English Srpski Српски

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji (67)

Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, sprovode projekat “Aktivni građani protiv korupcije: primena dobrih praksi u borbi protiv korupcije u lokalnoj zajednici”. Projekаt nаstoji dа unаpredi trаnspаrentnost, otvorenost i odgovornost jаvne uprаve kroz podršku sveobuhvаtnom modelu zа borbu protiv korupcije nа nivou lokаlnih zаjednicа, koji obuhvаtа аktivno civilno društvo i primenu inovаtivnih strаtegijа. U okviru Projekta, predviđena je realizacija istraživanja i izrada analize o prisustvu korupcije u Srbiji i njenom uticaju na efikasnost javne uprave. S obzirom da uspešna borba protiv korupcije podrazumeva i aktivne građane i njihova udruženja, jedan aspekt istraživanja posvećen je ispitivanju nivoa informisanosti organizacija civilnog društva (OCD) o radu antikorupcijskih tela, sadržaju osnovnih antikorupcijskih dokumenata (strategija i zakona), iskustvima OCD u izradi ovih dokumenata, kao i utvrđivanju stavova o njihovoj budućoj ulozi u borbi protiv korupcije u zemlji. S tim u vezi, iskustva Vaše organizacije u ovoj oblasti biće nam dragocena za izradu pomenute analize, te Vаs molimo dа upitnik pred Vama popunite kao i dа nа postаvljenа pitаnjа odgovorite što detаljnije, unesete sve dodаtne sugestije, komentаre ili pitаnjа. Unаpred se zаhvаljujemo nа Vаšem učešću u ovom projektu.

Ključne reči: korupcija,,

1. Naziv organizacije

(opciono)

Forum mladih sa invaliditetom • Udruzenje Romkinja Amarilis, Novi Sad • Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA • UNOPS • Udrzenje roma Marakana • Centar za pravna i finansijska istraživanja • centar za orijentaciju drustva • NAKEC Willkommen • Udruženje gradjana "U korak sa Evropom" • Udruženje multiple skleroze Pčinjski okrug Vranje • UG Intermedium Krusevac • Udruženje građana "Kormilo" Zrenjanin • Udruženje "Mali razvojni klub" • Centar za evropske politike • Udruženje samohranih roditelja i jednoroditeljskih porodica ZAJEDNO • Razvojna Agencija za Presevo i Bujanovac • Evropski pokret u Srbiji • IPM Inter institucionalna profesionalna mreža u sektoru voda Srbije • Centar za društveno ekonomski razvoj Jagodina • AS - Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om • Pravno dokumentaciona kancelarija • Udruzenje slepih i slabovidih Srbije "Beli stap" Region Jugoistocna Srbija • udruženje građana Ekobečej • Beogradski centar za ljudska prava • Transparentnost Srbija • ''Ekološko udruženje Rzav-God Save Rzav'' • Unija pronalazača Srbije i dijaspore "Teslino jedinstvo" • Srpski Hodocasnici • Udruženje poslovnih žena Zaplanja "ZA!" Gadžin Han • Green Hand - Zelena Ruka • Udruženje Pavlos Vlasotince • CentRa • GRUPA ZA RAZVOJNE PROJEKTE-GDP NOVI SAD • Centar za razvoj sidnikalizma • Udruženje žena "Svilen konac-obrovac" • Hor Juventus • Udruzenje za zastitu i unapredjenje zivotne sredine Ekoglobal • NVO "Lokalna Agenda 21 za Kostolac-OPŠTINA" • Centar za afirmaciju iintegraciju Roma • bibija romski zenski centar beograd • Bibliotekarsko društvo Srbije • Kulturni centar DamaD • Centar za ruralni razvoj - Aleksandrovac • U.G.Entuzijasti Kučeva • Udruženje građana "Poverenje" • Biro za drustvena istrazivanja • Centar za ljudska prava Čačak • Udruzenje gradjana Decja radost Zajecar • Kulturako maškaripe • Udruzenje Fenomena •

2. Primarna oblast delovanja Vaše organizacije:

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Obrazovanje i istraživanje - 8.96% (6)
Rad sa mladima - 14.93% (10)
Zastupanje poslovnih, profesionalnih i strukovnih interesa - 4.48% (3)
Pravo (zakonodavstvo i javne politike) - 8.96% (6)
Prava manjinskih zajednica - 7.46% (5)
Ženska prava - 5.97% (4)
Ekologija - 7.46% (5)
Kultura i umetnost - 5.97% (4)
Socijalna zaštita - 5.97% (4)
Dobro upravljanje - 2.99% (2)
Privreda i preduzetništvo - 4.48% (3)
Ostalo - 0%
Nesto drugo - 22.39% (15)
Ljudska prava, invalidnost • Razvoj demokratije kroz sve društvene aspekte • mediji • Razvoj demokratije i demokratskih institucija • organizovanje, edukacija i konsalting organska polj., ruralni razvoj i ekologija • Ljudska prava • Istrazivanje • ruralni razvoj • prevencija u borbi protiv korupcije • Monitoring budzeta, odrzivost traceg sektora • održivi razvoj • rad sa mladima, ekologija, kultura, poljoprivreda, organizovanje raznih seminara i edukacija • Udruženje građana • Promocija evropski vrednosti i podrška procesu evropskih integracija • Zaštita ljudskih prava •

3. Koja je primarna ciljna grupa u radu Vaše organizacije:

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Deca i mladi - 23.88% (16)
Žene - 8.96% (6)
Pripadnici manjinskih zajednica - 7.46% (5)
Osobe sa invaliditetom - 5.97% (4)
Izbeglice i interno raseljena lica - 1.49% (1)
Donosioci odluka (državni organi, organi lokalne samouprave) - 20.90% (14)
Privredni subjekti - 0%
Ostali - 0%
Nesto drugo - 31.34% (21)
svi gradjani Braničevskog okruga • antikorupcija • Javnost/građani • Opstine, privredni subjekti, mladi, javne institucije itd. • radnici • široka javnost • slabe grupe • Mi svojim pronalascima i naučnim istraživanjim delujemo na sve uzraste i školske spreme građana . • Mladi, institucije i donosioci odluka • Ljudi iz ruralnih područja • imamo vise razlicitih ciljnih grupa pa je tesko dati odgovor na ovo pitanje • trenutno: donosioci odluka i organizacije civilnog drustva. • žrtve i potencijalne žrtve trgovine ljudima(žene,dece i muškarci) • Antikorupcijski orijentisani akteri iz bilo kog sektora • Osobe sa invaliditeto i ostale diskriminisane grupe ljudi • svi bibliotekari Srbije • Svi kojima su ugrožena osnovna ljudska prava • Svi • Gradjani i privreda • udruzenja gradjana • poljoprivrednici za razvojni program i ostali za dopunski •

4. Vaša organizacija sprovodi projekte na teritoriji:

Republike Srbije - 59.70% (40)
Pojedinih gradova/opština - 26.87% (18)
Regiona Zapadnog Balkana - 7.46% (5)
Drugo - 0%
Nesto drugo - 5.97% (4)
istocna Evropa • Na nivou republike i na nivou gradova Srbije • Teritorija opštine Beočin • Na teritoriji republike Srbije i okupiranih Srbskih zemalja •

5. Da li se Vaša organizacija, u okviru programa i projekata koje realizuje, bavi pitanjima iz oblasti antikorupcije?

Ne - 41.79% (28)
Da - 58.21% (39)

6. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA: koje aktivnosti Vaša organizacija sprovodi, ili je sprovodila, u oblasti antikorupcije?

(moguće je opredeliti se za više odgovora)

Istraživanje - 31.94% (23)
Edukacija - 25.00% (18)
Zagovaranje - 19.44% (14)
Saradnja sa lokalnim zajednicama/institucijama/organizacijama na izradi strateških dokumenata - 23.61% (17)

7. Da li ste, u okviru programa koje Vaša organizacija sprovodi, ostvarili saradnju sa Agencijom za borbu protiv korupcije, Savetom za borbu protiv korupcije ili drugim državnim organima nadležnim za borbu brotiv korupcije?

Da, sarađivali smo sa Agencijom za borbu protiv korupcije - 17.91% (12)
Da, sarađivali smo sa Savetom za borbu protvi korupcije - 4.48% (3)
Da, sarađivali smo i sa Agencijom i sa Savetom - 5.97% (4)
Nismo sarađivali ni sa Agencijom ni sa Savetom - 59.70% (40)
Sarađivali smo sa nekim drugim državnim organom - 0%
Nesto drugo - 11.94% (8)
Poverenik, DRI, Kancalarija vlade RS za saradnju za civilnim drustvom i drugi • javna preduzeća, opštine, Direkcija za vode • Potpisivanje deklaracije sa institucijama sistema lokalne samouprave na zaštiti prava dece i omladin • Zastitinik gradjana, overenica za ravnopravnost gradjana • Drzavnom revizorskom institucijom • Ucestvovali smo na treningu o korupciji za organizacije civilnog sektora u organizaciji Evropske Uni • NVO su bile prinuđene na podelu sa davaocem srestava,a koje ne dele i ne dobiju. • Sarađivali smo sa policijom •

8. Da li su prilikom saradnje nadležni organi bili spremni da vam pruže relevantne informacije?

Da - 54.00% (27)
Ne - 46.00% (23)

9. Ukoliko je odgovor NE: Da li u okviru vaše organizacije planirate da sprovodite programe iz oblasti antikorupcije?

Da - 86.11% (31)
Ne - 13.89% (5)

10. Da li su predstavnici Vaše organizacije učestvovali u obukama iz oblasti borbe protiv korupcije?

Ne - 76.12% (51)
Ukoliko je odgovor DA, molimo navedite koje su obuke prošli: - 0%
Nesto drugo - 23.88% (16)
birodi beogradski centar za politicku bezbednosy • obuke u organizaciji Agencije za borbu protiv korupcije • ne • ZA TRASPARENTNE JAVNE FINANSIJE • Civilni sektor i korupcija • obuka o pravljenju plana integriteta • Monitoring javnih nabavki, Monitoring javnih finansija • Trening o prepoznavanju korupcije kao deo projekta Evropske Unije • Obuka u okviru Centra za bezbednosne studije, i mnogobrojne radionice u okviru Transparency Int. • oblasti: javne finansije, monitoring budzeta, javne nabavke, budzetski sistem... i dr. • A sta nudite? • mehanizmi za borbu protiv korupcije • sa državnim organima i drugim OCD • Agencija za borbu protiv korupcije • Građanski nadzor javnih nabavki, obuka o ponovnom korišćenju imovine proistekle iz krivičnog dela • Mehanizmi borbe protiv korupcije •

11. Da li ste upoznati sa nadležnostima Agencije za borbu protiv korupcije i Saveta za borbu protiv koupcije?

Da, upoznati smo sa nadležnostima Agencije za borbu protiv korupcije - 22.39% (15)
Da, upoznati smo sa nadležnostima Saveta za borbu protvi korupcije - 1.49% (1)
Upoznati smo sa nadležnostima i Agencije i Saveta - 38.81% (26)
Nismo upoznati sa nadležnostima Agencije i Saveta - 37.31% (25)

12. Šta je po Vašem mišljenju potrebno kako bi se suzbila korupcija u Srbiji?

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Efikasniji rad policije i pravosuđa - 37.31% (25)
Usvajanje novih zakonskih i podzakonskih akata - 7.46% (5)
Usvajanje nove strategije za borbu protiv korupcije - 5.97% (4)
Sprovođenje kampanje za informisanje građana o načinima sprečavanja i suzbijanja korupcije - 29.85% (20)
Edukativni programi za decu i mlade - 4.48% (3)
Nesto drugo - 14.93% (10)
OCD NEMAJU ZNACAJNIJIJU ULOGU U BORBI PROTIV KORUPCIJE A POSEBNO U LOKALU • izgraditi nezavisnu i strucnu agenciju za borbu protiv korupcije • Kordinirana i efektivan aktivnost antikorupcijske zajednice • Sve ovo što ste naveli u taški 12 • Sve gore navedeno • osnaživanje kapaciteta države radi bolje organizacije, standardizacija procedura i kriterijuma • sve od navedenih • Sve navedeno • Transparentan rad javnih institucija, donošenje i efikasno sprovođenje zakona za sve • Implementacija zakonodavstva •

13. Ko bi, po Vašem mišljenju, trebalo da ima ključnu ulogu u sprečavanju i suzbijanju korupcije u Srbiji?

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Tužilaštvo i sudovi - 53.73% (36)
Vlada Republike Srbije - 13.43% (9)
Lokalne samouprave - 5.97% (4)
Građani i organizacije civilnog društva - 19.40% (13)
Drugi - 0%
Nesto drugo - 7.46% (5)
nezavisna tela i mediji • Kuka i motika, vaninstitucionalna pravda • svi navedeni imaju važnu ulogu u celokupnom procesu • Antikorupcijska tela • Treba zaposliti narod , to može Unija pronalazača Srbije i dijaspore " Teslino jedinstvo" Podržite •

14. Da li je Vaša organizacija bila uključena u proces izrade Strategije za borbu protiv korupcije iz 2005.godine ili nacrta Strategije koji je Vlada Srbije izradila 2012. godine?

Da, učestvovali smo u izradi Strategije iz 2005.godine - 0%
Da, učestvovali smo u izradi nacrta Strategije iz 2012.godine - 2.99% (2)
Da, učestvovali smo u izradi oba dokumenta - 1.49% (1)
Ne - 95.52% (64)

15. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA: Molimo Vas da objasnite na koji način je vaša organizacija bila uključena?

NIje ucestvovala • Osnovani smo 2010 godine • TS je imala predstavnika u radnog grupi, kao i u komisiji koja je pripremala akcioni plan. Odbijene su sugestije iz oblasti preciziranja aktivnosti • U izradu nacrta, • Podržavali smo doktorima protiv korupcije , je smo davali svoje kritike i mišljenja • Centar je osnovan 2013 godine •

16. Na koji način OCD mogu doprineti sprečavanju i suzbijanju korupcije u Srbiji:

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Prijavom slučajeva korupcije nadležnim organima - 20.90% (14)
Informativnim kampanjama za građane - 29.85% (20)
Edukativnim aktivnostima (seminari, treninzi, radionice) - 28.36% (19)
Istraživanjem i izveštavanjem o slučajeva korupcije „na visokom nivou“ - 11.94% (8)
Drugo - 0%
Nesto drugo - 8.96% (6)
Sve gore navedeno zajedno • sve navedeno. Inace u vecini pitanja ste trebalo da stavite visestruki odgovor, a ne sa jednim pitan • Umrežavanjem OCD različitih profila i kombinacija svih gore pomenutih odgovora • OCD DA BUDU SVOJEVRSNA POROTA UZ PODRSKU VLADE I LOKALNE SAMOUPRAVE. OCD UTREBA DA SU I U AGENCIJI • pomoć državi u standardizaciji JN i kriterijuma za JN, pomoć kod sistematizacije za podizanje kapaci • sve od ponuđenog •

17. Da li ste zainteresovani da Vi i Vaša organizacija uzmete učešće u široj kampanji organizacija civilnog društva usmerenoj na sprečavanje i suzbijanje korupcije u Srbiji?

Ne - 7.46% (5)
Da - 92.54% (62)

18. Da li vaša organizacija ima izrađene interne antikorupcijske procedure?

Da - 7.46% (5)
Ne - 79.10% (53)
Ukoliko je Vaš odgovor DA: možete li ukratko da opišete ove procedure? - 0%
Nesto drugo - 13.43% (9)
Prati se sve sto se radi u organizaciji putem pisanih dokumenata i izvestavanjem • Rad organizacije je maksimalno transparentan i dostupan široj javnosti • Da, u okviru Etickog kodeksa • Potpisnici smo Etickog kodeksa OCD • PO JEDNA OCD U SVAKOJ OPSTINI DA BUDU POROTA KOD JAVNIH NABAVKI SVIH BUDZETSKIH KORISNIKA • Da, eticki kodeks • 1. Pokrenuti akciju zapošljavanja omladine Srbije na inovacijama građana i korupcija se smanjuje • Generalni pravilnik o radu organizacije gde je tacno navedeno sta treba da se radi da bi se izbegla • procedure regulisu pitanja: sukoba interesa, nabavki roba i usluga za potrebe organizacije i dr. •

19. Ukoliko je Vaš odgovor NE: da li mislite da bi ovakve procedure bile potrebne Vašoj organizaciji:

Da - 56.72% (38)
Ne - 16.42% (11)
Nisam siguran/sigurna - 26.87% (18)

20. Vaši dodatni komentari, sugestije, pitanja

Hvala na saradnji!

SIRE POSMATRANO OCD SU SLABO ZASTUPLJENE U BORBI PROTIV KORUPCIJE • želimo da se aktivnije uključimo u kampanju slobode od korupcije • Za bolji život neophodno je boriti se protiv korupcije zajedno sa državnim • bolja kontrola trošenja novca iz budžeta • Veoma značajna tema za koju ste se opredelili, pružamo podršku. • Veoma smo zainteresovani za obuke i treninge iz ove oblasti • Ma samo napred gospodo! Treba posteno stvarati svet oko sebe. I uciti decu • Tema je vrlo vrlo aktuelana i potrebno je edukovati društvo. • Pozdrav • želimo Vam puno uspeha • Zašto niste uvrstili ne zaposlenost kao glavni izvor korupcije • Sve je ovo povrsno, ima li svrhe? • AS Centar je učestvovao u kampanji "Glasno za zdravstvo - Kakav je doktor" • najveca korupcija je u onim segmetima gde javnost nije prisutna te se treba • Dobar primer je predlog Zakona o uzbunjivačima • Nemam • Pruzamo punu podrsku svim relevantnim institucijama u borbi protiv korupcij • veća saradnja OCD sa državnim organima • "U MALOM SE VIDI JASNIJE VELIKO" korupcija je u opštinama kreće se naviše • Nema organa niti institucije koja se stvarno bavi ovim problemom. • Steta sto se insistiralo na samo jednom odgovoru. • Bice nam zadovoljstvo da pokrecemo neki projekat protiv korupciju. Pozdrav! • zeleo bih da znm sve o korupcij zakonima o korupciji i ostalim pravima •

Komentari (0)

Slične ankete

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove

EU, Srbija i borba protiv korupcije!

(Onlineistrazivanja) Šta je za Vas korupcije? Davanje i uzimanje mita Pristranost i protekcija Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera Zloupotreba položaja u javnom se

Stanje životne sredine u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Kako bi ste opisali stanje životne sredine u Srbiji? Odlično Zadovoljavajuće Više zadovoljavajuće nego nezadovoljavajuće Više nezadovoljavajuće nego z

Anketa o borbi protiv nasilja

(Onlineistrazivanja) Kada je u pitanju nasilje u Srbiji, ono je? Posledica kulturnog modela i tradicije Srbije Posledica stepena i karaktera razvijenosti društva Srbije Posl

Problemi mladih

(Gazela) Šta smatraš da bi trebalo učiniti da se problemi mladih u Vranju počnu delotvornije rešavati? 1. Veća uključenost mladih u društveno - politički život; 2. Osigurat

KK Partizan i KK Crvena Zvezda - kako i šta dalje?

(Onlineistrazivanja) Partizan, kosarka, Crvena Zvezda Molimo Vas da ocenite: Nebojšu Čovića kao licnost Nebojšu Čovića kao političara Nebojšu Čovića kao vlasnika KK FMP Neboj

Za i protiv Evropske Unije

(Zoran) U kojoj meri se informišete oko dešavanja u okviru Evropske Unije? Veoma intenzivno Intenzivno Osrednje Slabo Veoma slabo Ne pratim Iz kojih izvora se informišete oko

Mobilne skole zagovaranja

(sever.dzigurski) Poštovana/i, Institut za održive zajednice (ISC) od 2008. godine sprovodi program Mobilne škole zagovaranja (MAS). Cilj ovog programa je bio da u lokalnim

KK Partizan i KK Crvena Zvezda, kako dalje?

(Onlineistrazivanja) Partizan, kosarka, Crvena Zvezda Molimo Vas da ocenite: Nebojšu Čovića kao licnost Nebojšu Čovića kao političara Nebojšu Čovića kao vlasnika KK FMP Neboj

Humana bezbednost i LGBT zajednica

(qcentar) Poštovani/ poštovana, Hvala što ste pristali da učestvujete u istraživanju "Humana bezbednost i LGBT zajednica". Ova anketa je deo istoimenog istraživačkog proje

Zaštita životne sredine na lokalnom nivou

(USER14773) Dobar dan! Istraživanje je posvećeno analizi kapaciteta i potreba: a. Lokalnih samouprava, b. Organizacija civilnog društva i c. Poslovnog sektora u oblasti zašti

Izborna anketa

(Zoran) Dragi prijatelji, anketa se radi za potrebe naučnog istraživanja. Rezultate, tj. bazu sa odgovorima će moći svako da koristi ko pomogne ovo istraživanje. Zato Vas mol

Mehanizmi učešća mladih na lokalnom nivou

(sever.dzigurski) Draga/i, Hvala na interesovanju za ovu anketu. Za popunjavanje je dovoljno da izdvojiš 5-10 minuta. Ovo anketa je deo policy studije na temu "Mehanizmi u

SUMMER CARVING CAMP - The Art of manual stone processing

(Djuke7) Welcome and thank you for your activity contribute to creating the highest quality seminar of manual processing of