Centar online istraživanja
English Srpski Српски

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji (67)

Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, sprovode projekat “Aktivni građani protiv korupcije: primena dobrih praksi u borbi protiv korupcije u lokalnoj zajednici”. Projekаt nаstoji dа unаpredi trаnspаrentnost, otvorenost i odgovornost jаvne uprаve kroz podršku sveobuhvаtnom modelu zа borbu protiv korupcije nа nivou lokаlnih zаjednicа, koji obuhvаtа аktivno civilno društvo i primenu inovаtivnih strаtegijа. U okviru Projekta, predviđena je realizacija istraživanja i izrada analize o prisustvu korupcije u Srbiji i njenom uticaju na efikasnost javne uprave. S obzirom da uspešna borba protiv korupcije podrazumeva i aktivne građane i njihova udruženja, jedan aspekt istraživanja posvećen je ispitivanju nivoa informisanosti organizacija civilnog društva (OCD) o radu antikorupcijskih tela, sadržaju osnovnih antikorupcijskih dokumenata (strategija i zakona), iskustvima OCD u izradi ovih dokumenata, kao i utvrđivanju stavova o njihovoj budućoj ulozi u borbi protiv korupcije u zemlji. S tim u vezi, iskustva Vaše organizacije u ovoj oblasti biće nam dragocena za izradu pomenute analize, te Vаs molimo dа upitnik pred Vama popunite kao i dа nа postаvljenа pitаnjа odgovorite što detаljnije, unesete sve dodаtne sugestije, komentаre ili pitаnjа. Unаpred se zаhvаljujemo nа Vаšem učešću u ovom projektu.

Ključne reči: korupcija,,

1. Naziv organizacije

(opciono)

Udruzenje Fenomena • NVO "Lokalna Agenda 21 za Kostolac-OPŠTINA" • Centar za pravna i finansijska istraživanja • Beogradski centar za ljudska prava • N.V.O.Konstantin veliki • Srpski Hodocasnici • Udruženje samohranih roditelja i jednoroditeljskih porodica ZAJEDNO • CentRa • Centar za afirmaciju iintegraciju Roma • Green Hand - Zelena Ruka • AS - Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om • IPM Inter institucionalna profesionalna mreža u sektoru voda Srbije • Centar za razvoj neprofitnog sektora • UG Intermedium Krusevac • Centar za edukaciju i unapredjenje društva • Bibliotekarsko društvo Srbije • Pravno dokumentaciona kancelarija • Forum mladih sa invaliditetom • NAKEC Willkommen • Centar za ruralni razvoj - Aleksandrovac • Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA • Atina- Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima • Udruženje gradjana "U korak sa Evropom" • Centar za ljudska prava Čačak • GRUPA ZA RAZVOJNE PROJEKTE-GDP NOVI SAD • Udruženje žena "Svilen konac-obrovac" • Kulturni centar DamaD • Centar za društveno ekonomski razvoj Jagodina • bibija romski zenski centar beograd • Unija za organsku poljoprivredu Srbije EKOplus • Razvojna Agencija za Presevo i Bujanovac • drpko • centar za orijentaciju drustva • Centar za razvoj sidnikalizma • Udruženje Pavlos Vlasotince • Udrzenje roma Marakana • Udruzenje slepih i slabovidih Srbije "Beli stap" Region Jugoistocna Srbija • Udruženje građana "Kormilo" Zrenjanin • Biro za drustvena istrazivanja • UNOPS • U.G.Entuzijasti Kučeva • Udruzenje za zastitu i unapredjenje zivotne sredine Ekoglobal • Kulturako maškaripe • Udruženje poslovnih žena Zaplanja "ZA!" Gadžin Han • Udruženje "Mali razvojni klub" • Udruženje građana "Poverenje" • udruženje građana Ekobečej • Udruzenje gradjana Decja radost Zajecar • Udruzenje Romkinja Amarilis, Novi Sad • ''Ekološko udruženje Rzav-God Save Rzav'' •

2. Primarna oblast delovanja Vaše organizacije:

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Obrazovanje i istraživanje - 8.96% (6)
Rad sa mladima - 14.93% (10)
Zastupanje poslovnih, profesionalnih i strukovnih interesa - 4.48% (3)
Pravo (zakonodavstvo i javne politike) - 8.96% (6)
Prava manjinskih zajednica - 7.46% (5)
Ženska prava - 5.97% (4)
Ekologija - 7.46% (5)
Kultura i umetnost - 5.97% (4)
Socijalna zaštita - 5.97% (4)
Dobro upravljanje - 2.99% (2)
Privreda i preduzetništvo - 4.48% (3)
Ostalo - 0%
Nesto drugo - 22.39% (15)
prevencija u borbi protiv korupcije • ruralni razvoj • Razvoj demokratije i demokratskih institucija • Razvoj demokratije kroz sve društvene aspekte • Ljudska prava • održivi razvoj • Udruženje građana • Zaštita ljudskih prava • Monitoring budzeta, odrzivost traceg sektora • Istrazivanje • Ljudska prava, invalidnost • mediji • rad sa mladima, ekologija, kultura, poljoprivreda, organizovanje raznih seminara i edukacija • Promocija evropski vrednosti i podrška procesu evropskih integracija • organizovanje, edukacija i konsalting organska polj., ruralni razvoj i ekologija •

3. Koja je primarna ciljna grupa u radu Vaše organizacije:

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Deca i mladi - 23.88% (16)
Žene - 8.96% (6)
Pripadnici manjinskih zajednica - 7.46% (5)
Osobe sa invaliditetom - 5.97% (4)
Izbeglice i interno raseljena lica - 1.49% (1)
Donosioci odluka (državni organi, organi lokalne samouprave) - 20.90% (14)
Privredni subjekti - 0%
Ostali - 0%
Nesto drugo - 31.34% (21)
Opstine, privredni subjekti, mladi, javne institucije itd. • slabe grupe • Javnost/građani • Osobe sa invaliditeto i ostale diskriminisane grupe ljudi • poljoprivrednici za razvojni program i ostali za dopunski • Mi svojim pronalascima i naučnim istraživanjim delujemo na sve uzraste i školske spreme građana . • trenutno: donosioci odluka i organizacije civilnog drustva. • svi gradjani Braničevskog okruga • Gradjani i privreda • široka javnost • antikorupcija • Svi kojima su ugrožena osnovna ljudska prava • žrtve i potencijalne žrtve trgovine ljudima(žene,dece i muškarci) • Svi • svi bibliotekari Srbije • Mladi, institucije i donosioci odluka • udruzenja gradjana • radnici • Antikorupcijski orijentisani akteri iz bilo kog sektora • Ljudi iz ruralnih područja • imamo vise razlicitih ciljnih grupa pa je tesko dati odgovor na ovo pitanje •

4. Vaša organizacija sprovodi projekte na teritoriji:

Republike Srbije - 59.70% (40)
Pojedinih gradova/opština - 26.87% (18)
Regiona Zapadnog Balkana - 7.46% (5)
Drugo - 0%
Nesto drugo - 5.97% (4)
Na teritoriji republike Srbije i okupiranih Srbskih zemalja • Na nivou republike i na nivou gradova Srbije • istocna Evropa • Teritorija opštine Beočin •

5. Da li se Vaša organizacija, u okviru programa i projekata koje realizuje, bavi pitanjima iz oblasti antikorupcije?

Ne - 41.79% (28)
Da - 58.21% (39)

6. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA: koje aktivnosti Vaša organizacija sprovodi, ili je sprovodila, u oblasti antikorupcije?

(moguće je opredeliti se za više odgovora)

Istraživanje - 31.94% (23)
Edukacija - 25.00% (18)
Zagovaranje - 19.44% (14)
Saradnja sa lokalnim zajednicama/institucijama/organizacijama na izradi strateških dokumenata - 23.61% (17)

7. Da li ste, u okviru programa koje Vaša organizacija sprovodi, ostvarili saradnju sa Agencijom za borbu protiv korupcije, Savetom za borbu protiv korupcije ili drugim državnim organima nadležnim za borbu brotiv korupcije?

Da, sarađivali smo sa Agencijom za borbu protiv korupcije - 17.91% (12)
Da, sarađivali smo sa Savetom za borbu protvi korupcije - 4.48% (3)
Da, sarađivali smo i sa Agencijom i sa Savetom - 5.97% (4)
Nismo sarađivali ni sa Agencijom ni sa Savetom - 59.70% (40)
Sarađivali smo sa nekim drugim državnim organom - 0%
Nesto drugo - 11.94% (8)
Sarađivali smo sa policijom • Ucestvovali smo na treningu o korupciji za organizacije civilnog sektora u organizaciji Evropske Uni • NVO su bile prinuđene na podelu sa davaocem srestava,a koje ne dele i ne dobiju. • Poverenik, DRI, Kancalarija vlade RS za saradnju za civilnim drustvom i drugi • Zastitinik gradjana, overenica za ravnopravnost gradjana • javna preduzeća, opštine, Direkcija za vode • Drzavnom revizorskom institucijom • Potpisivanje deklaracije sa institucijama sistema lokalne samouprave na zaštiti prava dece i omladin •

8. Da li su prilikom saradnje nadležni organi bili spremni da vam pruže relevantne informacije?

Da - 54.00% (27)
Ne - 46.00% (23)

9. Ukoliko je odgovor NE: Da li u okviru vaše organizacije planirate da sprovodite programe iz oblasti antikorupcije?

Da - 86.11% (31)
Ne - 13.89% (5)

10. Da li su predstavnici Vaše organizacije učestvovali u obukama iz oblasti borbe protiv korupcije?

Ne - 76.12% (51)
Ukoliko je odgovor DA, molimo navedite koje su obuke prošli: - 0%
Nesto drugo - 23.88% (16)
ZA TRASPARENTNE JAVNE FINANSIJE • Monitoring javnih nabavki, Monitoring javnih finansija • Agencija za borbu protiv korupcije • oblasti: javne finansije, monitoring budzeta, javne nabavke, budzetski sistem... i dr. • obuka o pravljenju plana integriteta • Mehanizmi borbe protiv korupcije • obuke u organizaciji Agencije za borbu protiv korupcije • ne • A sta nudite? • mehanizmi za borbu protiv korupcije • Građanski nadzor javnih nabavki, obuka o ponovnom korišćenju imovine proistekle iz krivičnog dela • Obuka u okviru Centra za bezbednosne studije, i mnogobrojne radionice u okviru Transparency Int. • birodi beogradski centar za politicku bezbednosy • sa državnim organima i drugim OCD • Civilni sektor i korupcija • Trening o prepoznavanju korupcije kao deo projekta Evropske Unije •

11. Da li ste upoznati sa nadležnostima Agencije za borbu protiv korupcije i Saveta za borbu protiv koupcije?

Da, upoznati smo sa nadležnostima Agencije za borbu protiv korupcije - 22.39% (15)
Da, upoznati smo sa nadležnostima Saveta za borbu protvi korupcije - 1.49% (1)
Upoznati smo sa nadležnostima i Agencije i Saveta - 38.81% (26)
Nismo upoznati sa nadležnostima Agencije i Saveta - 37.31% (25)

12. Šta je po Vašem mišljenju potrebno kako bi se suzbila korupcija u Srbiji?

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Efikasniji rad policije i pravosuđa - 37.31% (25)
Usvajanje novih zakonskih i podzakonskih akata - 7.46% (5)
Usvajanje nove strategije za borbu protiv korupcije - 5.97% (4)
Sprovođenje kampanje za informisanje građana o načinima sprečavanja i suzbijanja korupcije - 29.85% (20)
Edukativni programi za decu i mlade - 4.48% (3)
Nesto drugo - 14.93% (10)
Sve gore navedeno • sve od navedenih • Sve ovo što ste naveli u taški 12 • OCD NEMAJU ZNACAJNIJIJU ULOGU U BORBI PROTIV KORUPCIJE A POSEBNO U LOKALU • osnaživanje kapaciteta države radi bolje organizacije, standardizacija procedura i kriterijuma • izgraditi nezavisnu i strucnu agenciju za borbu protiv korupcije • Transparentan rad javnih institucija, donošenje i efikasno sprovođenje zakona za sve • Implementacija zakonodavstva • Kordinirana i efektivan aktivnost antikorupcijske zajednice • Sve navedeno •

13. Ko bi, po Vašem mišljenju, trebalo da ima ključnu ulogu u sprečavanju i suzbijanju korupcije u Srbiji?

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Tužilaštvo i sudovi - 53.73% (36)
Vlada Republike Srbije - 13.43% (9)
Lokalne samouprave - 5.97% (4)
Građani i organizacije civilnog društva - 19.40% (13)
Drugi - 0%
Nesto drugo - 7.46% (5)
Antikorupcijska tela • Treba zaposliti narod , to može Unija pronalazača Srbije i dijaspore " Teslino jedinstvo" Podržite • nezavisna tela i mediji • Kuka i motika, vaninstitucionalna pravda • svi navedeni imaju važnu ulogu u celokupnom procesu •

14. Da li je Vaša organizacija bila uključena u proces izrade Strategije za borbu protiv korupcije iz 2005.godine ili nacrta Strategije koji je Vlada Srbije izradila 2012. godine?

Da, učestvovali smo u izradi Strategije iz 2005.godine - 0%
Da, učestvovali smo u izradi nacrta Strategije iz 2012.godine - 2.99% (2)
Da, učestvovali smo u izradi oba dokumenta - 1.49% (1)
Ne - 95.52% (64)

15. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA: Molimo Vas da objasnite na koji način je vaša organizacija bila uključena?

U izradu nacrta, • TS je imala predstavnika u radnog grupi, kao i u komisiji koja je pripremala akcioni plan. Odbijene su sugestije iz oblasti preciziranja aktivnosti • Podržavali smo doktorima protiv korupcije , je smo davali svoje kritike i mišljenja • NIje ucestvovala • Centar je osnovan 2013 godine • Osnovani smo 2010 godine •

16. Na koji način OCD mogu doprineti sprečavanju i suzbijanju korupcije u Srbiji:

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Prijavom slučajeva korupcije nadležnim organima - 20.90% (14)
Informativnim kampanjama za građane - 29.85% (20)
Edukativnim aktivnostima (seminari, treninzi, radionice) - 28.36% (19)
Istraživanjem i izveštavanjem o slučajeva korupcije „na visokom nivou“ - 11.94% (8)
Drugo - 0%
Nesto drugo - 8.96% (6)
OCD DA BUDU SVOJEVRSNA POROTA UZ PODRSKU VLADE I LOKALNE SAMOUPRAVE. OCD UTREBA DA SU I U AGENCIJI • pomoć državi u standardizaciji JN i kriterijuma za JN, pomoć kod sistematizacije za podizanje kapaci • sve navedeno. Inace u vecini pitanja ste trebalo da stavite visestruki odgovor, a ne sa jednim pitan • Umrežavanjem OCD različitih profila i kombinacija svih gore pomenutih odgovora • sve od ponuđenog • Sve gore navedeno zajedno •

17. Da li ste zainteresovani da Vi i Vaša organizacija uzmete učešće u široj kampanji organizacija civilnog društva usmerenoj na sprečavanje i suzbijanje korupcije u Srbiji?

Ne - 7.46% (5)
Da - 92.54% (62)

18. Da li vaša organizacija ima izrađene interne antikorupcijske procedure?

Da - 7.46% (5)
Ne - 79.10% (53)
Ukoliko je Vaš odgovor DA: možete li ukratko da opišete ove procedure? - 0%
Nesto drugo - 13.43% (9)
Da, u okviru Etickog kodeksa • 1. Pokrenuti akciju zapošljavanja omladine Srbije na inovacijama građana i korupcija se smanjuje • Generalni pravilnik o radu organizacije gde je tacno navedeno sta treba da se radi da bi se izbegla • PO JEDNA OCD U SVAKOJ OPSTINI DA BUDU POROTA KOD JAVNIH NABAVKI SVIH BUDZETSKIH KORISNIKA • Prati se sve sto se radi u organizaciji putem pisanih dokumenata i izvestavanjem • Potpisnici smo Etickog kodeksa OCD • procedure regulisu pitanja: sukoba interesa, nabavki roba i usluga za potrebe organizacije i dr. • Rad organizacije je maksimalno transparentan i dostupan široj javnosti • Da, eticki kodeks •

19. Ukoliko je Vaš odgovor NE: da li mislite da bi ovakve procedure bile potrebne Vašoj organizaciji:

Da - 56.72% (38)
Ne - 16.42% (11)
Nisam siguran/sigurna - 26.87% (18)

20. Vaši dodatni komentari, sugestije, pitanja

Hvala na saradnji!

AS Centar je učestvovao u kampanji "Glasno za zdravstvo - Kakav je doktor" • Tema je vrlo vrlo aktuelana i potrebno je edukovati društvo. • Veoma značajna tema za koju ste se opredelili, pružamo podršku. • Za bolji život neophodno je boriti se protiv korupcije zajedno sa državnim • želimo Vam puno uspeha • Ma samo napred gospodo! Treba posteno stvarati svet oko sebe. I uciti decu • Steta sto se insistiralo na samo jednom odgovoru. • želimo da se aktivnije uključimo u kampanju slobode od korupcije • Zašto niste uvrstili ne zaposlenost kao glavni izvor korupcije • SIRE POSMATRANO OCD SU SLABO ZASTUPLJENE U BORBI PROTIV KORUPCIJE • Pruzamo punu podrsku svim relevantnim institucijama u borbi protiv korupcij • Nema organa niti institucije koja se stvarno bavi ovim problemom. • "U MALOM SE VIDI JASNIJE VELIKO" korupcija je u opštinama kreće se naviše • veća saradnja OCD sa državnim organima • Nemam • Sve je ovo povrsno, ima li svrhe? • Pozdrav • Dobar primer je predlog Zakona o uzbunjivačima • zeleo bih da znm sve o korupcij zakonima o korupciji i ostalim pravima • Veoma smo zainteresovani za obuke i treninge iz ove oblasti • Bice nam zadovoljstvo da pokrecemo neki projekat protiv korupciju. Pozdrav! • bolja kontrola trošenja novca iz budžeta • najveca korupcija je u onim segmetima gde javnost nije prisutna te se treba •

Komentari (0)

Slične ankete

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove

EU, Srbija i borba protiv korupcije!

(Onlineistrazivanja) Šta je za Vas korupcije? Davanje i uzimanje mita Pristranost i protekcija Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera Zloupotreba položaja u javnom se

Stanje životne sredine u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Kako bi ste opisali stanje životne sredine u Srbiji? Odlično Zadovoljavajuće Više zadovoljavajuće nego nezadovoljavajuće Više nezadovoljavajuće nego z

Anketa o borbi protiv nasilja

(Onlineistrazivanja) Kada je u pitanju nasilje u Srbiji, ono je? Posledica kulturnog modela i tradicije Srbije Posledica stepena i karaktera razvijenosti društva Srbije Posl

Problemi mladih

(Gazela) Šta smatraš da bi trebalo učiniti da se problemi mladih u Vranju počnu delotvornije rešavati? 1. Veća uključenost mladih u društveno - politički život; 2. Osigurat

KK Partizan i KK Crvena Zvezda - kako i šta dalje?

(Onlineistrazivanja) Partizan, kosarka, Crvena Zvezda Molimo Vas da ocenite: Nebojšu Čovića kao licnost Nebojšu Čovića kao političara Nebojšu Čovića kao vlasnika KK FMP Neboj

Za i protiv Evropske Unije

(Zoran) U kojoj meri se informišete oko dešavanja u okviru Evropske Unije? Veoma intenzivno Intenzivno Osrednje Slabo Veoma slabo Ne pratim Iz kojih izvora se informišete oko

Mobilne skole zagovaranja

(sever.dzigurski) Poštovana/i, Institut za održive zajednice (ISC) od 2008. godine sprovodi program Mobilne škole zagovaranja (MAS). Cilj ovog programa je bio da u lokalnim

KK Partizan i KK Crvena Zvezda, kako dalje?

(Onlineistrazivanja) Partizan, kosarka, Crvena Zvezda Molimo Vas da ocenite: Nebojšu Čovića kao licnost Nebojšu Čovića kao političara Nebojšu Čovića kao vlasnika KK FMP Neboj

Humana bezbednost i LGBT zajednica

(qcentar) Poštovani/ poštovana, Hvala što ste pristali da učestvujete u istraživanju "Humana bezbednost i LGBT zajednica". Ova anketa je deo istoimenog istraživačkog proje

Zaštita životne sredine na lokalnom nivou

(USER14773) Dobar dan! Istraživanje je posvećeno analizi kapaciteta i potreba: a. Lokalnih samouprava, b. Organizacija civilnog društva i c. Poslovnog sektora u oblasti zašti

Izborna anketa

(Zoran) Dragi prijatelji, anketa se radi za potrebe naučnog istraživanja. Rezultate, tj. bazu sa odgovorima će moći svako da koristi ko pomogne ovo istraživanje. Zato Vas mol

Mehanizmi učešća mladih na lokalnom nivou

(sever.dzigurski) Draga/i, Hvala na interesovanju za ovu anketu. Za popunjavanje je dovoljno da izdvojiš 5-10 minuta. Ovo anketa je deo policy studije na temu "Mehanizmi u

Internet Kupovina

(crackermax) Prevelike cene u brendiranim prodavnicama sve cesce nas teraju da svakodnevne stvari kupujemo preko interneta.