Centar online istraživanja
English Srpski Српски

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije (152)

Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Instituta za održive zajednice (ISC), u okviru programa Javno zagovaranje u praksi sa partnerskim organizacijama: Zrenjaninski edukativni centar (Zrenjanin), Sretenje (Požega), Nepušački edukativni centar (Kragujevac) i Centar za ljudska prava (Niš). Cilj projekta je uspostavljanje efikasnog mehanizma za borbu protiv korupcije na nivou gradova i opština u Srbiji. Koristimo priliku da Vas pozovemo da popunjvanjem ove ankete izrazite svoje stavove o stanju i perspektivama borbe protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije, kao i o preloženom sadržaju Lokalnog plana za borbu protiv korupcije. Takođe, ova anketa Vam daje priliku da iznesete svoje sugestije i predloge i tako doprinesete kvalitetu dokumenta. Sve autore čiji predlozi budu uneti u Lokalni plan borbe protiv korupcije BIRODI će navesti kao saradnike na projektu. Molimo sve učesnike ankete da je slobodno distribuiraju. Svi podaci i stavovi izneti u anketu biće poznati samo autorima istraživanja. Hvala Vam unapred za izdvojeno vreme, koje predstavlja Vaš doprinos borbe protiv korupciji Srdačan pozdrav, BIRODI

Ključne reči: korupcija decentralizacija,gradovi,Srbija,civilno društvo,građani,borba protiv korupcije,

1. Šta je, pre svega, za Vas korupcija?

Izaberit NAJVIŠE TRI odgovora

Davanje mita - 7.62% (41)
Pristranost i protekcija - 7.99% (43)
Uzimanje mita - 13.75% (74)
Sukob interesa kod državnih i loklanih funkcionera - 5.20% (28)
Zloupotreba položaja u javnom (republika, pokrajina, lokalna samuprava) sektoru - 17.66% (95)
Zloupotreba položaja u privatni sektoru - 4.46% (24)
Kršenje zakona - 11.15% (60)
Iznuda novca od strane nekoga ko radi u državnom sektoru - 6.13% (33)
Trgovina uticajem/moći koju pojedinac ima - 13.20% (71)
Nanošenje nepravde - 5.76% (31)
Uskraćivanje prava - 6.51% (35)
Nesto drugo - 0.56% (3)
način idavanje u zakup državnih zemljišta opš. funkcionerima, kupoprodaja firme opšt.odbornike • 0 • Kvarenje: svaki oblik nepoštovanja/zloupotrebe propisanog postupka u delu ili u celini. •

2. Ocenom od 1 - nema uopšte do 7 ima puno ocenite u kojoj meri je prisutna korupcija u Vašem gradu/opštini kod?

Gradonačelnika:
1 - 7.24% (11)
2 - 0.66% (1)
3 - 3.95% (6)
4 - 9.21% (14)
5 - 8.55% (13)
6 - 11.18% (17)
7 - 25.00% (38)
Ne mogu da ocenim - 30.92% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.29% (5)

Predsednika skupština grada:
1 - 6.58% (10)
2 - 3.95% (6)
3 - 3.29% (5)
4 - 8.55% (13)
5 - 11.18% (17)
6 - 6.58% (10)
7 - 26.32% (40)
Ne mogu da ocenim - 30.92% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.63% (4)

Odbornika:
1 - 4.61% (7)
2 - 0.66% (1)
3 - 10.53% (16)
4 - 11.18% (17)
5 - 13.82% (21)
6 - 9.87% (15)
7 - 22.37% (34)
Ne mogu da ocenim - 26.97% (41)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Članova gradskog/opštinskog veća:
1 - 3.29% (5)
2 - 1.97% (3)
3 - 7.89% (12)
4 - 7.89% (12)
5 - 14.47% (22)
6 - 13.82% (21)
7 - 24.34% (37)
Ne mogu da ocenim - 26.32% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Gradskih/opštinskih službenika:
1 - 2.63% (4)
2 - 2.63% (4)
3 - 7.24% (11)
4 - 13.16% (20)
5 - 11.84% (18)
6 - 12.50% (19)
7 - 34.21% (52)
Ne mogu da ocenim - 15.79% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Direktora preduzeća čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.29% (5)
2 - 1.32% (2)
3 - 5.26% (8)
4 - 9.87% (15)
5 - 11.84% (18)
6 - 11.84% (18)
7 - 41.45% (63)
Ne mogu da ocenim - 14.47% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Direktora ustanova čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.29% (5)
2 - 1.97% (3)
3 - 7.24% (11)
4 - 8.55% (13)
5 - 11.18% (17)
6 - 14.47% (22)
7 - 38.16% (58)
Ne mogu da ocenim - 14.47% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Zaposlenih u preduzećima čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 1.32% (2)
2 - 7.24% (11)
3 - 13.16% (20)
4 - 10.53% (16)
5 - 9.87% (15)
6 - 13.16% (20)
7 - 29.61% (45)
Ne mogu da ocenim - 14.47% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Zaposlenih u ustanovama čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 3.29% (5)
2 - 7.24% (11)
3 - 11.84% (18)
4 - 13.16% (20)
5 - 9.87% (15)
6 - 11.84% (18)
7 - 30.26% (46)
Ne mogu da ocenim - 11.84% (18)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Predsednika mesne zajednice:
1 - 5.26% (8)
2 - 7.24% (11)
3 - 10.53% (16)
4 - 16.45% (25)
5 - 8.55% (13)
6 - 9.21% (14)
7 - 20.39% (31)
Ne mogu da ocenim - 17.76% (27)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.61% (7)

Inspekcijske službe:
1 - 1.97% (3)
2 - 3.29% (5)
3 - 3.29% (5)
4 - 7.89% (12)
5 - 9.87% (15)
6 - 12.50% (19)
7 - 44.74% (68)
Ne mogu da ocenim - 15.79% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Političkih stranka koje su na vlasti u gradu/opštini:
1 - 3.29% (5)
2 - 0%
3 - 5.26% (8)
4 - 3.95% (6)
5 - 4.61% (7)
6 - 11.18% (17)
7 - 51.97% (79)
Ne mogu da ocenim - 18.42% (28)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Političkih strankakoje su u opoziciji gradu/opštini:
1 - 4.61% (7)
2 - 6.58% (10)
3 - 7.24% (11)
4 - 11.18% (17)
5 - 6.58% (10)
6 - 13.16% (20)
7 - 32.89% (50)
Ne mogu da ocenim - 16.45% (25)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Sudija opštinskog suda:
1 - 2.63% (4)
2 - 1.97% (3)
3 - 7.89% (12)
4 - 9.21% (14)
5 - 7.89% (12)
6 - 9.87% (15)
7 - 24.34% (37)
Ne mogu da ocenim - 31.58% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.61% (7)

Sudija okružnog suda:
1 - 2.63% (4)
2 - 3.29% (5)
3 - 5.92% (9)
4 - 8.55% (13)
5 - 9.87% (15)
6 - 8.55% (13)
7 - 22.37% (34)
Ne mogu da ocenim - 32.24% (49)
Nemamo to u gradu/opštini - 6.58% (10)

Tužilaca opštinskog tužilaštva:
1 - 3.29% (5)
2 - 3.29% (5)
3 - 8.55% (13)
4 - 8.55% (13)
5 - 13.16% (20)
6 - 6.58% (10)
7 - 19.08% (29)
Ne mogu da ocenim - 33.55% (51)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.95% (6)

Tužilaca okružnog tužilašta:
1 - 2.63% (4)
2 - 3.95% (6)
3 - 9.21% (14)
4 - 7.24% (11)
5 - 9.21% (14)
6 - 9.87% (15)
7 - 21.05% (32)
Ne mogu da ocenim - 30.92% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.92% (9)

Policijske uprave:
1 - 3.95% (6)
2 - 2.63% (4)
3 - 5.26% (8)
4 - 9.87% (15)
5 - 15.13% (23)
6 - 12.50% (19)
7 - 28.29% (43)
Ne mogu da ocenim - 21.05% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Lokalnih medija koji su u vlasništvu lokalne samouprave:
1 - 3.95% (6)
2 - 5.92% (9)
3 - 3.29% (5)
4 - 6.58% (10)
5 - 11.84% (18)
6 - 12.50% (19)
7 - 28.29% (43)
Ne mogu da ocenim - 20.39% (31)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.24% (11)

Lokalnih medija koji su u privatnom vlasništvu:
1 - 3.29% (5)
2 - 10.53% (16)
3 - 7.89% (12)
4 - 9.87% (15)
5 - 13.16% (20)
6 - 10.53% (16)
7 - 23.03% (35)
Ne mogu da ocenim - 17.11% (26)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.61% (7)

Verske zajednica kojoj pripadate:
1 - 11.18% (17)
2 - 11.18% (17)
3 - 7.89% (12)
4 - 7.89% (12)
5 - 6.58% (10)
6 - 9.87% (15)
7 - 14.47% (22)
Ne mogu da ocenim - 27.63% (42)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.29% (5)

Vrtića:
1 - 6.58% (10)
2 - 7.89% (12)
3 - 13.16% (20)
4 - 11.18% (17)
5 - 9.21% (14)
6 - 9.21% (14)
7 - 20.39% (31)
Ne mogu da ocenim - 20.39% (31)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.97% (3)

Domova zdravlja:
1 - 4.61% (7)
2 - 2.63% (4)
3 - 5.92% (9)
4 - 9.21% (14)
5 - 16.45% (25)
6 - 13.82% (21)
7 - 33.55% (51)
Ne mogu da ocenim - 12.50% (19)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Bolnica:
1 - 1.97% (3)
2 - 1.97% (3)
3 - 3.95% (6)
4 - 8.55% (13)
5 - 13.82% (21)
6 - 15.13% (23)
7 - 34.21% (52)
Ne mogu da ocenim - 15.13% (23)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.26% (8)

Škola:
1 - 2.63% (4)
2 - 6.58% (10)
3 - 7.24% (11)
4 - 11.84% (18)
5 - 15.13% (23)
6 - 13.82% (21)
7 - 25.00% (38)
Ne mogu da ocenim - 15.79% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.97% (3)

Fakulteta:
1 - 1.97% (3)
2 - 1.97% (3)
3 - 2.63% (4)
4 - 11.18% (17)
5 - 11.84% (18)
6 - 11.18% (17)
7 - 28.29% (43)
Ne mogu da ocenim - 20.39% (31)
Nemamo to u gradu/opštini - 10.53% (16)

Službe za katastar nepokretnosti:
1 - 3.95% (6)
2 - 3.95% (6)
3 - 6.58% (10)
4 - 12.50% (19)
5 - 10.53% (16)
6 - 11.18% (17)
7 - 22.37% (34)
Ne mogu da ocenim - 25.66% (39)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.29% (5)

Sindikata:
1 - 3.29% (5)
2 - 3.29% (5)
3 - 5.92% (9)
4 - 9.87% (15)
5 - 8.55% (13)
6 - 7.89% (12)
7 - 28.29% (43)
Ne mogu da ocenim - 29.61% (45)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.29% (5)

Nevladinih organizacijama:
1 - 4.61% (7)
2 - 13.82% (21)
3 - 6.58% (10)
4 - 7.89% (12)
5 - 9.21% (14)
6 - 6.58% (10)
7 - 18.42% (28)
Ne mogu da ocenim - 28.29% (43)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.61% (7)

Sportskih klubova :
1 - 3.29% (5)
2 - 3.95% (6)
3 - 5.26% (8)
4 - 7.24% (11)
5 - 11.84% (18)
6 - 12.50% (19)
7 - 32.24% (49)
Ne mogu da ocenim - 21.05% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.63% (4)

Kulturnih institucija:
1 - 5.92% (9)
2 - 9.87% (15)
3 - 11.18% (17)
4 - 15.13% (23)
5 - 8.55% (13)
6 - 8.55% (13)
7 - 12.50% (19)
Ne mogu da ocenim - 26.32% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.97% (3)

Vlasnika kapitala /preduzetnika:
1 - 2.63% (4)
2 - 2.63% (4)
3 - 3.29% (5)
4 - 9.87% (15)
5 - 13.82% (21)
6 - 8.55% (13)
7 - 30.26% (46)
Ne mogu da ocenim - 26.32% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.63% (4)

3. Na čemu zasnivate iznete ocene o korupciji?

Molimo Vas da izaberete najviše tri odgovora!!!

Na ličnom iskustvu (dogodilo Vam se da Vam neko ponudii novac, poklon ili uslugu) - 8.70% (45)
Na osnovu razgovora sa rodbinom i ljudima koje poznajete, a koji su imali iskustvo korupcije - 15.09% (78)
Na osnovu informacija iz medija - 3.29% (17)
Na osnovu nesklada koji ste uočili između malih plata javnih službenika i njihovog visokog životnog standarda - 11.80% (61)
Na osnovu poznavanja organizacije i kadrovske strukture u lokalnoj samoupravi - 14.12% (73)
Na osnovu politike i odnosa lokalne samouprave prema korupciji - 8.12% (42)
Na osnovu nepoverenja u organe lokalne samouprave - 6.77% (35)
Na osnovu odnosa organa lokalne samouprave prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 7.74% (40)
Na osnovu odnosa građana prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 5.22% (27)
Na osnovu svog materijalnog položaja - 4.06% (21)
Na osnovu opšteg stanja u gradu - 12.96% (67)
Nečem drugom čemu - 0%
Nesto drugo - 2.13% (11)
zloupotreba opštine vračar na štetu državne imovine • direktori u obrazovanju, u domu zdravlja, JP, polticka zaposlenost, rodbinske veze u strankama itd • Greska • Na osnovu ličnog iskustva, gde su mi tražili novac za određenu uslugu. • Nisu mi poznati slučajevi korupcije. • 0 • Na informacijama iz medija i ličnom utisku. • u odnosu na prioritete resavanje evidentnih problema • gradjanima koji dolaze u nasu kancelariju, neformalnim razgovorima... • meni je trazeno ili vec nije odbijeno kada je dato, vise puta intervenisao kod upisa u vrtic npr • Licnom iskustvu pratila sam situaciju vec duze vreme.Zbog reagovanja prosla sam kroz odredjenu vrstu •

4. Ko ima najveću odgovornost za stanje korupcije u Vašem gradu/opštini?

Molim Vas izaberite najviše PET odgovora!!!

Republička vlast - 9.92% (75)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 4.63% (35)
Gradonačelnik - 7.41% (56)
Predsednik skupštine - 4.63% (35)
Odbornici - 3.31% (25)
Lokalna samouprava kao skup organa - 10.45% (79)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.19% (77)
Lokalni mediji - 3.04% (23)
Privatna preduzeća - 2.51% (19)
Nevladine organizacije - 1.46% (11)
Verske zajednice - 0.93% (7)
Građani - 6.48% (49)
Sudstvo - 10.19% (77)
Tužilaštvo - 6.08% (46)
Političke stranke koje su na vlasti - 12.83% (97)
Političke stranke koje su u opoziciji - 3.04% (23)
Međunarodne organizacije - 1.19% (9)
Evropska unija - 0.93% (7)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 0.79% (6)
policija, strukovne komore • Policija • ZDRAVSTVO • nosioci državnih funkcija jer nemaju nikakvu odgovornost • običan narod koji sve to vidi i zna,a ne želi ili ne sme javno da to iskaže i podeli sa drugima. • 1 •

5. Šta je glavni uzrok korupcije u Vašem gradu/opštini?

Novac • ... • Nedovoljna unutrasnjakontrola organa lokalne samouprave, tako da imaju stav da mogu da rade sta hoce, a niko ih ne sankcionise. Sistem u kome drzava nije servis, nego sila kojoj gradjanin mora da se podredi • Partijska moć bez kontrole građana i nezavisnih institucija. • Vlast • Borba oko prevlasti, opstanka i samo funkcionisanje sistema, jer ako zelis nesto da postignes moras se okrenuti korupciji..... • nedostatak finansija,jer moja opstina spada u ne razvijene opstine. • NEPOSTOVANJE IZGRADNJI ANTIKORUPCIJSKIH INSTITUCUJA • svi koji imaju neku moc u rukama... • Velika vlast predsednika opštine i njegovih saradnika • Pogrešni ljudi na pogrešnim mestima • Primitivizam i siromastvo • Nedovoljna angažovanost upošljenika i nemogućnot obavljana poslova u kratkom vremenskom periodu, kao i obavljanje nelegalnih poslova preko državnih institucija • ne efikasnost tela koja bi trebala da se bore protiv korupcije i koja su i sama najverovatnije odavno korumpirana! • nemastina • pohlepna vlast • Najvise uzimaju direktori, i postavljena lica, jer znaju da verovatno na sledecim izborima nece biti na tom polozaju, pa hoce da se maksimalno obezbede. Takodje, problem korupcije se ni ne poteze, kao da ne postoji, sto je porazavajuce. Pojedinci kaljaju ime stranke koja ih je tu postavila, a stranka ne poteze pitanje postenja tih pojedinaca, jer bi opozicija to iskoristila. • Visok stepn nezaposlenosti • partokratija • Lični interes: da se što pre obogate dok su na vlasti. Politički interes: da pune račune svojih partija koje su ih zato i postavile na mesto odlučivanja. • bezvlašće, javašluk u vlasti. • Alavost • Neozbiljan pristup korupciji od strane ljudi koji mogu da ucine nesto povodom nje. • Neostvareni ljudi koji dolaze na vlast da bi se obogatili. Polupismeni politicari. • nemam stav • Rodbinske veze između stranačke odbornike, članovima opštinskih veća, saveta mesne zajednice, direktore škola, predškolske ustanove, Javnih preduzeća, direktora doma zdravlje, socijalnog centra. Partijsko zapošljenje, kršenje zakona u konursima, imenovanja kadrova i direktora. Izgledaju kao složen skup građana s zajedničkim ciljem. Interesantan kako obogaćuju te ljude na novcima poreskih obveznika. Kako stvaraju i kupuju firme te stranačke osobe. Kako nasleđuju radnih mesta. itd.... • lose funkcionisanje institucija. Korupcija se desava najvise da bi se dobilo ono sto zakonski pripada korisnicima, jer je usluga institucija nekvalitetna i spora, pa je korupcija sredstvo dobijanja kvalitetnije i brze usluge • Nezainteresovanost funkcionera i zdravstvenih radnika za resavnje problema korupcije • Nemoral • Alavost i bahatost ljudi u lokalnoj samoupravi • nedostatak institucija i transparentnosti u radu • ne dovoljan ljubav prema poslu koju radimo... • ne znam tocno, vjerojatno mi gradjani koji smo inertni, koji pustamo da vrijeme prolazi...a svoje rane lijecimo po kaficima. svi to znamo, ali i svi okrecemo glave... • politicka vlast • Alavost i bahatost državnih službenika. • Nepostojanje zakona i uticaj medjunarodnih faktora. • 1. Strah gradjana da prijave korupciju 2. Zloupotreba sluzbenog zaposlenih polozajazaposlenih u drzavnim institucijama 3. Velika ne zaposlenost • Los zivotni standard • Loši zakoni i propisi, uz nepridržavanje makar i takvih. Partokratija kao ozakonjeni vid korupcije. Loš rad službi koje služe za "uterivanje zakona" (law enforcement) - inspekcija, policije, tužilaštva i sudstva, pa otuda neprimenjivanje svih, pa tako i antikorupcijskih zakona i propisa. Negativna selekcija u svim oblastima života i rada kao još jedan preduslov podložnosti korupciji. Mentalitet građana koji korupciju smatraju "životno važnom" ili se plaše da ukažu na nju. • NIzak životni standard većine stanovnika koji dovodi do toga da svi žele da budu plaćeni za ono što urade, čak i onda kad a im to spada u opis radnog mesta. • politička moć izvršne vlasti ,poveznost politike ikriminalom stečenog kapitala,odsustvo kontrolnih mehanizama,loše sudstvo • Oni koji treba da kontrolisu i suzbijaju korupciju na lokalu je pospesuju, jer i oni iz toga imaju koristi, odn. zajednicki "rade poslove". Posten covek nema kome da se obrati, jer su sve drzavne institucije duboko u korupciji. Cesto je i gradjanima laksi i brzi put da nekom plate, nego da isteruju pravdu. • losa socijalna i materijalna situacija gradjana,zbog koje bez pogovora pristaju na sve • Nije izuzetak u odnosu na stanje u drzavi. • Lose stanje u drzavi utice na stepen korupcije !!! • Svako kosristi svoj polozaj maksimalno. • Lose stanje u institucijama i negativna selekcija kadrova. • stepen siromaštva • Nemastina-siromastvo sa jedne strane,a finansijska moc pojedinaca sa druge strane • Vladajuca stranka • nema odgovornosti i odgovarajuće kazne za bilo kakvo zlodelo te oni koji to rade mogu bez bojazni da zloupotrebljavaju državne interese i zakone. oni koji treba da kažnjavaju i sankcionišu korupciju i zloupotrebu radnog mesta svojim ponašanjem je podstiču i arogantno promovišu i tako u krug • Sindrom "mala bara, puno krokodila" ostavlja prostor za neverovatne manipulacije, sto dovodi do toga da korupcija postaje prakticno jedini nacin da neko ostvari svoja prava. •

6. Ko može da doprinese borbi protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

Republička vlast - 6.77% (48)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 9.45% (67)
Gradonačelnik - 5.64% (40)
Predsednik skupštine - 1.83% (13)
Odbornici - 2.40% (17)
Lokalna samouprava kao skup organa - 5.22% (37)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 4.23% (30)
Lokalni mediji - 6.49% (46)
Privatna preduzeća - 0.71% (5)
Nevladine organizacije - 6.35% (45)
Verske zajednice - 1.27% (9)
Građani - 11.14% (79)
Sudstvo - 8.89% (63)
Tužilaštvo - 8.32% (59)
Političke stranke koje su na vlasti - 6.49% (46)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.37% (31)
Međunarodne organizacije - 3.67% (26)
Evropska unija - 4.23% (30)
Neko drugi. ko? - 0%
Nesto drugo - 2.54% (18)
NIKO • Kad bi svi prispitali sebe i posteno pristupili svom poslu, korupcije ne bi ni bilo. • strogi zakoni i njihova primena na svim nivoima • Umetnost: oporavak morala može doći samo iz slobodnog osećanja božanskog. • korupcija bi se u velikoj meri iskorenila kada bi bio bolji standard i vece plate, • Zdravstvo • Antikorupcijska tela na lokalnom nivou. U saradnji sa pokrainom i republikom. • 3 • Niko uvek ce biti korupcije! • mladi,nezaposleni i obespravljeni željni socijalne pravde,i mogućnosti jednakih šansi. • Svi zajedno • policija, strukovne komore. • Gradjani, gradska i gradska vlast. • svi • policija • nemam poverenja u nikog tako da cisto sumnjam da bi neko to resio • RODOLJUB ŠABIĆ •

7. Da li biste podržali inicijativu da se formira telo na nivou grada koje bi se bavilo borbom protiv korupcije?

Da - 77.63% (118)
Ne - 6.58% (10)
Ne mogu da se odlučim - 5.92% (9)
Nesto drugo - 9.87% (15)
Ne nemam poverenja ni u koga ,sem ako to drzava sam ne stane na put toj pojavi . • Nece funkcionisati • zar bi time nesta postigli? • podrzao bi kad bi iza mene stali ljudi i mene podrzali u tome • bojim se da bi takvo telo bilo samo sredstvo za neciju dodatnu zaradu i da ne bi posluzilo svrsi • Da, pod uslovom da i u tom telu ne budu članovi "preko veze" • ima dosta "tela" i premalo dela • Ne bih imao poverenja u takvo telo. • da samo pronaci ljude bez putera na glavi • i ono bi bilo korumpirano • ako nema kazne i sprovodjenja zakona na delu sve propada • ako hocete da nesto neresite formirajte telo, treba zabranjivati rad i trajno uzimati licence. • da, ali da njegovim formiranjem ne bude uvecan broj admin. radnika u opstini • Da, šta više želeo bih da budem u takvom telu • Da, i bio bih volonter, pomogo bih svim snagama da se otera ovo zlo •

8. Zašto?

... • Zato što jedino mogu da verujem nevladinim, ali nezavisnim organizacijama. • Da bi svi gradjani bili ravnopravni • mozda bi se moglo nesto uciniti protiv korupcije..mada veoma malo verujem u to • Formirano telo bilo bi jedan od aparata za sprecavanje korupcije. • zato sto je pro forme a ne bi se nista promenilo, zato ne podrzavam • kako bi svi gradjani imali jednake sanse • Zato sto je Srbija medju najkorumpiranijim zemljama. • Da bi moglo to telo da se bavi korupcijom na lokalnom nivou , tako bi bilo bliže izvoru korupcije , jer od malih se počinje , ako male zavrnu slavine i presuši izvor presušiće cela reka • Ne može se lečiti bolest istom bolešću: pošto su svi činioci celine sistema podložni korupciji u načelu, nema načina da se oni izleče dopunjavanjem novim činiocima, budući da će i ti novi biti podložni korupciji. • Zato sto bi nam to pomoglo da izadjemo iz krize • Zato sto je bitno ukazati na problem. Nikada nisam cula do sada da je iko spomenuo problem korupcije u nasoj postini. Pa nismo valjda mi jedini koji nemaju korupciju u celoj zemlji ? Javna je tajna ko i koliko uzima. • Iz razloga da se smanji korupcija • da bi ovaj grad ziveo i gradjani u njega ulagali ovo je nekad bio divan grad a sada ??? • videvsi rezultate koje je postigla Verica BaRAC mislim da bi uz dobre i motivisane pojedince moglo mnogo toga da se poboljsa. ali pre svega potrebna je politicka podrska za kreiranje atmosfere da je korupcija veliko zlo i da niko nece biti amnestiran. suvise je kompromisa. losa zakon o javnim navavkama omogucuje da se sve kao i u Slobino vreme svi poslovi zavrsavaju na licnim odnosima. Nema tendera koji nije namesten za nekoga i time se gubi svaka funkcija Zakona i tendera • Zato sto ne dobijam nista time ..jer ce uvek biti i biti korupcije!!! • Pa imao bi kome da se obratim. • :) • da svi koji godinama trpe nepravdu a nisu je mogli ispraviti zbog bahatosti i samovolje drzavnih organa kao i njihovih odabranih opstinskih, sudskih i drugih cinovnika koji godinama postupaju po pravilima da je sve moguce ako neko hoce da te obespravi a zna ko od nosioca vlasti moze da pretvori zelju u moranje i istinu • da bi peckali,maltretirali korumpirane... • Zato što mora da postoji nezavisno telo koje će pratiti rad organa upravljanja i admisnistracije kroz njihove izveštaje i "prijave" građana ukoliko ne ispune svoje obaveze, a to isto telo bi alarmiralo na republičkom nivou svoju centralu koja bi pokrenula postupak da se greške otklone i pravda postigne, uz minimiziranje troškova... • ovo je prevrsilo svaku meru...svi su povezani, korupcija je najprisutnija kod onih koji najvise treba da se bore protiv nje...policija, sudstvo, tuzilastvo • i tu bi biolo korupcije • Takvo telo bi moglo da poslusi kao dobar primer i da bude podrska gradjanima da sami pocnu da se bore protiv korupcije • Млаћење празне сламе • ako bi to telo bilo sastavljeno od predstavnika lok. samouprave • zato sto ne bi mogli sami prot svih. zasto bi potrosili tudj novac i nista ne bi pametno uradili. Dok cela drzava ne krene u napad nista od toga. • Zato što je to jedini način da se izborimo sa korupcijom. Naravno, postavlja se važno pitanje: koji bi mehanizmi garantovali da članovi tog tela nisu i neće biti korumpirani i da će doista da rade svoj posao? • zato • Na lokalu se bolje vidi korupcija nego sa centralnog nivoa. Zna se ko je ko. • Pa da bi se borili protiv korupcije na bilo koji nacin. Glupo pitanje • Zato sto je to potrebno svakom gradu. Korupcija je uzela maha. • Valjda bi korupcija prestala onda • Zato sto je to jedan od nacina da se iskoreni korupcija. Unutrasnja kontrola, poligraf i ostali istrumenti. • Takva inicijativa ne moze da donese nista lose. • Pod uslovom da bi clanovi Tela bili posteni neskloni korupciji, mogli bi da se dobiju konkretni rezultati, koji bi vodili ka resenju za iskorenjivanje korupcije. • Zasto?To se i ja pitam Jer korupcija pocinje najvecim delom u Zdravstvu u opstini Zrenjanin. • Korupcijqa je sistemska stvar. Imao institucija i institucija koje bi trebalo da se bore protiv korupcije, i sta se dogadja nista. Promena zakon i rad sudstva i tuzilastva i stvar bi se dovela u normalu. • zato sto na lokalnom nivou najbolje poznaje i ljide i prilike na kojima pociva korupcija • Zato sto je korupcija problem sa kojim se svi suocavamo i koji cesto pogadja najosetljivije grupe gradjana, medju kojima su siromasni, bolesni, stari i prava dece. • Zato sto su svi povezani • U pokušaju da se smanji nivo korupcije i da se stvari postave na zdrave noge. • Pogledajte kako zivimo, a kako to prikazuju mediji(Citaj RTS). Treba li ista reci... Hleba i igara je bila miloseviceva politika, sadasnja vlast nam je oduzela i taj hleb • Kako bi se znalo ko je odgovoran za stanje na lokalnom nivou, jer sada svi srive jedni druge, i odgovornog tela nema • da se uspostavi red ,i svi budu jednaki pred zakonskim aktima • DOSTA JE BILO BEDE I LOPOLUK TREBA STOPIRATI ZAUVEK !!! • Da bi se stalo na put korupciji i sredstva usmerila za šta su i namenjena. • verujem da bi dalo rezultate ako da ne bi formirali po partijskoj pripadnosti • Jer nista slicno ne postoji. Mozda je to korak koji je potreban, posto smo sve vec iscrpli. • Iako verujem da bi i to telo bilo sastavljeno od politickih istomisljenika onih na vlasti, bar bi gradjani culi da tako nesto postoji, podnoslil bi prituzbe tom telu, pa bi vremenom pod pritiskom javnosti to telo mozda i zauzelo ulogu koja mu pripada. • Nešto se mora učiniti... •

9. Ko bi trebao da čini takvo telo?

Predstavnici lokalne samouprave - 4.17% (24)
Odbornici - 1.56% (9)
Nevladine organizacije koje se bave borbom protiv korupcije - 9.38% (54)
Nevladine organizacije ne zavisno čime se bave - 2.95% (17)
Stručnjaci za oblasti u kojima ima korupcije - 11.11% (64)
Predstavnici međunarodnih organizacija (EU, OEBS, Svetska banka, UNDP...) - 7.99% (46)
Predstavnici tela za borbu protiv korupcije (Agencija za borbu protiv korupcije, Savet za borbu protiv korupcije, Uprava za javne nabavke, Poverenik za informacije od javnog značaja ...) - 12.15% (70)
Građani - 10.07% (58)
Predstavnici verskih zajednica - 1.04% (6)
Predstavnici policije - 7.99% (46)
Predstavnici profesionalnih udruženja i komora - 5.03% (29)
Predstavnici udruženja privrednika i privrednih komora - 2.26% (13)
Novinari - 8.51% (49)
Građani koji su posvećeni borbi protiv korupcije - 13.37% (77)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 2.43% (14)
nisam z formiranje tela • ne podrzavam • Osim sto je gradjanin, treba da zna da se bori protiv korupcije, ali bice ubijen pre nego sto uspe • Niko jer su svi podlozni korupciji.Ovom drzavom vladaju stranke zarad licnih interesa. • samo onaj ko striktno primenjuje zakon za sve i kazne • Nezavisna lica koja ce placati EU. Ni slucajno niko od navedenih, jer su svi u sprezi sa vlascu. • ko god da bude bio nece vredeti • Ne zanima me. • 3 • Nezavisni i POSTENI gradjani, ukoliko ih ima u zemlji Srbiji. • predstavnici politickih stranaka • opozicija • protiv takvog tela sam • Niko jer nema pomoci oko korupcije •

10. Koje osobine treba da ima neko ko je član lokalnog tela za borbu protiv korupcije?

postenje • nista • autoritet, postenje, odlucnost • Ako bi vec podrzao to, taj bi morao da ima moc izricanja smrtne kazne. • ? • Hrabar,posten i uporan gradjanin,koji nema putera na glavi • upornost i cist obraz • POSTENJE I MOTIVISANOST ZA RAD • Moral. • Da u svakom trenutku može da dokaže poreklo imovine (ukoliko odstupa od standarda) da je uzoran porodičan čovek ili žena, da nije krivično kažnjavan, da nije prekšajno kažnjavan za kršenje javnog reda i mira, da ga okruženje u kojem živi ceni i poštuje, da je NEPODMITLJIV, da je ODLUČAN I HRABAR da se PRIHVATI ZADATAKA, da ima SMISLA I ZNANJA u odredjenim oblastima-MINIMUM SREDNJA ŠKOLA, i t.d. • Pametan, pravičan, realan ... • posten prema sebi, svojoj porodici i prijateljima i drustvu uopste. • da nema familijarne odnose,da nije gladan za novac,da je pravedan i da se ne boji mafijasa i tajkuna koji sve drze pod svoje i vrsljaju u svim drzavnim institucijama koje su nekad bile pravedne a sada mizerno,neuracunjive. • Visoke moralne i eticke stavove pre svega. odlucnost, upornost. • Veliku platu koja nije osobina ali bi obezbedila nepodmitljivost. Visoki moral, cast, obraz. • ... • iskrenost ,postenje ,vrednocu i biti moralan covek • odgovornost, istrajnost, solidarnost... • Hrabrost, istrajnost, inteligenciju. • istrajan,nepodmitljiv,podrzan od kolega,osoba sa stavom • pošten i odan sprovođenju zakona • Posto je jako tesko predvideti kriterijume po kojima bi se neko oznacio kao "nezavistan", to bi, za pocetak, morao da bude neko ko se bavi borbom protiv korupcije ili slicnim aktivnostima. • znanje, pravicnost, istrajnost, hrabrost • nema takvih ovde • da je dobro placen i da ima MUDA • Da je visoko obrazovan , da ima dobru platu i da je situiran i nezavistan po pitanju finasija . Da nije zavistan od istih ljudi koje bi trebao da kontroliše , da je van stranačka ličnost i po mogućnosti čovek koji nije iz Srbije ( takav bi pravedno i temeljno ispitao sve o korupciji , jer nebi bio u rodbinskim vezama sa nikim ) • da je dobro placen i da mu je stalo do tog posla. • ISKREN, POSTEN, ELOKVENTAN, BOGOBOJAZLJIV I ERUDITA ( VERNIK BEZ OBZIRA KOJE VERSKE PRIPADNOSTI) • Prvo da poštuje, a potom i da se beskompromisno bori za poštovanje i sprovođenje zakona i propisa. Da bude uporan i da ne strahuje za sebe i svoje najmilije. Nešto kao Eliot Nes prilagođen današnjem trenutku. Ali, takav čovek/ljudi moraju sedeti u vrhu države, zato što su se toj našoj državi - "pokvarenoj ribi", opasno približili glava i rep, pa je teško razlučiti odakle je čistiti, a odakle smrdi. • nadljudske • Hrabar, pravedan , pronicljiv, strpljiv i odlucan da se gradjanima a narocito deci vrati vera u normalne sisteme vrednosti ! • posvećenost poslu, višak slobodnog vremena, finansijska nezavisnost... • Trealo bi valjda ako ih ima da nisu potkupljivi • posten i materijalno obezbedjen • da je obrazovan, ugledan, da nije clan nijedne politicke stranke • Cestitost.Covek koji je i do sada to radio.BORBA je proces koji traje,jer je i korupcija proces koji traje.Obrazovani mladi,sa biroa rada,(dobri studenti a dugo cekaju)i pomoc starijih koji imaju iskustva sa tom borbom protiv organizovanog kriminala u institucijama.I same institucije treba da nesto urade na tome,ali oni nemaju ni snage ni volje,da to ucine.Toliko je sve kriminalizovano da ispadas bela ovca u crno stado,ako pokusas da funkcionises po pozitivnim zakonskim propisima.Smetas,remetis • Osobine koje ima VERICA BARAC !!!!! • posten • strucan, posten, otvoren, praktican, otvoren za saranju i nove predloge, da ima inicijativu • Nezavisnost od lokalne vlasti. • Posvecen, moralan, sa razvijenim osecajem za odgovornost i zastitu javnog interesa, neko ko veruje da sistem moze da funkcionise... • ne sme da bude državljanin srbije jer medju njima ima malo poštenih koji bi taj posao radili savesno pravično bez uplitanja novčanih i ostalih uticaja a i ne bi trebali da se vezuju platom za srbiju jer bi jedino tako bili objaktivni i po strani od pokvarenih vlastodržaca javnih funkcija koji ovde u zemlji haraju • Postenost, jaka volja i motivisanost • a pa, ako netko zeli biti clan takvog tijela, onda mora znati sto radi i zasto to radi... • Da nije isti kao oni koje ce kontrolisati • visoka moralna načela, analitičnost, upornosti • Da je pošten i da nikom ne duguje. • Ljudske - poslovnost Mateijale - nezavistan • hrabrost • moral • Da ima besprekornu biografiju, da je pravdoljubiv, da se razume u funkcionisanje javnih sluzbi, Gradskih organa, javnih ustanova i preduzeca, da je hrabar i principijalan. •

11. Čime bi trebalo da se bavi antikorupcijsko telo na nivou lokalne samouprave?

Analiza stanja korupcije - 7.65% (58)
Analiza uspeha borbe protiv korupcije - 5.28% (40)
Predlaganje mera borbe protiv korupcije - 9.63% (73)
Sprovođenje istraga u slučajevima sumnje na korupciju - 12.01% (91)
Unapređenje primene antikorupcijskih zakona - 10.55% (80)
Stvaranje ambijneta za borbu protiv korupcije - 10.03% (76)
Zaštita i podrška građanima koji su žrtve korupcije - 12.80% (97)
Povećanje učešća građana u borbi protiv korupcije - 11.48% (87)
Edukacija - 9.37% (71)
Medijske kampanje - 9.63% (73)
Nesto drugo - 1.58% (12)
podnosenje krivicnih prijava • nisam za formiranje tela • da preispituje rad svojih službenika od gore do vrha • Заштитом корумпираних • tajnim glasanjem prikupiti zalbe gradjana • Zaštita i podrška građanima koji prosleđuju informacije o eventualnoj korupciji • prikupljanjem podataka o slucajevima korupcije • upravo sa svim gore navedenim • Uvedite smrtnu kaznu za svaki oblik korupcije i nece vam trebati to telo • *obrazovanje gradjana o borbi protiv korupcije • socijalnim radom na terenu • ? •

12. Ko bi trebao da bude obuhvaćen merama, odnosno na koga bi trebalo da se odnose mere?

Gradonačelnik - 7.86% (57)
Predsednik skupštine - 8.00% (58)
Odbornici - 6.07% (44)
Lokalna samouprava kao skup organa - 9.38% (68)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.62% (77)
Lokalni mediji - 4.14% (30)
Privatna preduzeća - 4.00% (29)
Nevladine organizacije - 3.03% (22)
Verske zajednice - 2.21% (16)
Građani - 3.03% (22)
Sudstvo - 8.55% (62)
Tužilaštvo - 7.17% (52)
Političke stranke koje su na vlasti - 9.66% (70)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.83% (35)
Sve navedene - 9.66% (70)
Nikoga - 0.14% (1)
Nekog drugog, koga? - 0%
Nesto drugo - 1.66% (12)
svako ko je u mogućnosti da vrši zloupotrbu u radu • zdravstveni radnici.... • Tadica • zdravstvo • na sve • na sve navedene subjekte • Niko ne sme da bude izuzet, od običnog građanina, do najvišeg funkcionera! • nisam za formiranje tela • ne mere, krivicna odgovornost! • 4 • pitanje je nejasno koncipirano • na sve one koji su korumpirani i sve one koji ucestvuju u davanju i uzimanju mita. •

13. Lokalni plan za borbu protiv korupcije se sastoji od mera. Koje od navedenih mera bi doprinele borbi protiv korupcije na lokalnom nivou?

Formiranje baze infomacija lokalnim fukcionerima i službenicima o imovnom stanju, članstvu u političkim stranaka, povezanim licima:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.68% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.32% (40)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.66% (39)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 17.76% (27)
Nemam stav - 5.26% (8)

Izrada godišnjeg izveštaja o stanju korupcije i sprovedene borbe protiv korupcije u Vašem gradu/opštini:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 19.08% (29)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.66% (39)
Malo bi smanjilo korupciju - 34.21% (52)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 15.13% (23)
Nemam stav - 3.95% (6)

Godišnja nagrada za borbu protiv korupcije koju bi dobijali građani, novinari, organi lokalne samouprave i pripadici profesija za doprinos borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 21.05% (32)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.97% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 30.92% (47)
Malo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 15.13% (23)
Nemam stav - 2.63% (4)

Zaštita prava i podrška građanima, funkcionerima i službenicima koji prijave slučaj korupcije :
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 38.16% (58)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 32.24% (49)
Malo bi smanjilo korupciju - 18.42% (28)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 7.24% (11)
Nemam stav - 1.97% (3)

Provera morala i spremnosti da fukcioneri i službenici učestvuju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 20.39% (31)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 31.58% (48)
Malo bi smanjilo korupciju - 22.37% (34)
Malo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 13.82% (21)
Nemam stav - 7.89% (12)

Uvođenje antikorupcijskog kodeksa funkcionera i službenika koji bi imao zadatak da sprecava i sankcioniše korupciju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.03% (35)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 28.95% (44)
Malo bi smanjilo korupciju - 23.03% (35)
Malo bi povećalo korupciju - 2.63% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 15.79% (24)
Nemam stav - 5.26% (8)

Postojanje TV emisije u kojoj bi se raspravili i rešili slučajevi korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 15.79% (24)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 35.53% (54)
Malo bi smanjilo korupciju - 30.92% (47)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Ne bi bilo promene - 9.87% (15)
Nemam stav - 4.61% (7)

Uspostavljenje edukacije lokalnih funkcionera i službenika o korupciji i borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 12.50% (19)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 19.08% (29)
Malo bi smanjilo korupciju - 28.95% (44)
Malo bi povećalo korupciju - 3.29% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 26.32% (40)
Nemam stav - 7.24% (11)

Analiza faktora korupcije u organima lokalne samouprave:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 13.82% (21)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.34% (37)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.97% (41)
Malo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 19.08% (29)
Nemam stav - 10.53% (16)

Praćenje kako mediji izveštavaju o korupciji i edukacija za medije kako da pomognu u borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 16.45% (25)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 21.05% (32)
Malo bi smanjilo korupciju - 32.24% (49)
Malo bi povećalo korupciju - 3.95% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 15.79% (24)
Nemam stav - 7.89% (12)

Javno prikazivanje trošenja budžeta grada/opštine najmanje četri puta godišnje:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 33.55% (51)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 30.26% (46)
Malo bi smanjilo korupciju - 20.39% (31)
Malo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 9.21% (14)
Nemam stav - 2.63% (4)

Pristutvo građana na sastancima upravih i nadzornih tela/odbora javnih ustanova i preduzeća:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.37% (34)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.34% (37)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.32% (40)
Malo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 3.29% (5)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 14.47% (22)
Nemam stav - 6.58% (10)

Skidanje partijskih, reklamnih i verskih obeležija iz javnih ustanova:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 15.79% (24)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 21.05% (32)
Malo bi smanjilo korupciju - 19.08% (29)
Malo bi povećalo korupciju - 2.63% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 26.97% (41)
Nemam stav - 12.50% (19)

Učešće građana i stručne javnosti u pravljenju budžeta grada/opštine:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.37% (34)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.00% (38)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.00% (38)
Malo bi povećalo korupciju - 3.29% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 13.16% (20)
Nemam stav - 7.89% (12)

Kontrola izvršenja javnih nabavki od strane tela koje bi se na lokalnom nivou borilo protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 30.92% (47)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 36.18% (55)
Malo bi smanjilo korupciju - 15.79% (24)
Malo bi povećalo korupciju - 4.61% (7)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 6.58% (10)
Nemam stav - 3.29% (5)

Analiza novozaposlenih u organima i ustanova lokalne samouprave kada je u pitanju spremnost i rizik od korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.68% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 33.55% (51)
Malo bi smanjilo korupciju - 21.05% (32)
Malo bi povećalo korupciju - 3.95% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 9.21% (14)
Nemam stav - 7.24% (11)

Dostavljanje informacija o obimu aktivnosti političkih stranaka lokalnom antikorupcijskom telu:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 24.34% (37)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.97% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.00% (38)
Malo bi povećalo korupciju - 2.63% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 14.47% (22)
Nemam stav - 5.92% (9)

14. Da li imate i koji predlog za borbu protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

ne • nemam • ... • Kontrola • Uvodjenje elektronskog rada lokalne samouprave, posebno u sektorima finansije, javne nabavke, sektor izdavalja urbanistickih dozvola, gdje bi se u svakom trenutku vidjelo kako se radi predmet, kod koga je i da ima mogucnost projere od strane supervizora (sefa sektora) i da ta informacija bude dostupna gradjanu koji je predao za dozvolu tj firmam koje su se prijavili za tender itd. Zatim obavezna uska sardnja sa agencijom za antikorupciju. Edukacija gradjana je takodje obavezna. • ne plaćati... • Povecana transparentnost i dovodjenje nezavisnih analiticara i kontrolora. • hitno formiranje tima za pravljnje akcionog plana i delovanje protiv korupcije na lokalnom nivou • preisptati kupovine radnih mesta • Podizanje vidljivosti odluka lokalnih vlasti i lokalnih politika. Za sada, iako formalno objavljeno, ovaj deo prolazi neprimeceno, i zbog toga gradjani i ne razmisljaju o svom aktivnom ucescu. • hitno poceti antikorupcijsku akciju, jer je zivot kratak da cekamo dugo • Da imam ,prvo sto bih uradio to bi bilo razgovor sa osobama koja su jos uvek na svvojim radnim mestima i ako su do sada ucinili niz propusta. • poskidati sva govna koja su u foteljama i krenuti ispocetka. svako ko je sada u bilo kojoj stranci i privrednoj komori srbije, a narocito ovi sto zidaju zgrade i narocito oni sto su izdavali dozvole da se sve te zgrade podignu treba da odgovaraju pred sudom ali u sudu u kojem ce narod biti prisutan i da dabiju stalnu zabranu pristupanja bilo kojoj stranci, drzavnoj fotelji i tome slicno. da sazna, ako ne zna, sta je sramota. • EDUKACIJA - U KONTEKSTU ŠTA GRAĐANI MOGU DA URADE AKO PRIMETE NEADEKVATNO FUNKCIONISANJE ANTIKORUPCIJSKIH TELA... • Prvo bi trebalo organizovati neku vrstu informativnog sastanka-tribine,gde bi građanima i zainteresovanim stranama bile predočene mere i projekti za borbu protiv korupcije,trebalo bi izvršiti razmenu informacija i omogućiti ljudima koji su znaju za slučajeve korupcije da o tome javno kažu,a zatim predložiti mere za osnivanje antikorupcijskog tela na teritoriji opštine,i uz medijsku podršku i kampanje promovisati njegov rad. • prethodno navedeno je dovoljno • Ne, • prikupljanje prijava od strane gradjana, podnosenje tuzbi • TRansparentnost u svakom smislu te reči • Većinski izborni sistem kao preduslov za borbu protiv korupcije. • edukacija novinara i gradjana za borbu protiv korupcije • Uglavnom ste sve naveli, mozda besplatan broj na koji bi gradjani mogli da prijave da im je neko trazio mito, ili nudio i sl. • Da. Centralizovati javne nabavke na nivou lokalne smaouprave i sprovoditi striktnu kontrolu nad radom Agencije za javne nabavke. • Analizom mojih odgovora moze se doci do pretpostavke za predlog. Licno smatram da lokalna javna biblioteka moze mnogo toga da pruzi prilikom pomoci u borbi protiv korupcije, jer je, po prirodi posla - najotvorenija za informacije korisnicima i upucivanjem gradjana na zakone i izvore informacija, moze da doprinese ovoj borbi u tzv. tranzicionom periodu, kada je korupcija najrasprostranjenija. Samim tim, kao i mnogim drugim (slicnim) aktivnostima, ucestvuje u podizanju svesti gradjana. • Smeniti i njih i one koji im daju podrsku u pokrajini i republici. • Osnivanje Tela za borbu protiv korupcije, koje bi primalo zalbe gradjana i proveravalo iste, uz krivicno gonjenje osumnjicenih. • Ima mnogo predloga ! Kao prvo treba oformiti tim ljudi koji zele da ucestvuju u radu i koji se ne boje odmazde predsednika opstine i njegovoh saradnika ! Treba nam Vasa logistika ! Zaista se osecamo kao istocni nemci pored Berlinskog zida ! Kolektivna apatija ponovo je zahvatila celokupno stnovnistvo ! Na vlasti je DS sa 1500 clanova ! Moramo da vratimo osmeh na lica inace vrednih i nasmejanih gradjana opstine Kovacica! • 1. Sanacija elementarnih osnova za život: 1) Zdravlje i životna sredina, 2) Infrastruktura, 3) Bezbednost lica, imovine i stvari, 4) Pomoć socijalno ugroženom stanovništvu 2. Edukacija stanovništva o njihovim pravima 2. • Povecanje iznosa kazne koja je predvidjena za odredjeni prekrsaj.(Kazna mora da bude rigorozna)Promena svih ljudi u inspekcijama,novi ljudi sa biroa rada bez veze.Rad na osnovu ugovora o radu na godinu dana,sa mogucnoscu produzenja ugovora ako osoba savesno radi poso.Ali i onda samo na godinu dana.Inspekcija bi morala da se spusti na lokalni nivo,ali bi imali proveru i rad republicke inspekcije.Potpuno odvojena tela.Republicka inspekcija bi morala da ima nadleznost da proverava sve . • Da, formirati antikorupcijski tim sa delom ludi iz drugih OKRUGA!!! • Savet z aborbu protiv korupcije, javnost u radu, zaposljavanje kvalifikovin (skolovanih) osoba na odredjeno radno mesto... • Nemam predlog • Nazalost, ne bi bilo svrsi shodno • korupcija je toliko zahvatila sve delove drustva, tako da ne postoji neki magican stapic za to... • Ne, za sada. • Kao i do sad navedeno, da se povecaju kontrole, da se otvori javni servis gde bi gradjani mogli da iznesu svoja iskustva, da se postave strucna lica koja bi pomogla u sprecavanju mita i korupcije. • da se nekako tajno ispita sta je radjeno u predhodnih 10 godina u opstini • Postovanje suda i zakona koji su vec propisani,tjuredjenje sudstva • za vec utvrdjene afere izricati najvece zaprecene kazne i to bi odlicno delovalo kao preventiva • Nemam poseban predlog. • obavezno uvođenje "nultog stanja" imovinske karte, pa monitoring uvećanja imonskog stanja • - • Obavezno uključiti sve stranke jer su one izvor korupcije • Unotrasnja kontrola. Mislim za javni sektor. Uvodjenje poligrafa u isti. • Sve prekontrolisati ponovo i nabiti napokon nekoga u zatvor ali da stvarno robija , do sada su dokazani mnogi primeri korupcije od najnižeg do najvišeg organa vlasti na lokalnim nivoima i niko nijeodgovarao a kamo li dao ostavku . Samo sprovođenja ali stvarno sprovođenje zakona i zatvorske sankcije prema takvima i oduzimanje imovine stečene korupcijom • a ne znam, mislim da ne • Tuzilastvo i sudstvo da striktno rade svoj posao Potpuna transparentsnost finansiranja politickih partija • Ovo je pomalo nejasno formulisano pitanje. • Kontrola. • analiza stanja u lokalnoj samoupravi • Trebalo bi da imamo jednu organizaciju koja se bavi borbom protiv korupcije, a clanovi bi trebalai biti ne samo policija , nego i obicni gradjani .. Posebno bi se trebali ukljuciti mladi , jer na njima svijet ostaje ! • Povećavanje javnosti rada lokalne samoprave. • pocnimo od ovoga sto ste u predhodnom naveli.. • Ispitivanje izdanje državnih zemljišta. Provera svih opštinskih funkcionera materijalno stanje i moralno stanje (načelnici, odbornici, direktori svih državnih istitucije, mesne zajednice, male komunalne preduzeće formirane u mesnim zajednicama), i rodbinske veze između radnike i odbornike, partijske funkcionere. Formiranje privatne industrijske zone i opremljivanje na državnim novcima direktno iz opštine. Privatizacije državnih firmi na sva tri naselja. Odnos između privatne firme i opštine. •

15. Vi živite u?

Zrenjaninu - 13.82% (21)
Kragujevcu - 5.26% (8)
Požegi - 1.97% (3)
Nišu - 9.21% (14)
Nekom drugom gradu/opštini, molimo Vas upišite! - 0%
Nesto drugo - 69.74% (106)
Beogradu • BEOGRAD • Kikindi • novi sad • Vrscu • pancevu • Kikinda • Bujanovcu • Nova Pazova • Novom Sadu • Vranje • Leskovcu • Subotica • Krusevcu • / • glavnom gradu • Kruševac • opstina Gadzin Han • Priboj • Pancevo • leskovac • Valjevo • kraljevu • paracinu • Nova Varos • Blacu • SO ŽABALJ - GOSPODJINCI • Смедерево • sremska mitrovica • Životarim u opštini Krupanj. • loznica • Malom Idosu • Subotici • cacak • Cuprija • Pula • Zivim od nedavno u Ralji (Sopot), a radim u Americu (Mladenovac) • Opština Centar Sarajevo • Bačkoj Palanci • zemun • ruma • Sremskoj Mitrovici • Obrenovcu • ODŽACI • Novom Pazaru • Kraljevo. • Boljevcu ( Zaječar ) • Kovacica • Inđija • Somboru • Bečej • Opština Kovačica • jagodina • Arandjelovcu • pozarevcu • opština Mali Iđoš • Bačka Palanka • dimitrovgrad • Indjija • Beograd/Palilula • beogradu smrdigradu • Sečanj • Kraljevu •

16. Vaš pol?

Muški - 51.97% (79)
Ženski - 48.03% (73)

17. Koliko godina imate?

Do 18 godina - 0%
od 18 do 25 godina - 18.42% (28)
Od 26 do 35 godina - 34.21% (52)
Od 36 do 55 godina - 39.47% (60)
Preko 55 godina - 7.89% (12)

18. Vaše obrazovanje?

Osnovna škola - 0%
Srednja škola - 27.63% (42)
Viša škola - 12.50% (19)
Fakultet - 46.71% (71)
Učenik - 0.66% (1)
Studnet - 8.55% (13)
Nesto drugo - 3.95% (6)
Magistratura • dve srednje skole • magistar umetnosti • Magistar filoloskih nauka • Magistar •

19. Vi ste?

Zaposleni u državnom sektoru - 23.03% (35)
Zaposleni u privatizovanom preduzeću - 7.24% (11)
Zaposleni u neprivatizovanom preduzeću - 0.66% (1)
Zaposleni u privatnom preduzeću - 3.95% (6)
Zaposleni u NVO - 4.61% (7)
Preduzetnik sa 20 i manje zaposlenih - 5.26% (8)
Preduzetnik sa 50 i manje zaposlenih - 0.66% (1)
Preduzetnik sa 100 i manje zaposlenih - 0%
Preduzetnik sa 100 i više zaposlenih - 0%
Samozaposlen - 7.24% (11)
Nezaposlen manje od 6 meseci - 3.95% (6)
Nezaposlen duže od 6 meseci - 16.45% (25)
U procesu obrazovanja - 12.50% (19)
Penzioner - 5.26% (8)
Domaćica - 0%
Nesto drugo - 9.21% (14)
student • Nezaposlena,radila na crno da bi prezivela, drugi izbor nije postojao, mnogo molbi zavrsilo u korpi. • likvidacioni upravnik • U RADNOM SPORU! • advokat • Ivica Dacic • Stdent • Zaposlena u medjunarodon organizaciji • Volonterski rad u NVO. • Zaposlena kao honorarni saradnik • - • Vaspitac pripravnik na odredjeno do godinu dana, i honorarni anketar za vise marketinskih agencija. • / •

20. Koliko generacija, uključujući i Vas živi, odnosno je živelo u ovom gradu/opštini?

3 (41)5 (22)4 (19)2 (16)1 (16)10 (15)6 (12)7 (6)8 (4) • 9 •

Komentari (0)

Slične ankete

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Sukob Mitrović - Đilas!

(Zoran) Dva uticajna aktera u oblasti medijske industrije su u sukobu. Kakvo je tvoje mišljenje i predviđanje? Molimo Vas da ocenite: Željka Mitrovića kao ličnost Željka Mitr

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji

(Partneri) Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kance

Nova stranka, nova šansa?

(USER16114) Molimo Vas da sa ove liste izabere TRI glavna prioriteta vladavina prava; poštovanje ljudskih prava i sloboda, nezavisnih od verske, rasne i nacionalne pripadnos

Anketa o hapšenju Miškovića

(Onlineistrazivanja) Da li ste upoznati sa slučajevima za koje se sumnjiči Miroslav Mišković? Slučaj Deltareal Slučaj Nibnes Slučaj Luka Beograd Slučaj C market Da Delimično

Srpsko-hrvatsko ...metanje

(Zoran) Na koji način se informišete o stanju u Srbiji? Živim u Srbiji Iz medija Od članova porodice Od prijatelja Od poslovnih partnera/kolega Neposredno, bio sam u Srbiji u

EU, Srbija i borba protiv korupcije!

(Onlineistrazivanja) Šta je za Vas korupcije? Davanje i uzimanje mita Pristranost i protekcija Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera Zloupotreba položaja u javnom se

Idealna stranka

(Onlineistrazivanja) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo,

Protesti u Srbiji?

(Onlineistrazivanja) U susednim državama, Hrvatskoj i Crnoj Gori su odrzani protesti ili su najavljeni. U mobilizaciji i organizaciji protesta značajnu ulogu imaju društveni

Korupcija u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo,

Tvoj stav o 2014.

(Zoran) Kako ocenjujete 2014. godinu kada je u pitanju? Vaše zdravlje Vaš materijalni položaj Vaš kvalitet života Vaš posao/