Centar online istraživanja
English Srpski Српски

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi (616)

Poštovana/i, Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije je, uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, u procesu izrade Smernica za unapređivanje uloge informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u obrazovanju. U sklopu izrade ovih Smernica sprovodi se i istraživanje o upotrebi IKT u nastavnom procesu. Ova anketa je namenjena osobama koje rade u osnovnim i srednjim školama kao nastavnici/e razredne i predmetne nastave. Popunjavanje ankete traje oko 10 minuta. Molimo Vas da izdvojite malo vremena i svojim učešćem date doprinos realizaciji ovog istraživanja. hvala unapred!

Ključne reči: informaciono-komunikacione tehnologije,IKT,nastava,obrazovanje,

1. Molimo Vas da označite uzrast / godine starosti

do 25 - 1.62% (10)
26-35 - 19.32% (119)
36-45 - 48.54% (299)
46-55 - 25.32% (156)
56 i više - 5.19% (32)

2. Koliko dugo radite u nastavi?

manje od 5 godina - 11.53% (71)
6-10 godina - 25.32% (156)
11-20 godina - 40.75% (251)
21-30 godina - 19.64% (121)
više od 30 godina - 2.76% (17)

3. Označite predmet koji predajete

Razredna nastava - 17.05% (105)
Maternji jezik i književnost - 11.69% (72)
Strani jezici - 6.49% (40)
Istorija - 3.25% (20)
Geografija - 1.14% (7)
Likovno - 0.97% (6)
Muzičko - 2.11% (13)
Matematika - 4.71% (29)
Biologija - 4.71% (29)
Fizika - 4.22% (26)
Hemija - 2.27% (14)
Fizičko - 1.62% (10)
Građansko vaspitanje - 1.62% (10)
Veronauka - 0.81% (5)
Sociologija - 0.16% (1)
Psihologija - 1.62% (10)
Filozofija - 0.32% (2)
ostali društveni predmeti - 0.49% (3)
ostali prirodni predmeti - 0.49% (3)
ostali stručni predmeti - 7.47% (46)
Tehničko i informatičko obrazovanje - 6.49% (40)
Računarstvo i informatika - 13.96% (86)
Nesto drugo - 6.33% (39)
Pedagog • stručni saradnik • bibliotekar • Direktor škole • poslovna informatika • medijatekar • kamerna muzika, orkestar • ne radim u školi • nastavnik individualne nastave u skoli za decu sa cerebralnom paralizom • predmeti iz elektrotehničke grupe predmeta • bibliotekar-medijatekar • matematika i racunarstvo i informatika - dva predmeta • stručni saradnik pedagog • harmonija • Компј. графику, Моделирање маш. ел. и конструкција • Tehničko i informatičko obrazovanje, Računarstvo i informatiku i Građansko vaspitanje • стручни сарадник, педагог • Elektrotehnicku grupu predmeta • Gradska prosvetna inspekcija / ucitelj ovaj profesor razredne nastave radio 17 godina i jos sam uca • programiranje • stručni predmeti prehrambene struke • Čuvari prirode • elektro predmete • pedagoškinja • srpski kao nematernji jezik • klavir u muzičkoj školi • Mašinska grupa prdmeta • patronažni učitelj • skolski bibliotekar • biblitekar • strucni saradnik psiholog •

4. Označite koliko često u Vašoj školi imate pristup sledećim resursima

Računar :
nikad - 4.22% (26)
ređe od jednom mesečno - 3.90% (24)
jednom mesečno - 0.97% (6)
nekoliko/više puta mesečno - 4.55% (28)
jednom nedeljno - 2.92% (18)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.23% (63)
svakodnevno - 73.21% (451)

Internet :
nikad - 9.74% (60)
ređe od jednom mesečno - 4.87% (30)
jednom mesečno - 0.97% (6)
nekoliko/više puta mesečno - 5.19% (32)
jednom nedeljno - 3.41% (21)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.90% (61)
svakodnevno - 65.91% (406)

Štampanje dokumenata:
nikad - 8.77% (54)
ređe od jednom mesečno - 6.33% (39)
jednom mesečno - 4.87% (30)
nekoliko/više puta mesečno - 7.14% (44)
jednom nedeljno - 5.03% (31)
nekoliko/više puta nedeljno - 14.61% (90)
svakodnevno - 53.25% (328)

Skeniranje i kopiranje dokumenata:
nikad - 12.66% (78)
ređe od jednom mesečno - 8.28% (51)
jednom mesečno - 3.08% (19)
nekoliko/više puta mesečno - 9.42% (58)
jednom nedeljno - 4.87% (30)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.75% (97)
svakodnevno - 45.94% (283)

Video projektor:
nikad - 16.40% (101)
ređe od jednom mesečno - 11.85% (73)
jednom mesečno - 4.87% (30)
nekoliko/više puta mesečno - 8.12% (50)
jednom nedeljno - 5.36% (33)
nekoliko/više puta nedeljno - 16.07% (99)
svakodnevno - 37.34% (230)

Audio i video oprema za snimanje i emitovanje:
nikad - 54.22% (334)
ređe od jednom mesečno - 11.85% (73)
jednom mesečno - 4.87% (30)
nekoliko/više puta mesečno - 5.36% (33)
jednom nedeljno - 2.27% (14)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.82% (42)
svakodnevno - 14.61% (90)

Elektronska (multimedijalna) tabla:
nikad - 72.56% (447)
ređe od jednom mesečno - 5.19% (32)
jednom mesečno - 1.79% (11)
nekoliko/više puta mesečno - 3.25% (20)
jednom nedeljno - 2.11% (13)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.36% (33)
svakodnevno - 9.74% (60)

Oprema za održavanje video konferencije:
nikad - 82.79% (510)
ređe od jednom mesečno - 6.01% (37)
jednom mesečno - 1.14% (7)
nekoliko/više puta mesečno - 1.95% (12)
jednom nedeljno - 0.97% (6)
nekoliko/više puta nedeljno - 2.27% (14)
svakodnevno - 4.87% (30)

Digitalni kabineti:
nikad - 45.13% (278)
ređe od jednom mesečno - 9.25% (57)
jednom mesečno - 2.92% (18)
nekoliko/više puta mesečno - 5.19% (32)
jednom nedeljno - 4.71% (29)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.14% (44)
svakodnevno - 25.65% (158)

Prostor na serveru za smeštanje internet prezentacija i nastavnih materijala:
nikad - 49.84% (307)
ređe od jednom mesečno - 5.52% (34)
jednom mesečno - 3.25% (20)
nekoliko/više puta mesečno - 3.08% (19)
jednom nedeljno - 2.92% (18)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.19% (32)
svakodnevno - 30.19% (186)

Odgovarajući programi (softveri) - licencni/komercijalni:
nikad - 52.27% (322)
ređe od jednom mesečno - 6.98% (43)
jednom mesečno - 2.11% (13)
nekoliko/više puta mesečno - 3.08% (19)
jednom nedeljno - 3.25% (20)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.19% (32)
svakodnevno - 27.11% (167)

Odgovarajući programi (softveri) - slobodni softver:
nikad - 38.80% (239)
ređe od jednom mesečno - 6.49% (40)
jednom mesečno - 2.27% (14)
nekoliko/više puta mesečno - 3.73% (23)
jednom nedeljno - 3.73% (23)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.79% (48)
svakodnevno - 37.18% (229)

Pristup bazama podataka od značaja za oblast nauke kojom se bavim:
nikad - 32.31% (199)
ređe od jednom mesečno - 8.12% (50)
jednom mesečno - 3.57% (22)
nekoliko/više puta mesečno - 6.33% (39)
jednom nedeljno - 4.22% (26)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.90% (61)
svakodnevno - 35.55% (219)

Tehnička podrška prilikom upotrebe tehnologije:
nikad - 40.10% (247)
ređe od jednom mesečno - 11.20% (69)
jednom mesečno - 3.73% (23)
nekoliko/više puta mesečno - 7.31% (45)
jednom nedeljno - 7.14% (44)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.82% (42)
svakodnevno - 23.70% (146)

Pedagoško-didaktička podrška za upotrebu IKT u nastavi:
nikad - 46.59% (287)
ređe od jednom mesečno - 12.01% (74)
jednom mesečno - 4.38% (27)
nekoliko/više puta mesečno - 6.49% (40)
jednom nedeljno - 4.55% (28)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.95% (49)
svakodnevno - 18.02% (111)

Specifične asistivne tehnologije (npr. prilagođene tastature, miševi, komunikaciona pomagala, itd.):
nikad - 77.92% (480)
ređe od jednom mesečno - 4.55% (28)
jednom mesečno - 1.30% (8)
nekoliko/više puta mesečno - 4.06% (25)
jednom nedeljno - 0.81% (5)
nekoliko/više puta nedeljno - 2.27% (14)
svakodnevno - 9.09% (56)

5. Procenite nivo svojih kompetencija za upotrebu IKT u nastavi

1 - najniže / 5 - najviše

1 - 1.62% (10)
2 - 5.03% (31)
3 - 29.06% (179)
4 - 35.23% (217)
5 - 29.06% (179)

6. Rangirajte prilike kroz koje ste stekli svoje kompetencije za upotrebu IKT

koristeći strelice poređajte prilike tako da na vrhu bude ona kroz koju ste najviše naučili, a na dnu kroz koju ste najmanje

formalno obrazovanje (na fakultetu) - 19.75% (4.1477272727273)
seminari za stručno usavršavanje koji se nude kroz katalog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - 17.16% (3.6038961038961)
drugi seminari/obuke za stručno usavršavanje (npr. kurs u školi računara) - 19.06% (4.0032467532468)
od drugih osoba koje imaju IKT znanja i veštine - 16.03% (3.3668831168831)
putem neformalnih onlajn kurseva i zajednica - 17.92% (3.762987012987)
samostalno - 10.07% (2.1152597402597)

7. Koje još kompetencije treba da unapredite kako bi više koristili IKT u nastavi?

možete odabrati više odgovora.

korišćenje opreme - 18.20% (204)
upotreba računarskih programa - 27.30% (306)
pronalaženje i korišćenje dostupnih multimedijalnih nastavnih sadržaja - 19.80% (222)
priprema multimedijalnih nastavnih sadržaja - 28.81% (323)
Nesto drugo - 5.89% (66)
nista • da imamo internet u svim ucionicama a ne samo u nekima • koricenje multimedijalne table • programiranje • projektor kako bih prikazala ono sto znam • засад ниједно • upotreba elektronske table • održavanje rašunarskih mreža • slepo kucanje • nemam dovoljno vremena zbor obimne papirologije koju MP neodmereno i besplatno zahteva • timski rad • Mogucnost da koristim racunarsku ucionicu svakodnevno, gde je svakom uceniku moguc pristup racunaru. • on lajn nastava • korišćenje pametnih tabli, izrada softvera • PRavljenje BAZE podataka • navedeno je dovoljno • usavrsiti metodiku primene IKT nastave • opremljnost škola i kabineta • samo nadogradnja • praćenje rada i ocenjivanje uz pomoć IKT • primena interneta u nastavi • k4 • multimedijalnih • samostalno podizanje Mudl platforme za ucenje • animiranje materijala • Мањак квалитетне опреме. Рачунари, пројектори, лаптоп,... • samostalna izrada edukativnih programa • korišćenje elektronske table • Način motivacije učenika - pedagošku osnovu • korišćenje lokalne mreže računara • uytu • nije do mene nego do finansija :) • ne treba da unapređujem • Bolja podrska • Namenski programi za nastavu i istrazivanje • Problem je u nedostatku nastavnih sredstava, a ne u mojim kompetencijama. • administracija racunarske mreze • nedostatak je: neopremljenost inf.kabineta • nedostaje oprema, kompeteniju imaam • rad na zajedničkim projektima sa nastavnicima informatičke struke • izrada baze podataka • Znanje engleskog jezika • u učionici nemam računar • korišćenje sistema za elektronsko učenje i učenje na daljinu • pristup tehnici u školi • elektronsku tablu • приступ ресурсима • upotreba IKT u nastavi podrazumeva stalno usavršavanje • nabavka osnovne opreme,interaktivna table,projektori • nedostaje jedino oprema npr. interaktivna tabla • engleski jezik •

8. Označite koliko često u nastavi koristite sledeće računarske programe i materijale

Računarske programe MS Office paketa (Word, Excel, Power Point, itd.).:
nikad - 3.73% (23)
ređe od jednom mesečno - 3.90% (24)
jednom mesečno - 3.25% (20)
nekoliko/više puta mesečno - 11.04% (68)
jednom nedeljno - 3.57% (22)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.42% (95)
svakodnevno - 59.09% (364)

Programe za organizaciju nastave u elektronskom okruženju: sistemi za upravljanje učenjem (npr. Moodle, Blackboard).:
nikad - 55.84% (344)
ređe od jednom mesečno - 16.88% (104)
jednom mesečno - 5.03% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 6.33% (39)
jednom nedeljno - 3.57% (22)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.68% (35)
svakodnevno - 6.66% (41)

Programe za trenutno slanje poruka, audio i video konferencije (npr. Skype, Google Talk):
nikad - 38.47% (237)
ređe od jednom mesečno - 12.99% (80)
jednom mesečno - 4.71% (29)
nekoliko/više puta mesečno - 5.36% (33)
jednom nedeljno - 4.22% (26)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.90% (61)
svakodnevno - 24.35% (150)

Programe za socijalno povezivanje i saradnju u elektronskom okruženju za potrebe nastave (npr. Facebook, Google Apps, Ning):
nikad - 21.59% (133)
ređe od jednom mesečno - 8.77% (54)
jednom mesečno - 5.68% (35)
nekoliko/više puta mesečno - 7.79% (48)
jednom nedeljno - 5.84% (36)
nekoliko/više puta nedeljno - 11.20% (69)
svakodnevno - 39.12% (241)

Programe za izradu i uređivanje Internet stranica (npr. Blogger, Edublogs, Wikispaces):
nikad - 51.46% (317)
ređe od jednom mesečno - 10.39% (64)
jednom mesečno - 5.19% (32)
nekoliko/više puta mesečno - 6.33% (39)
jednom nedeljno - 5.19% (32)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.25% (57)
svakodnevno - 12.18% (75)

Programe za izradu i deljenje fotografija, audio i video zapisa (npr. Flickr, iTunes, YouTube):
nikad - 27.27% (168)
ređe od jednom mesečno - 15.58% (96)
jednom mesečno - 7.63% (47)
nekoliko/više puta mesečno - 9.74% (60)
jednom nedeljno - 8.28% (51)
nekoliko/više puta nedeljno - 13.47% (83)
svakodnevno - 18.02% (111)

Interaktivne veb-alate:
nikad - 44.97% (277)
ređe od jednom mesečno - 16.07% (99)
jednom mesečno - 5.52% (34)
nekoliko/više puta mesečno - 8.93% (55)
jednom nedeljno - 6.17% (38)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.58% (59)
svakodnevno - 8.77% (54)

Materijale na maternjem jeziku koje pronalazim na internetu:
nikad - 6.49% (40)
ređe od jednom mesečno - 7.14% (44)
jednom mesečno - 5.84% (36)
nekoliko/više puta mesečno - 12.82% (79)
jednom nedeljno - 10.55% (65)
nekoliko/više puta nedeljno - 20.62% (127)
svakodnevno - 36.53% (225)

Materijale na stranim jezicima koje pronalazim na internetu i onlajn platformama:
nikad - 17.37% (107)
ređe od jednom mesečno - 17.21% (106)
jednom mesečno - 7.95% (49)
nekoliko/više puta mesečno - 12.50% (77)
jednom nedeljno - 10.06% (62)
nekoliko/više puta nedeljno - 14.45% (89)
svakodnevno - 20.45% (126)

Materijale koji se nalaze na postojećim onlajn platformama:
nikad - 14.29% (88)
ređe od jednom mesečno - 14.12% (87)
jednom mesečno - 9.09% (56)
nekoliko/više puta mesečno - 13.80% (85)
jednom nedeljno - 11.69% (72)
nekoliko/više puta nedeljno - 16.07% (99)
svakodnevno - 20.94% (129)

Materijale koji su dostupni u školskoj računarskoj mreži i bazi podataka:
nikad - 52.44% (323)
ređe od jednom mesečno - 12.66% (78)
jednom mesečno - 6.49% (40)
nekoliko/više puta mesečno - 6.33% (39)
jednom nedeljno - 4.22% (26)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.01% (37)
svakodnevno - 11.85% (73)

Elektronske materijale koje poseduje škola (npr. CD ROM):
nikad - 48.21% (297)
ređe od jednom mesečno - 15.26% (94)
jednom mesečno - 5.68% (35)
nekoliko/više puta mesečno - 5.52% (34)
jednom nedeljno - 5.84% (36)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.95% (49)
svakodnevno - 11.53% (71)

Elektronske materijale koje ste dobili od izdavača udžbenika:
nikad - 30.68% (189)
ređe od jednom mesečno - 14.94% (92)
jednom mesečno - 7.14% (44)
nekoliko/više puta mesečno - 9.09% (56)
jednom nedeljno - 7.63% (47)
nekoliko/više puta nedeljno - 12.99% (80)
svakodnevno - 17.53% (108)

9. Označite koje onlajn resurse koristite u svom radu

možete odabrati više odgovora

kreativnaskola.rs - 25.01% (443)
digitalnaskola.rs - 16.77% (297)
www.ask.rs - 3.78% (67)
obrazovanje.vojvodina.gov.rs - 4.35% (77)
edublogodak.com - 3.56% (63)
vebciklopedija.weebly.com - 9.82% (174)
klikdoznanja.edu.rs - 18.13% (321)
phet.colorado.edu/sr - 3.33% (59)
rs.wikimedija.org - 8.19% (145)
Nesto drugo - 7.06% (125)
našaškola.net • fizika za osnovce • pil • ništa • Učitelji i učiteljice • slajd share, blogove, grupe, sajtove • http://www.teachingenglish.org.uk/ • logos-edu.rs • www.nasaskola.net • materijali english book • reaching-english.blogspot.com, britishcouncil.org • Projekat Rastko, CNTI i FILMic, wordpress, youtube • www.papertoys.com www.knud.de www.yourchildlearns.com www.grundschule-pretzschendorf.de и др. • sajtovi americkih fakulteta i sl • http://imslp.org/ i druge sajtove sa notnim izdanjima dostupnim za besplatni downlaod • sajtove elektrotehničkih fakulteta i visokih skola u Srbiji i van nje, oracle materijale • razne tutorijale i materijale sa sajtova fakulteta • Coursera.org • exchange.smarttech.com, prometheanplanet.com i mnogi drugi • khan academy, brightstorm maths, teacher tube, learner.org • www.rukautestu.vin.bg.ac.rs • Uglavnom sa inostranih sqjtova • www.pil-vb.net • ostale domaće i strane sajtove i blogove koji se bave obrazovanjem i pedagoškim naukama • pojedini blogovi, ask.rs, rastko.rs, itd... • Microsoft Partners In learning • hrvatski obrazovni sajtovi • tudasbayis.hu • e-skola; fizika za osnovce;obrazovni centar; • sajtovi za razmenu besplatnog notnog materijala • sajtove sa knjizevnim tekstovima • многобројне стране сајтове • pearsonlongman.rs • www.zuns.rs, www.nb.rs, www.projekatrastko.rs, www.riznicasrpska.net etc • http://www.w3schools.com/ • elab.tfc.kg.ac.rs • еЗбирка • razne grupe unutar Facebooka • www.eduvizija.hr • edukativni blogovi • www.nasaskola.net, www.geogebra.org • helpkidzlearn.com, osmiodragmatic.edu.rs, minimops.com, shinylearning.co.uk • blog- ispeci pa reci deci, hajde da se igramo, uciteljsko blogce i sl • PIL, sajtove i blogove kolega iz zemlje i sveta koje pronađem u zavisnosti od teme • materijale sa obrazovnih portala i sajtova na engleskom jeziku • Lični blog • Rayne strane sajtove • https://sites.google.com/site/oeopeneducation/home • didactic.ro • bioblog • www.abakus.edu.rs • WordPress • Teachertube • http://www.vanda51pro.com •

10. Procenite u kojoj meri upotreba IKT doprinosi sledećim aspektima

1 - uopšte ne doprinosi / 5 - od presudnog je značaja

kvalitet nastave:
1 - 0.98% (6)
2 - 2.12% (13)
3 - 12.91% (79)
4 - 39.71% (243)
5 - 44.28% (271)

dostizanje ciljeva časa:
1 - 0.65% (4)
2 - 3.76% (23)
3 - 22.59% (138)
4 - 42.23% (258)
5 - 30.77% (188)

motivacija učenika/ca:
1 - 0.65% (4)
2 - 2.13% (13)
3 - 10.15% (62)
4 - 29.79% (182)
5 - 57.28% (350)

učešće učenika/ca u nastavi:
1 - 0.65% (4)
2 - 2.77% (17)
3 - 14.03% (86)
4 - 37.52% (230)
5 - 45.02% (276)

postignuća učenika/ca:
1 - 0.99% (6)
2 - 3.96% (24)
3 - 20.79% (126)
4 - 43.89% (266)
5 - 30.36% (184)

razvoj kompetencija učenika/ca za upotrebu IKT:
1 - 0.98% (6)
2 - 2.78% (17)
3 - 9.66% (59)
4 - 29.46% (180)
5 - 57.12% (349)

11. U nekoliko rečenica prokomentarišete odgovore na prethodno pitanje

Ok • Nemam komentar • Класична настава више није занимљива и сврсисходна, док се коришћењем IKT у настави много више постиже на квалитету наставе и мотивацији ученика. • zadovoljavajuće • Kvalitet nastave ce i dalje, sto je dobro, da zavisi od kvalitetnog kadra, ljudi koji imaju dobre komunikacijske i socijalne vestine.Upotreba IKT doprinosi razbijanju monotonije na casu, deluje podsticajno, motivisuce i omogucava istrazivanje, a posle i selekciju informaciju i upotrebu onih koji ce da postignu cilj casa ili nastave.Dobro bi bilo da sve ucionice budu digitalne ne samo specijalizovani kabineti.Jos uvek ne zanju svi ucenici ni da posalju mejl, ali i nastavnici. Obuka dvosmerna. :) • Savremene tehnologije mogu i da odmognu ukoliko nastavnik nije obucen da ih koriti za potrebe nastave i predmeta koji predaje. Ukoliko su materijali pravilno odabrani i upotrebljani tako da pomognu a nikako zamene nastavnika, mogli bi biti od presudnog zna;aja i za motivaciju i za lak[e razumevanje nastavnih sadrzaja. • bez komentara • Nemam reci. • ako želimo dobar rezultat, moramo imati i savremena sredstva inače se vraćamo unazad i naš trud je utaludan. • Коришћење рачунара,интернета и сервиса који су нам доступни користећи ове технологије помажу нам да припремимо час, дођемо до нових информација и све то прикажемо ученицима. Дакле доступно нам је много материјала, идеја... • Učenici su više motivisani, posebno kada rade samostalno, kada istražuju određenu temu. Ovo naravno zahteva mnogo više angažovanja nastavnika u vidu obimnih višečasovni priprema za čas, ali je mnogo efektnije. • Treba biti spreman da motivišeš učenike i da dostigneš cilj časa i kada nemaš opremu na raspolaganju ili kad tehnika zataji, da li to sme da bude razlog neuspelog časa. • u;enici su motivisani, jer ikt doprinosi raybijanju monotonije i doprinosi aktivnoj uloyi u;enika • osamrenjivanje i mordenizacija nastave,bolji rezultati i postignuca ucenika. • dobre su pitanje • Bez obzira na slabu opremljenost matične škole elektronskim resursima i tehnologijom, mislim da se uz pomoć jednog kompjutera/laptopa i dobre volje nastavnika, kao i aktivnog učešća đaka u vidu održavanja stranice, istraživanja na Internetu ili odgovora na domaće zadatke uz korišćenje onlajn rešenja, može postići neopisivo mnogo! • IKT poduže na stavni proces na viši ili, tačnije, na neophodan nivo u 21. veku. Unosi dinamiku u nastavu, produžava nastavnu situaciju na vreme van škole, pospešuje smislen grupni rad i omogućava vidljivost rezultata rada/projektnih aktivnosti... • Moj stav je da svaki nastavnik bi trebao da ima neka osnovna znanja o računarima bez obzira na godine radnog staža i da ih koristi u nastavi. • IKT je neophodan. • Kvalitet nastave ne zavisi prevashodno od prisustva IKT-a, jer najsavršeniji program, baza podataka, mreža linkova je "integrisan" u zainteresovanom i radoznalom nastavniku. Savremena tehnologija je bliža učenicima i nastavni sadržaji su zanimljiviji, postoji veća motivisanost, ali samo ako je IKT nadgradnja. Računari su samo alat, fale nam majstori. • IKT su neodvojivi deo novih generacija. I te kako doprinosi poboljšanju kvaliteta nastave, kao što podjednako dobro motiviše učenike. • Interesantnije, interaktivnije, korisnije • Ученици више нису пасивни учесници у настави већ активно учествују, аативирајући сва чула. • Mislim da je komentar prilično razumljiv u datim odgovorima. • bolje se pamti kada su sva cula ukljucena, sto je slucaj kod multimedijalnih sadrzaja, deci je dosadna frontalno-monoloska nastava • Kao prva anketa ovakve vrste, pitanja i ponuđeni odgovori su prilično dobro osmišljeni. U budućim ovakvim anketama trablo bi uključiti još neka pitanja i ponuditi još nekoliko dodatnih odgovora kako bi slika realnog stanja bila preciznija. • Ucenicima upotrreba ovakivih sredstava u nastavimoze poboljsati kvalitet znanja, ali nije od presudnog znacaja. • ITK je veoma važno za motivaciju učenika za rad, jer su deca danas gotovo svo svoje slobodno vreme na medijima i modrenim tehnologijama. Učenje im je lakše kada se koriste ITK tehnologije jer im je to blisko, bliđe od štampanih tekstova i drugih metoda tradicionalne nastave. Lično sam primetila kod svog deteta da je počelo da zaostaje u savladavanju gradiva (drugi razred je), žalila se da joj je dosadno i ja sam kupila interaktivni disk sa gradivom iz srpskog jezika, matematike i sveta oko nas. • Lakše je objasniti gradivo uz pomoć audiovizuelnih sredstava. • IKT su neophodne za kvalitetno izvodjenje nastave. • Upotreba IKT u nastavi poboljšava kvalitet nastave i razvija motivaciju kod učenika. • Своја сазнања која имам у ИКТ настави не могу увек да искористим, јер ученици не могу да ме прате: немају сви услове код куће, разлике у знањима и мат. стању су велике, тако да могу да се ослоним већином на оно што урадим на самом часу. Израђивала сам материјале, туторијале, али их ученици нерадо и ретко користе. • Znanja učenika iz oblaasti IT nisu dovoljna.Potrebna je stalna korelacija sa nastavom TIO., Prilagoditi program informatike sa više primenljivih veština i umenja (a manje teorije • Upotreba kompjutera u školi pomaže da čas bude zanimljiv,sa više ilustrativnih pristupa nekim temama, da sliku prati zvuk i da se računar koristi kao UČILO a ne samo kao izvor zabave • Ucenici su zainteresovani za korišćenje tehnologije u nastavi. • Ucenici cuju,vide i koriste multimedijalne sadrzaje, sto pospesuje njihovo aktivno ucestvovanje i interesovanje za ponudjene sadrzaje. Racunar im je njdraze sredstvo za rad i u tom smislu rado prihvataju rad na resavanju zadataka u elektronskoj formi. Takva organizacija usvajanja i reprodukovanja stecenog znanja uz pomoc ik sredstava u mnogome doprinosi produbljivanju ucenickih ik vestina. • Nastava da bi bila potpuna,sadržajna i pratila nova dostignuća u svakom pogledu, potrebna je upotreba IKT-a. Na žalost škole nemaju dovoljno opreme, čak i za one nastavnike koji imaju znanja, motivacije, sposobnosti da primene IKT • Učenici su motivisaniji za rad, lako usvajaju znanja, brza je razmena informacija. Mnogo je dostupnih materijala koji mogu da se koriste u nastavi i za nastavnika i za učenika. • Inovacija u vidu IT je neophodna za savremenu nastavu. Pomaže bolje plasiranje znanja i angažovanost svih aktera na času (nastavnika i učenika). Korišćenje IT u nastavi je pokazatelj da živimo i radimo u "informatičkom dobu", a ne u srednjem veku. Ura za savremenost! • U mom slučaju, upotreba IKT-a u nastavi, uglavnom se svodi na resurse koje lično posedujem. Iako škola poseduje informatički kabinet, on vrlo često nije u funkciji. Sve što radim za školu, a što uključuje upotrebu računara, internet konekcije, skeniranja itd. radim od kuće, jer u školi to nije moguće uraditi zbog tehničke podrške. • Upotreba IKT u nastavi podize kvalitet nastave,veoma brzo se dostizu ciljevi casa.Istovremeno to povlaci za sobom da motivacija na casu bude bolja i da ucenici uzimaju vise ucesce u toku nastavnog casa.Kao rezultat toga nastavnici imaju povratnu informaciju o postignucu ucenika i shvatanju gradiva i pokaznih vezbi.Sve to doprinosi razvoju kompetencije ucenika za upotrebu IKT!! • Primena IKT u nastavi je vrlo važna.Učenici rado prihvataju multimedijalne sadržaje. Svi aspekti nastave su bolje pokriveni, jedino što je priprema ovakvih sadržaja vrlo zahtevna, posebno vremenski. Nastvnici teško pristaju na izradu ovakvih sadržaja jer nisu motivisani, jedino entuzijasti koji to rade zbog svog ličnog zadovoljstva (kao ja). • Učenicima je ugodno da rade sa različitim izvorima saznanja, zanimljivije je. • 79895 • Za motivaciju ucenika nisu kompjuteri neophodni. • Sa upotrebom IKT-a u nastavi, prvo se osetila veća aktivnost i učešće učenika u nastavi . Motivacija je svakog dana sve veća, a učenici žele da budu i kreatori nastavnog procesa...Šta više reći... • Učenici su više motivisani za rad na času ako im je vizuelno prikazan materijal koji se obrađuje, lakše se pamti.Takva nastava im je zanimljivija, a mogu da i sami nauče da koriste elektronske medije u istraživanju. • Moje znanje savremene komunikacione tehnologije je skromno,ali ne osećem potrebu da je,kao takvu,upoznajem-želim samo da je koristim.U tom smislu mi treba podrška odnosno obuka za korišćenje postojećih resursa i u školi MORA postojati čovek koji će pratiti novitete i pružiti tehničku podršku nama kojima tehnika nije "srednje ime". • Nastava se može kvalitetno izvesti i bez upotrebe IKT, pitanje je koliko je nastavnik kreativan. U mom predmetu (TIO) učenici vole kad rade praktične vežbe, za to ne treba IKT direktno, već neposredno-da se nastavnik pripremi za čas. Primenjujem IKT maksimalno, koliko mi uslovi dozvoljavaju (tu je uključen i blog, facebook, twitter...), ali, prednost bih dala praktičnim vežbama i sticanju manuelnih veština kod učenika, jer decu to niko ne uči • Sve zavisi od prethodnog znanja ucnika i njihovih interesovanja-svako je individua za sebe. • Upotreba IKT u potpunosti doprinosi kvalitetu nastave, motivaciji učenika, i učešće u radi učenika na času • Učenici provode dosta vremena za računarom, pa im je lakše da prate i usvajaju gradivo koje se predtavlja na taj način. Audio-vizuelni materijali podstiču učenike da prate i i imaju efekat drugasčijeg, novog i neočekivanog u procesu nastave, a takođe kod učenika stvaraju utisak da oni sudeluju u procesu rada i što, opetv dovodi do njihovog uključivanja... •

12. Šta smatrate da su najveće prepreke u primeni IKT u nastavi

možete odabrati više odgovora

nedostatak opreme - 16.10% (440)
nedovoljno digitalnih kabineta - 12.26% (335)
nedostatak adekvatnih elektronskih materijala za nastavu - 9.26% (253)
nedostatak kompetencija nastavnika/ca za primenu IKT - 14.42% (394)
nedostatak spremnosti nastavnika/ca da koriste IKT - 14.53% (397)
nedostatak tehničke podrške za primenu IKT u nastavi - 12.26% (335)
nedostatak pedagoško-didaktičke podrške za primenu IKT u nastavi - 10.46% (286)
nedostatak podrške od strane drugih osoba zaposlenih u školi - 9.15% (250)
Nesto drugo - 1.57% (43)
nemaju sva deca računare i pristup internetu • ZA MOJ PREDMET U SKOLI GDE PREDAJEM NEMAM NI KABINET , A KAMOLI JOS DA KORISTIM KOMPIJUTER U INFOR. • Preciziranje i obaveza upotrebe • Neadekvatna podrska ministarstva prosvete i ne nalazenje novca za finansiranje IKT nastave • sve što je navedeno • nedostatak novca za sve gore navedeno • Kvalitet opreme koja se koristi u IKT. računari po školama su jako zastareli • nedovoljna spremnost da se ceni rad nastavnika u okviru IKT • nedostatak realnije i konkretnije podrške IKT sektoru na svim nivoima • nezainteresovanost učenika • Medijatekar koji bi upoznavao nastavnike sa mogućnostima IKT i bio facilitator. • софтвер • nezainteresovanost nastavnika, nerazumevanje direktora • Pored velikog broja računara u školi, koristim svoj lični... • Prilagođavanje svih učesnika u IKT mogućnostima za rad • учешће Педагошког завода (ово се односи на простор Републике Српске) • planovi predmeta a i standardi • nedostatak sredstava za održavanje postojeće opreme • nedisciplina učenika prilikom izvođenja takvog časa • ученичка незаинтересованост и неспремност да се уче у овој области (алатке које су им потребне, а пр • stavljanje informatike u drugi plan • nezainteresovanost za inovacije • Nemaju svi učenici adekvatno znanje da bi se uključili u nastavu • To sto im je draze da igraju kompjuterske igrice nego da nauce nesto. • stav države prema tim kompetencijama i nedostatak standarda • NOVAC • Stav lokalne samouprave da izađe u susret ka postizanju podizanja IT u školi • Nesrazmernost između postignuća učenika u ulaganja nastavnika u pripremu • motivacija • Небрига, немар и безобразлук локалне самоуправе! • Najviše nedostatak spremnosti nastavnika. • novac za opremu, usavršavanje i najvažnije stimulaciju nastavnika koji se dodatno angažuju • Slaba motivisanost • Govoriti o promeni IKT u nastavi tamo gde nema osnovnih higijenskih uslova? Mnogo dece nema PC, adsl • Losi programi i planovi • materijalna motivacija nastavnika • Ministarstvo iz komunističkog doba kojem je cilj da spreči štrajkove umesto da unapredi nastavu • potrebno je da svaka ucionica ima tzv. pametne table, povezane sa komjuterom. • Isto su plaćeni i oni koji koriste ikt i oni koji predaju uz pomoć krede i table. • šta više? • otpor rukovodećih struktura • Nemotivisanost nastavnika • spor Internet pristup, nedostatak razmene iskustva nastavnika(forumi) objedinjeni na jednom mestu •

13. Šta smatrate da je neophodno preduzeti kako bi se unapredila uloga i povećala primena IKT u nastavi?

možete odabrati više odgovora

obezbediti više prilika za razvoj kompetencija - 9.93% (356)
obezbediti bolju opremu - 11.54% (414)
obezbediti bolju tehničku podršku u školi - 11.71% (420)
intenzivnije promovisati raspoložive onlajn resurse i materijale - 9.43% (338)
razvijati bolje priručnike za nastavnike/ce - 9.20% (330)
intenzivnije promovisati i nagrađivati upotrebu IKT u nastavi - 9.59% (344)
uvrstiti više sadržaja o IKT u nastavne programe - 7.61% (273)
unaprediti zakonsku regulativu - 6.11% (219)
povećati podršku Školskih uprava - 7.28% (261)
povećati podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - 9.96% (357)
povećati podršku ministarstva nadležnog za telekomunikacije - 6.30% (226)
Nesto drugo - 1.34% (48)
Posebno nagraditi PROFESORE koji se zalažu za modernizaciju i poboljšanje izvođenja nastave. • Više novca • Neophodno je uvesti informatiku u redovnu nastavu i obezbediti tehnicku podrsku za nastavnike. • Povećati plate ili bar ne tražiti da nastavnici obuke plaćaju iz svog dubokog džepa. • Pomuditi više gotovih materijala, resursa i baza. Formirati i poseban tim u okviru nekog tela . • обезбедити било какву опрему • obavezne seminare za nastavnike o primeni IKT sa primetima iz predmeta • Promeniti svest dece o skoli. • Osoba u školi koja bi se bavila unapređenjem nastave na nivou čitave škole. • obezbediti više opreme • vaspitati decu i naučiti ih kako da pravilno koriste i cene nove načine učenja • sirenje iskustva sa nastavnicima koji upotrebljavaju IKT u nastavi i nagradjivanje takvih nastavnika • Promeniti planove i programe konsultujuci NASTAVNIKE • motivisati nastavnike za kreativniji rad (sistem nagradjivanja nastvnika nije adekvatan) • Deci omogućiti korišćenje računara i interneta u školi, npr. posle nastave, jer nemaju uslova kući • u obrazovnom sistemu na svim nivoima treba zaposliti odgovarajuće IKT stručnjake sa rezultatima • Izjednacenost finansiranja • Strucno lice za primenu IKT u nastavi u skolama. Master Profesor Informatike, Milan Rajkovic. • Obučiti nastavnike za korišćenje IKT-e u nastavi • Razviti privredu, uložiti u škole, proverivati tok novca koji uđe u skolu, a nemena je razvoj IKT-a • odrediti koordinatora za IKT u svakoj skoli i nagraditi ga sa 10-30% norme casova, • obezbediti računar za svakog nastavnika • sve navedeno • Direktori su staromodni!!! • запослити стручну особу за техничку подршку и одржавање опреме која ће помоћи наставницима • Analiza spremnosti učenika za određene modele rada • Uvesti računarstvo i informatiku kao obavezni predmet • obezbediti da se licenciran softver u edukativne svrhe dobije BESPLATNO • Uvesti predmet INFORMATIKA I RAČUNARSTVO kao obavezan od I do VIII razreda! • Omogućiti da svaki nastavnik u svojoj kući ima svoj računar i internet po beneficiranim cenama jer j • uvesti Informatiku u redovnu nastavu • Mnogi učenici privatno nemaju komijuter odnosno pristup internetu • da bi se postigao održivi efekat ovo pitanje ne može se odvojiti od celine obrazovnog pitanja • Uvesti informatiku kao maturskji ispit • и локиалне самоуправе • SVE treba preduzeti, ali pre svega OPREMA i MOTIVACIJA nastavnika • Informatički opesminiti nastavnike • ne izbacivati IKT iz osnovne škole i odvojiti ga od OT-a • пригодан софтвер • olaksati nastavicima administrativne poslove-popunjavanje skolskog dnevnika da bi imali vise vremena • Obučavati učenike • Donirati skolama opremu i programe. • Informatički kultivisati direktore i nastavnike..imperativnije a ne po slobodnoj volji... • nagraditi ljude koji se trude • Ne obezbediti bolju opremu već obezbediti opremu • Potrebno je prvo da svaki nastavnik ima svoj lap top ili racunar • Повећати подршку Педагошког завода (ово се односи на простор Републике Српске) • Новац, повољне кредите за опрему кућну, бесплатне сате, импулсе и остало •

Komentari (0)

Slične ankete

Uslužno preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Vodosnabdevanje

(lLucky) Hvala za učešće u ovoj anonimnoj anketi :) Molim da anketu popunjavaju samo punoletna lica bez obzira na pol i mesto. Vaš pol (rod) i mesto boravka Ženski pol, ži

Savremene tehnologije u skolstvu

(delakroa) Dobrodosli u anketu o primeni savremenih tehnologija! Da li koristite internet za ucenje? Mislite li da je kvalitetnije ucenje pomocu racunara? Mislim da jeste Mis

Vaša interesovanja

(oreova_mala) Zdravo svima! Ova anketa je kreiranja radi uzimanja određenih informacija o Vašim interesovanjima. Pažljivo pročitajte pitanja i izaberite odgovor koji Vam odgo

Kakve dnevne novine želimo? - 2015

(Onlineistrazivanja) Da li ste i koliko zainteresovani da u dnevnim novinama čitate o sledećim temama? Spoljna politika Unutrašnja politika Politički život u lokalnoj sredini

Istraživanje o konzumiranju duvanskih proizvoda

(Bazinga94) Pozivam vas, da popunite anketu koja mi je potrebna za seminarski rad iz psihologije. Anketa je anonimna. Da li konzumirate duvanske proizvode? Koje duvanske pro

Ocena vladajućeg sentimenta hashtaga #NetBot

(Mooshema) Ovom anketom želimo da istražimo vaš utisak o sentimentu konverzacije koji ste imali, ako ste pratili na Tviteru hashtag #NetBot (panel (Zlo)upotreba interneta, Me

Digitalno čitanje

(Spring) Poštovani, molim za koji minut Vašeg vremena, kako bi zajedno učestvovali u razvoju nove aplikacije koja spaja ljubitelje knjiga i novih tehnologija. Da li čitate kn

Mobilni telefoni

(Tatjana998) Da li posedujete mobilni telefon? Ne Jedan Dva Tri Vise od tri Operativni sistem vaseg mobilnog telefona je...? Android Windows Syimbian Mac OS BlackBerry OS Ko

Korišćenje Interneta

(mr.shlo.1077) Dobrodošli, hvala što popunjavate ovu anketu, znatno ćete doprineti našem istraživanju. Koliko često koristite Internet? Više sati svakodnevno Svakodnevno Par

Online pisana komunikacija

(aleksijenko) Da li možete preko pisanog komentara proceniti neke osobine autora? Pisanje velikim slovima, za Vas ima značenje: Ne vidite dobro, pa ih koristite "Vrištanje"

Strawberry energy - Šta može tvoj telefon?

(USER13943) Hvala što popunjavate anketu kompanije "Strawberry energy"! Ako se sećate, mi pravimo javne solarne punjače mobilnih uređaja. Naše "Strawberry Drveće" je možda i

Mehanizmi učešća mladih na lokalnom nivou

(sever.dzigurski) Draga/i, Hvala na interesovanju za ovu anketu. Za popunjavanje je dovoljno da izdvojiš 5-10 minuta. Ovo anketa je deo policy studije na temu "Mehanizmi u

Vaše mišljenje o trenutnom predsedniku Srbije

(Tanja1280) Za koga ste glasali u drugom krugu izbora za predsednika Srbije? Boris Tadić Tomislav Nikolić Vaš stav po pitanj