilen konac-obrovac" • Udruženje "Mali razvojni klub" • Srpski Hodocasnici • Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA • Udruzenje Romkinja Amarilis, Novi Sad • Centar za razvoj sidnikalizma • Pravno dokumentaciona kancelarija • IPM Inter institucionalna profesionalna mreža u sektoru voda Srbije • Biro za drustvena istrazivanja • Udruženje gradjana "U korak sa Evropom" • Udruzenje gradjana Decja radost Zajecar • Kulturako maškaripe • Udruženje poslovnih žena Zaplanja "ZA!" Gadžin Han • Udruzenje Fenomena • UG Intermedium Krusevac • Atina- Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima • Unija za organsku poljoprivredu Srbije EKOplus • Udruženje Pavlos Vlasotince •

2. Primarna oblast delovanja Vaše organizacije:

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Obrazovanje i istraživanje - 8.96% (6)
Rad sa mladima - 14.93% (10)
Zastupanje poslovnih, profesionalnih i strukovnih interesa - 4.48% (3)
Pravo (zakonodavstvo i javne politike) - 8.96% (6)
Prava manjinskih zajednica - 7.46% (5)
Ženska prava - 5.97% (4)
Ekologija - 7.46% (5)
Kultura i umetnost - 5.97% (4)
Socijalna zaštita - 5.97% (4)
Dobro upravljanje - 2.99% (2)
Privreda i preduzetništvo - 4.48% (3)
Ostalo - 0%
Nesto drugo - 22.39% (15)
Zaštita ljudskih prava • Promocija evropski vrednosti i podrška procesu evropskih integracija • Monitoring budzeta, odrzivost traceg sektora • organizovanje, edukacija i konsalting organska polj., ruralni razvoj i ekologija • rad sa mladima, ekologija, kultura, poljoprivreda, organizovanje raznih seminara i edukacija • održivi razvoj • mediji • prevencija u borbi protiv korupcije • Razvoj demokratije kroz sve društvene aspekte • Ljudska prava, invalidnost • ruralni razvoj • Ljudska prava • Razvoj demokratije i demokratskih institucija • Istrazivanje • Udruženje građana •

3. Koja je primarna ciljna grupa u radu Vaše organizacije:

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Deca i mladi - 23.88% (16)
Žene - 8.96% (6)
Pripadnici manjinskih zajednica - 7.46% (5)
Osobe sa invaliditetom - 5.97% (4)
Izbeglice i interno raseljena lica - 1.49% (1)
Donosioci odluka (državni organi, organi lokalne samouprave) - 20.90% (14)
Privredni subjekti - 0%
Ostali - 0%
Nesto drugo - 31.34% (21)
Javnost/građani • trenutno: donosioci odluka i organizacije civilnog drustva. • široka javnost • Svi • radnici • Ljudi iz ruralnih područja • svi gradjani Braničevskog okruga • poljoprivrednici za razvojni program i ostali za dopunski • slabe grupe • Osobe sa invaliditeto i ostale diskriminisane grupe ljudi • Gradjani i privreda • Svi kojima su ugrožena osnovna ljudska prava • Opstine, privredni subjekti, mladi, javne institucije itd. • Mi svojim pronalascima i naučnim istraživanjim delujemo na sve uzraste i školske spreme građana . • Antikorupcijski orijentisani akteri iz bilo kog sektora • antikorupcija • imamo vise razlicitih ciljnih grupa pa je tesko dati odgovor na ovo pitanje • žrtve i potencijalne žrtve trgovine ljudima(žene,dece i muškarci) • svi bibliotekari Srbije • Mladi, institucije i donosioci odluka • udruzenja gradjana •

4. Vaša organizacija sprovodi projekte na teritoriji:

Republike Srbije - 59.70% (40)
Pojedinih gradova/opština - 26.87% (18)
Regiona Zapadnog Balkana - 7.46% (5)
Drugo - 0%
Nesto drugo - 5.97% (4)
istocna Evropa • Teritorija opštine Beočin • Na nivou republike i na nivou gradova Srbije • Na teritoriji republike Srbije i okupiranih Srbskih zemalja •

5. Da li se Vaša organizacija, u okviru programa i projekata koje realizuje, bavi pitanjima iz oblasti antikorupcije?

Ne - 41.79% (28)
Da - 58.21% (39)

6. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA: koje aktivnosti Vaša organizacija sprovodi, ili je sprovodila, u oblasti antikorupcije?

(moguće je opredeliti se za više odgovora)

Istraživanje - 31.94% (23)
Edukacija - 25.00% (18)
Zagovaranje - 19.44% (14)
Saradnja sa lokalnim zajednicama/institucijama/organizacijama na izradi strateških dokumenata - 23.61% (17)

7. Da li ste, u okviru programa koje Vaša organizacija sprovodi, ostvarili saradnju sa Agencijom za borbu protiv korupcije, Savetom za borbu protiv korupcije ili drugim državnim organima nadležnim za borbu brotiv korupcije?

Da, sarađivali smo sa Agencijom za borbu protiv korupcije - 17.91% (12)
Da, sarađivali smo sa Savetom za borbu protvi korupcije - 4.48% (3)
Da, sarađivali smo i sa Agencijom i sa Savetom - 5.97% (4)
Nismo sarađivali ni sa Agencijom ni sa Savetom - 59.70% (40)
Sarađivali smo sa nekim drugim državnim organom - 0%
Nesto drugo - 11.94% (8)
Poverenik, DRI, Kancalarija vlade RS za saradnju za civilnim drustvom i drugi • Potpisivanje deklaracije sa institucijama sistema lokalne samouprave na zaštiti prava dece i omladin • Sarađivali smo sa policijom • Ucestvovali smo na treningu o korupciji za organizacije civilnog sektora u organizaciji Evropske Uni • Drzavnom revizorskom institucijom • javna preduzeća, opštine, Direkcija za vode • NVO su bile prinuđene na podelu sa davaocem srestava,a koje ne dele i ne dobiju. • Zastitinik gradjana, overenica za ravnopravnost gradjana •

8. Da li su prilikom saradnje nadležni organi bili spremni da vam pruže relevantne informacije?

Da - 54.00% (27)
Ne - 46.00% (23)

9. Ukoliko je odgovor NE: Da li u okviru vaše organizacije planirate da sprovodite programe iz oblasti antikorupcije?

Da - 86.11% (31)
Ne - 13.89% (5)

10. Da li su predstavnici Vaše organizacije učestvovali u obukama iz oblasti borbe protiv korupcije?

Ne - 76.12% (51)
Ukoliko je odgovor DA, molimo navedite koje su obuke prošli: - 0%
Nesto drugo - 23.88% (16)
Civilni sektor i korupcija • Trening o prepoznavanju korupcije kao deo projekta Evropske Unije • obuka o pravljenju plana integriteta • Građanski nadzor javnih nabavki, obuka o ponovnom korišćenju imovine proistekle iz krivičnog dela • Monitoring javnih nabavki, Monitoring javnih finansija • ZA TRASPARENTNE JAVNE FINANSIJE • sa državnim organima i drugim OCD • Mehanizmi borbe protiv korupcije • obuke u organizaciji Agencije za borbu protiv korupcije • Agencija za borbu protiv korupcije • mehanizmi za borbu protiv korupcije • A sta nudite? • Obuka u okviru Centra za bezbednosne studije, i mnogobrojne radionice u okviru Transparency Int. • birodi beogradski centar za politicku bezbednosy • ne • oblasti: javne finansije, monitoring budzeta, javne nabavke, budzetski sistem... i dr. •

11. Da li ste upoznati sa nadležnostima Agencije za borbu protiv korupcije i Saveta za borbu protiv koupcije?

Da, upoznati smo sa nadležnostima Agencije za borbu protiv korupcije - 22.39% (15)
Da, upoznati smo sa nadležnostima Saveta za borbu protvi korupcije - 1.49% (1)
Upoznati smo sa nadležnostima i Agencije i Saveta - 38.81% (26)
Nismo upoznati sa nadležnostima Agencije i Saveta - 37.31% (25)

12. Šta je po Vašem mišljenju potrebno kako bi se suzbila korupcija u Srbiji?

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Efikasniji rad policije i pravosuđa - 37.31% (25)
Usvajanje novih zakonskih i podzakonskih akata - 7.46% (5)
Usvajanje nove strategije za borbu protiv korupcije - 5.97% (4)
Sprovođenje kampanje za informisanje građana o načinima sprečavanja i suzbijanja korupcije - 29.85% (20)
Edukativni programi za decu i mlade - 4.48% (3)
Nesto drugo - 14.93% (10)
OCD NEMAJU ZNACAJNIJIJU ULOGU U BORBI PROTIV KORUPCIJE A POSEBNO U LOKALU • Sve gore navedeno • Transparentan rad javnih institucija, donošenje i efikasno sprovođenje zakona za sve • Implementacija zakonodavstva • izgraditi nezavisnu i strucnu agenciju za borbu protiv korupcije • Sve navedeno • osnaživanje kapaciteta države radi bolje organizacije, standardizacija procedura i kriterijuma • Sve ovo što ste naveli u taški 12 • Kordinirana i efektivan aktivnost antikorupcijske zajednice • sve od navedenih •

13. Ko bi, po Vašem mišljenju, trebalo da ima ključnu ulogu u sprečavanju i suzbijanju korupcije u Srbiji?

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Tužilaštvo i sudovi - 53.73% (36)
Vlada Republike Srbije - 13.43% (9)
Lokalne samouprave - 5.97% (4)
Građani i organizacije civilnog društva - 19.40% (13)
Drugi - 0%
Nesto drugo - 7.46% (5)
svi navedeni imaju važnu ulogu u celokupnom procesu • Treba zaposliti narod , to može Unija pronalazača Srbije i dijaspore " Teslino jedinstvo" Podržite • nezavisna tela i mediji • Kuka i motika, vaninstitucionalna pravda • Antikorupcijska tela •

14. Da li je Vaša organizacija bila uključena u proces izrade Strategije za borbu protiv korupcije iz 2005.godine ili nacrta Strategije koji je Vlada Srbije izradila 2012. godine?

Da, učestvovali smo u izradi Strategije iz 2005.godine - 0%
Da, učestvovali smo u izradi nacrta Strategije iz 2012.godine - 2.99% (2)
Da, učestvovali smo u izradi oba dokumenta - 1.49% (1)
Ne - 95.52% (64)

15. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA: Molimo Vas da objasnite na koji način je vaša organizacija bila uključena?

TS je imala predstavnika u radnog grupi, kao i u komisiji koja je pripremala akcioni plan. Odbijene su sugestije iz oblasti preciziranja aktivnosti • Podržavali smo doktorima protiv korupcije , je smo davali svoje kritike i mišljenja • NIje ucestvovala • U izradu nacrta, • Centar je osnovan 2013 godine • Osnovani smo 2010 godine •

16. Na koji način OCD mogu doprineti sprečavanju i suzbijanju korupcije u Srbiji:

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Prijavom slučajeva korupcije nadležnim organima - 20.90% (14)
Informativnim kampanjama za građane - 29.85% (20)
Edukativnim aktivnostima (seminari, treninzi, radionice) - 28.36% (19)
Istraživanjem i izveštavanjem o slučajeva korupcije „na visokom nivou“ - 11.94% (8)
Drugo - 0%
Nesto drugo - 8.96% (6)
OCD DA BUDU SVOJEVRSNA POROTA UZ PODRSKU VLADE I LOKALNE SAMOUPRAVE. OCD UTREBA DA SU I U AGENCIJI • pomoć državi u standardizaciji JN i kriterijuma za JN, pomoć kod sistematizacije za podizanje kapaci • sve navedeno. Inace u vecini pitanja ste trebalo da stavite visestruki odgovor, a ne sa jednim pitan • Umrežavanjem OCD različitih profila i kombinacija svih gore pomenutih odgovora • Sve gore navedeno zajedno • sve od ponuđenog •

17. Da li ste zainteresovani da Vi i Vaša organizacija uzmete učešće u široj kampanji organizacija civilnog društva usmerenoj na sprečavanje i suzbijanje korupcije u Srbiji?

Ne - 7.46% (5)
Da - 92.54% (62)

18. Da li vaša organizacija ima izrađene interne antikorupcijske procedure?

Da - 7.46% (5)
Ne - 79.10% (53)
Ukoliko je Vaš odgovor DA: možete li ukratko da opišete ove procedure? - 0%
Nesto drugo - 13.43% (9)
Da, u okviru Etickog kodeksa • 1. Pokrenuti akciju zapošljavanja omladine Srbije na inovacijama građana i korupcija se smanjuje • Rad organizacije je maksimalno transparentan i dostupan široj javnosti • Da, eticki kodeks • Generalni pravilnik o radu organizacije gde je tacno navedeno sta treba da se radi da bi se izbegla • procedure regulisu pitanja: sukoba interesa, nabavki roba i usluga za potrebe organizacije i dr. • Prati se sve sto se radi u organizaciji putem pisanih dokumenata i izvestavanjem • PO JEDNA OCD U SVAKOJ OPSTINI DA BUDU POROTA KOD JAVNIH NABAVKI SVIH BUDZETSKIH KORISNIKA • Potpisnici smo Etickog kodeksa OCD •

19. Ukoliko je Vaš odgovor NE: da li mislite da bi ovakve procedure bile potrebne Vašoj organizaciji:

Da - 56.72% (38)
Ne - 16.42% (11)
Nisam siguran/sigurna - 26.87% (18)

20. Vaši dodatni komentari, sugestije, pitanja

Hvala na saradnji!

Ma samo napred gospodo! Treba posteno stvarati svet oko sebe. I uciti decu • Veoma značajna tema za koju ste se opredelili, pružamo podršku. • najveca korupcija je u onim segmetima gde javnost nije prisutna te se treba • "U MALOM SE VIDI JASNIJE VELIKO" korupcija je u opštinama kreće se naviše • želimo Vam puno uspeha • Zašto niste uvrstili ne zaposlenost kao glavni izvor korupcije • Steta sto se insistiralo na samo jednom odgovoru. • Sve je ovo povrsno, ima li svrhe? • Pozdrav • Bice nam zadovoljstvo da pokrecemo neki projekat protiv korupciju. Pozdrav! • Nema organa niti institucije koja se stvarno bavi ovim problemom. • želimo da se aktivnije uključimo u kampanju slobode od korupcije • AS Centar je učestvovao u kampanji "Glasno za zdravstvo - Kakav je doktor" • zeleo bih da znm sve o korupcij zakonima o korupciji i ostalim pravima • Nemam • Tema je vrlo vrlo aktuelana i potrebno je edukovati društvo. • SIRE POSMATRANO OCD SU SLABO ZASTUPLJENE U BORBI PROTIV KORUPCIJE • bolja kontrola trošenja novca iz budžeta • Za bolji život neophodno je boriti se protiv korupcije zajedno sa državnim • Pruzamo punu podrsku svim relevantnim institucijama u borbi protiv korupcij • Dobar primer je predlog Zakona o uzbunjivačima • veća saradnja OCD sa državnim organima • Veoma smo zainteresovani za obuke i treninge iz ove oblasti •

Komentari (0)

Slične ankete

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove

EU, Srbija i borba protiv korupcije!

(Onlineistrazivanja) Šta je za Vas korupcije? Davanje i uzimanje mita Pristranost i protekcija Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera Zloupotreba položaja u javnom se

Stanje životne sredine u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Kako bi ste opisali stanje životne sredine u Srbiji? Odlično Zadovoljavajuće Više zadovoljavajuće nego nezadovoljavajuće Više nezadovoljavajuće nego z

Anketa o borbi protiv nasilja

(Onlineistrazivanja) Kada je u pitanju nasilje u Srbiji, ono je? Posledica kulturnog modela i tradicije Srbije Posledica stepena i karaktera razvijenosti društva Srbije Posl

Zaštita životne sredine na lokalnom nivou

(jovancic.natasa@gmail.com) Dobar dan! Istraživanje je posvećeno analizi kapaciteta i potreba: a. Lokalnih samouprava, b. Organizacija civilnog društva i c. Poslovnog sektora

Problemi mladih

(Gazela) Šta smatraš da bi trebalo učiniti da se problemi mladih u Vranju počnu delotvornije rešavati? 1. Veća uključenost mladih u društveno - politički život; 2. Osigurat

KK Partizan i KK Crvena Zvezda - kako i šta dalje?

(Onlineistrazivanja) Partizan, kosarka, Crvena Zvezda Molimo Vas da ocenite: Nebojšu Čovića kao licnost Nebojšu Čovića kao političara Nebojšu Čovića kao vlasnika KK FMP Neboj

Za i protiv Evropske Unije

(Zoran) U kojoj meri se informišete oko dešavanja u okviru Evropske Unije? Veoma intenzivno Intenzivno Osrednje Slabo Veoma slabo Ne pratim Iz kojih izvora se informišete oko

Mobilne skole zagovaranja

(sever.dzigurski) Poštovana/i, Institut za održive zajednice (ISC) od 2008. godine sprovodi program Mobilne škole zagovaranja (MAS). Cilj ovog programa je bio da u lokalnim

KK Partizan i KK Crvena Zvezda, kako dalje?

(Onlineistrazivanja) Partizan, kosarka, Crvena Zvezda Molimo Vas da ocenite: Nebojšu Čovića kao licnost Nebojšu Čovića kao političara Nebojšu Čovića kao vlasnika KK FMP Neboj

Humana bezbednost i LGBT zajednica

(qcentar) Poštovani/ poštovana, Hvala što ste pristali da učestvujete u istraživanju "Humana bezbednost i LGBT zajednica". Ova anketa je deo istoimenog istraživačkog proje

Izborna anketa

(Zoran) Dragi prijatelji, anketa se radi za potrebe naučnog istraživanja. Rezultate, tj. bazu sa odgovorima će moći svako da koristi ko pomogne ovo istraživanje. Zato Vas mol

Mehanizmi učešća mladih na lokalnom nivou

(sever.dzigurski) Draga/i, Hvala na interesovanju za ovu anketu. Za popunjavanje je dovoljno da izdvojiš 5-10 minuta. Ovo anketa je deo policy studije na temu "Mehanizmi u

Korupcija u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene c