Centar online istraživanja
English Srpski Српски

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji (67)

Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, sprovode projekat “Aktivni građani protiv korupcije: primena dobrih praksi u borbi protiv korupcije u lokalnoj zajednici”. Projekаt nаstoji dа unаpredi trаnspаrentnost, otvorenost i odgovornost jаvne uprаve kroz podršku sveobuhvаtnom modelu zа borbu protiv korupcije nа nivou lokаlnih zаjednicа, koji obuhvаtа аktivno civilno društvo i primenu inovаtivnih strаtegijа. U okviru Projekta, predviđena je realizacija istraživanja i izrada analize o prisustvu korupcije u Srbiji i njenom uticaju na efikasnost javne uprave. S obzirom da uspešna borba protiv korupcije podrazumeva i aktivne građane i njihova udruženja, jedan aspekt istraživanja posvećen je ispitivanju nivoa informisanosti organizacija civilnog društva (OCD) o radu antikorupcijskih tela, sadržaju osnovnih antikorupcijskih dokumenata (strategija i zakona), iskustvima OCD u izradi ovih dokumenata, kao i utvrđivanju stavova o njihovoj budućoj ulozi u borbi protiv korupcije u zemlji. S tim u vezi, iskustva Vaše organizacije u ovoj oblasti biće nam dragocena za izradu pomenute analize, te Vаs molimo dа upitnik pred Vama popunite kao i dа nа postаvljenа pitаnjа odgovorite što detаljnije, unesete sve dodаtne sugestije, komentаre ili pitаnjа. Unаpred se zаhvаljujemo nа Vаšem učešću u ovom projektu.

Ključne reči: korupcija,,

1. Naziv organizacije

(opciono)

Centar za razvoj neprofitnog sektora • NAKEC Willkommen • Biro za drustvena istrazivanja • Kulturni centar DamaD • Centar za ruralni razvoj - Aleksandrovac • Centar za razvoj sidnikalizma • Udruženje žena "Svilen konac-obrovac" • Udruženje "Mali razvojni klub" • NVO "Lokalna Agenda 21 za Kostolac-OPŠTINA" • drpko • Atina- Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima • Srpski Hodocasnici • Transparentnost Srbija • Udrzenje roma Marakana • centar za orijentaciju drustva • Centar za evropske politike • Unija za organsku poljoprivredu Srbije EKOplus • Centar za društveno ekonomski razvoj Jagodina • Udruzenje Fenomena • Udruzenje Romkinja Amarilis, Novi Sad • Udruženje građana "Poverenje" • Razvojna Agencija za Presevo i Bujanovac • Udruženje gradjana "U korak sa Evropom" • udruženje građana Ekobečej • Forum mladih sa invaliditetom • Udruženje građana "Kormilo" Zrenjanin • Udruženje poslovnih žena Zaplanja "ZA!" Gadžin Han • Udruženje samohranih roditelja i jednoroditeljskih porodica ZAJEDNO • U.G.Entuzijasti Kučeva • Green Hand - Zelena Ruka • Bibliotekarsko društvo Srbije • Udruzenje slepih i slabovidih Srbije "Beli stap" Region Jugoistocna Srbija • Evropski pokret u Srbiji • Hor Juventus • UNOPS • Udruženje Pavlos Vlasotince • Unija pronalazača Srbije i dijaspore "Teslino jedinstvo" • Udruženje multiple skleroze Pčinjski okrug Vranje • Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA • bibija romski zenski centar beograd • UG Intermedium Krusevac • Udruzenje gradjana Decja radost Zajecar • N.V.O.Konstantin veliki • Kulturako maškaripe • Udruzenje za zastitu i unapredjenje zivotne sredine Ekoglobal • GRUPA ZA RAZVOJNE PROJEKTE-GDP NOVI SAD • CentRa • Beogradski centar za ljudska prava • Centar za pravna i finansijska istraživanja • ''Ekološko udruženje Rzav-God Save Rzav'' •

2. Primarna oblast delovanja Vaše organizacije:

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Obrazovanje i istraživanje - 8.96% (6)
Rad sa mladima - 14.93% (10)
Zastupanje poslovnih, profesionalnih i strukovnih interesa - 4.48% (3)
Pravo (zakonodavstvo i javne politike) - 8.96% (6)
Prava manjinskih zajednica - 7.46% (5)
Ženska prava - 5.97% (4)
Ekologija - 7.46% (5)
Kultura i umetnost - 5.97% (4)
Socijalna zaštita - 5.97% (4)
Dobro upravljanje - 2.99% (2)
Privreda i preduzetništvo - 4.48% (3)
Ostalo - 0%
Nesto drugo - 22.39% (15)
rad sa mladima, ekologija, kultura, poljoprivreda, organizovanje raznih seminara i edukacija • Ljudska prava, invalidnost • Promocija evropski vrednosti i podrška procesu evropskih integracija • Razvoj demokratije kroz sve društvene aspekte • Zaštita ljudskih prava • Ljudska prava • prevencija u borbi protiv korupcije • Monitoring budzeta, odrzivost traceg sektora • ruralni razvoj • organizovanje, edukacija i konsalting organska polj., ruralni razvoj i ekologija • Udruženje građana • održivi razvoj • Istrazivanje • mediji • Razvoj demokratije i demokratskih institucija •

3. Koja je primarna ciljna grupa u radu Vaše organizacije:

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Deca i mladi - 23.88% (16)
Žene - 8.96% (6)
Pripadnici manjinskih zajednica - 7.46% (5)
Osobe sa invaliditetom - 5.97% (4)
Izbeglice i interno raseljena lica - 1.49% (1)
Donosioci odluka (državni organi, organi lokalne samouprave) - 20.90% (14)
Privredni subjekti - 0%
Ostali - 0%
Nesto drugo - 31.34% (21)
Osobe sa invaliditeto i ostale diskriminisane grupe ljudi • radnici • imamo vise razlicitih ciljnih grupa pa je tesko dati odgovor na ovo pitanje • Opstine, privredni subjekti, mladi, javne institucije itd. • slabe grupe • Gradjani i privreda • udruzenja gradjana • žrtve i potencijalne žrtve trgovine ljudima(žene,dece i muškarci) • Svi kojima su ugrožena osnovna ljudska prava • svi bibliotekari Srbije • Javnost/građani • poljoprivrednici za razvojni program i ostali za dopunski • trenutno: donosioci odluka i organizacije civilnog drustva. • Mladi, institucije i donosioci odluka • Mi svojim pronalascima i naučnim istraživanjim delujemo na sve uzraste i školske spreme građana . • Antikorupcijski orijentisani akteri iz bilo kog sektora • antikorupcija • svi gradjani Braničevskog okruga • Ljudi iz ruralnih područja • široka javnost • Svi •

4. Vaša organizacija sprovodi projekte na teritoriji:

Republike Srbije - 59.70% (40)
Pojedinih gradova/opština - 26.87% (18)
Regiona Zapadnog Balkana - 7.46% (5)
Drugo - 0%
Nesto drugo - 5.97% (4)
istocna Evropa • Na teritoriji republike Srbije i okupiranih Srbskih zemalja • Teritorija opštine Beočin • Na nivou republike i na nivou gradova Srbije •

5. Da li se Vaša organizacija, u okviru programa i projekata koje realizuje, bavi pitanjima iz oblasti antikorupcije?

Ne - 41.79% (28)
Da - 58.21% (39)

6. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA: koje aktivnosti Vaša organizacija sprovodi, ili je sprovodila, u oblasti antikorupcije?

(moguće je opredeliti se za više odgovora)

Istraživanje - 31.94% (23)
Edukacija - 25.00% (18)
Zagovaranje - 19.44% (14)
Saradnja sa lokalnim zajednicama/institucijama/organizacijama na izradi strateških dokumenata - 23.61% (17)

7. Da li ste, u okviru programa koje Vaša organizacija sprovodi, ostvarili saradnju sa Agencijom za borbu protiv korupcije, Savetom za borbu protiv korupcije ili drugim državnim organima nadležnim za borbu brotiv korupcije?

Da, sarađivali smo sa Agencijom za borbu protiv korupcije - 17.91% (12)
Da, sarađivali smo sa Savetom za borbu protvi korupcije - 4.48% (3)
Da, sarađivali smo i sa Agencijom i sa Savetom - 5.97% (4)
Nismo sarađivali ni sa Agencijom ni sa Savetom - 59.70% (40)
Sarađivali smo sa nekim drugim državnim organom - 0%
Nesto drugo - 11.94% (8)
Zastitinik gradjana, overenica za ravnopravnost gradjana • NVO su bile prinuđene na podelu sa davaocem srestava,a koje ne dele i ne dobiju. • Potpisivanje deklaracije sa institucijama sistema lokalne samouprave na zaštiti prava dece i omladin • javna preduzeća, opštine, Direkcija za vode • Sarađivali smo sa policijom • Ucestvovali smo na treningu o korupciji za organizacije civilnog sektora u organizaciji Evropske Uni • Poverenik, DRI, Kancalarija vlade RS za saradnju za civilnim drustvom i drugi • Drzavnom revizorskom institucijom •

8. Da li su prilikom saradnje nadležni organi bili spremni da vam pruže relevantne informacije?

Da - 54.00% (27)
Ne - 46.00% (23)

9. Ukoliko je odgovor NE: Da li u okviru vaše organizacije planirate da sprovodite programe iz oblasti antikorupcije?

Da - 86.11% (31)
Ne - 13.89% (5)

10. Da li su predstavnici Vaše organizacije učestvovali u obukama iz oblasti borbe protiv korupcije?

Ne - 76.12% (51)
Ukoliko je odgovor DA, molimo navedite koje su obuke prošli: - 0%
Nesto drugo - 23.88% (16)
Civilni sektor i korupcija • ne • ZA TRASPARENTNE JAVNE FINANSIJE • mehanizmi za borbu protiv korupcije • A sta nudite? • oblasti: javne finansije, monitoring budzeta, javne nabavke, budzetski sistem... i dr. • sa državnim organima i drugim OCD • obuka o pravljenju plana integriteta • Monitoring javnih nabavki, Monitoring javnih finansija • Obuka u okviru Centra za bezbednosne studije, i mnogobrojne radionice u okviru Transparency Int. • birodi beogradski centar za politicku bezbednosy • Građanski nadzor javnih nabavki, obuka o ponovnom korišćenju imovine proistekle iz krivičnog dela • obuke u organizaciji Agencije za borbu protiv korupcije • Agencija za borbu protiv korupcije • Mehanizmi borbe protiv korupcije • Trening o prepoznavanju korupcije kao deo projekta Evropske Unije •

11. Da li ste upoznati sa nadležnostima Agencije za borbu protiv korupcije i Saveta za borbu protiv koupcije?

Da, upoznati smo sa nadležnostima Agencije za borbu protiv korupcije - 22.39% (15)
Da, upoznati smo sa nadležnostima Saveta za borbu protvi korupcije - 1.49% (1)
Upoznati smo sa nadležnostima i Agencije i Saveta - 38.81% (26)
Nismo upoznati sa nadležnostima Agencije i Saveta - 37.31% (25)

12. Šta je po Vašem mišljenju potrebno kako bi se suzbila korupcija u Srbiji?

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Efikasniji rad policije i pravosuđa - 37.31% (25)
Usvajanje novih zakonskih i podzakonskih akata - 7.46% (5)
Usvajanje nove strategije za borbu protiv korupcije - 5.97% (4)
Sprovođenje kampanje za informisanje građana o načinima sprečavanja i suzbijanja korupcije - 29.85% (20)
Edukativni programi za decu i mlade - 4.48% (3)
Nesto drugo - 14.93% (10)
osnaživanje kapaciteta države radi bolje organizacije, standardizacija procedura i kriterijuma • Kordinirana i efektivan aktivnost antikorupcijske zajednice • Implementacija zakonodavstva • Sve gore navedeno • Sve navedeno • Sve ovo što ste naveli u taški 12 • Transparentan rad javnih institucija, donošenje i efikasno sprovođenje zakona za sve • OCD NEMAJU ZNACAJNIJIJU ULOGU U BORBI PROTIV KORUPCIJE A POSEBNO U LOKALU • sve od navedenih • izgraditi nezavisnu i strucnu agenciju za borbu protiv korupcije •

13. Ko bi, po Vašem mišljenju, trebalo da ima ključnu ulogu u sprečavanju i suzbijanju korupcije u Srbiji?

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Tužilaštvo i sudovi - 53.73% (36)
Vlada Republike Srbije - 13.43% (9)
Lokalne samouprave - 5.97% (4)
Građani i organizacije civilnog društva - 19.40% (13)
Drugi - 0%
Nesto drugo - 7.46% (5)
svi navedeni imaju važnu ulogu u celokupnom procesu • nezavisna tela i mediji • Kuka i motika, vaninstitucionalna pravda • Treba zaposliti narod , to može Unija pronalazača Srbije i dijaspore " Teslino jedinstvo" Podržite • Antikorupcijska tela •

14. Da li je Vaša organizacija bila uključena u proces izrade Strategije za borbu protiv korupcije iz 2005.godine ili nacrta Strategije koji je Vlada Srbije izradila 2012. godine?

Da, učestvovali smo u izradi Strategije iz 2005.godine - 0%
Da, učestvovali smo u izradi nacrta Strategije iz 2012.godine - 2.99% (2)
Da, učestvovali smo u izradi oba dokumenta - 1.49% (1)
Ne - 95.52% (64)

15. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA: Molimo Vas da objasnite na koji način je vaša organizacija bila uključena?

Centar je osnovan 2013 godine • U izradu nacrta, • Osnovani smo 2010 godine • NIje ucestvovala • Podržavali smo doktorima protiv korupcije , je smo davali svoje kritike i mišljenja • TS je imala predstavnika u radnog grupi, kao i u komisiji koja je pripremala akcioni plan. Odbijene su sugestije iz oblasti preciziranja aktivnosti •

16. Na koji način OCD mogu doprineti sprečavanju i suzbijanju korupcije u Srbiji:

(molimo vas da se opredelite za jedan odgovor)

Prijavom slučajeva korupcije nadležnim organima - 20.90% (14)
Informativnim kampanjama za građane - 29.85% (20)
Edukativnim aktivnostima (seminari, treninzi, radionice) - 28.36% (19)
Istraživanjem i izveštavanjem o slučajeva korupcije „na visokom nivou“ - 11.94% (8)
Drugo - 0%
Nesto drugo - 8.96% (6)
OCD DA BUDU SVOJEVRSNA POROTA UZ PODRSKU VLADE I LOKALNE SAMOUPRAVE. OCD UTREBA DA SU I U AGENCIJI • sve navedeno. Inace u vecini pitanja ste trebalo da stavite visestruki odgovor, a ne sa jednim pitan • pomoć državi u standardizaciji JN i kriterijuma za JN, pomoć kod sistematizacije za podizanje kapaci • Umrežavanjem OCD različitih profila i kombinacija svih gore pomenutih odgovora • sve od ponuđenog • Sve gore navedeno zajedno •

17. Da li ste zainteresovani da Vi i Vaša organizacija uzmete učešće u široj kampanji organizacija civilnog društva usmerenoj na sprečavanje i suzbijanje korupcije u Srbiji?

Ne - 7.46% (5)
Da - 92.54% (62)

18. Da li vaša organizacija ima izrađene interne antikorupcijske procedure?

Da - 7.46% (5)
Ne - 79.10% (53)
Ukoliko je Vaš odgovor DA: možete li ukratko da opišete ove procedure? - 0%
Nesto drugo - 13.43% (9)
Potpisnici smo Etickog kodeksa OCD • Prati se sve sto se radi u organizaciji putem pisanih dokumenata i izvestavanjem • PO JEDNA OCD U SVAKOJ OPSTINI DA BUDU POROTA KOD JAVNIH NABAVKI SVIH BUDZETSKIH KORISNIKA • Generalni pravilnik o radu organizacije gde je tacno navedeno sta treba da se radi da bi se izbegla • Da, u okviru Etickog kodeksa • procedure regulisu pitanja: sukoba interesa, nabavki roba i usluga za potrebe organizacije i dr. • 1. Pokrenuti akciju zapošljavanja omladine Srbije na inovacijama građana i korupcija se smanjuje • Rad organizacije je maksimalno transparentan i dostupan široj javnosti • Da, eticki kodeks •

19. Ukoliko je Vaš odgovor NE: da li mislite da bi ovakve procedure bile potrebne Vašoj organizaciji:

Da - 56.72% (38)
Ne - 16.42% (11)
Nisam siguran/sigurna - 26.87% (18)

20. Vaši dodatni komentari, sugestije, pitanja

Hvala na saradnji!

Nemam • Pozdrav • Sve je ovo povrsno, ima li svrhe? • zeleo bih da znm sve o korupcij zakonima o korupciji i ostalim pravima • Steta sto se insistiralo na samo jednom odgovoru. • Tema je vrlo vrlo aktuelana i potrebno je edukovati društvo. • Veoma značajna tema za koju ste se opredelili, pružamo podršku. • bolja kontrola trošenja novca iz budžeta • SIRE POSMATRANO OCD SU SLABO ZASTUPLJENE U BORBI PROTIV KORUPCIJE • Zašto niste uvrstili ne zaposlenost kao glavni izvor korupcije • veća saradnja OCD sa državnim organima • Pruzamo punu podrsku svim relevantnim institucijama u borbi protiv korupcij • "U MALOM SE VIDI JASNIJE VELIKO" korupcija je u opštinama kreće se naviše • Nema organa niti institucije koja se stvarno bavi ovim problemom. • Za bolji život neophodno je boriti se protiv korupcije zajedno sa državnim • Ma samo napred gospodo! Treba posteno stvarati svet oko sebe. I uciti decu • želimo da se aktivnije uključimo u kampanju slobode od korupcije • Bice nam zadovoljstvo da pokrecemo neki projekat protiv korupciju. Pozdrav! • AS Centar je učestvovao u kampanji "Glasno za zdravstvo - Kakav je doktor" • Dobar primer je predlog Zakona o uzbunjivačima • Veoma smo zainteresovani za obuke i treninge iz ove oblasti • najveca korupcija je u onim segmetima gde javnost nije prisutna te se treba • želimo Vam puno uspeha •

Komentari (0)

Slične ankete

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove

EU, Srbija i borba protiv korupcije!

(Onlineistrazivanja) Šta je za Vas korupcije? Davanje i uzimanje mita Pristranost i protekcija Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera Zloupotreba položaja u javnom se

Stanje životne sredine u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Kako bi ste opisali stanje životne sredine u Srbiji? Odlično Zadovoljavajuće Više zadovoljavajuće nego nezadovoljavajuće Više nezadovoljavajuće nego z

Anketa o borbi protiv nasilja

(Onlineistrazivanja) Kada je u pitanju nasilje u Srbiji, ono je? Posledica kulturnog modela i tradicije Srbije Posledica stepena i karaktera razvijenosti društva Srbije Posl

Problemi mladih

(Gazela) Šta smatraš da bi trebalo učiniti da se problemi mladih u Vranju počnu delotvornije rešavati? 1. Veća uključenost mladih u društveno - politički život; 2. Osigurat

KK Partizan i KK Crvena Zvezda - kako i šta dalje?

(Onlineistrazivanja) Partizan, kosarka, Crvena Zvezda Molimo Vas da ocenite: Nebojšu Čovića kao licnost Nebojšu Čovića kao političara Nebojšu Čovića kao vlasnika KK FMP Neboj

Za i protiv Evropske Unije

(Zoran) U kojoj meri se informišete oko dešavanja u okviru Evropske Unije? Veoma intenzivno Intenzivno Osrednje Slabo Veoma slabo Ne pratim Iz kojih izvora se informišete oko

Mobilne skole zagovaranja

(sever.dzigurski) Poštovana/i, Institut za održive zajednice (ISC) od 2008. godine sprovodi program Mobilne škole zagovaranja (MAS). Cilj ovog programa je bio da u lokalnim

KK Partizan i KK Crvena Zvezda, kako dalje?

(Onlineistrazivanja) Partizan, kosarka, Crvena Zvezda Molimo Vas da ocenite: Nebojšu Čovića kao licnost Nebojšu Čovića kao političara Nebojšu Čovića kao vlasnika KK FMP Neboj

Humana bezbednost i LGBT zajednica

(qcentar) Poštovani/ poštovana, Hvala što ste pristali da učestvujete u istraživanju "Humana bezbednost i LGBT zajednica". Ova anketa je deo istoimenog istraživačkog proje

Zaštita životne sredine na lokalnom nivou

(USER14773) Dobar dan! Istraživanje je posvećeno analizi kapaciteta i potreba: a. Lokalnih samouprava, b. Organizacija civilnog društva i c. Poslovnog sektora u oblasti zašti

Izborna anketa

(Zoran) Dragi prijatelji, anketa se radi za potrebe naučnog istraživanja. Rezultate, tj. bazu sa odgovorima će moći svako da koristi ko pomogne ovo istraživanje. Zato Vas mol

Mehanizmi učešća mladih na lokalnom nivou

(sever.dzigurski) Draga/i, Hvala na interesovanju za ovu anketu. Za popunjavanje je dovoljno da izdvojiš 5-10 minuta. Ovo anketa je deo policy studije na temu "Mehanizmi u

Promene

(BUKS) Najbolji predsednik Srbije do sada ? Slobodan Milosevic Milan Milutinovic Vojislav Kostunica Boris Tadic Tomislav Nik