Centar online istraživanja
English Srpski Српски

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji (67)

Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, sprovode projekat “Aktivni građani protiv korupcije: primena dobrih praksi u borbi protiv korupcije u lokalnoj zajednici”. Projekаt nаstoji dа unаpredi trаnspаrentnost, otvorenost i odgovornost jаvne uprаve kroz podršku sveobuhvаtnom modelu zа borbu protiv korupcije nа nivou lokаlnih zаjednicа, koji obuhvаtа аktivno civilno društvo i primenu inovаtivnih strаtegijа. U okviru Projekta, predviđena je realizacija istraživanja i izrada analize o prisustvu korupcije u Srbiji i njenom uticaju na efikasnost javne uprave. S obzirom da uspešna borba protiv korupcije podrazumeva i aktivne građane i njihova udruženja, jedan aspekt istraživanja posvećen je ispitivanju nivoa informisanosti organizacija civilnog društva (OCD) o radu antikorupcijskih tela, sadržaju osnovnih antikorupcijskih dokumenata (strategija i zakona), iskustvima OCD u izradi ovih dokumenata, kao i utvrđivanju stavova o njihovoj budućoj ulozi u borbi protiv korupcije u zemlji. S tim u vezi, iskustva Vaše organizacije u ovoj oblasti biće nam dragocena za izradu pomenute analize, te Vаs molimo dа upitnik pred Vama popunite kao i dа nа postаvljenа pitаnjа odgovorite što detаljnije, unesete sve dodаtne sugestije, komentаre ili pitаnjа. Unаpred se zаhvаljujemo nа Vаšem učešću u ovom projektu.

Ključne reči: korupcija,,

1. Naziv organizacije

(opciono)

''Ekološko udruženje Rzav-God Save Rzav'' • Udruženje Pavlos Vlasotince • Udruženje građana "Kormilo" Zrenjanin • N.V.O.Konstantin veliki • Centar za evropske politike • Hor Juventus • Udruženje građana "Poverenje" • Udruženje multiple skleroze Pčinjski okrug Vranje • Biro za drustvena istrazivanja • Udruzenje za zastitu i unapredjenje zivotne sredine Ekoglobal • Unija za organsku poljoprivredu Srbije EKOplus • centar za orijentaciju drustva • Udruzenje Fenomena • CentRa • Udruženje žena "Svilen konac-obrovac" • Centar za edukaciju i unapredjenje društva • Udruženje gradjana "U korak sa Evropom" • Centar za pravna i finansijska istraživanja • UG Intermedium Krusevac • Srpski Hodocasnici • bibija romski zenski centar beograd • udruženje građana Ekobečej • Centar za razvoj neprofitnog sektora • Centar za društveno ekonomski razvoj Jagodina • Green Hand - Zelena Ruka • Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA • Pravno dokumentaciona kancelarija • Udruženje poslovnih žena Zaplanja "ZA!" Gadžin Han • Udrzenje roma Marakana • IPM Inter institucionalna profesionalna mreža u sektoru voda Srbije • Udruzenje gradjana Decja radost Zajecar • UNOPS • Udruzenje Romkinja Amarilis, Novi Sad • Udruženje samohranih roditelja i jednoroditeljskih porodica ZAJEDNO • Centar za afirmaciju iintegraciju Roma • Evropski pokret u Srbiji • Udruženje "Mali razvojni klub" • Bibliotekarsko društvo Srbije • Unija pronalazača Srbije i dijaspore "Teslino jedinstvo" • Centar za razvoj sidnikalizma • Centar za ruralni razvoj - Aleksandrovac • NVO "Lokalna Agenda 21 za Kostolac-OPŠTINA" • drpko • Beogradski centar za ljudska prava • Udruzenje slepih i slabovidih Srbije "Beli stap" Region Jugoistocna Srbija • U.G.Entuzijasti Kučeva • Centar za ljudska prava Čačak • Razvojna Agencija za Presevo i Bujanovac • Transparentnost Srbija • GRUPA ZA RAZVOJNE PROJEKTE-GDP NOVI SAD •

2. Primarna oblast delovanja Vaše organizacije:

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Obrazovanje i istraživanje - 8.96% (6)
Rad sa mladima - 14.93% (10)
Zastupanje poslovnih, profesionalnih i strukovnih interesa - 4.48% (3)
Pravo (zakonodavstvo i javne politike) - 8.96% (6)
Prava manjinskih zajednica - 7.46% (5)
Ženska prava - 5.97% (4)
Ekologija - 7.46% (5)
Kultura i umetnost - 5.97% (4)
Socijalna zaštita - 5.97% (4)
Dobro upravljanje - 2.99% (2)
Privreda i preduzetništvo - 4.48% (3)
Ostalo - 0%
Nesto drugo - 22.39% (15)
Razvoj demokratije i demokratskih institucija • Monitoring budzeta, odrzivost traceg sektora • mediji • Razvoj demokratije kroz sve društvene aspekte • Udruženje građana • ruralni razvoj • Istrazivanje • organizovanje, edukacija i konsalting organska polj., ruralni razvoj i ekologija • prevencija u borbi protiv korupcije • rad sa mladima, ekologija, kultura, poljoprivreda, organizovanje raznih seminara i edukacija • održivi razvoj • Promocija evropski vrednosti i podrška procesu evropskih integracija • Ljudska prava, invalidnost • Ljudska prava • Zaštita ljudskih prava •

3. Koja je primarna ciljna grupa u radu Vaše organizacije:

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Deca i mladi - 23.88% (16)
Žene - 8.96% (6)
Pripadnici manjinskih zajednica - 7.46% (5)
Osobe sa invaliditetom - 5.97% (4)
Izbeglice i interno raseljena lica - 1.49% (1)
Donosioci odluka (državni organi, organi lokalne samouprave) - 20.90% (14)
Privredni subjekti - 0%
Ostali - 0%
Nesto drugo - 31.34% (21)
udruzenja gradjana • slabe grupe • Antikorupcijski orijentisani akteri iz bilo kog sektora • imamo vise razlicitih ciljnih grupa pa je tesko dati odgovor na ovo pitanje • žrtve i potencijalne žrtve trgovine ljudima(žene,dece i muškarci) • široka javnost • Mladi, institucije i donosioci odluka • svi bibliotekari Srbije • Opstine, privredni subjekti, mladi, javne institucije itd. • trenutno: donosioci odluka i organizacije civilnog drustva. • antikorupcija • Svi kojima su ugrožena osnovna ljudska prava • Ljudi iz ruralnih područja • Gradjani i privreda • poljoprivrednici za razvojni program i ostali za dopunski • Svi • radnici • Mi svojim pronalascima i naučnim istraživanjim delujemo na sve uzraste i školske spreme građana . • svi gradjani Braničevskog okruga • Osobe sa invaliditeto i ostale diskriminisane grupe ljudi • Javnost/građani •

4. Vaša organizacija sprovodi projekte na teritoriji:

Republike Srbije - 59.70% (40)
Pojedinih gradova/opština - 26.87% (18)
Regiona Zapadnog Balkana - 7.46% (5)
Drugo - 0%
Nesto drugo - 5.97% (4)
Na nivou republike i na nivou gradova Srbije • Teritorija opštine Beočin • Na teritoriji republike Srbije i okupiranih Srbskih zemalja • istocna Evropa •

5. Da li se Vaša organizacija, u okviru programa i projekata koje realizuje, bavi pitanjima iz oblasti antikorupcije?

Ne - 41.79% (28)
Da - 58.21% (39)

6. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA: koje aktivnosti Vaša organizacija sprovodi, ili je sprovodila, u oblasti antikorupcije?

(moguće je opredeliti se za više odgovora)

Istraživanje - 31.94% (23)
Edukacija - 25.00% (18)
Zagovaranje - 19.44% (14)
Saradnja sa lokalnim zajednicama/institucijama/organizacijama na izradi strateških dokumenata - 23.61% (17)

7. Da li ste, u okviru programa koje Vaša organizacija sprovodi, ostvarili saradnju sa Agencijom za borbu protiv korupcije, Savetom za borbu protiv korupcije ili drugim državnim organima nadležnim za borbu brotiv korupcije?

Da, sarađivali smo sa Agencijom za borbu protiv korupcije - 17.91% (12)
Da, sarađivali smo sa Savetom za borbu protvi korupcije - 4.48% (3)
Da, sarađivali smo i sa Agencijom i sa Savetom - 5.97% (4)
Nismo sarađivali ni sa Agencijom ni sa Savetom - 59.70% (40)
Sarađivali smo sa nekim drugim državnim organom - 0%
Nesto drugo - 11.94% (8)
Zastitinik gradjana, overenica za ravnopravnost gradjana • Potpisivanje deklaracije sa institucijama sistema lokalne samouprave na zaštiti prava dece i omladin • Sarađivali smo sa policijom • NVO su bile prinuđene na podelu sa davaocem srestava,a koje ne dele i ne dobiju. • javna preduzeća, opštine, Direkcija za vode • Drzavnom revizorskom institucijom • Poverenik, DRI, Kancalarija vlade RS za saradnju za civilnim drustvom i drugi • Ucestvovali smo na treningu o korupciji za organizacije civilnog sektora u organizaciji Evropske Uni •

8. Da li su prilikom saradnje nadležni organi bili spremni da vam pruže relevantne informacije?

Da - 54.00% (27)
Ne - 46.00% (23)

9. Ukoliko je odgovor NE: Da li u okviru vaše organizacije planirate da sprovodite programe iz oblasti antikorupcije?

Da - 86.11% (31)
Ne - 13.89% (5)

10. Da li su predstavnici Vaše organizacije učestvovali u obukama iz oblasti borbe protiv korupcije?

Ne - 76.12% (51)
Ukoliko je odgovor DA, molimo navedite koje su obuke prošli: - 0%
Nesto drugo - 23.88% (16)
obuka o pravljenju plana integriteta • sa državnim organima i drugim OCD • ne • Civilni sektor i korupcija • Mehanizmi borbe protiv korupcije • ZA TRASPARENTNE JAVNE FINANSIJE • mehanizmi za borbu protiv korupcije • Agencija za borbu protiv korupcije • Trening o prepoznavanju korupcije kao deo projekta Evropske Unije • oblasti: javne finansije, monitoring budzeta, javne nabavke, budzetski sistem... i dr. • Monitoring javnih nabavki, Monitoring javnih finansija • birodi beogradski centar za politicku bezbednosy • Obuka u okviru Centra za bezbednosne studije, i mnogobrojne radionice u okviru Transparency Int. • Građanski nadzor javnih nabavki, obuka o ponovnom korišćenju imovine proistekle iz krivičnog dela • obuke u organizaciji Agencije za borbu protiv korupcije • A sta nudite? •

11. Da li ste upoznati sa nadležnostima Agencije za borbu protiv korupcije i Saveta za borbu protiv koupcije?

Da, upoznati smo sa nadležnostima Agencije za borbu protiv korupcije - 22.39% (15)
Da, upoznati smo sa nadležnostima Saveta za borbu protvi korupcije - 1.49% (1)
Upoznati smo sa nadležnostima i Agencije i Saveta - 38.81% (26)
Nismo upoznati sa nadležnostima Agencije i Saveta - 37.31% (25)

12. Šta je po Vašem mišljenju potrebno kako bi se suzbila korupcija u Srbiji?

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Efikasniji rad policije i pravosuđa - 37.31% (25)
Usvajanje novih zakonskih i podzakonskih akata - 7.46% (5)
Usvajanje nove strategije za borbu protiv korupcije - 5.97% (4)
Sprovođenje kampanje za informisanje građana o načinima sprečavanja i suzbijanja korupcije - 29.85% (20)
Edukativni programi za decu i mlade - 4.48% (3)
Nesto drugo - 14.93% (10)
Sve navedeno • Sve ovo što ste naveli u taški 12 • Kordinirana i efektivan aktivnost antikorupcijske zajednice • OCD NEMAJU ZNACAJNIJIJU ULOGU U BORBI PROTIV KORUPCIJE A POSEBNO U LOKALU • Sve gore navedeno • sve od navedenih • osnaživanje kapaciteta države radi bolje organizacije, standardizacija procedura i kriterijuma • izgraditi nezavisnu i strucnu agenciju za borbu protiv korupcije • Implementacija zakonodavstva • Transparentan rad javnih institucija, donošenje i efikasno sprovođenje zakona za sve •

13. Ko bi, po Vašem mišljenju, trebalo da ima ključnu ulogu u sprečavanju i suzbijanju korupcije u Srbiji?

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Tužilaštvo i sudovi - 53.73% (36)
Vlada Republike Srbije - 13.43% (9)
Lokalne samouprave - 5.97% (4)
Građani i organizacije civilnog društva - 19.40% (13)
Drugi - 0%
Nesto drugo - 7.46% (5)
nezavisna tela i mediji • svi navedeni imaju važnu ulogu u celokupnom procesu • Treba zaposliti narod , to može Unija pronalazača Srbije i dijaspore " Teslino jedinstvo" Podržite • Antikorupcijska tela • Kuka i motika, vaninstitucionalna pravda •

14. Da li je Vaša organizacija bila uključena u proces izrade Strategije za borbu protiv korupcije iz 2005.godine ili nacrta Strategije koji je Vlada Srbije izradila 2012. godine?

Da, učestvovali smo u izradi Strategije iz 2005.godine - 0%
Da, učestvovali smo u izradi nacrta Strategije iz 2012.godine - 2.99% (2)
Da, učestvovali smo u izradi oba dokumenta - 1.49% (1)
Ne - 95.52% (64)

15. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA: Molimo Vas da objasnite na koji način je vaša organizacija bila uključena?

Podržavali smo doktorima protiv korupcije , je smo davali svoje kritike i mišljenja • Centar je osnovan 2013 godine • U izradu nacrta, • Osnovani smo 2010 godine • TS je imala predstavnika u radnog grupi, kao i u komisiji koja je pripremala akcioni plan. Odbijene su sugestije iz oblasti preciziranja aktivnosti • NIje ucestvovala •

16. Na koji način OCD mogu doprineti sprečavanju i suzbijanju korupcije u Srbiji:

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Prijavom slučajeva korupcije nadležnim organima - 20.90% (14)
Informativnim kampanjama za građane - 29.85% (20)
Edukativnim aktivnostima (seminari, treninzi, radionice) - 28.36% (19)
Istraživanjem i izveštavanjem o slučajeva korupcije „na visokom nivou“ - 11.94% (8)
Drugo - 0%
Nesto drugo - 8.96% (6)
sve od ponuđenog • pomoć državi u standardizaciji JN i kriterijuma za JN, pomoć kod sistematizacije za podizanje kapaci • Umrežavanjem OCD različitih profila i kombinacija svih gore pomenutih odgovora • sve navedeno. Inace u vecini pitanja ste trebalo da stavite visestruki odgovor, a ne sa jednim pitan • OCD DA BUDU SVOJEVRSNA POROTA UZ PODRSKU VLADE I LOKALNE SAMOUPRAVE. OCD UTREBA DA SU I U AGENCIJI • Sve gore navedeno zajedno •

17. Da li ste zainteresovani da Vi i Vaša organizacija uzmete učešće u široj kampanji organizacija civilnog društva usmerenoj na sprečavanje i suzbijanje korupcije u Srbiji?

Ne - 7.46% (5)
Da - 92.54% (62)

18. Da li vaša organizacija ima izrađene interne antikorupcijske procedure?

Da - 7.46% (5)
Ne - 79.10% (53)
Ukoliko je Vaš odgovor DA: možete li ukratko da opišete ove procedure? - 0%
Nesto drugo - 13.43% (9)
1. Pokrenuti akciju zapošljavanja omladine Srbije na inovacijama građana i korupcija se smanjuje • Da, u okviru Etickog kodeksa • PO JEDNA OCD U SVAKOJ OPSTINI DA BUDU POROTA KOD JAVNIH NABAVKI SVIH BUDZETSKIH KORISNIKA • Da, eticki kodeks • Generalni pravilnik o radu organizacije gde je tacno navedeno sta treba da se radi da bi se izbegla • Potpisnici smo Etickog kodeksa OCD • Rad organizacije je maksimalno transparentan i dostupan široj javnosti • procedure regulisu pitanja: sukoba interesa, nabavki roba i usluga za potrebe organizacije i dr. • Prati se sve sto se radi u organizaciji putem pisanih dokumenata i izvestavanjem •

19. Ukoliko je Vaš odgovor NE: da li mislite da bi ovakve procedure bile potrebne Vašoj organizaciji:

Da - 56.72% (38)
Ne - 16.42% (11)
Nisam siguran/sigurna - 26.87% (18)

20. Vaši dodatni komentari, sugestije, pitanja

Hvala na saradnji!

Bice nam zadovoljstvo da pokrecemo neki projekat protiv korupciju. Pozdrav! • Nema organa niti institucije koja se stvarno bavi ovim problemom. • veća saradnja OCD sa državnim organima • Zašto niste uvrstili ne zaposlenost kao glavni izvor korupcije • Sve je ovo povrsno, ima li svrhe? • AS Centar je učestvovao u kampanji "Glasno za zdravstvo - Kakav je doktor" • najveca korupcija je u onim segmetima gde javnost nije prisutna te se treba • Nemam • želimo da se aktivnije uključimo u kampanju slobode od korupcije • Veoma smo zainteresovani za obuke i treninge iz ove oblasti • zeleo bih da znm sve o korupcij zakonima o korupciji i ostalim pravima • Steta sto se insistiralo na samo jednom odgovoru. • Dobar primer je predlog Zakona o uzbunjivačima • želimo Vam puno uspeha • Pruzamo punu podrsku svim relevantnim institucijama u borbi protiv korupcij • Tema je vrlo vrlo aktuelana i potrebno je edukovati društvo. • Za bolji život neophodno je boriti se protiv korupcije zajedno sa državnim • Veoma značajna tema za koju ste se opredelili, pružamo podršku. • SIRE POSMATRANO OCD SU SLABO ZASTUPLJENE U BORBI PROTIV KORUPCIJE • Pozdrav • "U MALOM SE VIDI JASNIJE VELIKO" korupcija je u opštinama kreće se naviše • bolja kontrola trošenja novca iz budžeta • Ma samo napred gospodo! Treba posteno stvarati svet oko sebe. I uciti decu •

Komentari (0)

Slične ankete

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove

EU, Srbija i borba protiv korupcije!

(Onlineistrazivanja) Šta je za Vas korupcije? Davanje i uzimanje mita Pristranost i protekcija Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera Zloupotreba položaja u javnom se

Stanje životne sredine u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Kako bi ste opisali stanje životne sredine u Srbiji? Odlično Zadovoljavajuće Više zadovoljavajuće nego nezadovoljavajuće Više nezadovoljavajuće nego z

Anketa o borbi protiv nasilja

(Onlineistrazivanja) Kada je u pitanju nasilje u Srbiji, ono je? Posledica kulturnog modela i tradicije Srbije Posledica stepena i karaktera razvijenosti društva Srbije Posl

Problemi mladih

(Gazela) Šta smatraš da bi trebalo učiniti da se problemi mladih u Vranju počnu delotvornije rešavati? 1. Veća uključenost mladih u društveno - politički život; 2. Osigurat

KK Partizan i KK Crvena Zvezda - kako i šta dalje?

(Onlineistrazivanja) Partizan, kosarka, Crvena Zvezda Molimo Vas da ocenite: Nebojšu Čovića kao licnost Nebojšu Čovića kao političara Nebojšu Čovića kao vlasnika KK FMP Neboj

Za i protiv Evropske Unije

(Zoran) U kojoj meri se informišete oko dešavanja u okviru Evropske Unije? Veoma intenzivno Intenzivno Osrednje Slabo Veoma slabo Ne pratim Iz kojih izvora se informišete oko

Mobilne skole zagovaranja

(sever.dzigurski) Poštovana/i, Institut za održive zajednice (ISC) od 2008. godine sprovodi program Mobilne škole zagovaranja (MAS). Cilj ovog programa je bio da u lokalnim

KK Partizan i KK Crvena Zvezda, kako dalje?

(Onlineistrazivanja) Partizan, kosarka, Crvena Zvezda Molimo Vas da ocenite: Nebojšu Čovića kao licnost Nebojšu Čovića kao političara Nebojšu Čovića kao vlasnika KK FMP Neboj

Humana bezbednost i LGBT zajednica

(qcentar) Poštovani/ poštovana, Hvala što ste pristali da učestvujete u istraživanju "Humana bezbednost i LGBT zajednica". Ova anketa je deo istoimenog istraživačkog proje

Zaštita životne sredine na lokalnom nivou

(USER14773) Dobar dan! Istraživanje je posvećeno analizi kapaciteta i potreba: a. Lokalnih samouprava, b. Organizacija civilnog društva i c. Poslovnog sektora u oblasti zašti

Izborna anketa

(Zoran) Dragi prijatelji, anketa se radi za potrebe naučnog istraživanja. Rezultate, tj. bazu sa odgovorima će moći svako da koristi ko pomogne ovo istraživanje. Zato Vas mol

Mehanizmi učešća mladih na lokalnom nivou

(sever.dzigurski) Draga/i, Hvala na interesovanju za ovu anketu. Za popunjavanje je dovoljno da izdvojiš 5-10 minuta. Ovo anketa je deo policy studije na temu "Mehanizmi u

Anketa o političkim strankama

(Zoran) Koje osobine treba da ima stranka za koju bi Vi glasali? Da ima lidera ili grupu oko njega koja će efikasno voditi s