istraživanje - deliberacija - medijacija

English Srpski

O nama

Ko smo mi?

TVOJ STAV je online platforma za istraživanje, deliberaciju i medijaciju u čijoj osnovi je stručno i profesionalno prikupljanje, obrada i analiza stavova ispitanika, koji su članovi naših panela, socijalnih mreža ili su na neki drugi način upoznati i motivisani da učestvuju u našim istraživanjima.

Misija

Naša misija je da posredujemo između potreba i interesa građana, društvenih grupa javnog, biznis i civilnog sektora gradeći metodološki relevatnu i tematski raznovrsnu banku informacija koja je u funkciji istraživanja, deliberacije i medijacije.