English Srpski Српски

Koliko se radi u Srbiji? (69)

Ključne reči: posao,plata,zarada,srbija,

1. Da li ste zaposleni?

Da, za stalno - 42.03% (29)
Da, honorarno - 15.94% (11)
Nezaposlen, ostao bez posla/dao otkaz - 17.39% (12)
Nezaposlen, nisam se prvi put zaposlio - 11.59% (8)
Ne, u penziji, primalac socijalne pomoći, u procesu obrazovanja - 1.45% (1)
Preduzetnik - 2.90% (2)
Nešto drugo - 8.70% (6)

2. Ako radite, u kojem sektoru radite?

Državni organi - 2.90% (2)
Društvena ustanova (školstvo, zdravstvo, socijalni sistem....) - 5.80% (4)
Javno preduzeće - 4.35% (3)
Privatna kompanija u vlasništvu inostrane kompanije ili građana druge države - 17.39% (12)
Privatna kompnija u vlasništvu građana Srbije - 14.49% (10)
Ja sam vlasnik preduzeća/kompanije u kojem radim - 2.90% (2)
Organizacije civilnog drustva - 5.80% (4)
Međunarodne organizacije u Srbiji - 4.35% (3)
Ja sam nezaposlen - 31.88% (22)
Nesto drugo - 10.14% (7)

3. Koliko godina radite na trenutnom poslu?

1 (14)2 (11)4 (6)3 (5)5 (4)6 (2)7 (2) • 35 • 9 • 12 • 20 • 22 • 10 •

4. Posao koji radite?

je u skladu sa Vašim nivoom obrazovanja - 56.67% (34)
nije u skladu sa Vašim nivoom obrazovanja, jer imam viši nivo obrazovanja - 31.67% (19)
nije u skladu sa Vašim nivoom obrazovanja, jer imam niži nivo obrazovanja - 11.67% (7)

5. Koliko sati u proseku dnevno ste radili u poslednjih 6 meseci?

8 (20)9 (10)10 (9)12 (4)6 (4)2 (3)1 (2)7 (2) • 3 • 11 • 20 •

6. Pol ispitanika?

Muški - 36.23% (25)
Ženski - 63.77% (44)

7. Koliko godina imate?

29 (6)33 (6)32 (5)24 (5)35 (4)28 (4)26 (3)43 (3)20 (2)30 (2)25 (2)52 (2)36 (2)27 (2)44 (2)41 (2)42 (2) • 34 • 67 • 54 • 21 • 45 • 17 • 46 • 48 • 40 • 51 • 39 • 23 • 81 • 18 • 38 •

Komentari (0)

Slične ankete

Anketa o prvostepenoj presudi Ratku Mladiću

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste upoznati sa? Dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini Postupanje Ratka Mladića tokom rata u Bosni i Hercegovni Potpuno Uglavnom Deli

Lokalna samouprava u Srbiji - 2017

(Onlineistrazivanja) Kakav je Vaš stav o decentralizaciji u Srbiji? Koje su prednosti, koje su mane? Kada se pomene pojam decentralizacija šta Vam prvo pada napamet? Veća ov

Izborna anketa - predsednički izbori 2017. godine

(Onlineistrazivanja) Da li ste glasali na predsedničkim izborima koji se održavaju 2.aprila 2017? Da Nisam još, ali nameravam Nisam još, ali nisam odlučio da li ću glasati Ne

Anketa o predsedničkim kandidatima u Srbiji 2017.

(Onlineistrazivanja) Kako gledate na predsedničke izbore koji treba da se održe polovinom 2017. godine? Kao skoro pa nebitne Kao nebitne Kao bitne Kao sudbonosne Nemam stav

Anketa o predsedničkim izborima 2016. u Sjedinjenim Američkim Državama

(Onlineistrazivanja) Da li pratite izbornu kampanju za predsednika Sjedinjenih Američkih Država? Da, veoma intenzivno Da, intenzivno Da, slabo Nimalo Da li znate koliko kandi

Anketa o položaju zaposlenih u Srbiji - 2016

(Onlineistrazivanja) Šta otežava položaj zaposlenih u Srbiji? Loše radno zakonodavstvo Nesprovođenje radnog zakonodavstva Odnos i postupanje državnih organa u slučajevima krš

Online javno mnjenje 2016

(Onlineistrazivanja) Šta radite kada imate neki problem/prioritet? Tražim rešenje sam u skladu sa zakonom i procedurom Tražim rešenje na način koji to većina radi u skladu sa

Veronauka u školama (i dalje) u Srbiji? - 2016

(Onlineistrazivanja) Koliko ste upoznati sa stanjem u? Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi Rimokatoličkoj Crkvi Islamskoj zajednici Jevrejskog zajednici Potpuno Uglavnom Delimično M

Da li je i kada diktatura opravdana? - 2016

(Onlineistrazivanja) Da li smatrate da postoje situacije kada u društvu treba uspostaviti diktaturu, odnosno kada bi se prepustilo jednoj osobi ili grupi osoba da upravljaju

Anekta o terorističkom napadu u Parizu

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je u Parizu pre sva dana izvršeno nekoliko terorističkih napada? Da, intenzivno sam pratio Da, osrednje sam pratio Da, slabo sam pratio

Anketa o navijanju u Srbiji - 2014

(Zoran) Poštovani, Biro za društvena istraživanja (www.birodi.org) u saradnji sa Web istraživačkim servisom TVOJSTAV.COM realizuje online anketu o navijanju Internet populac

Seksualni život u Srbiji

(Zoran) Kako bi ste sebe opisali? Osoba kojoj je seks veoma bitan Osoba kojoj je seks bitan Osoba kojoj je seks delimično bitan Osoba kojoj je seks nebitan Osoba kojoj je sek

Olimpijska anketa

(Onlineistrazivanja) Šta je sport za Vas? Zabava Hobi Izvor zarade Način promocije države i naroda kojima pripadam Profesionalno sam vezan za sport Da li ćete pratiti dešavan

Evropsko prvenstvo u fudbalu 2012.

(Onlineistrazivanja) Koliko ste intenzivno pratili evropsko prvenstvo u fudbalu? Veoma intenzivno Intenzivno Osrednje Malo Nisam pratio Zašto? Ocenite ocenom od 1 - loše, 5 -

Veronauka u školama (i dalje) u Srbiji?

(Onlineistrazivanja) Koliko ste upoznati sa stanjem u? Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi Rimokatoličkoj Crkvi Islamskoj zajednici Jevrejskog zajednici Potpuno Uglavnom Delimično M