Centar online istraživanja
English Srpski Српски

Upitnik za registrovane korisnike na myarchicad.com (74)

Hvala Vam što ste izdvojili vreme za popunjavanje ankete. Ova anketa je anonimna i ne postoji mogućnost da saznamo ko su anketirani. E-mail adrese ispitanika, na koje su upućeni pozivi za popunjavanje ankete, dobijene su iz baze podataka myarchicad.com i služe isključivo za statističke i marketinške potrebe hiCAD-a. Stoga, hvala na saradnji i informacijama o našem omiljenom softveru, ArchiCAD-u!

Ključne reči: ArchiCAD,myarchicad.com,

1. Da li koristite ArchiCAD u profesionalne svrhe? Ako je Vaš odgovor ne, navedite razlog?

Možete odgovoriti na više od jednog ponuđenog odgovora.

da - 65.00% (52)
ne bavim se projektovanjem - 10.00% (8)
ne, koristim drugi softver: AutoCAD - 12.50% (10)
ne, koristim drugi softver: Revit - 1.25% (1)
ne, koristim drugi softver: Allplan - 0%
drugo - 0%
Nesto drugo - 11.25% (9)
studiram • ne, isključivo u obrazovne svrhe • moje preduzeće ima licencu • u studentske svrhe ga koristim • student • nisam jos zavrsio fakultet • ali ne profesionalno,. jer nema toliko posla kod nas da bi zaradjivao od AC. • Student sam arhitekture i jos uvek ne mogu da se bavim profesionalno, vec samo u sklopu fakulteta. •

2. Na skali od 1 do 5 ocenite koliko ste zadovoljni sa mogućnostima ArchiCAD-a?

1 označava - nisam zadovoljan/zadovoljna; 5 označava - u potpunosti sam zadovoljan/zadovoljna

1 - 1.35% (1)
2 - 2.70% (2)
3 - 16.22% (12)
4 - 55.41% (41)
5 - 24.32% (18)

3. Da li ste upoznati sa pogodnostima za nabavku ArchiCAD-a?

Ne - 47.30% (35)
Da - 52.70% (39)

4. Da li ste zainteresovani za nabavku ArchiCAD-a?

Ukoliko ste zainteresovani ili razmišljate o tome, pošaljite nam zahtev za ponudu na hicad@sbb.rs

Ne - 54.05% (40)
Da - 45.95% (34)

5. U toku obuke za rad sa ArchiCAD-om ili u toku samog rada, da li ste koristili neke od navedenih neinstitucionalnih obuka:

ArchiWiki - 16.90% (12)
ArchiTalk - 12.68% (9)
Youtube ArchiCAD channel - 52.11% (37)
drugi - 0%
Nesto drugo - 18.31% (13)
samostalno • ne • Koristio sam vezbe BIM (korak po korak) koju sam dobio kada ste drzali predavanje na mom fakultetu • samouk • razni forumi • vezbanje i licna zainteresovanost za nesto vise • nisam koristio • Imao sam dobru profesorku pa nije mi bilo potrebno jer smo je uvek mogli kontaktirati • Samoedukacija i vezbanje • kurs na visoj skoli • Sam, od 2002. kad ni interneta nije bilo. • fvcv • ArchiCAD akademije :) •

Komentari (0)

Slične ankete

Nepotizam u BIH

(chelsea8410) Poštovani/a, Popunjeni upitnici su u potpunosti anonimni, a Vaši odgovori će biti upotrijebljeni samo za statističko prikazivanje rezultata istraživanja. Upitni

Upitnik o zadovoljstvu klijenata igraonice "Oblačak" - COPY

(IvanaFila) Molimo Vas da izdvojite nekoliko minuta Vašeg vremena i popunite našu anketu u cilju pobošljanja rada i usluga igraonice "Oblačak". HVALA, znači nam Vaše mišljenj

Merenje zadovoljstva studenata na Specijalističkim studijama Visoke turističke škole

(vturkulj) Molimo vas da izdvojite nekoliko minuta i popunite upitnik u cilju unapređenja kvaliteta nastave Specijalističkih studija Visoke turističke škole. Da li ste zadovo

UPITNIK ZADOVOLJSTVO ŽIVOTOM MLADIH U OPŠTINI RAŠKA - COPY

(Ivaomladinka) Dragi mladi, ova anketa je anonimnog tipa. Molim vas da iskreno odgovorite na pitanja. Anketa je kreirana za potrebe izrade Lokalnog akcionog plana Kancelarij

UPITNIK ZADOVOLJSTVO ŽIVOTOM MLADIH U OPŠTINI RAŠKA

(Ivaomladinka) Dragi mladi, ova anketa je anonimnog tipa. Molim vas da iskreno odgovorite na pitanja. Anketa je kreirana za potrebe izrade Lokalnog akcionog plana Kancelarij

Bolesti zavisnosti

(Enya89) Ovom anketom bi smo zeleli da imamo uvid u stanje misljenja pojedinaca o bolestima zavisnosti, narkomaniji, alkoholizmu i kockanju. Nema potrebe da se napominje da j

Upitnik

(igorcepken1) Pred vama se nalaze pitanja koja se odnose na neke podatke o Vama, Vasem braku i okruzenju. Zaokruzite Vas pol 1.Muski 2.Zenski Upisite koliko godina imate Upis

INPUT - ANKETNI UPITNIK

(Inputdoo) Poštovani kupci, Molimo Vas da na ovaj anketni upitnik što objektivnije odgovorite, radi poboljšanja kvaliteta našeg rada, zaokruživanjem ocena od najmanje (1) do

Avgustovski koncert u Milićima - 2014.

(dbase2) Poštovani/na, Zahvaljujemo Vam se na pažnji i interesovanju koje ste pokazali kako biste popunili ovaj anketni upitnik. U cilju što boljeg sagledavanja potreba ml

Korisnici Facebook-a

(Srdjan12) Poštovanje, u prilogu Vam se dostavlja upitnik, koji će trajati 5 minuta. A riječ je o Facebook-u. Da li koristite Facebook? Koliko dugo već koristite Facebook? Go

Anketa NUNS 2014

(USER14002) Poštovani, NUNS u poslednjih nekoliko godina redovno anketira članstvo kako bi, pre svega, utvrdili da li su i koliko članovi zadovoljni radom i aktivnostima sv

Upitnik javni tužioci

(Zoran) Sa kojim od navedenih tvrdnji se slažete, a sa kojima ne? (Zaokružiti u SVAKOM REDU) U Srbiji nema perspektive za ljude kao što sam ja. Budućnost je ovde neizvesna, t

Popularnost čitanja knjiga

(USER16200) Poštovani, Ovaj upitnik ima za cilj da pokaže realno stanje vezano za popularnost čitanja knjiga u Srbiji. Popunjavanjem upitnika doprinosite razvoju organizacij

Anketa - da li podržavate politiku Milorada Dodika?

(Upitnik) Da li podržavate politiku Milorada Dodika?

O organskoj poljoprivredi

(aleksijenko) Organska poljoprivreda je alternativni nacin proizvodnje biljaka u kojem se ne koriste fabrički proizvedene ag