Centar online istraživanja
English Srpski Српски

Cenovnik

  FREE PRIVATE BUSINESS PROFESSIONAL
Maksimalni broj odgovora (ispitanika) Neograničen Neograničen Neograničen Neograničen
Maksimalni broj anketa Neograničen Neograničen Neograničen Neograničen
Maksimalni broj pitanja po anketi 5 20 40 500
Mogućnost kreiranja višejezičnih anketa
Mogućnost kreiranja privatnih anketa
Mogućnost sakrivanja rezultata od javnosti
Dodavanje slike u pitanja
Pregled tabele sa pojedinačnim odgovorima
Sakrivanje vodenog pečata u grafikonima
Sakrivanje reklama u upitniku
Sakrivanje reklama u rezultatima
Dodavanje logo-a firme u upitnik
Preuzimanje .CSV (Excel/SPSS) datoteke sa odgovorima
Brendiranje upitnika