BIRODI

English Srpski

Anketa o makijavelizmu (147)

Ključne reči: Makijavelizam skala,korupcija,devijacije,

1. Da li ste?

Član političke stranke:
Da - 33.33% (49)
Ne - 65.31% (96)
Ne želim da kažem - 1.36% (2)

Član sindikata:
Da - 15.65% (23)
Ne - 84.35% (124)
Ne želim da kažem - 0%

Član nevladine organizacije:
Da - 17.69% (26)
Ne - 81.63% (120)
Ne želim da kažem - 0.68% (1)

Član verskog udruženja:
Da - 6.80% (10)
Ne - 92.52% (136)
Ne želim da kažem - 0.68% (1)

Angažovali u ukazivanju na nepravdu i bezakonje:
Da - 27.21% (40)
Ne - 70.07% (103)
Ne želim da kažem - 2.72% (4)

U poslednjih godinu dana bili u iskušenju nekome da date mito:
Da - 16.33% (24)
Ne - 82.31% (121)
Ne želim da kažem - 1.36% (2)

U poslednjih godinu dana bili primorani da nekome date mito ili učestvujete u korupciji:
Da - 10.20% (15)
Ne - 89.12% (131)
Ne želim da kažem - 0.68% (1)

2. U kojoj meri se slažete sa navedenim stavovima

U životu je najbitnije ne biti poražen:
Potpuno slažem - 17.01% (25)
Uglavnom slažem - 27.89% (41)
Niti slažem niti neslažem - 27.89% (41)
Uglavnom ne slažem - 14.97% (22)
Potpuno ne slažem - 9.52% (14)
Nemam stav - 2.72% (4)

U odnosu sa ljudima najbolje im je reći ono što oni žele da čuju:
Potpuno slažem - 6.12% (9)
Uglavnom slažem - 19.05% (28)
Niti slažem niti neslažem - 20.41% (30)
Uglavnom ne slažem - 30.61% (45)
Potpuno ne slažem - 23.13% (34)
Nemam stav - 0.68% (1)

U današnje vreme ljudi su spremi da rade i zakonom kažnjive stvari da bi došli do potrebnog novca:
Potpuno slažem - 57.82% (85)
Uglavnom slažem - 25.17% (37)
Niti slažem niti neslažem - 10.20% (15)
Uglavnom ne slažem - 2.72% (4)
Potpuno ne slažem - 2.72% (4)
Nemam stav - 1.36% (2)

Treba se uvek u ponašanju pridržavati principa dobrog, ali se ni lošeg ne treba ustručavati:
Potpuno slažem - 10.88% (16)
Uglavnom slažem - 24.49% (36)
Niti slažem niti neslažem - 23.81% (35)
Uglavnom ne slažem - 21.09% (31)
Potpuno ne slažem - 18.37% (27)
Nemam stav - 1.36% (2)

Svoje iskrene namere ne treba pokazati ako je to korisno:
Potpuno slažem - 17.01% (25)
Uglavnom slažem - 27.89% (41)
Niti slažem niti neslažem - 21.09% (31)
Uglavnom ne slažem - 19.73% (29)
Potpuno ne slažem - 12.24% (18)
Nemam stav - 2.04% (3)

Skromnost u današnje vreme ne samo da je beskorisna već donosi i štetu:
Potpuno slažem - 29.93% (44)
Uglavnom slažem - 30.61% (45)
Niti slažem niti neslažem - 8.16% (12)
Uglavnom ne slažem - 14.29% (21)
Potpuno ne slažem - 15.65% (23)
Nemam stav - 1.36% (2)

Poznanstva uvek treba birati tako da ih kasnije možete koristiti:
Potpuno slažem - 6.12% (9)
Uglavnom slažem - 7.48% (11)
Niti slažem niti neslažem - 21.09% (31)
Uglavnom ne slažem - 25.85% (38)
Potpuno ne slažem - 37.41% (55)
Nemam stav - 2.04% (3)

Obećanje treba prekršti samo u situacijma kada se od toga ima neka velika korist:
Potpuno slažem - 6.12% (9)
Uglavnom slažem - 8.84% (13)
Niti slažem niti neslažem - 13.61% (20)
Uglavnom ne slažem - 25.17% (37)
Potpuno ne slažem - 44.22% (65)
Nemam stav - 2.04% (3)

Nismo u situaciji da uvek gledamo sta piše u zakonu kada se rešavaju bitni društveni problemi:
Potpuno slažem - 14.97% (22)
Uglavnom slažem - 22.45% (33)
Niti slažem niti neslažem - 10.88% (16)
Uglavnom ne slažem - 25.85% (38)
Potpuno ne slažem - 19.73% (29)
Nemam stav - 6.12% (9)

Nije uvek važno kako se pobedjuje, nego da li se pobeđuje:
Potpuno slažem - 8.16% (12)
Uglavnom slažem - 10.88% (16)
Niti slažem niti neslažem - 17.01% (25)
Uglavnom ne slažem - 22.45% (33)
Potpuno ne slažem - 37.41% (55)
Nemam stav - 4.08% (6)

Ko drugome pomaže da napreduje radi pravu stvar i za sebe:
Potpuno slažem - 32.65% (48)
Uglavnom slažem - 28.57% (42)
Niti slažem niti neslažem - 21.77% (32)
Uglavnom ne slažem - 5.44% (8)
Potpuno ne slažem - 6.80% (10)
Nemam stav - 4.76% (7)

Kada neko bude iskorišćen u korist drugog a na sopstvenu štetu ne treba ga ni malo žaliti:
Potpuno slažem - 10.88% (16)
Uglavnom slažem - 8.16% (12)
Niti slažem niti neslažem - 19.05% (28)
Uglavnom ne slažem - 23.13% (34)
Potpuno ne slažem - 33.33% (49)
Nemam stav - 5.44% (8)

Ako je ideja dobra nije bitno kojim se sredstvima sprovodi:
Potpuno slažem - 10.20% (15)
Uglavnom slažem - 12.24% (18)
Niti slažem niti neslažem - 13.61% (20)
Uglavnom ne slažem - 20.41% (30)
Potpuno ne slažem - 42.18% (62)
Nemam stav - 1.36% (2)

3. Pol?

Žensko - 56.46% (83)
Muško - 43.54% (64)

4. Starost?

29 (9)35 (7)26 (7)28 (7)37 (6)30 (6)23 (5)50 (5)24 (5)43 (5)55 (5)38 (5)21 (4)41 (4)42 (4)22 (4)51 (4)44 (3)60 (3)56 (3)27 (3)31 (3)36 (3)20 (3)40 (3)25 (3)39 (2)52 (2)57 (2)34 (2)59 (2)18 (2)58 (2)48 (2)47 (2) • 80 • 53 • 32 • 62 • 33 • 19 • 74 • 45 •

5. Ocenite dosadašnji ostvareni:

Uspeh na porodičnom planu:
Apsolutno zadovoljan - 18.49% (27)
Uglavnom zadovoljan - 41.78% (61)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 21.92% (32)
Uglavnom nezadovoljan - 12.33% (18)
Apsolutno nezadovoljan - 5.48% (8)

Uspeh na obrazovnom planu:
Apsolutno zadovoljan - 18.49% (27)
Uglavnom zadovoljan - 45.21% (66)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 19.18% (28)
Uglavnom nezadovoljan - 10.27% (15)
Apsolutno nezadovoljan - 6.85% (10)

Uspeh na poslovnom planu:
Apsolutno zadovoljan - 6.94% (10)
Uglavnom zadovoljan - 27.78% (40)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 22.22% (32)
Uglavnom nezadovoljan - 25.00% (36)
Apsolutno nezadovoljan - 18.06% (26)

Uticaj i moć među ljudima sa kojima se družite:
Apsolutno zadovoljan - 10.96% (16)
Uglavnom zadovoljan - 39.04% (57)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 34.25% (50)
Uglavnom nezadovoljan - 10.27% (15)
Apsolutno nezadovoljan - 5.48% (8)

Uticaj i moć među ljudima sa kojima se radite/poslujete:
Apsolutno zadovoljan - 3.42% (5)
Uglavnom zadovoljan - 32.88% (48)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 42.47% (62)
Uglavnom nezadovoljan - 10.96% (16)
Apsolutno nezadovoljan - 10.27% (15)

6. Gde živite?

Vojvodina - Backa - 16.33% (24)
Vojvodina - Srem - 6.80% (10)
Vojvodina - Banat - 10.88% (16)
Beograd - centar - 21.77% (32)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surcin) - 4.76% (7)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Cacak i Užica) - 7.48% (11)
Sandžak - 0%
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 11.56% (17)
Istocna Srbija (Bor, Negotin, Zajecar, Majdanpek...) - 4.76% (7)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 10.20% (15)
Kosovo - 0.68% (1)
BiH - RS - 0%
BiH - FBH - 0%
Crna Gora - 1.36% (2)
Makedonija - 0.68% (1)
Hrvatska - 0.68% (1)
Slovenija - 0.68% (1)
EU države - 0.68% (1)
Države neclanice EU - 0%
SAD - 0%
Kanada - 0%
Australija - 0%
Rusija - 0%
Latinska Amerika - 0%
Afrika - 0%
Azija - 0.68% (1)

7. Zanimanje?

Radnik - 6.16% (9)
Tehnicar (mašinski, hemijski, veterinarski, medicinski, i sl - 4.79% (7)
Službenik u administraciji (knjigovode, racunovode, šaltersk - 14.38% (21)
Osoblje zaštite (vojna lica, policija) - 0%
Rukovodilac (menadžer) nižeg ranga (šefovi, nadzornici, posl - 2.74% (4)
Rukovodilac (menadžer) višeg ranga (direktori, direktori sek - 3.42% (5)
Rukovodilac (menadžer) srednjeg ranga, specijalista - 1.37% (2)
Strucnjak (inženjeri, profesori, lekari i sl) - 13.01% (19)
Poljoprivrednik - 1.37% (2)
Slobodna profesija (umetnici, slobodni novinari, trgovacki p - 3.42% (5)
Privatni preduzetnik - 4.79% (7)
Samozaposlen radi samostalno (zanatlije) ali ne pripada slob - 0%
Nezaposlen - 26.71% (39)
Penzioner - 3.42% (5)
Student - 14.38% (21)

8. Vi ste?

Rođen na selu,a danas živite u malom gradu - 12.24% (18)
Rođen na selu, a danas živite u velikom gradu - 4.76% (7)
Rođeni u malom gradu gde i danas živim - 29.25% (43)
Rođen sam u malom gradu i prešao sa da živim u drugi malil gradi - 8.16% (12)
Rođen sam u malom gradu i prešao sam da živim u veliki grad - 12.93% (19)
Rođen sam u velikom gradu ali sam presao da žvim u mali grad - 5.44% (8)
Rođen sam u velikom gradu i prešao sam u drugi veliki grad - 2.04% (3)
Rođen sam u velikom gradu gde i danas živim - 25.17% (37)

9. Vi ste?

Zaposlen u javnom sektoru - 23.13% (34)
Zaposlen u privatnom sektoru - 16.33% (24)
Honorano zaposlen u javnom sektoru - 2.04% (3)
Honorarno zaposlen u privatnom sektoru - 2.72% (4)
Zaposlen u civilnom društvu - 0.68% (1)
Honorarno zaposlen u civilnom društvu - 0%
Nezaposlen do 6 meseci - 8.16% (12)
Nezaposlen duže od 6 meseci - 25.17% (37)
Preduzetnik - 3.40% (5)
Penzioner - 3.40% (5)
Nesto drugo - 14.97% (22)
student • студент • Sivac na masini. • a • веб дизајн и кодирање, тренутно немам посао • strana drzavna organizacija • domacica • studeent • ucenik • zaposlena u društvenom preduzeću • samostalni umetnik •

10. Vi ste?

Ateista - 13.61% (20)
Agnostik - 8.84% (13)
Pravoslavac - 62.59% (92)
Katolik - 7.48% (11)
Musliman - 0%
Jevrej - 0.68% (1)
Protestant - 1.36% (2)
Nesto drugo - 5.44% (8)
moje verovanje se ne uklapa ni u jednu religiju • Grkokatolik • nepripadam sektama vera razdvaja ljude i stvara mrznju • verujem u boga ali ne i u crkvu • Netradicionalna religija za zemlju porekla i zemlju u kojoj sam rezident • U Boga verujem, alu u ljude i ljudske organizacije nimalo • ХРИШШШЋАНИН • gnostik •

11. Vaši mesečni prihodi?

do 300 evra - 49.66% (73)
do 600 evra - 19.05% (28)
do 900 evra - 1.36% (2)
do 1200 evra - 2.04% (3)
do 1500 evra - 1.36% (2)
do 1800 evra - 0.68% (1)
do 2100 evra - 0.68% (1)
preko 2100 - 0%
Ne želim da kažem - 25.17% (37)

12. Za koju stranku ste glasali na parlamentarnim izborim u državi u kojoj glasate?

Nisam glasao - 31.51% (46)
Precrtao listić - 10.27% (15)
Nisam imao pravo da glasam - 1.37% (2)
Glasao sam za: - 0%
Nesto drugo - 56.85% (83)
ds • SNS • ldp • URS • demokratsku stranku • DSS • ne secam se • SPS • / • SRS • ne želim da kažem • СНС • pokojnu Marlenu • jedinstvena srbija • S • Srpski Pokret Obnove • Demokratska stranka Srbije • DS Boris Tadic • dveri • palmu • SPS - PUPS - JS • SVM • smatram pitanje neumesnim • Jedinstvenu Srbiju • pobednike! • LSV • licna stvar • balasevica •

Komentari (0)

Slične ankete

Anketa o makijavelizmu

(Onlineistrazivanja) Poštovani, U prilici smo da Vam ponudimo da izmerite svoju sklonost ka makijavelizmu. Na kraju upitnika se nalazu rezultat izražen u broju poena. Maksim

Antikorupcijska anketa - Kladovo

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja - BIRODI uz podršku Agencije za sprečavanje korupcije, a u saradnji sa Opštinom Kladovo sprovodi projekat, koji za cilj im

Anketa o nastavi hemije

(Katarina11) Pozdrav :) Da li ste bili zainteresovani na casovima hemije u osnovnoj i srednjoj skoli? Koliko ste razumeli nastavnika o gradivu koje je predavao? Shvatio sam s

Tvoj događaj meseca JUNA 2021 - građani! -

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Anketa za ljude kojima je sluh i govor oštećen - COPY - COPY - COPY - COPY

(Ibolja.app) Poštovani korisnici, ova anketa služi, da bi videli koliko je neophodna aplikacija koja bi bila namenjena prvenstveno ljudima sa oštećenim sluhom i govorom. Mol

Tvoj stav o dešavanju u predsedništvu Srbije

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja želi da čuje Vaše stavove. Molimo Vas da izdvojite dva minuta i popunite anketu. Anketa se radi za potrebe BIRODI-a. Rezu

Anketa za ljude kojima je sluh i govor oštećen - COPY - COPY

(Ibolja.app) Poštovani korisnici, ova anketa služi, da bi videli koliko je neophodna aplikacija koja bi bila namenjena prvenstveno ljudima sa oštećenim sluhom i govorom. Mol

Anketa za ljude kojima je sluh i govor oštećen - COPY - COPY - COPY

(Ibolja.app) Poštovani korisnici, ova anketa služi, da bi videli koliko je neophodna aplikacija koja bi bila namenjena prvenstveno ljudima sa oštećenim sluhom i govorom. Mol

Žanr Muzike u Srbiji

(Vladax03) Dobrodošli, ovo je anketa o muzici koju slušate. Koji žanr preferirate ? Domaći rock i punk (ekv, goblini, 357, ritam nereda...) ExYu rock-pop (bjelo dugme, parni

Narodna poezija

(vicentijevic) Molim vas, na ova pitanja odgovarajte iskreno, bez gledanja u knjige i pretraživače, samo tako ima smisao.Anketa je anonimna.Hvala. Znate li šta je kulturno na

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

Lokalni lokali - Grad Nis

(Onlineistrazivanja) Kakav je odnos vlasti prema javnoj svojini, zašto su lokali u ekstra zoni Niša većinom ruinirani i zašto Agencija za restituciju još uvek pravim vlasnici

Anketa za ljude kojima je sluh i govor oštećen - COPY

(Ibolja.app) Poštovani korisnici, ova anketa služi, da bi videli koliko je neophodna aplikacija koja bi bila namenjena prvenstveno ljudima sa oštećenim sluhom i govorom. Mol

Zivotna misao

(Marko_Cini) Dobro dosli, moja prva anketa Koliko imate godina? Cime se bavite Koji je vaš životni moto? Zelite da zaradite novac online DA NE MOŽDA Koliko puta dnevno r

Prijateljstvo i izolacija

(Sidarta) Pozdrav svima, cilj ove ankete bi trebalo da bude dobijanje što realnije slike o tome koliko smo zapravo "usamljen