English Srpski Српски

Креирајте сами своје анкете

На сајту www.tvojstav.com можете креирати своје онлине анкете.

За разлику од традиционалних „папирних“ анкета, wеб анкете знатно скраћују време потребно за проналажење узорка (циљне групе испитаника), прикупљање одговора и статистичку анализу.

Онлине анкета је врста интернет формулара са једним или више питања који служи за прикупљање одговора испитаника. Сви одговори се чувају у бази података у електронском формату што омогућује њихову брзу статистичку анализу. Онлине анкета може да садржи једно или више питања (у бесплатном пакету можете креирати анкету дужине до 5 питања) који могу бити различитог типа у зависности од питања. На пример ако желите да питате испитаника колико је тежак, то питање биће типа „Нумерички унос“, или ако желите да питање има више понуђених одговора, одабраћете тип питања „Један од више понуђених одговора“ итд...

Након што сте завршили са дефинисањем питања и активирали анкету, добићете један линк (јединствен – не постоје две анкете са истим линком) који затим на било који начин проследите групи испитаника коју желите да анкетирате: путем е-маил-а, објављивањем линка на вашем wеб сајту, фацебоок-у итд...

TVOJ STAV није само алат за креирање онлине анкета, већ и за њихову статистичку анализу. Након што сте послали линк својим испитаницима, можете у реалном времену пратити колико њих је одговорило и како на које питање.

Које типове питања нуди TVOJ STAV за креирање онлине анкета?
{#foreach $T.TemplateData.Types as item}
{($T.item.TypeID)}. {$T.item.TypeName}
{$T.item.TypeDesc}
{tpl_gqtex($T.TemplateData.QStns[$T.item.TypeID-1].TsQuestionsText[0], $T.item.TypeID)}
{#/for}
Наш сајт је у сталном развоју, ускоро стижу и нови типови питања!
Пријава на сајт и креирање анкета је бесплатно - додуше са извесним ограничењима. За озбиљнија истраживања, у понуди имамо и комерцијалне пакете које можете погледати на страници Ценовник.

Истраживање које испуњавама методолошке критеријуме квалитета, можете понудути на продају, било да се ради о резултатима, базама или анализи истраживања.