English Srpski Српски
IZBORNO PONAŠANJE GRAĐANA SRBIJE


DECEMBAR 2014. godine
O istraživanju

Istraživanje je sprovedeno putem telefonske ankete na uzorku od 1301 punoletnih ispitanika, u periodu od 18. do 25. decembra 2104. godine. Istraživanje je finansirao Online istraživački servis Tvojstav.com[1].


Opšti nalazi istraživanja

Više od polovine anketiranih ispitanika (58,1%) se opredelilo za izborno pasivno ponašanje. Nešto više od četvrine učenika istraživanja (28,7%) nema stav o svom izbornom ponašanju, ne znajući za koga će da glasaju. Skoro isto toliko (24,6%) ne bi izašlo na izbore, dok bi 4.8% precrtalo birački listić.
Da su izbori bili raspisani krajem decembra 2014. godine samo tri stranke bi prešle cenzus: Srpska napredna stranka, Socijalističa partija Srbije i Demokratska stranka, uz naponenu da su procenati računati na veličinu uzorka, a ne samo one koji su se opredelili da bi glasali


Grafikon 1. Izborno ponašanje građana stranke u odnosu na ukupan uzorak (opredeljeni i neopredeljni)


Stranke koje ne bi prešle cenzus su Liberalno-demokratska partija, Srpska radikalna stranka, Dveri, Socijaldemokratska stranka, Demokratska stranka Srbije, Nova stranka, Dosta je bilo i Treća Srbija. Isto važi i za Socijaldemokratsku partiju Srbije, PUPS i Jedinstvenu Srbiju ako bi same izašle na izbore.
.
Grafikon 2. Procenat ispitanika koji bi glasao za navedene stranke u odnosu na ukupan uzorak (opredeljeni i neopredeljni)
Među onima koji su se opredelili za koga bi glasali, svaki sedmi ispitanik bi izabrao stranku desnice, svaki peti stranku levice ili socijaldemokratije, a samo 5% bi glasalo za stranku koja je liberalnog svetonazora.

Grafikon 3. Ideoloski profil ispitanika (procenat među opredeljenim ispitanicima)
Segmentaciona analiza izbornog ponašanja


Na osnovu podataka iz Tabele 1 i 2 jasno se vidi da među ispitanicima koji bi glasali za Jedinstvenu Srbiju, Ligu socijaldemokrata Vojvodine, PUPS, Socijaldemokratsku stranku i Srpsku naprednu stranu ima najviše onih koji imaju osnovnu školu.
Nova stranka, Socijaldemokratska partija Srbija Srbije, Socijalistička partija Srbije i Dveri imaju najviše potencinalnih glasača koji su srednjeg obrazovanja. I na kraju, Pokret “Dosta je”, Demokratska stranka Srbije, Treća Srbija, Dveri i Demokratska stranka su stranke među čijim potencijalnim glasačima je je najviše onih koji imaju fakultetski nivo obrazovanja.


Tabela 1. Izborno ponašanje u zavisnosti od nivoa obrazovanja ispitanika


Osnovno

Srednje

Visoko

Glasao/la, ali ne znam još za koga

33.72

25.69

28.18

Srpska napredna stranka

34.19

24.92

13.64

Ne bih glasao/la

17.56

28.13

27.73

Poništio/la bih listić

4.22

4.89

5.45

Socijalistčka partija Srbije

2.34

5.81

5.45

Demokratska stranka

0.7

2.91

5

Liberalno-demokratska partija

0.94

1.07

1.82

Srpska radikalna stranka

0.7

1.53

0

Dveri

0

1.22

2.27

Socijaldemokratska straka

1.64

0.31

0.45

Demokratska stranka Srbije

0

0.76

2.27

Nova stranka

0

1.07

0

Dosta je bilo

0

0

2.73

Jedinstvena Srbija

0.94

0

0

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

0.47

0.15

0

Treća Srbija

0.23

0

0.45

Socijaldemokratska partija Srbije

0

0.15

0

Savez vojvođanskih Mađara

0.23

0

0.45

Liga socijaldemokrata Vojvodine

0.47

0

0

Srpska narodna stranka

0

0

0.91


Tabela 2. Procentualno učešće ispitanika po nivou obrazovanja na nivo stranke


Osnovno

Srednje

Visoko

Glasao/la, ali ne znam još za koga

0.38

0.29

0.32

Srpska napredna stranka

0.46

0.34

0.18

Ne bih glasao/la

0.23

0.38

0.37

Poništio/la bih listić

0.28

0.33

0.37

Socijalistčka partija Srbije

0.17

0.42

0.40

Demokratska stranka

0.08

0.33

0.58

Liberalno-demokratska partija

0.24

0.27

0.47

Srpska radikalna stranka

0.31

0.68

0

Dveri

0

0.34

0.66

Socijaldemokratska straka

0.68

0.12

0.18

Demokratska stranka Srbije

0

0.25

0.74

Nova stranka

0

1

0

Dosta je bilo

0

0

1

Jedinstvena Srbija

1

0

0

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

0.75

0.24

0

Treća Srbija

0.33

0

0.66

Socijaldemokratska partija Srbije

0

1

0

Savez vojvođanskih Mađara

0.33

0

0.66

Liga socijaldemokrata Vojvodine

1

0

0

Srpska narodna stranka

0

0

1
U narednom delu predstavićemo analizu izbornog ponašanja u zavisnosti od starosne dobi.

Prema nalazima istraživanja, koji su predstavljeni u Tabeli 3 i 4 može se reći da su Socijaldemokratska partija Srbije, Liberalno-demokratska stranka, Srpska radikalna stranka i Dveri političke stranke koje procentualno imaju najveću podršku u starosnoj dobi od 18 do 29 godina.
U sledećoj starosnoj grupi od 30 do 44 godine Srpska narodna stranka, Demokratska stranka Srbije i Socijalistička partija Srbije procentualno imaju najviše potencijalnih glasača u ovoj starosnoj dobi. Među ispitnaicima starosti od 45 do 59 godina najviše potencijalnih glasača imaju PUPS, Dveri, Socijaldemokratska stranka, Liberalno-demokratska partija i Socijalistička partija Srbije.
U dobi 60+ najviše glasača bi imali Nova stranka, Jedinstvena Srbija, Liga socijaldemokrata Vojvodine, PUPS i Socijalistička partija Srbije.

Tabela 3. Izborno ponašanje u zavisnosti od starosne dobi ispitanika

18-29

30-44

45-59

60+

Glasao/la, ali ne znam još za koga

33.19

27.86

26.45

28.6

Srpska napredna stranka

23.11

21.05

22.58

33.95

Ne bih glasao/la

23.11

30.03

29.03

18.14

Poništio/la bih listić

5.04

6.19

6.45

2.33

Socijalistčka partija Srbije

0.84

4.33

4.52

6.98

Demokratska stranka

2.94

2.48

2.58

2.56

Liberalno-demokratska partija

2.1

0.93

1.61

0.23

Srpska radikalna stranka

1.68

0.93

0.97

0.7

Dveri

1.68

0.62

1.61

0.23

Socijaldemokratska straka

0.84

0.62

1.29

0.7

Demokratska stranka Srbije

0.42

2.79

0.32

0

Nova stranka

0

0

0

1.63

Dosta je bilo

0

1.24

0

0.47

Jedinstvena Srbija

0

0

0

0.7

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

0

0

0.32

0.47

Treća Srbija

0

0

0

0.47

Socijaldemokratska partija Srbije

0.84

0

0.32

0

Savez vojvođanskih Mađara

0

0

0.32

0.23

Liga socijaldemokrata Vojvodine

0

0

0

0.47

Srpska narodna stranka

0

0.62

0

0


Tabela 4. Procentualno učešće ispitanika u zavisnosti od starosne dobi na nivou stranke

.

18-29

30-44

45-59

60+

Glasao/la, ali ne znam još za koga

0.28

0.23

0.22

0.24

Srpska napredna stranka

0.22

0.20

0.22

0.33

Ne bih glasao/la

0.23

0.29

0.28

0.18

Poništio/la bih listić

0.25

0.30

0.32

0.11

Socijalistčka partija Srbije

0.05

0.25

0.27

0.41

Demokratska stranka

0.27

0.23

0.24

0.24

Liberalno-demokratska partija

0.43

0.19

0.33

0.047

Srpska radikalna stranka

0.39

0.21

0.22

0.16

Dveri

0.40

0.14

0.38

0.05

Socijaldemokratska straka

0.24

0.17

0.37

0.20

Demokratska stranka Srbije

0.11

0.79

0.090

0

Nova stranka

0

0

0

1

Dosta je bilo

0

0.72

0

0.27

Jedinstvena Srbija

0

0

0

1

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

0

0

0.40

0.59

Treća Srbija

0

0

0

1

Socijaldemokratska partija Srbije

0.72

0

0.27

0

Savez vojvođanskih Mađara

0

0

0.58

0.41

Liga socijaldemokrata Vojvodine

0

0

0

1

Srpska narodna stranka

0

1

0

0Predmet istraživanja je bila i segmentacija ispitanika u zavisnosti od tipa naselja gde žive. Pogledom na Tabelu 5, vidimo da su urbane stranke: Nova stranka, „Dosta je bilo“, novoosnovna Srpska narodna stranka, Srpska radikalna stranka i Dveri. Više potencijalnih glasača u ruralnim naseljima imaju: Liberalno-demokratska partija, PUPS, Socijaldemokratska partija Srbije, Socijalistička partija Srbije i Demokratska stranka.

Tabela 5. Izborno ponašanje u zavisnosti od starosne dobi ispitanika


Urbano

Ruralno

Srpska napredna stranka

28.5

22.5

Socijalistička partija Srbije

4.53

4.54

Demokratska stranka

2.46

2.84

Liberalno-demokratska Partija

0.65

1.89

Srpska radikalna stranka Srbije

1.17

0.76

Dveri

1.04

0.76

Socijaldemokratska stranka

1.04

0.57

Demokratska stranka Srbije

0.78

1.13

Nova stranka

0.78

0

Dosta je bilo

0.78

0

Jedinstvena Srbija

0

0.76

PUPS

0.13

0.19

Treća srbija

0.39

0

Socijaldemokratska partija Srbije

0.13

0.19

Liga socijaldemokrata Vojvodine

0

0.19

Srpska narodna stranka

0.26

0Neopredeljnost i apstinencija

Kao što smo naveli skoro više od polovine učesnika istraživanja je pokazalo izbornu pasivnost.

Iz Grafikona 2. se može videti da su žene neodlučnije od muškaraca, a da je kod muškaraca jasnije profilisano antiizborno ponašanje kroz neučešće na izborima i poništavanje izbornih listića.


Grafikon 4. Procenat apstinenata i neopredeljenih ispitanika (procenat do 100% su opredeljeni)I u slučaju nivoa obrazovanja ponavlja se nalaz iz prethodnog grafikona. Ispitanici koji su nižeg (osnovnog) nivoa obrazovanja, a za koje se pretpostavlja da su društveno isključeniji, neodlučniji su od onih koji su srednjeg i višeg obrazovanja. S druge strane ispitanici koji su višeg obrazovanja koji su društveno uključeniji su u većem procentu spremni na antizborno ponašanje (Grafikon 3).

Grafikon 5. Procenat apstinenata i neopredeljenih ispitanika (procenat do 100% su opredeljeni) u zavisnosti od obrazovanja ispitanika


I u trećoj posmatranoj dimenziji može se zaključiti da su ispitanici koji su društveno marginalniji (ispitanici starosti do 29 i preko 59 godina) izborno neodlučniji, a oni koji su društveno uključeni su spremniji za neizborno ponašanje (ispitanici starosti od 30 do 59)

Grafikon 6. Procenat apstinenata i neopredeljenih ispitanika (procenat do 100% su opredeljeni) u zavisnosti od starosne dobi ispitanikaJasno se vidi da su ispitanici iz ruralnog dela Srbije neopredeljeniji, ali i spremniji na neizborno ponašanje od ispitanka iz urbanih naselja

Grafikon 7. Procenat apstinenata i neopredeljenih ispitanika (procenat do 100% su opredeljeni) u zavisnosti od tipa naselja u kojem ispitanik živi


[1] Tvojstav.com je prvi on line istraživački servis na prostoru bivše Jugoslavije javno dostupan, koji omogućava kreiranje, realizacju i statističku analizu rezultata istraživanja. Pored komercijalnih usluga, Tvojstav.com pruža mogućnost svakome da u okviru Javnih anketa sprovede svoje istraživanje, čime servis doprinosi unapređenju istraživačke prakse i kulture. Pored servisno-istraživačke uloge, misija Tvojstav.com je unapređenje istraživanja kroz razvoj novih pristupa, tehnika i indikatora, pre svega u sferi on line prostora uz korišćenje i klasičnih tehnika prikuplanja podatka. U tom pogledu istraživanje javnog menjenja predstavlja poseban izazov za on line istraživački servis Tvojstav.