Centar online istraživanja
English Srpski Српски

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije (152)

Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Instituta za održive zajednice (ISC), u okviru programa Javno zagovaranje u praksi sa partnerskim organizacijama: Zrenjaninski edukativni centar (Zrenjanin), Sretenje (Požega), Nepušački edukativni centar (Kragujevac) i Centar za ljudska prava (Niš). Cilj projekta je uspostavljanje efikasnog mehanizma za borbu protiv korupcije na nivou gradova i opština u Srbiji. Koristimo priliku da Vas pozovemo da popunjvanjem ove ankete izrazite svoje stavove o stanju i perspektivama borbe protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije, kao i o preloženom sadržaju Lokalnog plana za borbu protiv korupcije. Takođe, ova anketa Vam daje priliku da iznesete svoje sugestije i predloge i tako doprinesete kvalitetu dokumenta. Sve autore čiji predlozi budu uneti u Lokalni plan borbe protiv korupcije BIRODI će navesti kao saradnike na projektu. Molimo sve učesnike ankete da je slobodno distribuiraju. Svi podaci i stavovi izneti u anketu biće poznati samo autorima istraživanja. Hvala Vam unapred za izdvojeno vreme, koje predstavlja Vaš doprinos borbe protiv korupciji Srdačan pozdrav, BIRODI

Ključne reči: korupcija decentralizacija,gradovi,Srbija,civilno društvo,građani,borba protiv korupcije,

1. Šta je, pre svega, za Vas korupcija?

Izaberit NAJVIŠE TRI odgovora

Davanje mita - 7.62% (41)
Pristranost i protekcija - 7.99% (43)
Uzimanje mita - 13.75% (74)
Sukob interesa kod državnih i loklanih funkcionera - 5.20% (28)
Zloupotreba položaja u javnom (republika, pokrajina, lokalna samuprava) sektoru - 17.66% (95)
Zloupotreba položaja u privatni sektoru - 4.46% (24)
Kršenje zakona - 11.15% (60)
Iznuda novca od strane nekoga ko radi u državnom sektoru - 6.13% (33)
Trgovina uticajem/moći koju pojedinac ima - 13.20% (71)
Nanošenje nepravde - 5.76% (31)
Uskraćivanje prava - 6.51% (35)
Nesto drugo - 0.56% (3)
Kvarenje: svaki oblik nepoštovanja/zloupotrebe propisanog postupka u delu ili u celini. • 0 • način idavanje u zakup državnih zemljišta opš. funkcionerima, kupoprodaja firme opšt.odbornike •

2. Ocenom od 1 - nema uopšte do 7 ima puno ocenite u kojoj meri je prisutna korupcija u Vašem gradu/opštini kod?

Gradonačelnika:
1 - 7.24% (11)
2 - 0.66% (1)
3 - 3.95% (6)
4 - 9.21% (14)
5 - 8.55% (13)
6 - 11.18% (17)
7 - 25.00% (38)
Ne mogu da ocenim - 30.92% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.29% (5)

Predsednika skupština grada:
1 - 6.58% (10)
2 - 3.95% (6)
3 - 3.29% (5)
4 - 8.55% (13)
5 - 11.18% (17)
6 - 6.58% (10)
7 - 26.32% (40)
Ne mogu da ocenim - 30.92% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.63% (4)

Odbornika:
1 - 4.61% (7)
2 - 0.66% (1)
3 - 10.53% (16)
4 - 11.18% (17)
5 - 13.82% (21)
6 - 9.87% (15)
7 - 22.37% (34)
Ne mogu da ocenim - 26.97% (41)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Članova gradskog/opštinskog veća:
1 - 3.29% (5)
2 - 1.97% (3)
3 - 7.89% (12)
4 - 7.89% (12)
5 - 14.47% (22)
6 - 13.82% (21)
7 - 24.34% (37)
Ne mogu da ocenim - 26.32% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Gradskih/opštinskih službenika:
1 - 2.63% (4)
2 - 2.63% (4)
3 - 7.24% (11)
4 - 13.16% (20)
5 - 11.84% (18)
6 - 12.50% (19)
7 - 34.21% (52)
Ne mogu da ocenim - 15.79% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Direktora preduzeća čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.29% (5)
2 - 1.32% (2)
3 - 5.26% (8)
4 - 9.87% (15)
5 - 11.84% (18)
6 - 11.84% (18)
7 - 41.45% (63)
Ne mogu da ocenim - 14.47% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Direktora ustanova čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.29% (5)
2 - 1.97% (3)
3 - 7.24% (11)
4 - 8.55% (13)
5 - 11.18% (17)
6 - 14.47% (22)
7 - 38.16% (58)
Ne mogu da ocenim - 14.47% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Zaposlenih u preduzećima čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 1.32% (2)
2 - 7.24% (11)
3 - 13.16% (20)
4 - 10.53% (16)
5 - 9.87% (15)
6 - 13.16% (20)
7 - 29.61% (45)
Ne mogu da ocenim - 14.47% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Zaposlenih u ustanovama čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 3.29% (5)
2 - 7.24% (11)
3 - 11.84% (18)
4 - 13.16% (20)
5 - 9.87% (15)
6 - 11.84% (18)
7 - 30.26% (46)
Ne mogu da ocenim - 11.84% (18)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Predsednika mesne zajednice:
1 - 5.26% (8)
2 - 7.24% (11)
3 - 10.53% (16)
4 - 16.45% (25)
5 - 8.55% (13)
6 - 9.21% (14)
7 - 20.39% (31)
Ne mogu da ocenim - 17.76% (27)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.61% (7)

Inspekcijske službe:
1 - 1.97% (3)
2 - 3.29% (5)
3 - 3.29% (5)
4 - 7.89% (12)
5 - 9.87% (15)
6 - 12.50% (19)
7 - 44.74% (68)
Ne mogu da ocenim - 15.79% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Političkih stranka koje su na vlasti u gradu/opštini:
1 - 3.29% (5)
2 - 0%
3 - 5.26% (8)
4 - 3.95% (6)
5 - 4.61% (7)
6 - 11.18% (17)
7 - 51.97% (79)
Ne mogu da ocenim - 18.42% (28)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Političkih strankakoje su u opoziciji gradu/opštini:
1 - 4.61% (7)
2 - 6.58% (10)
3 - 7.24% (11)
4 - 11.18% (17)
5 - 6.58% (10)
6 - 13.16% (20)
7 - 32.89% (50)
Ne mogu da ocenim - 16.45% (25)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Sudija opštinskog suda:
1 - 2.63% (4)
2 - 1.97% (3)
3 - 7.89% (12)
4 - 9.21% (14)
5 - 7.89% (12)
6 - 9.87% (15)
7 - 24.34% (37)
Ne mogu da ocenim - 31.58% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.61% (7)

Sudija okružnog suda:
1 - 2.63% (4)
2 - 3.29% (5)
3 - 5.92% (9)
4 - 8.55% (13)
5 - 9.87% (15)
6 - 8.55% (13)
7 - 22.37% (34)
Ne mogu da ocenim - 32.24% (49)
Nemamo to u gradu/opštini - 6.58% (10)

Tužilaca opštinskog tužilaštva:
1 - 3.29% (5)
2 - 3.29% (5)
3 - 8.55% (13)
4 - 8.55% (13)
5 - 13.16% (20)
6 - 6.58% (10)
7 - 19.08% (29)
Ne mogu da ocenim - 33.55% (51)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.95% (6)

Tužilaca okružnog tužilašta:
1 - 2.63% (4)
2 - 3.95% (6)
3 - 9.21% (14)
4 - 7.24% (11)
5 - 9.21% (14)
6 - 9.87% (15)
7 - 21.05% (32)
Ne mogu da ocenim - 30.92% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.92% (9)

Policijske uprave:
1 - 3.95% (6)
2 - 2.63% (4)
3 - 5.26% (8)
4 - 9.87% (15)
5 - 15.13% (23)
6 - 12.50% (19)
7 - 28.29% (43)
Ne mogu da ocenim - 21.05% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Lokalnih medija koji su u vlasništvu lokalne samouprave:
1 - 3.95% (6)
2 - 5.92% (9)
3 - 3.29% (5)
4 - 6.58% (10)
5 - 11.84% (18)
6 - 12.50% (19)
7 - 28.29% (43)
Ne mogu da ocenim - 20.39% (31)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.24% (11)

Lokalnih medija koji su u privatnom vlasništvu:
1 - 3.29% (5)
2 - 10.53% (16)
3 - 7.89% (12)
4 - 9.87% (15)
5 - 13.16% (20)
6 - 10.53% (16)
7 - 23.03% (35)
Ne mogu da ocenim - 17.11% (26)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.61% (7)

Verske zajednica kojoj pripadate:
1 - 11.18% (17)
2 - 11.18% (17)
3 - 7.89% (12)
4 - 7.89% (12)
5 - 6.58% (10)
6 - 9.87% (15)
7 - 14.47% (22)
Ne mogu da ocenim - 27.63% (42)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.29% (5)

Vrtića:
1 - 6.58% (10)
2 - 7.89% (12)
3 - 13.16% (20)
4 - 11.18% (17)
5 - 9.21% (14)
6 - 9.21% (14)
7 - 20.39% (31)
Ne mogu da ocenim - 20.39% (31)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.97% (3)

Domova zdravlja:
1 - 4.61% (7)
2 - 2.63% (4)
3 - 5.92% (9)
4 - 9.21% (14)
5 - 16.45% (25)
6 - 13.82% (21)
7 - 33.55% (51)
Ne mogu da ocenim - 12.50% (19)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Bolnica:
1 - 1.97% (3)
2 - 1.97% (3)
3 - 3.95% (6)
4 - 8.55% (13)
5 - 13.82% (21)
6 - 15.13% (23)
7 - 34.21% (52)
Ne mogu da ocenim - 15.13% (23)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.26% (8)

Škola:
1 - 2.63% (4)
2 - 6.58% (10)
3 - 7.24% (11)
4 - 11.84% (18)
5 - 15.13% (23)
6 - 13.82% (21)
7 - 25.00% (38)
Ne mogu da ocenim - 15.79% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.97% (3)

Fakulteta:
1 - 1.97% (3)
2 - 1.97% (3)
3 - 2.63% (4)
4 - 11.18% (17)
5 - 11.84% (18)
6 - 11.18% (17)
7 - 28.29% (43)
Ne mogu da ocenim - 20.39% (31)
Nemamo to u gradu/opštini - 10.53% (16)

Službe za katastar nepokretnosti:
1 - 3.95% (6)
2 - 3.95% (6)
3 - 6.58% (10)
4 - 12.50% (19)
5 - 10.53% (16)
6 - 11.18% (17)
7 - 22.37% (34)
Ne mogu da ocenim - 25.66% (39)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.29% (5)

Sindikata:
1 - 3.29% (5)
2 - 3.29% (5)
3 - 5.92% (9)
4 - 9.87% (15)
5 - 8.55% (13)
6 - 7.89% (12)
7 - 28.29% (43)
Ne mogu da ocenim - 29.61% (45)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.29% (5)

Nevladinih organizacijama:
1 - 4.61% (7)
2 - 13.82% (21)
3 - 6.58% (10)
4 - 7.89% (12)
5 - 9.21% (14)
6 - 6.58% (10)
7 - 18.42% (28)
Ne mogu da ocenim - 28.29% (43)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.61% (7)

Sportskih klubova :
1 - 3.29% (5)
2 - 3.95% (6)
3 - 5.26% (8)
4 - 7.24% (11)
5 - 11.84% (18)
6 - 12.50% (19)
7 - 32.24% (49)
Ne mogu da ocenim - 21.05% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.63% (4)

Kulturnih institucija:
1 - 5.92% (9)
2 - 9.87% (15)
3 - 11.18% (17)
4 - 15.13% (23)
5 - 8.55% (13)
6 - 8.55% (13)
7 - 12.50% (19)
Ne mogu da ocenim - 26.32% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.97% (3)

Vlasnika kapitala /preduzetnika:
1 - 2.63% (4)
2 - 2.63% (4)
3 - 3.29% (5)
4 - 9.87% (15)
5 - 13.82% (21)
6 - 8.55% (13)
7 - 30.26% (46)
Ne mogu da ocenim - 26.32% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.63% (4)

3. Na čemu zasnivate iznete ocene o korupciji?

Molimo Vas da izaberete najviše tri odgovora!!!

Na ličnom iskustvu (dogodilo Vam se da Vam neko ponudii novac, poklon ili uslugu) - 8.70% (45)
Na osnovu razgovora sa rodbinom i ljudima koje poznajete, a koji su imali iskustvo korupcije - 15.09% (78)
Na osnovu informacija iz medija - 3.29% (17)
Na osnovu nesklada koji ste uočili između malih plata javnih službenika i njihovog visokog životnog standarda - 11.80% (61)
Na osnovu poznavanja organizacije i kadrovske strukture u lokalnoj samoupravi - 14.12% (73)
Na osnovu politike i odnosa lokalne samouprave prema korupciji - 8.12% (42)
Na osnovu nepoverenja u organe lokalne samouprave - 6.77% (35)
Na osnovu odnosa organa lokalne samouprave prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 7.74% (40)
Na osnovu odnosa građana prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 5.22% (27)
Na osnovu svog materijalnog položaja - 4.06% (21)
Na osnovu opšteg stanja u gradu - 12.96% (67)
Nečem drugom čemu - 0%
Nesto drugo - 2.13% (11)
u odnosu na prioritete resavanje evidentnih problema • 0 • Nisu mi poznati slučajevi korupcije. • meni je trazeno ili vec nije odbijeno kada je dato, vise puta intervenisao kod upisa u vrtic npr • gradjanima koji dolaze u nasu kancelariju, neformalnim razgovorima... • Greska • Licnom iskustvu pratila sam situaciju vec duze vreme.Zbog reagovanja prosla sam kroz odredjenu vrstu • Na osnovu ličnog iskustva, gde su mi tražili novac za određenu uslugu. • Na informacijama iz medija i ličnom utisku. • direktori u obrazovanju, u domu zdravlja, JP, polticka zaposlenost, rodbinske veze u strankama itd • zloupotreba opštine vračar na štetu državne imovine •

4. Ko ima najveću odgovornost za stanje korupcije u Vašem gradu/opštini?

Molim Vas izaberite najviše PET odgovora!!!

Republička vlast - 9.92% (75)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 4.63% (35)
Gradonačelnik - 7.41% (56)
Predsednik skupštine - 4.63% (35)
Odbornici - 3.31% (25)
Lokalna samouprava kao skup organa - 10.45% (79)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.19% (77)
Lokalni mediji - 3.04% (23)
Privatna preduzeća - 2.51% (19)
Nevladine organizacije - 1.46% (11)
Verske zajednice - 0.93% (7)
Građani - 6.48% (49)
Sudstvo - 10.19% (77)
Tužilaštvo - 6.08% (46)
Političke stranke koje su na vlasti - 12.83% (97)
Političke stranke koje su u opoziciji - 3.04% (23)
Međunarodne organizacije - 1.19% (9)
Evropska unija - 0.93% (7)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 0.79% (6)
policija, strukovne komore • 1 • nosioci državnih funkcija jer nemaju nikakvu odgovornost • Policija • ZDRAVSTVO • običan narod koji sve to vidi i zna,a ne želi ili ne sme javno da to iskaže i podeli sa drugima. •

5. Šta je glavni uzrok korupcije u Vašem gradu/opštini?

Novac • ... • Politika i politički plen • nemoć i neznanje, ne postojanje odgovarajuće društvene svesti o korupciji i slaba reakcija gradjana na korupciju • Sprega ličnih i javnih interesa, opšta beda i nezaposlenost stanovništva, vlasnici kapitala koji nesmetano građane pretvaraju u robove preko izvršilaca vlasti, "svako ima nekog svog čoveka", nepostojanje privrednih subjekata koji imaju tržišno solventne i održive proizvode i tako obezbede priliv svežeg kapitala - što za pokriće troškova života i održivi razvoj, što za investicije i u infrastrukturnim projektima i u biznis estabilishment-u, "ljudi u senci" koji već par decenija vrše tako vlast,dr • Model finansiranja stranaka • male plate i los standard • Demokratska stranka • Nepostojanje političke volje za borbu protiv korupcije. • nezaposlenost, siromastvo, nesankcionisani novi bogatasi / preko noci / • los kadar u strankama na lokalnom nivou, sam olos • Glavni uzrok korupcije u opštini iz koje potičem je: nizak životni standard (šte je generalno situacija u Srbiji), bezobrazluk ljudi na položajima, takođe pohlepa i želja za moći. Situacija nije ništa drugačija sa sudijama, carinicima, policijom, lekarima, medicinskim sestrama i šalterskim službenicima. Za najuobičajeniji posao, ako želite da bude kvalitetno urađen, pored plaćanja državi, MORATE da platite i licu koji treba da ga uradi. • Rodbinske veze između stranačke odbornike, članovima opštinskih veća, saveta mesne zajednice, direktore škola, predškolske ustanove, Javnih preduzeća, direktora doma zdravlje, socijalnog centra. Partijsko zapošljenje, kršenje zakona u konursima, imenovanja kadrova i direktora. Izgledaju kao složen skup građana s zajedničkim ciljem. Interesantan kako obogaćuju te ljude na novcima poreskih obveznika. Kako stvaraju i kupuju firme te stranačke osobe. Kako nasleđuju radnih mesta. itd.... • Neozbiljan pristup korupciji od strane ljudi koji mogu da ucine nesto povodom nje. • Nedostatak posla u drzavi i nedostatak ljudi koji ce da se bore protiv toga • neorganizovanost naroda,neinformisanost od strane medija,sve veca pohlepa vlasti za novcem i samoupravljanjem... • svi koji imaju neku moc u rukama... • nedostatak finansija,jer moja opstina spada u ne razvijene opstine. • familijarna veza u sudstvu,policiji,inspekciji,na registraciji vozila,na tehnickom pregledu za auto,u kineskim radnjama,opstini,svuda ti trebaju debele veze da obavis osnovne obaveze gradjana.grad je paracin,srbija. u sudu nemoze da se izvrsi iseljenje sa tuzenim jer ja zivim van srbije a sve presude su u moju korist vec 10 godina i svaki put nemogu da ga izbace iz moje kuce jer on poznaje sudiju i tako da ja nemam pravednih sansi sve dok i ja ne pocnem da placam sve redom i odlucim da zivim u • Nedovoljan broj radnih mesta,nezaposlenost,nauceni obrasci ponasanja,losa kaznena politika... • Opste stanje u drzavi - nepostojanje pravne, vec partijske drzave, kojom upravlja krupan kapital, koji se hrani novcem naroda koji je opljackan i odnet u Moskvu • bezvlašće, javašluk u vlasti. • neodgovornost, netrnsparentnost • nedostatak oštrih sankcija za one koji učestvuju u korupciji • NIzak životni standard većine stanovnika koji dovodi do toga da svi žele da budu plaćeni za ono što urade, čak i onda kad a im to spada u opis radnog mesta. • bahatost i bezobzirnost • siromaštvo, beznađe s jedne strane i lopovluk tj. pohlepa sa druge • Mogucnost zloupotrbe polozaja na radnom mestu, "glad za novcem", nedovoljna mesecna primanja, "veze i vezice", nedovoljna kontrola institucije za suzbijanje korupcije, nedovoljna aktivnost gradjana da prijave korupciju - ili strah?.... • EGOIZAM I NEDOSTATAK OSEĆAJE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI LOKALNE "ELITE" • Loši zakoni i propisi, uz nepridržavanje makar i takvih. Partokratija kao ozakonjeni vid korupcije. Loš rad službi koje služe za "uterivanje zakona" (law enforcement) - inspekcija, policije, tužilaštva i sudstva, pa otuda neprimenjivanje svih, pa tako i antikorupcijskih zakona i propisa. Negativna selekcija u svim oblastima života i rada kao još jedan preduslov podložnosti korupciji. Mentalitet građana koji korupciju smatraju "životno važnom" ili se plaše da ukažu na nju. • Partijska moć bez kontrole građana i nezavisnih institucija. • Nemaština, nezaposlenost, nemogućnost završavanje bilo čega bez korupcije.... • pare • Sindrom "mala bara, puno krokodila" ostavlja prostor za neverovatne manipulacije, sto dovodi do toga da korupcija postaje prakticno jedini nacin da neko ostvari svoja prava. • Mogućnost. Mali grad, velika sredstva i dobra poznanstva, osrednji interesi. • losa socijalna i materijalna situacija gradjana,zbog koje bez pogovora pristaju na sve • opste stanje u drzavi • nezaposlenost • partokratija • politička moć izvršne vlasti ,poveznost politike ikriminalom stečenog kapitala,odsustvo kontrolnih mehanizama,loše sudstvo • Alavost • Nesavladiva zelja za imanjem uticaja a kada se on stekne nesavladiv nagon za jos jos jos. Osecaj nedodirljivosti osoba koje se nadju na polozaju koji je u Srbiji potpuno opravdan zbog nedostatka bilo kakve kontrole. • Komplikovane procedure, čekanje u redovima... • Pogrešni ljudi na pogrešnim mestima • NEPOSTOVANJE IZGRADNJI ANTIKORUPCIJSKIH INSTITUCUJA • Lopvi koji su "neko i nesto" u gradu!!! • Popustljivost lokalnih i drzavnih organa - ne cine nista ili zmure? Sudovi sporo rade. Svako svakoga poznaje, pa samim tim i svako he svakoga necim "zaduzio" ("ja tebi - ti meni"), niske plate, ali pre svega - strah gradjana da se aktivno suprotstave civilizovanim i legalnim (legalnim? kako, ako sudovi slabo obavljaju posao?) sredstvima. Dakle - osvescenost gradjana i mentalitet koji se tesko menja. Zbog cega se mentalitet i svest tesko menjaju? Zacarani krug...! • plan razvoja ne prati potrebe grada a samim tim kroz ne adekvatne projekte se ugradjuju materijalno razni subjekti koji cesto koriste vladajucu poziciju ali i opoziciju da bi ostvarili neku dobit. niko ne razmislja na duge staze vec principom daj da uzmem sada sto vise jer sutra moze svasta da se desi . mislim da globalno gledajuci narod je kriv za korupciju jer nudeci misle da imaju sanse a oni koji uzimaju miosle da se to podrazmeva a sada narod nece vise da daje a ovi su navikli da dobijaju • Alavost i bahatost državnih službenika. • Novac, prestiž, bahatost, samovolja..., nepoštenje čelnih ljudi na odgovornim funkcijama u opštini kao i nepouzdan sistem kontrole od strane nadležnih u Republičkim strukturama!!! • jedino tako mogu da se zavrse poslovi. na taj nacini mozete da dobijete ono sto vama treba. • ne dovoljan ljubav prema poslu koju radimo... •

6. Ko može da doprinese borbi protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

Republička vlast - 6.77% (48)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 9.45% (67)
Gradonačelnik - 5.64% (40)
Predsednik skupštine - 1.83% (13)
Odbornici - 2.40% (17)
Lokalna samouprava kao skup organa - 5.22% (37)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 4.23% (30)
Lokalni mediji - 6.49% (46)
Privatna preduzeća - 0.71% (5)
Nevladine organizacije - 6.35% (45)
Verske zajednice - 1.27% (9)
Građani - 11.14% (79)
Sudstvo - 8.89% (63)
Tužilaštvo - 8.32% (59)
Političke stranke koje su na vlasti - 6.49% (46)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.37% (31)
Međunarodne organizacije - 3.67% (26)
Evropska unija - 4.23% (30)
Neko drugi. ko? - 0%
Nesto drugo - 2.54% (18)
NIKO • Niko uvek ce biti korupcije! • Antikorupcijska tela na lokalnom nivou. U saradnji sa pokrainom i republikom. • Kad bi svi prispitali sebe i posteno pristupili svom poslu, korupcije ne bi ni bilo. • korupcija bi se u velikoj meri iskorenila kada bi bio bolji standard i vece plate, • Umetnost: oporavak morala može doći samo iz slobodnog osećanja božanskog. • RODOLJUB ŠABIĆ • strogi zakoni i njihova primena na svim nivoima • nemam poverenja u nikog tako da cisto sumnjam da bi neko to resio • Zdravstvo • Svi zajedno • mladi,nezaposleni i obespravljeni željni socijalne pravde,i mogućnosti jednakih šansi. • 3 • policija • svi • Gradjani, gradska i gradska vlast. • policija, strukovne komore. •

7. Da li biste podržali inicijativu da se formira telo na nivou grada koje bi se bavilo borbom protiv korupcije?

Da - 77.63% (118)
Ne - 6.58% (10)
Ne mogu da se odlučim - 5.92% (9)
Nesto drugo - 9.87% (15)
Nece funkcionisati • ako nema kazne i sprovodjenja zakona na delu sve propada • da, ali da njegovim formiranjem ne bude uvecan broj admin. radnika u opstini • ako hocete da nesto neresite formirajte telo, treba zabranjivati rad i trajno uzimati licence. • Da, šta više želeo bih da budem u takvom telu • Da, i bio bih volonter, pomogo bih svim snagama da se otera ovo zlo • Ne bih imao poverenja u takvo telo. • da samo pronaci ljude bez putera na glavi • i ono bi bilo korumpirano • podrzao bi kad bi iza mene stali ljudi i mene podrzali u tome • zar bi time nesta postigli? • Ne nemam poverenja ni u koga ,sem ako to drzava sam ne stane na put toj pojavi . • bojim se da bi takvo telo bilo samo sredstvo za neciju dodatnu zaradu i da ne bi posluzilo svrsi • ima dosta "tela" i premalo dela • Da, pod uslovom da i u tom telu ne budu članovi "preko veze" •

8. Zašto?

... • Zato sto bismo time dobili uredjenije drustvo, u kome se znaju i postuju prava gradjana, a isto tako se znaju ovlascenja i ogranicenja zaposlenih u lokalnoj samoupravi i u institucijama u kojima trenutno "cveta" mito i korupcija. • U pokušaju da se smanji nivo korupcije i da se stvari postave na zdrave noge. • Mora se početi od nečeg! • Kako bi se znalo ko je odgovoran za stanje na lokalnom nivou, jer sada svi srive jedni druge, i odgovornog tela nema • zato • Zbog odgovornosti koju bi neko ODREDJEN imao i, nadam se, pozitivnih rezultata... • Nedostatak takvog tela upravo je jedan od razloga korupcije. • Zato sto mislim da bi osnivanje takvog tela bila sarena laza!! • Da probamo i to • Zato sto ne dobijam nista time ..jer ce uvek biti i biti korupcije!!! • mozda bi se moglo nesto uciniti protiv korupcije..mada veoma malo verujem u to • da bi ovaj grad ziveo i gradjani u njega ulagali ovo je nekad bio divan grad a sada ??? • Takva inicijativa ne moze da donese nista lose. • Formirano telo bilo bi jedan od aparata za sprecavanje korupcije. • niko ne sprovodi zakon kazne su samo na papiru nema odgovornosti sve što se radi od strane nosioca državnih funkcija od gore do dna je van morala i bilo kakvih sankcija. ko god može prlja obraz a džepove evrima i obilato se time koristi bez ikakve bojazni opštinari pogotovo kao i pojedine sudije a svi to znaju • Da bi prestala korupcija i da svi gradjani imaju jednaka prava i sansu da ostvare ta prava, bez obzira o kojoj je instituciji rec. Da ne dolaze u situaciju da razmisljaju koga poznaju da bi im izasao u susret vezano za problem koji imaju, a ne treba zaboraviti da mnogi od nas nemaju nikog koga poznaju i nisu u mogucnosti ni da rese svoje probleme, bilo koje prirode, pa samim tim i odustaju i gube nadu, a problem se ne moze i nece sam resiti. • bilo bi transparentnije • Smatram da je ovo telo neophodno svim gradskim sredinama. Takodje da bi ovakav vid borbe protiv korupcije zaziveo, neophodno je da se ukljuci sto veci broj gradjana uz iskrenu podrsku vlasti. • Poterbno je voditi računa o korupciji kako na makro tako i na mikro nivou jedne države • Zato što jedino mogu da verujem nevladinim, ali nezavisnim organizacijama. • Млаћење празне сламе • Zato sto bi nam to pomoglo da izadjemo iz krize • kako bi svi gradjani imali jednake sanse • Zato sto je to jedan od nacina da se iskoreni korupcija • Zato sto stradamo kao drzava i kao drustvo,jer se sve mnogo umrezilo.I poziciju i opoziciju kontrolise "NEKO" i promenom vlasti se nista ne menja.Mora da se izvrsi pritisak na politicku elitu,da krene u pozitivnom smeru.Zabluda je da moramo da funkcionisemi bez pravila igre i bez institucija-na crno.Nenadoknadivi gubici.Mnogo ce vise i vremena i truda biti potrebno da se to iskoreni.20 god.ista matrica.Mora hitno da se menja.Posebno telo koje ce se time baviti,i obavezno i njegova kontrola,jer p • Zato što mora da postoji nezavisno telo koje će pratiti rad organa upravljanja i admisnistracije kroz njihove izveštaje i "prijave" građana ukoliko ne ispune svoje obaveze, a to isto telo bi alarmiralo na republičkom nivou svoju centralu koja bi pokrenula postupak da se greške otklone i pravda postigne, uz minimiziranje troškova... • jer je ovako nepodnosljivo,nepravedno,zalosno • Zato što bi život bio mnogo lepši i lakši kada bi ljudi bez doplata završavali svoj posao. Brži bi bio obrt kapitala i država ne bi bila oštećena. Građanima bi takođe bilo lakše da plaćaju samo npr. 100 dinara (kojih je obavezno) za neki dokument, umesto 150 (50 dinara dodatno da dokument npr. bude odmah izvađen). I tako dalje, ovo su najbanalniji mogući primeri. Za sve ostalo 500 slovnih mesta je malo. • Zato sto je korupcija ne zakonita, i da svako ima podjednaka prava • Zato sto je to potrebno svakom gradu. Korupcija je uzela maha. • Zasto?To se i ja pitam Jer korupcija pocinje najvecim delom u Zdravstvu u opstini Zrenjanin. • ali ovde svi cute i niko nista ne preduzima • Da bi se stalo na put korupciji i sredstva usmerila za šta su i namenjena. • Da pokuša • Korupcijqa je sistemska stvar. Imao institucija i institucija koje bi trebalo da se bore protiv korupcije, i sta se dogadja nista. Promena zakon i rad sudstva i tuzilastva i stvar bi se dovela u normalu. • ako bi to telo bilo sastavljeno od predstavnika lok. samouprave • Potrebno je da se neko,konačno,pozabavi time! • DOSTA JE BILO BEDE I LOPOLUK TREBA STOPIRATI ZAUVEK !!! • manje korupcije • Zato što je to jedini način da se izborimo sa korupcijom. Naravno, postavlja se važno pitanje: koji bi mehanizmi garantovali da članovi tog tela nisu i neće biti korumpirani i da će doista da rade svoj posao? • Pod uslovom da bi clanovi Tela bili posteni neskloni korupciji, mogli bi da se dobiju konkretni rezultati, koji bi vodili ka resenju za iskorenjivanje korupcije. • oni koji nemaju novca da daju mito nemaju ni radno mesto.da sam imala novac tipa 4-5000 eura sada bih radila posao iy svoje struke-mdecinska sestra tehnicar. • Iz prethodno navedenih i sličnih razloga,a najviše iz želje da se ovakvo stanje promeni,jer svako od nas treba da pruži svoj maksimalan doprinos i zalaganje da bi kao zajednica i društvo krenuli napred,a bez suzbijanja korupcije i promene u name i oko nas,taj napredak je neostvariv. • zbog nade da ce obavljati posao kako treba i da ce biti manje korupcije • Zato sto je to vise nego potrebno, u interesu gradjana! • da bi korupcija bila smanjena i da bi svi zajedno bolje ziveli • Potrebni su ljudi koji ce ciste glave i sa velikim platama biti nepodmitljivi i nekorumpirani te tako poceti sa resavanjem problema, mada i ovo deluje kao nadrealno resenje. • Podržavam,ali po jako strogim kriterijumima, jer posle i tamo bi su stavili svoje ljude. tako bi ušuškali rezultate. Promovisanje prijave korupcije među građanima. Istraživanje svih prijave. Pomoć građanima, pravni pomoć. • I oni bi bili korumpirani! • Pa da bi se borili protiv korupcije na bilo koji nacin. Glupo pitanje •

9. Ko bi trebao da čini takvo telo?

Predstavnici lokalne samouprave - 4.17% (24)
Odbornici - 1.56% (9)
Nevladine organizacije koje se bave borbom protiv korupcije - 9.38% (54)
Nevladine organizacije ne zavisno čime se bave - 2.95% (17)
Stručnjaci za oblasti u kojima ima korupcije - 11.11% (64)
Predstavnici međunarodnih organizacija (EU, OEBS, Svetska banka, UNDP...) - 7.99% (46)
Predstavnici tela za borbu protiv korupcije (Agencija za borbu protiv korupcije, Savet za borbu protiv korupcije, Uprava za javne nabavke, Poverenik za informacije od javnog značaja ...) - 12.15% (70)
Građani - 10.07% (58)
Predstavnici verskih zajednica - 1.04% (6)
Predstavnici policije - 7.99% (46)
Predstavnici profesionalnih udruženja i komora - 5.03% (29)
Predstavnici udruženja privrednika i privrednih komora - 2.26% (13)
Novinari - 8.51% (49)
Građani koji su posvećeni borbi protiv korupcije - 13.37% (77)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 2.43% (14)
ko god da bude bio nece vredeti • Ne zanima me. • predstavnici politickih stranaka • nisam z formiranje tela • Nezavisni i POSTENI gradjani, ukoliko ih ima u zemlji Srbiji. • protiv takvog tela sam • opozicija • Osim sto je gradjanin, treba da zna da se bori protiv korupcije, ali bice ubijen pre nego sto uspe • Niko jer su svi podlozni korupciji.Ovom drzavom vladaju stranke zarad licnih interesa. • ne podrzavam • Nezavisna lica koja ce placati EU. Ni slucajno niko od navedenih, jer su svi u sprezi sa vlascu. • 3 • Niko jer nema pomoci oko korupcije • samo onaj ko striktno primenjuje zakon za sve i kazne •

10. Koje osobine treba da ima neko ko je član lokalnog tela za borbu protiv korupcije?

postenje • Da u svakom trenutku može da dokaže poreklo imovine (ukoliko odstupa od standarda) da je uzoran porodičan čovek ili žena, da nije krivično kažnjavan, da nije prekšajno kažnjavan za kršenje javnog reda i mira, da ga okruženje u kojem živi ceni i poštuje, da je NEPODMITLJIV, da je ODLUČAN I HRABAR da se PRIHVATI ZADATAKA, da ima SMISLA I ZNANJA u odredjenim oblastima-MINIMUM SREDNJA ŠKOLA, i t.d. • Da nije isti kao oni koje ce kontrolisati • Biografiju "bez mrlje", obrazovanje ( ne samo akademsko ), visoku profesionalnost u dotadašnjoj karijeri, neprikosnovenost u praktičnoj realizaciji radnih zadataka / projekata, komunikativnost, praktičnost, pristupačnost, istrajnost, harizmatičnost, multi-iskustvenost na više područja u sferi javnog života ( državna i lokalna samouprava, biznis, kultura, očuvanje životne sredine, sport i sportske organizacije, lokalne manifestacije najrazličitijih karaktera, i dr... • Da ima besprekornu biografiju, da je pravdoljubiv, da se razume u funkcionisanje javnih sluzbi, Gradskih organa, javnih ustanova i preduzeca, da je hrabar i principijalan. • Nezavisan, u službi građane. Da nema lične interese (radna mesta, privatna firma). • Ugledni gradjani, postovaoci etickog kodeksa, da imaju profesionalno iskustvo i onrazovanje i ove oblasti • Posto je jako tesko predvideti kriterijume po kojima bi se neko oznacio kao "nezavistan", to bi, za pocetak, morao da bude neko ko se bavi borbom protiv korupcije ili slicnim aktivnostima. • Iskrenost • posvećenost poslu, višak slobodnog vremena, finansijska nezavisnost... • Treba da bude posten i odgovaran covek, svestan funkcije na kojoj se nalazi. • Doslednost, istrajnost i slicno. • Да је материјано обезбеђен захваљујући успешности у својој професији, и минимално подложан могућности уцене. • DA NIJE STARIJI OD 55 A NI MLAĐI OD 35 GODINA,ŠKOLOVAN I INFORMISAN,DA NIJE STRANAČKI NASTROJEN,I DA NIJE BIZNISMEN... • Treba da bude usredsredjen, ne sme da odustaje lako, strpljiv i uporan • odgovornost, nepodmitljivost, azurnost, transparentnost i otvorenost • Posten, iskren, beskompromisan • Nepristrasnost • Castan, posten i pomalo hrabar • Kao prvo, da nije osuđivan niti da je protiv njega pokrenut neki krivični postupak Da je svojim dosadašnjim poslovanjem, življenjem pokazao da je pošten i čestit. Da je dovoljno lud da se upusti u tu borbu. Da je spreman na sve ono što ga očekuje kao i članove njegove porodice. • da je nezavisan od politike,odnosno da nema nacina na koji bi ga politicari ucenjivali • da nema familijarne odnose,da nije gladan za novac,da je pravedan i da se ne boji mafijasa i tajkuna koji sve drze pod svoje i vrsljaju u svim drzavnim institucijama koje su nekad bile pravedne a sada mizerno,neuracunjive. • obrazovanje, autoritet, poštenje i da je situiran i čovek zrelih godina. • Trealo bi valjda ako ih ima da nisu potkupljivi • znanje, pravicnost, istrajnost, hrabrost • savestan,pošten,nepodmitljiv,realan • osobine Verice Barac • Odgovoran, nepotkupljiv, ima poštovanje sredine u kojoj živi, nema želju da zloupotrebi članstvo u svoju korist • Da je visoko obrazovan , da ima dobru platu i da je situiran i nezavistan po pitanju finasija . Da nije zavistan od istih ljudi koje bi trebao da kontroliše , da je van stranačka ličnost i po mogućnosti čovek koji nije iz Srbije ( takav bi pravedno i temeljno ispitao sve o korupciji , jer nebi bio u rodbinskim vezama sa nikim ) • Hrabrost i dokazanu etičnost • nista • Visoke moralne i eticke stavove pre svega. odlucnost, upornost. • izuzetno posten,dosledan,obrazovan,hrabar • nepristrasnost, da se vec bavio zastitom ljudskih prava • Veliku platu koja nije osobina ali bi obezbedila nepodmitljivost. Visoki moral, cast, obraz. • da svojimn radom i nacinom zivota koji treba biti bez bilo kakvih moralnih sumnji u cestitost i valjanost svega prethodnog kako u privatnom tako i u radnom smislu sa velikim dijapazonom istinoljubivosti cestitosti i znanjem koga moze da upotpuni sa svojim strucnim saradnikom u cilju istog posla obavljanaj • Postenje, obrzovanje, nepristrasnost, pravdoljibovost, nepokolebljivost, nepodmitljivost... • da je čistog obraza • Kolketivnu i subjektivnu moralnu svest ,postovanje i uvazavanje okoline,intelekt,hrabrost,znanje,ugled ... • postenje,iskrenost... • Integritet, poštenje i stručnost. • Poznavanje zakona, otvorenost, hrabrost tj. odsustvo straha, obavestenost, pristupacnost, komunikativnost i...da, po mogucstvu - nije pripadnik ni jedne politicke partije, gradjanski osvescen, bez licemerja, ljubazan... Da nema krivicnu prijavu i da nije osudjivan, bilo bi logicno. No, bas "u tom grmu lezi zec" - kod nas je nemaju oni koji bi trebalo da je imaju, sudi se sporo (ili nikako) onima koji treba odavno da odgovataju. • Zelju za uspeh grupe, a ne pojedinca. • upornost i cist obraz • Poštenje, kompetentnost i ugled u javnosti. • integritet, odlučnost, stranačka nepripadnost... • Iskrenost, istrajnost i poštenje. • Profesionalnost, objektivnost, karakternost, nepokolebljivost, moralnost, ... • hrabar, vest, posten, vredan, beskompromisan, solidnog znanja, dobrih veza, komunikativan .... • Ugled poštenje • Nepodmitljiv, otvoren, profesionalan, obrazovan, sa licnim i profesionalnim integritetom, apolitican •

11. Čime bi trebalo da se bavi antikorupcijsko telo na nivou lokalne samouprave?

Analiza stanja korupcije - 7.65% (58)
Analiza uspeha borbe protiv korupcije - 5.28% (40)
Predlaganje mera borbe protiv korupcije - 9.63% (73)
Sprovođenje istraga u slučajevima sumnje na korupciju - 12.01% (91)
Unapređenje primene antikorupcijskih zakona - 10.55% (80)
Stvaranje ambijneta za borbu protiv korupcije - 10.03% (76)
Zaštita i podrška građanima koji su žrtve korupcije - 12.80% (97)
Povećanje učešća građana u borbi protiv korupcije - 11.48% (87)
Edukacija - 9.37% (71)
Medijske kampanje - 9.63% (73)
Nesto drugo - 1.58% (12)
upravo sa svim gore navedenim • da preispituje rad svojih službenika od gore do vrha • Zaštita i podrška građanima koji prosleđuju informacije o eventualnoj korupciji • *obrazovanje gradjana o borbi protiv korupcije • tajnim glasanjem prikupiti zalbe gradjana • podnosenje krivicnih prijava • socijalnim radom na terenu • ? • Uvedite smrtnu kaznu za svaki oblik korupcije i nece vam trebati to telo • Заштитом корумпираних • nisam za formiranje tela • prikupljanjem podataka o slucajevima korupcije •

12. Ko bi trebao da bude obuhvaćen merama, odnosno na koga bi trebalo da se odnose mere?

Gradonačelnik - 7.86% (57)
Predsednik skupštine - 8.00% (58)
Odbornici - 6.07% (44)
Lokalna samouprava kao skup organa - 9.38% (68)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.62% (77)
Lokalni mediji - 4.14% (30)
Privatna preduzeća - 4.00% (29)
Nevladine organizacije - 3.03% (22)
Verske zajednice - 2.21% (16)
Građani - 3.03% (22)
Sudstvo - 8.55% (62)
Tužilaštvo - 7.17% (52)
Političke stranke koje su na vlasti - 9.66% (70)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.83% (35)
Sve navedene - 9.66% (70)
Nikoga - 0.14% (1)
Nekog drugog, koga? - 0%
Nesto drugo - 1.66% (12)
nisam za formiranje tela • na sve • zdravstvo • Niko ne sme da bude izuzet, od običnog građanina, do najvišeg funkcionera! • 4 • svako ko je u mogućnosti da vrši zloupotrbu u radu • na sve navedene subjekte • Tadica • zdravstveni radnici.... • pitanje je nejasno koncipirano • na sve one koji su korumpirani i sve one koji ucestvuju u davanju i uzimanju mita. • ne mere, krivicna odgovornost! •

13. Lokalni plan za borbu protiv korupcije se sastoji od mera. Koje od navedenih mera bi doprinele borbi protiv korupcije na lokalnom nivou?

Formiranje baze infomacija lokalnim fukcionerima i službenicima o imovnom stanju, članstvu u političkim stranaka, povezanim licima:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.68% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.32% (40)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.66% (39)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 17.76% (27)
Nemam stav - 5.26% (8)

Izrada godišnjeg izveštaja o stanju korupcije i sprovedene borbe protiv korupcije u Vašem gradu/opštini:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 19.08% (29)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.66% (39)
Malo bi smanjilo korupciju - 34.21% (52)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 15.13% (23)
Nemam stav - 3.95% (6)

Godišnja nagrada za borbu protiv korupcije koju bi dobijali građani, novinari, organi lokalne samouprave i pripadici profesija za doprinos borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 21.05% (32)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.97% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 30.92% (47)
Malo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 15.13% (23)
Nemam stav - 2.63% (4)

Zaštita prava i podrška građanima, funkcionerima i službenicima koji prijave slučaj korupcije :
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 38.16% (58)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 32.24% (49)
Malo bi smanjilo korupciju - 18.42% (28)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 7.24% (11)
Nemam stav - 1.97% (3)

Provera morala i spremnosti da fukcioneri i službenici učestvuju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 20.39% (31)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 31.58% (48)
Malo bi smanjilo korupciju - 22.37% (34)
Malo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 13.82% (21)
Nemam stav - 7.89% (12)

Uvođenje antikorupcijskog kodeksa funkcionera i službenika koji bi imao zadatak da sprecava i sankcioniše korupciju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.03% (35)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 28.95% (44)
Malo bi smanjilo korupciju - 23.03% (35)
Malo bi povećalo korupciju - 2.63% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 15.79% (24)
Nemam stav - 5.26% (8)

Postojanje TV emisije u kojoj bi se raspravili i rešili slučajevi korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 15.79% (24)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 35.53% (54)
Malo bi smanjilo korupciju - 30.92% (47)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Ne bi bilo promene - 9.87% (15)
Nemam stav - 4.61% (7)

Uspostavljenje edukacije lokalnih funkcionera i službenika o korupciji i borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 12.50% (19)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 19.08% (29)
Malo bi smanjilo korupciju - 28.95% (44)
Malo bi povećalo korupciju - 3.29% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 26.32% (40)
Nemam stav - 7.24% (11)

Analiza faktora korupcije u organima lokalne samouprave:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 13.82% (21)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.34% (37)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.97% (41)
Malo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 19.08% (29)
Nemam stav - 10.53% (16)

Praćenje kako mediji izveštavaju o korupciji i edukacija za medije kako da pomognu u borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 16.45% (25)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 21.05% (32)
Malo bi smanjilo korupciju - 32.24% (49)
Malo bi povećalo korupciju - 3.95% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 15.79% (24)
Nemam stav - 7.89% (12)

Javno prikazivanje trošenja budžeta grada/opštine najmanje četri puta godišnje:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 33.55% (51)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 30.26% (46)
Malo bi smanjilo korupciju - 20.39% (31)
Malo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 9.21% (14)
Nemam stav - 2.63% (4)

Pristutvo građana na sastancima upravih i nadzornih tela/odbora javnih ustanova i preduzeća:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.37% (34)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.34% (37)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.32% (40)
Malo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 3.29% (5)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 14.47% (22)
Nemam stav - 6.58% (10)

Skidanje partijskih, reklamnih i verskih obeležija iz javnih ustanova:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 15.79% (24)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 21.05% (32)
Malo bi smanjilo korupciju - 19.08% (29)
Malo bi povećalo korupciju - 2.63% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 26.97% (41)
Nemam stav - 12.50% (19)

Učešće građana i stručne javnosti u pravljenju budžeta grada/opštine:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.37% (34)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.00% (38)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.00% (38)
Malo bi povećalo korupciju - 3.29% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 13.16% (20)
Nemam stav - 7.89% (12)

Kontrola izvršenja javnih nabavki od strane tela koje bi se na lokalnom nivou borilo protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 30.92% (47)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 36.18% (55)
Malo bi smanjilo korupciju - 15.79% (24)
Malo bi povećalo korupciju - 4.61% (7)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 6.58% (10)
Nemam stav - 3.29% (5)

Analiza novozaposlenih u organima i ustanova lokalne samouprave kada je u pitanju spremnost i rizik od korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.68% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 33.55% (51)
Malo bi smanjilo korupciju - 21.05% (32)
Malo bi povećalo korupciju - 3.95% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 9.21% (14)
Nemam stav - 7.24% (11)

Dostavljanje informacija o obimu aktivnosti političkih stranaka lokalnom antikorupcijskom telu:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 24.34% (37)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.97% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.00% (38)
Malo bi povećalo korupciju - 2.63% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 14.47% (22)
Nemam stav - 5.92% (9)

14. Da li imate i koji predlog za borbu protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

ne • nemam • ... • Kontrola • Strozije zakonske kazne koje bi se zapravo i primenjivale. • Ne! • Немам • ne plaćati... • Kontrola. • vece plate zaposlenima • U svakom gradu, pa i u mom, treba osnovati nezavisno telo koje bi se bavilo problemima korupcije u datoj sredini. To telo može da bude pri samoj opštini, može da bude NVO, može da bude grupa građana, ali je najbitnije da bude nezavisno i zaštićeno od strane države, pravosuđa, policije, pa i same opštine. Takođe i da ima nekoga nad sobom, ko će vršiti nadzor nad organizacijom za borbu protiv korupcije. • Sve informacije treba da budu dostupne, da se poveca ucesce gradjana/ki. Neophodno je gradjane informisati/edukovati na koji nacin mogu da se bore protiv korupcije. • Lekarsko uverenje za sve one koji su na nekom položaju. Zakletva u crkvi idr. sa biblijom u ruci da će časno i pošteno raditi svij posao. • Trebalo bi da imamo jednu organizaciju koja se bavi borbom protiv korupcije, a clanovi bi trebalai biti ne samo policija , nego i obicni gradjani .. Posebno bi se trebali ukljuciti mladi , jer na njima svijet ostaje ! • Nema, situacija beznadežna. • simulacija laznih korupcijskih ponuda od strane policije • Da se izaberu ljudi koji ce se boriti protiv korupcije od strane gradjana a ne politickih stranaka i vlade.Da to budu novi ljudi i da nisu u nikakvoj politickoj stranci tj neutralni. • pohapsiti za primer • Osnivanje Tela za borbu protiv korupcije, koje bi primalo zalbe gradjana i proveravalo iste, uz krivicno gonjenje osumnjicenih. • Nemam predlog • obavezno uvođenje "nultog stanja" imovinske karte, pa monitoring uvećanja imonskog stanja • 1. Sanacija elementarnih osnova za život: 1) Zdravlje i životna sredina, 2) Infrastruktura, 3) Bezbednost lica, imovine i stvari, 4) Pomoć socijalno ugroženom stanovništvu 2. Edukacija stanovništva o njihovim pravima 2. • trajno iz struke odstranjivati korumpirane, zabranu politickog angazovanja do oduzimanja gradjanskih prava. • smanjila bi se kada bi gradjani videli da sistem deluje, osnazili bi se da prihavljuju slucajeve korupcije • Za one koji traze mito, duzi boravak u zatvoru. • Mislim da je do sada dovoljno učinjeno oko antikorpucijskog tela na nivou cele države. Ostaje samo da to profunkcioniše. Trebalo bi da se borba vodi na svim nivoima i po istim pravilima a ne da svaka bude posebna u odnosu na grad ili lokalnu samoupravu. • nešto od prethodno navedenog • Dirketno biranje lica za sprovođenje zakona, slično kao u SAD. Izabrane sudije, tužioci, šerifi, gradonačelnici i "guverneri" (tj. načelnici okruga). Drakonske kazne za izabrana lica koja ne sprovode ili krše zakone. Veća autonomija lokalnih zajednica u sprovođenju svih zakona i propisa. • Procesuirati ono što tužioci i DB već drže u fiokama ,bar iz domena visoke korupcije,kako po iznosu,tako i po statusu korumpiranih,pre svih,bivši i sadašnji ministri • analiza stanja u lokalnoj samoupravi • Organizacija antikorupcijskog veća i najstrožije kazne za one koji nude i primaju mito. • Da. Centralizovati javne nabavke na nivou lokalne smaouprave i sprovoditi striktnu kontrolu nad radom Agencije za javne nabavke. • EDUKACIJA - U KONTEKSTU ŠTA GRAĐANI MOGU DA URADE AKO PRIMETE NEADEKVATNO FUNKCIONISANJE ANTIKORUPCIJSKIH TELA... • Uporediti imovinu lokalnih funkcionera pre i posle mandata na koji su izabrani • formiranje nezavisnog organa za borbu protiv korupcije i to gradskim izborima javno sa predstavljanjem kandidata i otvranjem kancelarije za pritužbe gradjana i javno objavljivanje rezultata • Smeniti i njih i one koji im daju podrsku u pokrajini i republici. • Da, formirati antikorupcijski tim sa delom ludi iz drugih OKRUGA!!! • Nazalost, ne bi bilo svrsi shodno • Ефикаснији рад судова, тужилаштва и полиције. • formiranje antikorupciskog tela koje ce MOMENTALNO reagovati na prijave i prituzbe gradjana. • UZALUDAN JE SVAKI PREDLOG U GRADU ILI ZEMLJI. • ulazak građana u posed informacija o trošenju budžetskih sredstava, zapošljavanja... • Povecanje iznosa kazne koja je predvidjena za odredjeni prekrsaj.(Kazna mora da bude rigorozna)Promena svih ljudi u inspekcijama,novi ljudi sa biroa rada bez veze.Rad na osnovu ugovora o radu na godinu dana,sa mogucnoscu produzenja ugovora ako osoba savesno radi poso.Ali i onda samo na godinu dana.Inspekcija bi morala da se spusti na lokalni nivo,ali bi imali proveru i rad republicke inspekcije.Potpuno odvojena tela.Republicka inspekcija bi morala da ima nadleznost da proverava sve . • Ne. • Nemam poseban predlog. • Javno streljanje • Sve ste naveli samo da se primeni....l • za vec utvrdjene afere izricati najvece zaprecene kazne i to bi odlicno delovalo kao preventiva • Smrtna kazna • VELIKU PODRSKU MEDIJA I STO VECE UCESCE GRADJANA U BPK • Unotrasnja kontrola. Mislim za javni sektor. Uvodjenje poligrafa u isti. • poskidati sva govna koja su u foteljama i krenuti ispocetka. svako ko je sada u bilo kojoj stranci i privrednoj komori srbije, a narocito ovi sto zidaju zgrade i narocito oni sto su izdavali dozvole da se sve te zgrade podignu treba da odgovaraju pred sudom ali u sudu u kojem ce narod biti prisutan i da dabiju stalnu zabranu pristupanja bilo kojoj stranci, drzavnoj fotelji i tome slicno. da sazna, ako ne zna, sta je sramota. • Ako se krene u borbu protiv korupcije, da se ne odustaje dok se ona ne svede na najmanju mogucu meru. • prethodno navedeno je dovoljno •

15. Vi živite u?

Zrenjaninu - 13.82% (21)
Kragujevcu - 5.26% (8)
Požegi - 1.97% (3)
Nišu - 9.21% (14)
Nekom drugom gradu/opštini, molimo Vas upišite! - 0%
Nesto drugo - 69.74% (106)
Beogradu • BEOGRAD • Kikindi • novi sad • Vrscu • Novom Sadu • Nova Pazova • Vranje • Leskovcu • Subotica • pancevu • Kikinda • Bujanovcu • Смедерево • Malom Idosu • Mladenovac • cacak • paracinu • Inđija • ruma • Pancevo • Valjevo • Sečanj • Indjija • Kraljevu • ODŽACI • opstina Gadzin Han • loznica • Nova Varos • Kraljevo. • opština Mali Iđoš • Somboru • Kruševac • Bačka Palanka • Pula • Blacu • Obrenovcu • / • Beograd/Palilula • kraljevu • jagodina • Sremskoj Mitrovici • glavnom gradu • Životarim u opštini Krupanj. • Arandjelovcu • Bačkoj Palanci • Opština Centar Sarajevo • Novi Beograd • Krusevcu • Cuprija • pozarevcu • zemun • Opština Kovačica • Boljevcu ( Zaječar ) • SO ŽABALJ - GOSPODJINCI • Zivim od nedavno u Ralji (Sopot), a radim u Americu (Mladenovac) • Novom Pazaru • Subotici • leskovac • dimitrovgrad • Priboj • Bečej • beogradu smrdigradu •

16. Vaš pol?

Muški - 51.97% (79)
Ženski - 48.03% (73)

17. Koliko godina imate?

Do 18 godina - 0%
od 18 do 25 godina - 18.42% (28)
Od 26 do 35 godina - 34.21% (52)
Od 36 do 55 godina - 39.47% (60)
Preko 55 godina - 7.89% (12)

18. Vaše obrazovanje?

Osnovna škola - 0%
Srednja škola - 27.63% (42)
Viša škola - 12.50% (19)
Fakultet - 46.71% (71)
Učenik - 0.66% (1)
Studnet - 8.55% (13)
Nesto drugo - 3.95% (6)
Magistratura • magistar umetnosti • Magistar • Magistar filoloskih nauka • dve srednje skole •

19. Vi ste?

Zaposleni u državnom sektoru - 23.03% (35)
Zaposleni u privatizovanom preduzeću - 7.24% (11)
Zaposleni u neprivatizovanom preduzeću - 0.66% (1)
Zaposleni u privatnom preduzeću - 3.95% (6)
Zaposleni u NVO - 4.61% (7)
Preduzetnik sa 20 i manje zaposlenih - 5.26% (8)
Preduzetnik sa 50 i manje zaposlenih - 0.66% (1)
Preduzetnik sa 100 i manje zaposlenih - 0%
Preduzetnik sa 100 i više zaposlenih - 0%
Samozaposlen - 7.24% (11)
Nezaposlen manje od 6 meseci - 3.95% (6)
Nezaposlen duže od 6 meseci - 16.45% (25)
U procesu obrazovanja - 12.50% (19)
Penzioner - 5.26% (8)
Domaćica - 0%
Nesto drugo - 9.21% (14)
student • advokat • Stdent • Zaposlena kao honorarni saradnik • Nezaposlena,radila na crno da bi prezivela, drugi izbor nije postojao, mnogo molbi zavrsilo u korpi. • likvidacioni upravnik • / • Zaposlena u medjunarodon organizaciji • Ivica Dacic • - • Volonterski rad u NVO. • U RADNOM SPORU! • Vaspitac pripravnik na odredjeno do godinu dana, i honorarni anketar za vise marketinskih agencija. •

20. Koliko generacija, uključujući i Vas živi, odnosno je živelo u ovom gradu/opštini?

3 (41)5 (22)4 (19)2 (16)1 (16)10 (15)6 (12)7 (6)8 (4) • 9 •

Komentari (0)

Slične ankete

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Sukob Mitrović - Đilas!

(Zoran) Dva uticajna aktera u oblasti medijske industrije su u sukobu. Kakvo je tvoje mišljenje i predviđanje? Molimo Vas da ocenite: Željka Mitrovića kao ličnost Željka Mitr

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji

(Partneri) Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kance

Nova stranka, nova šansa?

(USER16114) Molimo Vas da sa ove liste izabere TRI glavna prioriteta vladavina prava; poštovanje ljudskih prava i sloboda, nezavisnih od verske, rasne i nacionalne pripadnos

Anketa o hapšenju Miškovića

(Onlineistrazivanja) Da li ste upoznati sa slučajevima za koje se sumnjiči Miroslav Mišković? Slučaj Deltareal Slučaj Nibnes Slučaj Luka Beograd Slučaj C market Da Delimično

Srpsko-hrvatsko ...metanje

(Zoran) Na koji način se informišete o stanju u Srbiji? Živim u Srbiji Iz medija Od članova porodice Od prijatelja Od poslovnih partnera/kolega Neposredno, bio sam u Srbiji u

EU, Srbija i borba protiv korupcije!

(Onlineistrazivanja) Šta je za Vas korupcije? Davanje i uzimanje mita Pristranost i protekcija Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera Zloupotreba položaja u javnom se

Idealna stranka

(Onlineistrazivanja) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo,

Protesti u Srbiji?

(Onlineistrazivanja) U susednim državama, Hrvatskoj i Crnoj Gori su odrzani protesti ili su najavljeni. U mobilizaciji i organizaciji protesta značajnu ulogu imaju društveni

Korupcija u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo,

(Teorije) Zavere!

(Zoran) Da li verujete? Da je Nil Amstrong sleteo na Mesec U zvaničnu verziju napada na kule Bliznakinje u Njujorku 11.9.20