English Srpski Српски
Анкета о хапшењу Мишковића

УЗОРАЧКИ ОКВИР

Истраживање је спроведено на пригодном узорку величине од 123 испитаника у оквиру панела TVOJSTAV. Линк анкете је дељен на Facebook страници и Twitter налогу TVOJSTAV-а. Структура узорка: Пол: жене 51,6% мушкари 48,4; Старост од 18 до 25 година – 17,9% од 26 до 45 година – 52,0 % од 46 до 65 година – 27,4% преко 66 година - 2,4%.

НАЛАЗИ

 • Упознатост са случајевима за које је осумњичен Мирослав Мишковић:
  Испитаници свој став према кривици Мирослава Мишковића више базирају на уверењу, а мање на познавању случајева за које је осумњичен. Нешто већи степен упознатости имају они испитаници који су се изјаснили да ће гласати на првим наредним изборима.
 • Став према Мирославу Мишковићу као предузетнику
  Неподељено је виђење да је Мишковића своје богаство стекао послујући по законима који су прављањи за њега, као и да је његово пословање било супротно важећим законима.
 • Став према кривици Мирослава Мишковића
  Став према кривици Мирослава Мишковића детерминисан је изборним преференцијама анкетираних. Ово посебно важи за случајеве “Ц маркет” и “Нибнес” где они испитаници који су изјавили да ће на наредним изборима гласати за СНС скоро у потпуности су изјавили да је Мишковић крив. С друге стране, гласачи Демокатске странке и Либерално демократске партије, Социјалитичке партије Србије, Уједињених региона Србије и Демокатске странке Србије у нешто мањем проценту верују да је Мишковић крив у поменутим случајевима. За разлику од ова два случаја, у случају “Делтареал” и “Лука Београд” велика већини испитаника верују да је Мишковић крив. Изборно неопредељени испитаници и они који би прецртали листић на првим наредним изборима верују да је Мишковић крив за сва четири случаја.
 • Став према хапшењу Мирослава Мишковића
  Став испитанику према хапшењу Мишковића је детерминисан изборним преференцијама. Тако потенцијални гласачи СНС-а имају у целости позитиван став према овом чину, док гласачи Демократске странке у половини случајева имају позитиван, а у другој половини неутралан став. Међу испитаницима који су изјавили да ће на наредним изборима гласати за УРС подједнако су заступљени они који имају позитиван, неутралан и негативан став према хапшењу Мирослава Мишковића.
 • Мотивација за хапшење Мирослава Мишковића
  У погледу става према мотивацији за хапшење Мирослава Мишковића такође изборна преференција диверзификује одговоре учесника истраживања. Док потенцијални гласачи СНС у овоме виде пре свега борбу против корупције, потенцијални гласачи Демократске странке хапшење Мишковића виде као борбу за (пре)власт и одвачење пажње од тешке економске ситуације. Међу онима који би на будућим изборима прецртали листић доминира став да је хапшење Мишковића пре свега чин борбе за власт. Исти став имају они који су неодлучни за кога би гласали.
 • Судски поступак против Мирослава Мишковића
  - Независно од од изборне преференције сви испитаници верују да ће Мирослав Мишковић покушати да “купи” слободу. “Бели листићи” већински не верују да ће Мирослав Мишковић бити осуђен, за разлику од испитаника који су рекли да ће гласати за СНС, који верују да ће Мирослав Мишковић бити осуђен. Испитаници који су се изјаснили да неће гласати, односно да ће прецртати листић верују да Мишковић неће бити санкционисан адекватно, док будући гласачи СНС верују да ће Мишковић бити адекватно кажњен. Њихов оптимизам не деле они који су изјавили да ће гласати за ДС.

ЗАКЉУЧАК

На основу напред изнетих налаза можемо закључити:
 1. Да је став према случају “Мишковић” детерминисан изборним преференцијама. Јасно се уочава континуум од антикоруптивних оптимиста – гласаћа СНС која има позитиван став према ономе што је урађено и ефектима који се очекују преко антикоруптивних реалиста “Белих листића” и неопредељних који верују да је Мишковић крив, али су сумњичави према мотивацији и резултатима који ће настати као резултат правосудног поступка до антикоруптивних песимиста, гласача ДС који имају подозрење у намере и ефекте ове врсте борбе против корупције.
 2. Да постоји низак ниво познавања случајева за које се сумњичи Мирослав Мишковић. Зато је потребно да се медији у даљем извештавању и анализирању фокусирају на садржај случајева. На тај начин ће допринати да ставови грађана Србије о овом случају буду пунији, тј. поткрепљени са адекватним инфомацијама и знањима.
Упознатост са случајевима и става према кривиц Мирослава Мишковића
Проценат испитаника којиу верују да је Мирослав Мишковић крив у зависност од његове перцепције од стране испитаника
Став према Мирославу Мишковићу у зависности од изборних преференција испитаника
Аутор: Зоран Гавриловић