Centar online istraživanja
English Srpski Српски

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije (152)

Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Instituta za održive zajednice (ISC), u okviru programa Javno zagovaranje u praksi sa partnerskim organizacijama: Zrenjaninski edukativni centar (Zrenjanin), Sretenje (Požega), Nepušački edukativni centar (Kragujevac) i Centar za ljudska prava (Niš). Cilj projekta je uspostavljanje efikasnog mehanizma za borbu protiv korupcije na nivou gradova i opština u Srbiji. Koristimo priliku da Vas pozovemo da popunjvanjem ove ankete izrazite svoje stavove o stanju i perspektivama borbe protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije, kao i o preloženom sadržaju Lokalnog plana za borbu protiv korupcije. Takođe, ova anketa Vam daje priliku da iznesete svoje sugestije i predloge i tako doprinesete kvalitetu dokumenta. Sve autore čiji predlozi budu uneti u Lokalni plan borbe protiv korupcije BIRODI će navesti kao saradnike na projektu. Molimo sve učesnike ankete da je slobodno distribuiraju. Svi podaci i stavovi izneti u anketu biće poznati samo autorima istraživanja. Hvala Vam unapred za izdvojeno vreme, koje predstavlja Vaš doprinos borbe protiv korupciji Srdačan pozdrav, BIRODI

Ključne reči: korupcija decentralizacija,gradovi,Srbija,civilno društvo,građani,borba protiv korupcije,

1. Šta je, pre svega, za Vas korupcija?

Izaberit NAJVIŠE TRI odgovora

Davanje mita - 7.62% (41)
Pristranost i protekcija - 7.99% (43)
Uzimanje mita - 13.75% (74)
Sukob interesa kod državnih i loklanih funkcionera - 5.20% (28)
Zloupotreba položaja u javnom (republika, pokrajina, lokalna samuprava) sektoru - 17.66% (95)
Zloupotreba položaja u privatni sektoru - 4.46% (24)
Kršenje zakona - 11.15% (60)
Iznuda novca od strane nekoga ko radi u državnom sektoru - 6.13% (33)
Trgovina uticajem/moći koju pojedinac ima - 13.20% (71)
Nanošenje nepravde - 5.76% (31)
Uskraćivanje prava - 6.51% (35)
Nesto drugo - 0.56% (3)
način idavanje u zakup državnih zemljišta opš. funkcionerima, kupoprodaja firme opšt.odbornike • Kvarenje: svaki oblik nepoštovanja/zloupotrebe propisanog postupka u delu ili u celini. • 0 •

2. Ocenom od 1 - nema uopšte do 7 ima puno ocenite u kojoj meri je prisutna korupcija u Vašem gradu/opštini kod?

Gradonačelnika:
1 - 7.24% (11)
2 - 0.66% (1)
3 - 3.95% (6)
4 - 9.21% (14)
5 - 8.55% (13)
6 - 11.18% (17)
7 - 25.00% (38)
Ne mogu da ocenim - 30.92% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.29% (5)

Predsednika skupština grada:
1 - 6.58% (10)
2 - 3.95% (6)
3 - 3.29% (5)
4 - 8.55% (13)
5 - 11.18% (17)
6 - 6.58% (10)
7 - 26.32% (40)
Ne mogu da ocenim - 30.92% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.63% (4)

Odbornika:
1 - 4.61% (7)
2 - 0.66% (1)
3 - 10.53% (16)
4 - 11.18% (17)
5 - 13.82% (21)
6 - 9.87% (15)
7 - 22.37% (34)
Ne mogu da ocenim - 26.97% (41)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Članova gradskog/opštinskog veća:
1 - 3.29% (5)
2 - 1.97% (3)
3 - 7.89% (12)
4 - 7.89% (12)
5 - 14.47% (22)
6 - 13.82% (21)
7 - 24.34% (37)
Ne mogu da ocenim - 26.32% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Gradskih/opštinskih službenika:
1 - 2.63% (4)
2 - 2.63% (4)
3 - 7.24% (11)
4 - 13.16% (20)
5 - 11.84% (18)
6 - 12.50% (19)
7 - 34.21% (52)
Ne mogu da ocenim - 15.79% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Direktora preduzeća čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.29% (5)
2 - 1.32% (2)
3 - 5.26% (8)
4 - 9.87% (15)
5 - 11.84% (18)
6 - 11.84% (18)
7 - 41.45% (63)
Ne mogu da ocenim - 14.47% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Direktora ustanova čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.29% (5)
2 - 1.97% (3)
3 - 7.24% (11)
4 - 8.55% (13)
5 - 11.18% (17)
6 - 14.47% (22)
7 - 38.16% (58)
Ne mogu da ocenim - 14.47% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Zaposlenih u preduzećima čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 1.32% (2)
2 - 7.24% (11)
3 - 13.16% (20)
4 - 10.53% (16)
5 - 9.87% (15)
6 - 13.16% (20)
7 - 29.61% (45)
Ne mogu da ocenim - 14.47% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Zaposlenih u ustanovama čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 3.29% (5)
2 - 7.24% (11)
3 - 11.84% (18)
4 - 13.16% (20)
5 - 9.87% (15)
6 - 11.84% (18)
7 - 30.26% (46)
Ne mogu da ocenim - 11.84% (18)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Predsednika mesne zajednice:
1 - 5.26% (8)
2 - 7.24% (11)
3 - 10.53% (16)
4 - 16.45% (25)
5 - 8.55% (13)
6 - 9.21% (14)
7 - 20.39% (31)
Ne mogu da ocenim - 17.76% (27)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.61% (7)

Inspekcijske službe:
1 - 1.97% (3)
2 - 3.29% (5)
3 - 3.29% (5)
4 - 7.89% (12)
5 - 9.87% (15)
6 - 12.50% (19)
7 - 44.74% (68)
Ne mogu da ocenim - 15.79% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Političkih stranka koje su na vlasti u gradu/opštini:
1 - 3.29% (5)
2 - 0%
3 - 5.26% (8)
4 - 3.95% (6)
5 - 4.61% (7)
6 - 11.18% (17)
7 - 51.97% (79)
Ne mogu da ocenim - 18.42% (28)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Političkih strankakoje su u opoziciji gradu/opštini:
1 - 4.61% (7)
2 - 6.58% (10)
3 - 7.24% (11)
4 - 11.18% (17)
5 - 6.58% (10)
6 - 13.16% (20)
7 - 32.89% (50)
Ne mogu da ocenim - 16.45% (25)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Sudija opštinskog suda:
1 - 2.63% (4)
2 - 1.97% (3)
3 - 7.89% (12)
4 - 9.21% (14)
5 - 7.89% (12)
6 - 9.87% (15)
7 - 24.34% (37)
Ne mogu da ocenim - 31.58% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.61% (7)

Sudija okružnog suda:
1 - 2.63% (4)
2 - 3.29% (5)
3 - 5.92% (9)
4 - 8.55% (13)
5 - 9.87% (15)
6 - 8.55% (13)
7 - 22.37% (34)
Ne mogu da ocenim - 32.24% (49)
Nemamo to u gradu/opštini - 6.58% (10)

Tužilaca opštinskog tužilaštva:
1 - 3.29% (5)
2 - 3.29% (5)
3 - 8.55% (13)
4 - 8.55% (13)
5 - 13.16% (20)
6 - 6.58% (10)
7 - 19.08% (29)
Ne mogu da ocenim - 33.55% (51)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.95% (6)

Tužilaca okružnog tužilašta:
1 - 2.63% (4)
2 - 3.95% (6)
3 - 9.21% (14)
4 - 7.24% (11)
5 - 9.21% (14)
6 - 9.87% (15)
7 - 21.05% (32)
Ne mogu da ocenim - 30.92% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.92% (9)

Policijske uprave:
1 - 3.95% (6)
2 - 2.63% (4)
3 - 5.26% (8)
4 - 9.87% (15)
5 - 15.13% (23)
6 - 12.50% (19)
7 - 28.29% (43)
Ne mogu da ocenim - 21.05% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Lokalnih medija koji su u vlasništvu lokalne samouprave:
1 - 3.95% (6)
2 - 5.92% (9)
3 - 3.29% (5)
4 - 6.58% (10)
5 - 11.84% (18)
6 - 12.50% (19)
7 - 28.29% (43)
Ne mogu da ocenim - 20.39% (31)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.24% (11)

Lokalnih medija koji su u privatnom vlasništvu:
1 - 3.29% (5)
2 - 10.53% (16)
3 - 7.89% (12)
4 - 9.87% (15)
5 - 13.16% (20)
6 - 10.53% (16)
7 - 23.03% (35)
Ne mogu da ocenim - 17.11% (26)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.61% (7)

Verske zajednica kojoj pripadate:
1 - 11.18% (17)
2 - 11.18% (17)
3 - 7.89% (12)
4 - 7.89% (12)
5 - 6.58% (10)
6 - 9.87% (15)
7 - 14.47% (22)
Ne mogu da ocenim - 27.63% (42)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.29% (5)

Vrtića:
1 - 6.58% (10)
2 - 7.89% (12)
3 - 13.16% (20)
4 - 11.18% (17)
5 - 9.21% (14)
6 - 9.21% (14)
7 - 20.39% (31)
Ne mogu da ocenim - 20.39% (31)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.97% (3)

Domova zdravlja:
1 - 4.61% (7)
2 - 2.63% (4)
3 - 5.92% (9)
4 - 9.21% (14)
5 - 16.45% (25)
6 - 13.82% (21)
7 - 33.55% (51)
Ne mogu da ocenim - 12.50% (19)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Bolnica:
1 - 1.97% (3)
2 - 1.97% (3)
3 - 3.95% (6)
4 - 8.55% (13)
5 - 13.82% (21)
6 - 15.13% (23)
7 - 34.21% (52)
Ne mogu da ocenim - 15.13% (23)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.26% (8)

Škola:
1 - 2.63% (4)
2 - 6.58% (10)
3 - 7.24% (11)
4 - 11.84% (18)
5 - 15.13% (23)
6 - 13.82% (21)
7 - 25.00% (38)
Ne mogu da ocenim - 15.79% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.97% (3)

Fakulteta:
1 - 1.97% (3)
2 - 1.97% (3)
3 - 2.63% (4)
4 - 11.18% (17)
5 - 11.84% (18)
6 - 11.18% (17)
7 - 28.29% (43)
Ne mogu da ocenim - 20.39% (31)
Nemamo to u gradu/opštini - 10.53% (16)

Službe za katastar nepokretnosti:
1 - 3.95% (6)
2 - 3.95% (6)
3 - 6.58% (10)
4 - 12.50% (19)
5 - 10.53% (16)
6 - 11.18% (17)
7 - 22.37% (34)
Ne mogu da ocenim - 25.66% (39)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.29% (5)

Sindikata:
1 - 3.29% (5)
2 - 3.29% (5)
3 - 5.92% (9)
4 - 9.87% (15)
5 - 8.55% (13)
6 - 7.89% (12)
7 - 28.29% (43)
Ne mogu da ocenim - 29.61% (45)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.29% (5)

Nevladinih organizacijama:
1 - 4.61% (7)
2 - 13.82% (21)
3 - 6.58% (10)
4 - 7.89% (12)
5 - 9.21% (14)
6 - 6.58% (10)
7 - 18.42% (28)
Ne mogu da ocenim - 28.29% (43)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.61% (7)

Sportskih klubova :
1 - 3.29% (5)
2 - 3.95% (6)
3 - 5.26% (8)
4 - 7.24% (11)
5 - 11.84% (18)
6 - 12.50% (19)
7 - 32.24% (49)
Ne mogu da ocenim - 21.05% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.63% (4)

Kulturnih institucija:
1 - 5.92% (9)
2 - 9.87% (15)
3 - 11.18% (17)
4 - 15.13% (23)
5 - 8.55% (13)
6 - 8.55% (13)
7 - 12.50% (19)
Ne mogu da ocenim - 26.32% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.97% (3)

Vlasnika kapitala /preduzetnika:
1 - 2.63% (4)
2 - 2.63% (4)
3 - 3.29% (5)
4 - 9.87% (15)
5 - 13.82% (21)
6 - 8.55% (13)
7 - 30.26% (46)
Ne mogu da ocenim - 26.32% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.63% (4)

3. Na čemu zasnivate iznete ocene o korupciji?

Molimo Vas da izaberete najviše tri odgovora!!!

Na ličnom iskustvu (dogodilo Vam se da Vam neko ponudii novac, poklon ili uslugu) - 8.70% (45)
Na osnovu razgovora sa rodbinom i ljudima koje poznajete, a koji su imali iskustvo korupcije - 15.09% (78)
Na osnovu informacija iz medija - 3.29% (17)
Na osnovu nesklada koji ste uočili između malih plata javnih službenika i njihovog visokog životnog standarda - 11.80% (61)
Na osnovu poznavanja organizacije i kadrovske strukture u lokalnoj samoupravi - 14.12% (73)
Na osnovu politike i odnosa lokalne samouprave prema korupciji - 8.12% (42)
Na osnovu nepoverenja u organe lokalne samouprave - 6.77% (35)
Na osnovu odnosa organa lokalne samouprave prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 7.74% (40)
Na osnovu odnosa građana prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 5.22% (27)
Na osnovu svog materijalnog položaja - 4.06% (21)
Na osnovu opšteg stanja u gradu - 12.96% (67)
Nečem drugom čemu - 0%
Nesto drugo - 2.13% (11)
Na osnovu ličnog iskustva, gde su mi tražili novac za određenu uslugu. • Nisu mi poznati slučajevi korupcije. • Na informacijama iz medija i ličnom utisku. • gradjanima koji dolaze u nasu kancelariju, neformalnim razgovorima... • u odnosu na prioritete resavanje evidentnih problema • Licnom iskustvu pratila sam situaciju vec duze vreme.Zbog reagovanja prosla sam kroz odredjenu vrstu • meni je trazeno ili vec nije odbijeno kada je dato, vise puta intervenisao kod upisa u vrtic npr • direktori u obrazovanju, u domu zdravlja, JP, polticka zaposlenost, rodbinske veze u strankama itd • Greska • zloupotreba opštine vračar na štetu državne imovine • 0 •

4. Ko ima najveću odgovornost za stanje korupcije u Vašem gradu/opštini?

Molim Vas izaberite najviše PET odgovora!!!

Republička vlast - 9.92% (75)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 4.63% (35)
Gradonačelnik - 7.41% (56)
Predsednik skupštine - 4.63% (35)
Odbornici - 3.31% (25)
Lokalna samouprava kao skup organa - 10.45% (79)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.19% (77)
Lokalni mediji - 3.04% (23)
Privatna preduzeća - 2.51% (19)
Nevladine organizacije - 1.46% (11)
Verske zajednice - 0.93% (7)
Građani - 6.48% (49)
Sudstvo - 10.19% (77)
Tužilaštvo - 6.08% (46)
Političke stranke koje su na vlasti - 12.83% (97)
Političke stranke koje su u opoziciji - 3.04% (23)
Međunarodne organizacije - 1.19% (9)
Evropska unija - 0.93% (7)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 0.79% (6)
Policija • 1 • policija, strukovne komore • ZDRAVSTVO • običan narod koji sve to vidi i zna,a ne želi ili ne sme javno da to iskaže i podeli sa drugima. • nosioci državnih funkcija jer nemaju nikakvu odgovornost •

5. Šta je glavni uzrok korupcije u Vašem gradu/opštini?

... • Novac • ne smatra se nemoralnom i drustveno stetnom pojavom vec uobicajenim, gotovo regularnim putem da se ostavre odredjena prava • nezaposlenost • loša administracija • nepostojanje odgovornosti svake vrste • Mogucnost zloupotrbe polozaja na radnom mestu, "glad za novcem", nedovoljna mesecna primanja, "veze i vezice", nedovoljna kontrola institucije za suzbijanje korupcije, nedovoljna aktivnost gradjana da prijave korupciju - ili strah?.... • stepen siromaštva • Alavost i bahatost državnih službenika. • stanje u lokalnoj samoupravi • Apatija gradjana kao rezultat dugogodisnje torture partokratije. • opste stanje u drzavi • neznam • Nezainteresovanost funkcionera i zdravstvenih radnika za resavnje problema korupcije • neodgovornost, netrnsparentnost • losi zakoni i kaznene mere • Nepostojanje političke volje za borbu protiv korupcije. • stanje svesti • Borba za zaštitu "statusa quo" • ne znam tocno, vjerojatno mi gradjani koji smo inertni, koji pustamo da vrijeme prolazi...a svoje rane lijecimo po kaficima. svi to znamo, ali i svi okrecemo glave... • Naša opština spada u grupu nerazvijenih i devastiranih opština,velika je nezaposlenost,privreda je uništena,mala i srednja preduzeća nisu konkurentna na tržištu,putna infrastruktura je u katastrofalnom stanju,mladi masovno odlaze iz opštine-opština se prazni..i umesto sistematske borbe da se takvo stanje popravi,rukovodeći organi i institucije sebično gledaju sopstveni interes,a gde je to moguće zapošljavaju svoje istomišljenike i podobnike-''rodbinske i prijateljske firme u okviru sistema''. • Velika vlast predsednika opštine i njegovih saradnika • Nije izuzetak u odnosu na stanje u drzavi. • Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama • neefikasnost ljudi na vlasti • Ne postoji želja da se korupcija iskoreni • Sve je povezano i traje u kontinuitetu.Institucije su uradjene jos u vreme Milosevica.Promenom vlasti nije doslo do promena radilo se po staroj matrici.DSS i SPS su sve vreme imali istu politiku.SPS je ubacio ljude u druge stranke i kontrolise partiski zivot stranaka.Sluzbe igraju odredjenu ulogu u organizovanom kriminalu.Zoran Djindjic je bio vrlo usamljen u tom poslu.Nije imao dovoljno podrske ni u svojoj stranci.Kadar koji je bio uz njega sklanjan je raznim podmetanjima kroz medije.Mediji su • 1. Strah gradjana da prijave korupciju 2. Zloupotreba sluzbenog zaposlenih polozajazaposlenih u drzavnim institucijama 3. Velika ne zaposlenost • Alavost i bahatost ljudi u lokalnoj samoupravi • Standard, neki zloupotrebljavaju sluzbenipolozaj zato sto im je mala plata, i onda ne znaju kad im je dosta. • pohlepna vlast • lose zakonodavstvo, slabe ili nikakve sankcije, slaba ili nikakva kontrola, prevelika autonomnost pojedinih struktura • Losi Ljudi koji upravljaju gradom, kojima su pare i licna dobit vaznije od dobrobiti grada i gradjana • Lopovi,nepostovanje zakona i ustava... • Los zivotni standard • nedostatak institucija i transparentnosti u radu • tolerancija nepravde, nepostovanja zakona za cije nepostovanje nema kaznenih mera od strane vladajucih struktura koje svesno tolerisu cak podsticu istu svojim primerom i navode sve u zemlji da je takvo ponasanje opste dobro i korisno za svakog ko deluje u tom cilju,a da pravdu na treba traziti • Nemaština, nezaposlenost, nemogućnost završavanje bilo čega bez korupcije.... • Apsolutna vlast samo jedne politicke stranke! • Vladajuca stranka • 1)Politicka raznolikost,oblast koja se proceni da nije DS-ova - osudjena je na izolaciju i ne investiranje=propast. 2) Pri zaposljavanju u drzavnoj ustanovi traze se pare od 7000-10.000 evra. 3)Pri izvodjenju gradjevinskih radova na teritoriji gradskog jezgra posao dobija iskljucivo jedna firma sa kojom je predsednik u monopolistickom dogovoru (dealu) • lose funkcionisanje institucija. Korupcija se desava najvise da bi se dobilo ono sto zakonski pripada korisnicima, jer je usluga institucija nekvalitetna i spora, pa je korupcija sredstvo dobijanja kvalitetnije i brze usluge • Primitivizam i siromastvo • Nepotizam, nezainteresovanost za dobrobit građanja, alavost. • Izgleda da se s tim niko ne bavi,bar se ne vide rezultati borbe protiv korupcije. • Nemastina-siromastvo sa jedne strane,a finansijska moc pojedinaca sa druge strane • partokratija • Korumpirani presjednici • pogresna politika lokalne vlasti • nezainteresovanost . • Popustljivost lokalnih i drzavnih organa - ne cine nista ili zmure? Sudovi sporo rade. Svako svakoga poznaje, pa samim tim i svako he svakoga necim "zaduzio" ("ja tebi - ti meni"), niske plate, ali pre svega - strah gradjana da se aktivno suprotstave civilizovanim i legalnim (legalnim? kako, ako sudovi slabo obavljaju posao?) sredstvima. Dakle - osvescenost gradjana i mentalitet koji se tesko menja. Zbog cega se mentalitet i svest tesko menjaju? Zacarani krug...! • male plate •

6. Ko može da doprinese borbi protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

Republička vlast - 6.77% (48)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 9.45% (67)
Gradonačelnik - 5.64% (40)
Predsednik skupštine - 1.83% (13)
Odbornici - 2.40% (17)
Lokalna samouprava kao skup organa - 5.22% (37)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 4.23% (30)
Lokalni mediji - 6.49% (46)
Privatna preduzeća - 0.71% (5)
Nevladine organizacije - 6.35% (45)
Verske zajednice - 1.27% (9)
Građani - 11.14% (79)
Sudstvo - 8.89% (63)
Tužilaštvo - 8.32% (59)
Političke stranke koje su na vlasti - 6.49% (46)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.37% (31)
Međunarodne organizacije - 3.67% (26)
Evropska unija - 4.23% (30)
Neko drugi. ko? - 0%
Nesto drugo - 2.54% (18)
NIKO • Zdravstvo • Svi zajedno • RODOLJUB ŠABIĆ • policija, strukovne komore. • korupcija bi se u velikoj meri iskorenila kada bi bio bolji standard i vece plate, • strogi zakoni i njihova primena na svim nivoima • policija • Gradjani, gradska i gradska vlast. • Umetnost: oporavak morala može doći samo iz slobodnog osećanja božanskog. • svi • nemam poverenja u nikog tako da cisto sumnjam da bi neko to resio • mladi,nezaposleni i obespravljeni željni socijalne pravde,i mogućnosti jednakih šansi. • Kad bi svi prispitali sebe i posteno pristupili svom poslu, korupcije ne bi ni bilo. • Niko uvek ce biti korupcije! • Antikorupcijska tela na lokalnom nivou. U saradnji sa pokrainom i republikom. • 3 •

7. Da li biste podržali inicijativu da se formira telo na nivou grada koje bi se bavilo borbom protiv korupcije?

Da - 77.63% (118)
Ne - 6.58% (10)
Ne mogu da se odlučim - 5.92% (9)
Nesto drugo - 9.87% (15)
Da, pod uslovom da i u tom telu ne budu članovi "preko veze" • Ne bih imao poverenja u takvo telo. • Nece funkcionisati • da, ali da njegovim formiranjem ne bude uvecan broj admin. radnika u opstini • bojim se da bi takvo telo bilo samo sredstvo za neciju dodatnu zaradu i da ne bi posluzilo svrsi • ima dosta "tela" i premalo dela • da samo pronaci ljude bez putera na glavi • Ne nemam poverenja ni u koga ,sem ako to drzava sam ne stane na put toj pojavi . • Da, i bio bih volonter, pomogo bih svim snagama da se otera ovo zlo • zar bi time nesta postigli? • ako nema kazne i sprovodjenja zakona na delu sve propada • podrzao bi kad bi iza mene stali ljudi i mene podrzali u tome • ako hocete da nesto neresite formirajte telo, treba zabranjivati rad i trajno uzimati licence. • Da, šta više želeo bih da budem u takvom telu • i ono bi bilo korumpirano •

8. Zašto?

... • zato jer jedino tako bi se doslo do ikakog reda • da bi ziveli ko ljudi • zato sto su se vec neka druga tela,komisije...pokazale neadekvatnim • Ako mogu biti otvorena mnoga druga manje potrebna tela moze i treba ovo koje je od velike vaznosti a moze doprineti boljoj kontroli i prevenciji korupcije na lokalnom nivou, jer se odatle i krece. • da bi peckali,maltretirali korumpirane... • Zbog odgovornosti koju bi neko ODREDJEN imao i, nadam se, pozitivnih rezultata... • Ne znam • Zato sto ne dobijam nista time ..jer ce uvek biti i biti korupcije!!! • zato sto se nadam da ce prekrsioce zakona odvoditi pred sudove, kaznjavati a samim tim i smanjiti korupciju! • Nešto se mora učiniti... • jer je ovako nepodnosljivo,nepravedno,zalosno • Potrebni su ljudi koji ce ciste glave i sa velikim platama biti nepodmitljivi i nekorumpirani te tako poceti sa resavanjem problema, mada i ovo deluje kao nadrealno resenje. • Zasto?To se i ja pitam Jer korupcija pocinje najvecim delom u Zdravstvu u opstini Zrenjanin. • verujem da bi dalo rezultate ako da ne bi formirali po partijskoj pripadnosti • Zato sto ne zelim da dam par hiljada evra da bih dobila posao za stalno. • Zato što je to jedini način da se izborimo sa korupcijom. Naravno, postavlja se važno pitanje: koji bi mehanizmi garantovali da članovi tog tela nisu i neće biti korumpirani i da će doista da rade svoj posao? • manje korupcije • mozda bi se moglo nesto uciniti protiv korupcije..mada veoma malo verujem u to • Nema sverhe to trba da radi svako unutar svoje organizacije, ustanove i sl. pogledajte samo reviziju budzeta kako to radi drugo telo....smesno i jos povecava opsti utisak korupcije. • krajnje je vreme da se krene sa pospremanjem • Zato sto su svi povezani • Iz prethodno navedenih i sličnih razloga,a najviše iz želje da se ovakvo stanje promeni,jer svako od nas treba da pruži svoj maksimalan doprinos i zalaganje da bi kao zajednica i društvo krenuli napred,a bez suzbijanja korupcije i promene u name i oko nas,taj napredak je neostvariv. • krajnje je vreme • videvsi rezultate koje je postigla Verica BaRAC mislim da bi uz dobre i motivisane pojedince moglo mnogo toga da se poboljsa. ali pre svega potrebna je politicka podrska za kreiranje atmosfere da je korupcija veliko zlo i da niko nece biti amnestiran. suvise je kompromisa. losa zakon o javnim navavkama omogucuje da se sve kao i u Slobino vreme svi poslovi zavrsavaju na licnim odnosima. Nema tendera koji nije namesten za nekoga i time se gubi svaka funkcija Zakona i tendera • Zato sto sam ja zrtva borbe protiv korupcije u Kovacickoj opstini! Kao novinar izbacen sam sa posla jer sam ukazao na korupciju predesednika opstine Kovacica Miroslava Krisana i direktora lokalne RTV OkK Gojka Vukadina a narocito na potpredsednika IV Vojvodine Martina Zloha koga zovu Martin 20 % • Da pokuša • Takva inicijativa ne moze da donese nista lose. • Time bi grad priznao da postoji korupcija, to bi predstavljao početni korak za evidentiranje i procesuiranje slučajeva korucpije i razvoja svesti za borbu protiv korupcije • Kako bi se znalo ko je odgovoran za stanje na lokalnom nivou, jer sada svi srive jedni druge, i odgovornog tela nema • Zato sto je to jedan od nacina da se iskoreni korupcija. Unutrasnja kontrola, poligraf i ostali istrumenti. • Zato shto se korupcija svakako ne moze ukinuti ali se moze smanjiti. • Постоји могућност да корупционаши преузму контролу над таквим телом • Zato sto bi se politicari plasili da ce biti uhvaceni, pa bi se zamislili kada primajmito. • Podržavam,ali po jako strogim kriterijumima, jer posle i tamo bi su stavili svoje ljude. tako bi ušuškali rezultate. Promovisanje prijave korupcije među građanima. Istraživanje svih prijave. Pomoć građanima, pravni pomoć. • Formiranje tela je prebacivanje odgovornosti na drugoga • da bi se bavilo korupcijom na nivou grada • dosta je bilo nepravde • zbog samih građana • zato • Smatram da je ovo telo neophodno svim gradskim sredinama. Takodje da bi ovakav vid borbe protiv korupcije zaziveo, neophodno je da se ukljuci sto veci broj gradjana uz iskrenu podrsku vlasti. • zato • Iskorenjivanjem korupcije u vlasti koja nije izabrana od strane građana, naša opština bi mogla da krene napred. Pojavile bi se brojne mogućnosti za investiranje, zapošljavanje, rast privrede... • Da bi se stalo na put korupciji i sredstva usmerila za šta su i namenjena. • Pod uslovom da bi clanovi Tela bili posteni neskloni korupciji, mogli bi da se dobiju konkretni rezultati, koji bi vodili ka resenju za iskorenjivanje korupcije. • Zato što ne postoji struktura na lokalnom nivou koja se bavi tim problemom. • Zato sto bi nam to pomoglo da izadjemo iz krize • Mora se početi od nečeg! • jer se stvara velika razlika izmedju slojeva drustva. penzioneri,radnici su sve siromasniji a politicari,direktori..su sve bogatiji!! • ali ovde svi cute i niko nista ne preduzima • Da se razvije svest o pojavi i utice na promenu ponasanja svih faktora u drustvu •

9. Ko bi trebao da čini takvo telo?

Predstavnici lokalne samouprave - 4.17% (24)
Odbornici - 1.56% (9)
Nevladine organizacije koje se bave borbom protiv korupcije - 9.38% (54)
Nevladine organizacije ne zavisno čime se bave - 2.95% (17)
Stručnjaci za oblasti u kojima ima korupcije - 11.11% (64)
Predstavnici međunarodnih organizacija (EU, OEBS, Svetska banka, UNDP...) - 7.99% (46)
Predstavnici tela za borbu protiv korupcije (Agencija za borbu protiv korupcije, Savet za borbu protiv korupcije, Uprava za javne nabavke, Poverenik za informacije od javnog značaja ...) - 12.15% (70)
Građani - 10.07% (58)
Predstavnici verskih zajednica - 1.04% (6)
Predstavnici policije - 7.99% (46)
Predstavnici profesionalnih udruženja i komora - 5.03% (29)
Predstavnici udruženja privrednika i privrednih komora - 2.26% (13)
Novinari - 8.51% (49)
Građani koji su posvećeni borbi protiv korupcije - 13.37% (77)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 2.43% (14)
Nezavisna lica koja ce placati EU. Ni slucajno niko od navedenih, jer su svi u sprezi sa vlascu. • opozicija • Niko jer su svi podlozni korupciji.Ovom drzavom vladaju stranke zarad licnih interesa. • Ne zanima me. • nisam z formiranje tela • Nezavisni i POSTENI gradjani, ukoliko ih ima u zemlji Srbiji. • protiv takvog tela sam • Osim sto je gradjanin, treba da zna da se bori protiv korupcije, ali bice ubijen pre nego sto uspe • ne podrzavam • 3 • samo onaj ko striktno primenjuje zakon za sve i kazne • ko god da bude bio nece vredeti • predstavnici politickih stranaka • Niko jer nema pomoci oko korupcije •

10. Koje osobine treba da ima neko ko je član lokalnog tela za borbu protiv korupcije?

postenje • argumentovana kompetentnost za oblast za koju je školovan,praktično iskustvo i znanje o funkcionisanju državnih organa i institucija,nespornu ličnu i profesionalnu biografiju • Pametan, pravičan, realan ... • Nisam z formiranje tela • osobine Verice Barac • Trealo bi valjda ako ih ima da nisu potkupljivi • treba da ima saznanje da su organi vlasti i političke stranke u službi gradjana i da gradjani ne postoje radi njih nego oni radi gradjana • Nekompromitovan, hrabar, pametan, lud • ISKREN, POSTEN, ELOKVENTAN, BOGOBOJAZLJIV I ERUDITA ( VERNIK BEZ OBZIRA KOJE VERSKE PRIPADNOSTI) • Savestan, odgovoran i naravno nepodmitljiv. • Nezavisan, u službi građane. Da nema lične interese (radna mesta, privatna firma). • Da u svakom trenutku može da dokaže poreklo imovine (ukoliko odstupa od standarda) da je uzoran porodičan čovek ili žena, da nije krivično kažnjavan, da nije prekšajno kažnjavan za kršenje javnog reda i mira, da ga okruženje u kojem živi ceni i poštuje, da je NEPODMITLJIV, da je ODLUČAN I HRABAR da se PRIHVATI ZADATAKA, da ima SMISLA I ZNANJA u odredjenim oblastima-MINIMUM SREDNJA ŠKOLA, i t.d. • Iskrenost • Poštenje, stručnost, hrabrost... • Da ima dovoljno novca da niko ne može uticati na njega... • znanje, pravicnost, istrajnost, hrabrost • Strucnost, nepristrasnost i naravno, hrabrost. • Moral. • posten i materijalno obezbedjen • Treba da bude usredsredjen, ne sme da odustaje lako, strpljiv i uporan • Profesionalnost, objektivnost, karakternost, nepokolebljivost, moralnost, ... • Da je obrazovan, posten, nekorumpiran, neko ko nece zazmuriti na jedno oko kada naidje na nepravilnosti, ponajvise da bude hrabar i suprotstavi se korumpiranim osobama, koje su u glavnom na visokim polozajima. • postenje, nepristrasnost, solidna materijalna situacija , • Nezavisnost od lokalne vlasti. • Treba da bude neko i nesto a ne ove secikese danasnje... • Postenje pre svega • Na prvom mestu ne sme da bude korumpiran. Mora da bude odlučan, dosledan i snažan (verbalno naravno). Ne sme da ima dlaku na jeziku i mora da ostvari dobru saradnju sa sudstvom i policijom. Takođe mora da zna koje sve negativne strane nosi taj posao (moguće pretnje), itd. • visoka moralna načela, analitičnost, upornosti • Castan, posten i pomalo hrabar • Treba da bude posten i odgovaran covek, svestan funkcije na kojoj se nalazi. • obrazovanje, autoritet, poštenje i da je situiran i čovek zrelih godina. • Poštenje, kompetentnost i ugled u javnosti. • Trebao bi biti posten , zeljan pravde ! To bi trebala biti osoba koja istinski zna , koja je na svojoj kozi osjetila moc korupcije i koja ne bi zeljela da se i drugima to isto dogodi ! • moral • hrabrost • Odgovoran, nepotkupljiv, ima poštovanje sredine u kojoj živi, nema želju da zloupotrebi članstvo u svoju korist • Postenje,istrajnost,nepokolebljivost • Prvo da poštuje, a potom i da se beskompromisno bori za poštovanje i sprovođenje zakona i propisa. Da bude uporan i da ne strahuje za sebe i svoje najmilije. Nešto kao Eliot Nes prilagođen današnjem trenutku. Ali, takav čovek/ljudi moraju sedeti u vrhu države, zato što su se toj našoj državi - "pokvarenoj ribi", opasno približili glava i rep, pa je teško razlučiti odakle je čistiti, a odakle smrdi. • Posvecen, hrabar, istrajan, iskren, informisan. • jak karakter da ne bude i sam korumpiran i cvrsti volju jer je to dug i tesko izleciv proces • da nema familijarne odnose,da nije gladan za novac,da je pravedan i da se ne boji mafijasa i tajkuna koji sve drze pod svoje i vrsljaju u svim drzavnim institucijama koje su nekad bile pravedne a sada mizerno,neuracunjive. • Ugled poštenje • Tesko je to reci ,svi podlozni korupciji ,Mada verujem da jos ima postenih i casnih ljudi za taj posao . • da savesno radi svoj posao i da nije stranacki orjetisan • Postenje, obrzovanje, nepristrasnost, pravdoljibovost, nepokolebljivost, nepodmitljivost... • Veliku platu koja nije osobina ali bi obezbedila nepodmitljivost. Visoki moral, cast, obraz. • postenje,iskrenost... • Kolketivnu i subjektivnu moralnu svest ,postovanje i uvazavanje okoline,intelekt,hrabrost,znanje,ugled ... • Hrabrost i dokazanu etičnost • nista • Iskrenost, istrajnost i poštenje. •

11. Čime bi trebalo da se bavi antikorupcijsko telo na nivou lokalne samouprave?

Analiza stanja korupcije - 7.65% (58)
Analiza uspeha borbe protiv korupcije - 5.28% (40)
Predlaganje mera borbe protiv korupcije - 9.63% (73)
Sprovođenje istraga u slučajevima sumnje na korupciju - 12.01% (91)
Unapređenje primene antikorupcijskih zakona - 10.55% (80)
Stvaranje ambijneta za borbu protiv korupcije - 10.03% (76)
Zaštita i podrška građanima koji su žrtve korupcije - 12.80% (97)
Povećanje učešća građana u borbi protiv korupcije - 11.48% (87)
Edukacija - 9.37% (71)
Medijske kampanje - 9.63% (73)
Nesto drugo - 1.58% (12)
tajnim glasanjem prikupiti zalbe gradjana • podnosenje krivicnih prijava • da preispituje rad svojih službenika od gore do vrha • nisam za formiranje tela • upravo sa svim gore navedenim • socijalnim radom na terenu • prikupljanjem podataka o slucajevima korupcije • *obrazovanje gradjana o borbi protiv korupcije • Zaštita i podrška građanima koji prosleđuju informacije o eventualnoj korupciji • ? • Uvedite smrtnu kaznu za svaki oblik korupcije i nece vam trebati to telo • Заштитом корумпираних •

12. Ko bi trebao da bude obuhvaćen merama, odnosno na koga bi trebalo da se odnose mere?

Gradonačelnik - 7.86% (57)
Predsednik skupštine - 8.00% (58)
Odbornici - 6.07% (44)
Lokalna samouprava kao skup organa - 9.38% (68)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.62% (77)
Lokalni mediji - 4.14% (30)
Privatna preduzeća - 4.00% (29)
Nevladine organizacije - 3.03% (22)
Verske zajednice - 2.21% (16)
Građani - 3.03% (22)
Sudstvo - 8.55% (62)
Tužilaštvo - 7.17% (52)
Političke stranke koje su na vlasti - 9.66% (70)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.83% (35)
Sve navedene - 9.66% (70)
Nikoga - 0.14% (1)
Nekog drugog, koga? - 0%
Nesto drugo - 1.66% (12)
na sve one koji su korumpirani i sve one koji ucestvuju u davanju i uzimanju mita. • pitanje je nejasno koncipirano • Tadica • ne mere, krivicna odgovornost! • Niko ne sme da bude izuzet, od običnog građanina, do najvišeg funkcionera! • svako ko je u mogućnosti da vrši zloupotrbu u radu • na sve • na sve navedene subjekte • zdravstveni radnici.... • zdravstvo • nisam za formiranje tela • 4 •

13. Lokalni plan za borbu protiv korupcije se sastoji od mera. Koje od navedenih mera bi doprinele borbi protiv korupcije na lokalnom nivou?

Formiranje baze infomacija lokalnim fukcionerima i službenicima o imovnom stanju, članstvu u političkim stranaka, povezanim licima:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.68% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.32% (40)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.66% (39)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 17.76% (27)
Nemam stav - 5.26% (8)

Izrada godišnjeg izveštaja o stanju korupcije i sprovedene borbe protiv korupcije u Vašem gradu/opštini:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 19.08% (29)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.66% (39)
Malo bi smanjilo korupciju - 34.21% (52)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 15.13% (23)
Nemam stav - 3.95% (6)

Godišnja nagrada za borbu protiv korupcije koju bi dobijali građani, novinari, organi lokalne samouprave i pripadici profesija za doprinos borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 21.05% (32)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.97% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 30.92% (47)
Malo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 15.13% (23)
Nemam stav - 2.63% (4)

Zaštita prava i podrška građanima, funkcionerima i službenicima koji prijave slučaj korupcije :
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 38.16% (58)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 32.24% (49)
Malo bi smanjilo korupciju - 18.42% (28)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 7.24% (11)
Nemam stav - 1.97% (3)

Provera morala i spremnosti da fukcioneri i službenici učestvuju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 20.39% (31)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 31.58% (48)
Malo bi smanjilo korupciju - 22.37% (34)
Malo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 13.82% (21)
Nemam stav - 7.89% (12)

Uvođenje antikorupcijskog kodeksa funkcionera i službenika koji bi imao zadatak da sprecava i sankcioniše korupciju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.03% (35)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 28.95% (44)
Malo bi smanjilo korupciju - 23.03% (35)
Malo bi povećalo korupciju - 2.63% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 15.79% (24)
Nemam stav - 5.26% (8)

Postojanje TV emisije u kojoj bi se raspravili i rešili slučajevi korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 15.79% (24)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 35.53% (54)
Malo bi smanjilo korupciju - 30.92% (47)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Ne bi bilo promene - 9.87% (15)
Nemam stav - 4.61% (7)

Uspostavljenje edukacije lokalnih funkcionera i službenika o korupciji i borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 12.50% (19)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 19.08% (29)
Malo bi smanjilo korupciju - 28.95% (44)
Malo bi povećalo korupciju - 3.29% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 26.32% (40)
Nemam stav - 7.24% (11)

Analiza faktora korupcije u organima lokalne samouprave:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 13.82% (21)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.34% (37)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.97% (41)
Malo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 19.08% (29)
Nemam stav - 10.53% (16)

Praćenje kako mediji izveštavaju o korupciji i edukacija za medije kako da pomognu u borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 16.45% (25)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 21.05% (32)
Malo bi smanjilo korupciju - 32.24% (49)
Malo bi povećalo korupciju - 3.95% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 15.79% (24)
Nemam stav - 7.89% (12)

Javno prikazivanje trošenja budžeta grada/opštine najmanje četri puta godišnje:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 33.55% (51)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 30.26% (46)
Malo bi smanjilo korupciju - 20.39% (31)
Malo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 9.21% (14)
Nemam stav - 2.63% (4)

Pristutvo građana na sastancima upravih i nadzornih tela/odbora javnih ustanova i preduzeća:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.37% (34)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.34% (37)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.32% (40)
Malo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 3.29% (5)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 14.47% (22)
Nemam stav - 6.58% (10)

Skidanje partijskih, reklamnih i verskih obeležija iz javnih ustanova:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 15.79% (24)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 21.05% (32)
Malo bi smanjilo korupciju - 19.08% (29)
Malo bi povećalo korupciju - 2.63% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 26.97% (41)
Nemam stav - 12.50% (19)

Učešće građana i stručne javnosti u pravljenju budžeta grada/opštine:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.37% (34)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.00% (38)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.00% (38)
Malo bi povećalo korupciju - 3.29% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 13.16% (20)
Nemam stav - 7.89% (12)

Kontrola izvršenja javnih nabavki od strane tela koje bi se na lokalnom nivou borilo protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 30.92% (47)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 36.18% (55)
Malo bi smanjilo korupciju - 15.79% (24)
Malo bi povećalo korupciju - 4.61% (7)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 6.58% (10)
Nemam stav - 3.29% (5)

Analiza novozaposlenih u organima i ustanova lokalne samouprave kada je u pitanju spremnost i rizik od korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.68% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 33.55% (51)
Malo bi smanjilo korupciju - 21.05% (32)
Malo bi povećalo korupciju - 3.95% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 9.21% (14)
Nemam stav - 7.24% (11)

Dostavljanje informacija o obimu aktivnosti političkih stranaka lokalnom antikorupcijskom telu:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 24.34% (37)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.97% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.00% (38)
Malo bi povećalo korupciju - 2.63% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 14.47% (22)
Nemam stav - 5.92% (9)

14. Da li imate i koji predlog za borbu protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

ne • nemam • ... • Kontrola • manje priče više rada • javno objavljivanje svih podataka u vezi sa privatizacijama,stecajnim postupcima,potpisivanje ugovora sa invenstitorima na teritoriji grada,rada biroa za zaposljavanje... • Prvo bi trebalo organizovati neku vrstu informativnog sastanka-tribine,gde bi građanima i zainteresovanim stranama bile predočene mere i projekti za borbu protiv korupcije,trebalo bi izvršiti razmenu informacija i omogućiti ljudima koji su znaju za slučajeve korupcije da o tome javno kažu,a zatim predložiti mere za osnivanje antikorupcijskog tela na teritoriji opštine,i uz medijsku podršku i kampanje promovisati njegov rad. • Nema, situacija beznadežna. • Ефикаснији рад судова, тужилаштва и полиције. • VELIKU PODRSKU MEDIJA I STO VECE UCESCE GRADJANA U BPK • Povecana transparentnost i dovodjenje nezavisnih analiticara i kontrolora. • zajednickim snagama i ako ucestvuju svi • formiranje nezavisnog tela koje bi odlučivalo o zapošljenju novih radnika • samo neka pocne • a ne znam, mislim da ne • Uglavnom ste sve naveli, mozda besplatan broj na koji bi gradjani mogli da prijave da im je neko trazio mito, ili nudio i sl. • Немам • nešto od prethodno navedenog • Da. Centralizovati javne nabavke na nivou lokalne smaouprave i sprovoditi striktnu kontrolu nad radom Agencije za javne nabavke. • edukacija novinara i gradjana za borbu protiv korupcije • Da se izaberu ljudi koji ce se boriti protiv korupcije od strane gradjana a ne politickih stranaka i vlade.Da to budu novi ljudi i da nisu u nikakvoj politickoj stranci tj neutralni. • EDUKACIJA - U KONTEKSTU ŠTA GRAĐANI MOGU DA URADE AKO PRIMETE NEADEKVATNO FUNKCIONISANJE ANTIKORUPCIJSKIH TELA... • Unotrasnja kontrola. Mislim za javni sektor. Uvodjenje poligrafa u isti. • Sve informacije treba da budu dostupne, da se poveca ucesce gradjana/ki. Neophodno je gradjane informisati/edukovati na koji nacin mogu da se bore protiv korupcije. • Uporediti imovinu lokalnih funkcionera pre i posle mandata na koji su izabrani • Trebalo bi da imamo jednu organizaciju koja se bavi borbom protiv korupcije, a clanovi bi trebalai biti ne samo policija , nego i obicni gradjani .. Posebno bi se trebali ukljuciti mladi , jer na njima svijet ostaje ! • flekibilnija pravila upotrebe sredstava iz budgeta, mogucnost prijave i zastita onih koji prijave, izmene zakona o javnim nabavkama i njihova bolja primena i kontrola, • ulazak građana u posed informacija o trošenju budžetskih sredstava, zapošljavanja... • Za one koji traze mito, duzi boravak u zatvoru. • hitno formiranje tima za pravljnje akcionog plana i delovanje protiv korupcije na lokalnom nivou • ne plaćati... • zaposlite mene • - • Hapsenje, javno ponizavanje, oduzimanje imovine, zabrana rada i prihoda... • formiranje nezavisnog organa za borbu protiv korupcije i to gradskim izborima javno sa predstavljanjem kandidata i otvranjem kancelarije za pritužbe gradjana i javno objavljivanje rezultata • U svakom gradu, pa i u mom, treba osnovati nezavisno telo koje bi se bavilo problemima korupcije u datoj sredini. To telo može da bude pri samoj opštini, može da bude NVO, može da bude grupa građana, ali je najbitnije da bude nezavisno i zaštićeno od strane države, pravosuđa, policije, pa i same opštine. Takođe i da ima nekoga nad sobom, ko će vršiti nadzor nad organizacijom za borbu protiv korupcije. • Obavezno uključiti sve stranke jer su one izvor korupcije • Javno streljanje • preisptati kupovine radnih mesta • sve prigovore gradjana u odnosima sa javnim organizacijama sudovima opstinama trebe skupiti sa dokazima koji jasno ukazuju na nepravdu zbog koje se korupcija i u kojim ograncima delovanja javlja i ponavlja.Imena koja se sumnjice pravno procesuirati uz medije i krivicno kazniti javnost treba da sve zna • de se svi konkursi sprovode transparentno,da telo za borbu protiv korupcije zaista radi svoj posao,da mediji budu ukljuceni u sve nepravilnosti i da one budu sankcionisane • Većinski izborni sistem kao preduslov za borbu protiv korupcije. • Ne! • Analizom mojih odgovora moze se doci do pretpostavke za predlog. Licno smatram da lokalna javna biblioteka moze mnogo toga da pruzi prilikom pomoci u borbi protiv korupcije, jer je, po prirodi posla - najotvorenija za informacije korisnicima i upucivanjem gradjana na zakone i izvore informacija, moze da doprinese ovoj borbi u tzv. tranzicionom periodu, kada je korupcija najrasprostranjenija. Samim tim, kao i mnogim drugim (slicnim) aktivnostima, ucestvuje u podizanju svesti gradjana. • za vec utvrdjene afere izricati najvece zaprecene kazne i to bi odlicno delovalo kao preventiva • Ne, • Strozije zakonske kazne koje bi se zapravo i primenjivale. • Ne. • Tuzilastvo i sudstvo da striktno rade svoj posao Potpuna transparentsnost finansiranja politickih partija • energično sprovesti kontrolu finansiranja stranaka, pre svega uplitanje u sivo poslovanje j. preduzeća kojima stranke na vlasti upravljaju... • uspostavljanje tela i visoka kontrola • Ako se krene u borbu protiv korupcije, da se ne odustaje dok se ona ne svede na najmanju mogucu meru. • pohapsiti za primer • Sve ste naveli samo da se primeni....l •

15. Vi živite u?

Zrenjaninu - 13.82% (21)
Kragujevcu - 5.26% (8)
Požegi - 1.97% (3)
Nišu - 9.21% (14)
Nekom drugom gradu/opštini, molimo Vas upišite! - 0%
Nesto drugo - 69.74% (106)
Beogradu • BEOGRAD • Kikindi • novi sad • Vrscu • pancevu • Kikinda • Bujanovcu • Novom Sadu • Nova Pazova • Vranje • Leskovcu • Subotica • Bačkoj Palanci • Malom Idosu • Pula • Смедерево • Kruševac • Kraljevo. • Zivim od nedavno u Ralji (Sopot), a radim u Americu (Mladenovac) • Mladenovac • Inđija • Indjija • dimitrovgrad • SO ŽABALJ - GOSPODJINCI • Arandjelovcu • opstina Gadzin Han • / • Životarim u opštini Krupanj. • Kovacica • Priboj • pozarevcu • paracinu • leskovac • Boljevcu ( Zaječar ) • Sečanj • zemun • Bačka Palanka • Somboru • Valjevo • Nova Varos • Beograd/Palilula • jagodina • Cukarica Beograd • Blacu • ODŽACI • Sremskoj Mitrovici • loznica • Pancevo • cacak • kraljevu • glavnom gradu • Cuprija • Obrenovcu • Opština Centar Sarajevo • Novi Beograd • Novom Pazaru • Krusevcu • ruma • Opština Kovačica • opština Mali Iđoš • Bečej • beogradu smrdigradu •

16. Vaš pol?

Muški - 51.97% (79)
Ženski - 48.03% (73)

17. Koliko godina imate?

Do 18 godina - 0%
od 18 do 25 godina - 18.42% (28)
Od 26 do 35 godina - 34.21% (52)
Od 36 do 55 godina - 39.47% (60)
Preko 55 godina - 7.89% (12)

18. Vaše obrazovanje?

Osnovna škola - 0%
Srednja škola - 27.63% (42)
Viša škola - 12.50% (19)
Fakultet - 46.71% (71)
Učenik - 0.66% (1)
Studnet - 8.55% (13)
Nesto drugo - 3.95% (6)
Magistratura • Magistar • Magistar filoloskih nauka • dve srednje skole • magistar umetnosti •

19. Vi ste?

Zaposleni u državnom sektoru - 23.03% (35)
Zaposleni u privatizovanom preduzeću - 7.24% (11)
Zaposleni u neprivatizovanom preduzeću - 0.66% (1)
Zaposleni u privatnom preduzeću - 3.95% (6)
Zaposleni u NVO - 4.61% (7)
Preduzetnik sa 20 i manje zaposlenih - 5.26% (8)
Preduzetnik sa 50 i manje zaposlenih - 0.66% (1)
Preduzetnik sa 100 i manje zaposlenih - 0%
Preduzetnik sa 100 i više zaposlenih - 0%
Samozaposlen - 7.24% (11)
Nezaposlen manje od 6 meseci - 3.95% (6)
Nezaposlen duže od 6 meseci - 16.45% (25)
U procesu obrazovanja - 12.50% (19)
Penzioner - 5.26% (8)
Domaćica - 0%
Nesto drugo - 9.21% (14)
student • likvidacioni upravnik • Vaspitac pripravnik na odredjeno do godinu dana, i honorarni anketar za vise marketinskih agencija. • Zaposlena u medjunarodon organizaciji • Stdent • advokat • - • Ivica Dacic • Nezaposlena,radila na crno da bi prezivela, drugi izbor nije postojao, mnogo molbi zavrsilo u korpi. • / • Zaposlena kao honorarni saradnik • U RADNOM SPORU! • Volonterski rad u NVO. •

20. Koliko generacija, uključujući i Vas živi, odnosno je živelo u ovom gradu/opštini?

3 (41)5 (22)4 (19)2 (16)1 (16)10 (15)6 (12)7 (6)8 (4) • 9 •

Komentari (0)

Slične ankete

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Sukob Mitrović - Đilas!

(Zoran) Dva uticajna aktera u oblasti medijske industrije su u sukobu. Kakvo je tvoje mišljenje i predviđanje? Molimo Vas da ocenite: Željka Mitrovića kao ličnost Željka Mitr

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji

(Partneri) Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kance

Nova stranka, nova šansa?

(USER16114) Molimo Vas da sa ove liste izabere TRI glavna prioriteta vladavina prava; poštovanje ljudskih prava i sloboda, nezavisnih od verske, rasne i nacionalne pripadnos

Anketa o hapšenju Miškovića

(Onlineistrazivanja) Da li ste upoznati sa slučajevima za koje se sumnjiči Miroslav Mišković? Slučaj Deltareal Slučaj Nibnes Slučaj Luka Beograd Slučaj C market Da Delimično

Srpsko-hrvatsko ...metanje

(Zoran) Na koji način se informišete o stanju u Srbiji? Živim u Srbiji Iz medija Od članova porodice Od prijatelja Od poslovnih partnera/kolega Neposredno, bio sam u Srbiji u

EU, Srbija i borba protiv korupcije!

(Onlineistrazivanja) Šta je za Vas korupcije? Davanje i uzimanje mita Pristranost i protekcija Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera Zloupotreba položaja u javnom se

Idealna stranka

(Onlineistrazivanja) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo,

Protesti u Srbiji?

(Onlineistrazivanja) U susednim državama, Hrvatskoj i Crnoj Gori su odrzani protesti ili su najavljeni. U mobilizaciji i organizaciji protesta značajnu ulogu imaju društveni

Korupcija u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo,

Etikete - stampani materijal na proizvodima

(cimet90) Dobro dosli na anketu etikete , popunjavanjem ovih pitanja znacemo da li etikete na proizvodima su dovoljno dobre