English Srpski Српски
Anketa o hapšenju Miškovića

UZORAČKI OKVIR

Istraživanje je sprovedeno na prigodnom uzorku veličine od 123 ispitanika u okviru panela TVOJSTAV. Link ankete je deljen na Facebook stranici i Twitter nalogu TVOJSTAV-a. Struktura uzorka: Pol: žene 51,6% muškari 48,4; Starost od 18 do 25 godina – 17,9% od 26 do 45 godina – 52,0 % od 46 do 65 godina – 27,4% preko 66 godina - 2,4%.

NALAZI

 • Upoznatost sa slučajevima za koje je osumnjičen Miroslav Mišković:
  Ispitanici svoj stav prema krivici Miroslava Miškovića više baziraju na uverenju, a manje na poznavanju slučajeva za koje je osumnjičen. Nešto veći stepen upoznatosti imaju oni ispitanici koji su se izjasnili da će glasati na prvim narednim izborima.
 • Stav prema Miroslavu Miškoviću kao preduzetniku
  Nepodeljeno je viđenje da je Miškovića svoje bogastvo stekao poslujući po zakonima koji su pravljanji za njega, kao i da je njegovo poslovanje bilo suprotno važećim zakonima.
 • Stav prema krivici Miroslava Miškovića
  Stav prema krivici Miroslava Miškovića determinisan je izbornim preferencijama anketiranih. Ovo posebno važi za slučajeve “C market” i “Nibnes” gde oni ispitanici koji su izjavili da će na narednim izborima glasati za SNS skoro u potpunosti su izjavili da je Mišković kriv. S druge strane, glasači Demokatske stranke i Liberalno demokratske partije, Socijalitičke partije Srbije, Ujedinjenih regiona Srbije i Demokatske stranke Srbije u nešto manjem procentu veruju da je Mišković kriv u pomenutim slučajevima. Za razliku od ova dva slučaja, u slučaju “Deltareal” i “Luka Beograd” velika većini ispitanika veruju da je Mišković kriv. Izborno neopredeljeni ispitanici i oni koji bi precrtali listić na prvim narednim izborima veruju da je Mišković kriv za sva četiri slučaja.
 • Stav prema hapšenju Miroslava Miškovića
  Stav ispitaniku prema hapšenju Miškovića je determinisan izbornim preferencijama. Tako potencijalni glasači SNS-a imaju u celosti pozitivan stav prema ovom činu, dok glasači Demokratske stranke u polovini slučajeva imaju pozitivan, a u drugoj polovini neutralan stav. Među ispitanicima koji su izjavili da će na narednim izborima glasati za URS podjednako su zastupljeni oni koji imaju pozitivan, neutralan i negativan stav prema hapšenju Miroslava Miškovića.
 • Motivacija za hapšenje Miroslava Miškovića
  U pogledu stava prema motivaciji za hapšenje Miroslava Miškovića takođe izborna preferencija diverzifikuje odgovore učesnika istraživanja. Dok potencijalni glasači SNS u ovome vide pre svega borbu protiv korupcije, potencijalni glasači Demokratske stranke hapšenje Miškovića vide kao borbu za (pre)vlast i odvačenje pažnje od teške ekonomske situacije. Među onima koji bi na budućim izborima precrtali listić dominira stav da je hapšenje Miškovića pre svega čin borbe za vlast. Isti stav imaju oni koji su neodlučni za koga bi glasali.
 • Sudski postupak protiv Miroslava Miškovića
  - Nezavisno od od izborne preferencije svi ispitanici veruju da će Miroslav Mišković pokušati da “kupi” slobodu. “Beli listići” većinski ne veruju da će Miroslav Mišković biti osuđen, za razliku od ispitanika koji su rekli da će glasati za SNS, koji veruju da će Miroslav Mišković biti osuđen. Ispitanici koji su se izjasnili da neće glasati, odnosno da će precrtati listić veruju da Mišković neće biti sankcionisan adekvatno, dok budući glasači SNS veruju da će Mišković biti adekvatno kažnjen. Njihov optimizam ne dele oni koji su izjavili da će glasati za DS.

ZAKLJUČAK

Na osnovu napred iznetih nalaza možemo zaključiti:
 1. Da je stav prema slučaju “Mišković” determinisan izbornim preferencijama. Jasno se uočava kontinuum od antikoruptivnih optimista – glasaća SNS koja ima pozitivan stav prema onome što je urađeno i efektima koji se očekuju preko antikoruptivnih realista “Belih listića” i neopredeljnih koji veruju da je Mišković kriv, ali su sumnjičavi prema motivaciji i rezultatima koji će nastati kao rezultat pravosudnog postupka do antikoruptivnih pesimista, glasača DS koji imaju podozrenje u namere i efekte ove vrste borbe protiv korupcije.
 2. Da postoji nizak nivo poznavanja slučajeva za koje se sumnjiči Miroslav Mišković. Zato je potrebno da se mediji u daljem izveštavanju i analiziranju fokusiraju na sadržaj slučajeva. Na taj način će doprinati da stavovi građana Srbije o ovom slučaju budu puniji, tj. potkrepljeni sa adekvatnim infomacijama i znanjima.
Upoznatost sa slučajevima i stava prema krivic Miroslava Miškovića
Procenat ispitanika kojiu veruju da je Miroslav Mišković kriv u zavisnost od njegove percepcije od strane ispitanika
Stav prema Miroslavu Miškoviću u zavisnosti od izbornih preferencija ispitanika
Autor: Zoran Gavrilović