BIRODI

English Srpski

O nama

Ko smo mi?

TVOJ STAV je Web istraživački servis BIRODI, nastao kao rezultat višegodišnje saradnje između stručnjaka iz oblasti istraživanja i IT-a, sa ciljem da svojim korisnicima obezbedi jednostavan i lak servis, koji bi im omogućio uvid u stavove drugih - kreiranjem anketa, učešćem u anketama, formiranjem baze ispitanika, kreiranjem uzorka i statističkom obradom podataka.

Misija

Naša misija je da posredujemo između potreba i interesa e-građana s jedne strane i javnog, biznis i civilnog sektora sa druge strane, gradeći tako dragocenu, tematski raznovrsnu bazu informacija.