English Srpski Српски

Cenovnik

  FREE PRIVATE BUSINESS PROFESSIONAL
Maksimalni broj odgovora (ispitanika) Neograničen Neograničen Neograničen Neograničen
Maksimalni broj anketa Neograničen Neograničen Neograničen Neograničen
Maksimalni broj pitanja po anketi 5 20 40 500
Mogućnost kreiranja višejezičnih anketa
Mogućnost kreiranja privatnih anketa
Mogućnost sakrivanja rezultata od javnosti
Dodavanje slike u pitanja
Pregled tabele sa pojedinačnim odgovorima
Sakrivanje vodenog pečata u grafikonima
Sakrivanje reklama u upitniku
Sakrivanje reklama u rezultatima
Dodavanje logo-a firme u upitnik
Preuzimanje .CSV (Excel/SPSS) datoteke sa odgovorima
Brendiranje upitnika